Звіт про виконання Плану роботи Енергетичної митниці дфс на перше півріччя 2016 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконанняСторінка1/3
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.5 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3
Звіт

про виконання Плану роботи Енергетичної митниці ДФС

на перше півріччя 2016 року
з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці


Термін виконання

Інформація про виконання

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування податків, зборів та митних платежів

1.1

Проведення роботи із прогнозування очікуваних показників надходжень податків і зборів, митних платежів до державного бюджету

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання,

митні пости


Протягом півріччя


Забезпечено щоденне прогнозування показників надходжень податків і зборів до Державного бюджету. Надано інформацію Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем та Департаменту адміністрування митних платежів. Проведено аналітичну роботу, вивчення причин та умов, які впливають на показники надходжень податків і зборів, аналіз стану прогнозування митними постами надходжень до Державного бюджету України. Підготовлено наказ митниці від 29.06.2016 № 93 «Про внесення змін та доповнень до наказу Енергетичної митниці ДФС від 15.05.2015 № 52 «Про організацію діяльності Енергетичної митниці ДФС із прогнозування та забезпечення надходжень до бюджету».

1.2

Забезпечення виконання доведених індикативних показників доходів державного бюджету у розрізі податків та зборів

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання,

митні пости


Щомісячно

Забезпечено виконання доведених індикативних показників доходів державного бюджету у розрізі податків та зборів на 101,6%.

До загального фонду Державного бюджету України перераховано 23 757 082,0  тис. грн., у тому числі: податок на додану вартість – 11 116 330,4 тис. грн.; акцизний податок – 12 606 718,2 тис. грн.; мито – 27 157,5 тис. грн.; єдиний збір – 3 427,1 тис. грн.; плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів – 3 448,8 тис. грн.

Про стан забезпечення надходжень до Державного бюджету України надано щомісячну інформацію керівництву ДФС (усього направлено шість листів).


1.3

Проведення аналізу результатів роботи митниці у напрямку виконання доведених індикативних показників надходжень податків та зборів до державного бюджету та підготовка відповідної інформації керівництву митниці

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання,

митні пости


Протягом півріччя

Проведено щоденно аналіз результатів роботи митниці у напрямку виконання доведених індикативних показників надходжень податків та зборів до державного бюджету. Оперативні довідки про стан виконання надходжень податків та зборів до Державного бюджету України щоденно надано керівництву митниці.

1.4

Здійснення заходів щодо виконання митницею дохідної частини державного бюджету за рахунок контролю правильності визначення суб’єктом ЗЕД митної вартості та країни походження товарів

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання,

митні пости


Протягом півріччя

За результатами вжиття заходів з контролю правильності визначення митної вартості та країни походження товарів забезпечено надходження додаткових митних платежів до Держбюджету. До Департаменту адміністрування митних платежів направлено шість листів за встановленими формами щодо контролю правильності визначення митної вартості товарів, що імпортуються в Україну, та шість листів за встановленими формами за напрямом визначення країни походження.

1.5

Контроль за повнотою нарахування та сплати особливих видів мита при митному оформленні зовнішньоекономічних операцій

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання,

митні пости


Протягом півріччя

За результатами здійснення заходів контролю за повнотою нарахування та сплати особливих видів мита при митному оформленні до загального фонду Державного бюджету України перераховано 5 742,805 тис. грн.

1.6

Здійснення контролю за визначенням країни походження товарів:

що ввозяться на митну територію України на умовах укладених угод про вільну торгівлю;

на які встановлено диференційовані повні та пільгові ставки ввізного мита, що ввозяться в Україну на умовах режиму найбільшого сприяння;

щодо яких застосовуються ставки особливих видів мита


Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання,

митні пости


Протягом півріччя

У зв’язку з набранням чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулись відповідні зміни за напрямком здійснення контролю за визначенням країни походження товарів.

Під час здійснення вибіркового моніторингу електронних копій митних декларацій опрацьовано документи та відомості, зазначені в митних деклараціях, з метою здійснення аналізу правомірності звільнення від сплати податків при митному оформленні товарів. Інформація про додаткові надходження митних платежів, отримані за результатом вжитих заходів з контролю правильності визначення країни походження товарів, щотижнево направлено до Департаменту адміністрування митних платежів.1.7

Виявлення фактів митного оформлення товарів, рівень митної вартості яких нижчий за рівень вартості прямих витрат, пов’язаних з їх виробництвом, у т.ч. сировини, матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять до складу таких товарів

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання,

митні пости


Протягом півріччя

Ураховуючи специфіку товарів, митне оформлення яких здійснюється митницею, проведено на постійній основі систематизацію та аналіз наявної інформації про біржові котирування, як основну складову митної вартості енергоносіїв, з метою виявлення та оцінки ризиків щодо митної вартості нафтопродуктів, які імпортуються в Україну, та використання даної інформації під час здійснення контролю визначення митної вартості товарів. У разі виявлення випадків недостовірного декларування митної вартості товарів вжито заходи додаткового контролю у відповідності до вимог законодавства України з питань визначення митної вартості товарів. Інформація про додаткові надходження митних платежів, отримані за результатом вжитих заходів з контролю правильності визначення митної вартості товарів, щотижнево направлено до Департаменту адміністрування митних платежів.

1.8

Здійснення звіряння сум митних та інших платежів, що підлягали перерахуванню та фактично перераховані до державного бюджету, для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю їх сплати

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

митні пости


Протягом півріччя

Здійснено щоденне звіряння сум митних та інших платежів, оформлення реєстрів належних до перерахування сум митних та інших платежів.

Оформлено 6 актів звірення надходжень до Держбюджету митних платежів між відділом адміністрування митних платежів та сектором фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.1.9

Здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, країни походження, класифікації товарів після завершення процедур митного контролю та митного оформлення

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання, митні постиПротягом півріччя

Після завершення процедур митного контролю здійснено вибіркові перевірки правильності визначення митної вартості товарів, країни походження, класифікації товарів та додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи в частині правильності визначення бази оподаткування та повноти нарахування митних платежів. Про результати перевірок інформовано керівництво митниці доповідною запискою від 17.05.2016 № 28-70-19/189.

1.10

Проведення після закінчення процедур митного контролю вибіркових перевірок правильності визначення митної вартості товарів, класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД та перевірки країни походження товарів

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання, митні постиПротягом півріччя

Після завершення процедур митного контролю здійснено вибіркові перевірки правильності визначення митної вартості товарів, країни походження, класифікації товарів та додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи в частині правильності визначення бази оподаткування та повноти нарахування митних платежів. Про результати перевірок інформовано керівництво митниці доповідною запискою від 17.05.2016 № 28-70-19/189.

1.11

Проведення аналізу результатів митного оформлення з метою виявлення товарів, що можуть декларуватись не за своїм найменуванням або за іншим кодом згідно УКТЗЕД

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання, митні постиПротягом півріччя

За результатами проведеного аналізу митного оформлення, з метою виявлення товарів, що можуть декларуватись не за своїм найменуванням або за іншим кодом згідно УКТЗЕД, підготовлено та погоджено керівництвом митниці шість доповідних записок щодо актуалізації регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)».

1.12

Співставлення рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже завершено, з метою недопущення фактів ухилення від оподаткування

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулюванняПротягом півріччя

Здійснено контроль правильності визначення митної вартості, у тому числі шляхом співставлення рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже завершено. Інформація про додаткові надходження митних платежів, отримані за результатом вжитих заходів з контролю правильності визначення митної вартості товарів, щотижнево направлено до ДФС та щомісячно (6 довідок) надано керівництву митниці.

1.13

Здійснення аналізу правомірності надання податкових пільг при митному оформленні товарів

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

митні пости


Протягом півріччя

У зв’язку з набранням чинності Угод про асоціацію між Україною та ЄС у 2016 році відбулись відповідні зміни за напрямком надання пільг по сплаті мита при митному оформленні.

Під час здійснення вибіркового моніторингу електронних копій митних декларацій опрацьовано сертифікати з перевезення товару EUR.1, документи та відомості, зазначені в митних деклараціях, з метою перевірки правомірності звільнення від сплати податків при митному оформленні товарів. За результатами проведеної роботи кожного місяця інформовано ДФС (усього – 6 листів митниці).1.14

Проведення перевірки сертифікатів про походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю, укладених Україною, та в режимі найбільшого сприяння

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання,

митні пости


Протягом півріччя

З метою перевірки сертифікату походження товарів, здійснення поглибленого контролю за правильністю визначення країни походження товарів, до Департаменту адміністрування митних платежів направлено лист від 15.04.2016 № 28-70-2/25/1307 щодо проведення перевірки сертифікату походження товару «метанол», виданого в Туреччині.

1.15

Здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів з України за запитами митних органів іноземних держав

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання,

митні пости


Протягом півріччя

До митниці не надходили запити іноземних держав щодо здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів, у тому числі і щодо сертифікатів з перевезення товару EUR.1, виданих митницею при експорті товарів до країн ЄС.

1.16

Здійснення моніторингу та аналізу інформації щодо митного оформлення іншими митницями товарів, зазначених у Переліку товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею Державної фіскальної служби України, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 448, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2015 за № 491/26936

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання,

відділ митної статистики


Протягом півріччя

Проведено щоденний моніторинг інформації щодо митного оформлення іншими митницями товарів, зазначених у Переліку товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею ДФС, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 448. Результати моніторингу, відповідно до доповідної записки від 22.02.2016 № 974/28-70-20, розміщено на електронному обміннику митниці.

Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

2.1

Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України

Відділ організації митного контролю та оформлення,

митні постиПротягом півріччя

У зоні діяльності митниці визначено 2 пункти пропуску через державний кордон України. Забезпечено постійний контроль за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України. Порушень не виявлено, про що прозвітовано службовими записками від 13.07.2016 № 28-70-62/366 та від 15.07.2016 № 28-70-64/261.

2.2

Забезпечення здійснення заходів щодо впровадження спрощеного порядку застосування митних процедур при пропуску товарів, транспортних засобів та громадян при перетині митного кордону України відповідно до вимог законодавства

Відділ організації митного контролю та оформлення,

митні постиПротягом півріччя

Митні процедури при пропуску товарів через митний кордон України проведено відповідно до вимог чинного законодавства. Безпідставних затримок у митному оформленні не допущено, про що звітовано службовими записками від 13.07.2016 № 28-70-62/366 та від 15.07.2016 № 28-70-64/261.

2.3

Забезпечення контролю за здійсненням митного оформлення товарів суб’єктів господарювання з урахуванням спеціальних санкцій, застосованих відповідно до статті 37 Закону України „ Про зовнішньоекономічну діяльність”

Відділ організації митного контролю та оформлення,

митні постиПротягом півріччя

Контроль за здійсненням митного оформлення товарів суб’єктів господарювання з урахуванням спеціальних санкцій, застосованих відповідно до ст.37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», забезпечено у повному обсязі в автоматизованому режимі за допомогою програмно-інформаційного комплексу АСМО «Інспектор». Порушень не виявлено (службові записки від 11.07.2016 № 28-70-61/302; від 15.07.2016 № 28-70-64/261; від 13.07.2016 № 28-70-63/468 тощо, усього – 7 записок).

2.4

Застосування відповідно до Закону заходів тарифного та нетарифного регулювання під час переміщення нафтопродуктів через митний кордон України

Відділ організації митного контролю та оформлення,

митні постиПротягом півріччя

Під час переміщення нафтопродуктів через митний кордон України в межах компетенції застосовано заходів тарифного та нетарифного регулювання з дотриманням вимог законодавчих актів (прозвітовано службовими записками:

 • від 11.07.2016 № 28-70-61/302;

 • від 15.07.2016 № 28-70-64/261;

 • від 13.07.2016 № 28-70-63/468;

 • від 13.07.2016 № 28-70-62/366;

 • від 13.07.2016 № 28-70-60-38/532;

 • від 12.07.2016 № 28-70-65/246;

 • від 13.07.2016 № 28-70-20/321;

 • від 15.07.2016 № 28-70-07/147).

2.5

Забезпечення застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими

Відділ організації митного контролю та оформлення,

митні постиПротягом півріччя

При здійсненні митних процедур забезпечено контроль правомірності застосування митних режимів. За звітний період проведено митний контроль та митне оформлення за митними деклараціями у митні режими відповідно:

 • імпорт – 31223;

 • експорт – 656;

 • транзит – 633.

2.6

Здійснення моніторингу виконання посадовими особами підрозділів митного оформлення часових нормативів, оформлення Карток відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення, причин проведення митних оглядів

Відділ організації митного контролю та оформлення,

митні постиПротягом півріччя

При здійсненні митних оформлень проведено на постійній основі перевірку додержання посадовими особами підрозділів митного оформлення часових нормативів.

Оформлено 587 карток відмов.

Здійснено 253 митних оглядів.

Порушень митного законодавства та часових нормативів відповідно до ст.255 Митного кодексу України не встановлено.2.7

Забезпечення контролю за доставкою товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються митною територією України до митниці призначення з використанням митної декларації (у т.ч. попередньої митної декларації) або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 Митного кодексу України

Відділ організації митного контролю та оформлення,

митні постиПротягом півріччя

Відповідно до вимог Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень забезпечено постійний контроль за доставкою товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються митною територією України до митниці призначення. За результатами роботи направлено звіти до ДФС відповідними листами митниці: від 06.01.2016 № 28-70-1.03/24/55; від 06.01.2016 № 28-70-1.03/24/56; від 06.01.2016 № 28-70-1.03/24/57; від 06.01.2016 № 28-70-1.03/24/58 тощо (усього – 29 листів).

2.8

Здійснення контролю за діяльністю складів тимчасового зберігання, митних складів, що відкриті за дозволом Енергетичної митниці ДФС, шляхом організації та проведенням огляду складських об’єктів

Відділ організації митного контролю та оформлення


Протягом півріччя

Відповідно до наказу митниці від 13.06.2016 № 29-в, з метою здійснення контролю за діяльності, проведено перевірку діяльності митного складу у зоні діяльності митного поста «Коростень – енергетичний».

На виконання розпорядження Голови ДФС від 17.06.2016 № 13-р, проведено перевірки дотримання режиму митного складу та їх експлуатації (службові записки підрозділів митного оформлення: • від 29.06.2016 № 4013/28-70-67;

 • від 29.06.2016 № 4015/28-70-66;

 • від 29.06.2016 № 4011/28-70-63;

 • від 30.06.2016 № 4034/28-70-65;

 • від 30.06.2016 № 4033/28-70-64;

 • від 30.06.2016 № 4050/28-70-60;

 • від 30.06.2016 № 4032/28-70-62;

 • від 01.07.2016 № 4084/28-70-61).

2.9

Створення зон митного контролю в зоні діяльності митних постів


Відділ організації митного контролю та оформлення,

митні постиПротягом півріччя

Відповідно до вимог Порядку створення зон митного контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 22.05.12 №583, для виконання митних процедур митними постами створено постійні та тимчасові зони митного контролю (усього - 36 рішень про створення зони митного контролю).

Каталог: data -> material -> 000 -> 190
000 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
190 -> Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на перше півріччя 2016 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
190 -> План роботи Енергетичної митниці дфс на друге півріччя 2016 року № з/п Зміст заходу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка