Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року (найменування головного розпорядника)Скачати 163.14 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір163.14 Kb.
ТипЗвіт


1.

Міністерство культури України

180

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)2.

1801000

Апарат Міністерства культури України

3.

(КПКВК ДБ)(найменування відповідального виконавця)

1801130

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва

0829

(КПКВК ДБ)(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програмиразом

загальний

фонд


спеціальний

фонд


спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд


спеціальний

фонд


разом

 8577,0

 7239,9

 1337,1

 7239,9

 1337,1

 8577,0

Напрями використання бюджетних коштів:

5.
11

Напрями використання бюджетних коштів

з/п


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд


разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

Виконання рішення Господарського суду м.Києва за грантом Президента України у галузі театрального мистецтва від 09.10.2014 № 910/19869/14 та наказу Господарського суду м.Києва від 28.10.2014 № 910/19869/14

 91,7

 91,7

 1

 91,7

 91,7

тис. гривень

2


Виплата державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва

 2353,9

 2353,9

 2

 1701,7

 1701,7

 652,2

 652,2

Виплата довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтв

 4762,1

 4762,1

 3

 4379,4

 4379,4

 382,7

 382,7

Виплата державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва

 163,2

 163,2

 4

 160,8

 160,8

 2,4

 2,4

Виплата стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

 1103,9

 1103,9

 5

 848,4

 848,4

 255,5

 255,5

Виплата премій за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва

 102,2

 102,2

 6

 57,9

 57,9

 44,3

 44,3

 8 577,0

 8 577,0

 7 239,9

 7 239,9

 1 337,1

 1 337,1

Всього

6.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

7.

11


Фактичні результативні показники

Джерело

інформаціїОдииниця

виміру


Показники

з/п


Затверджено у паспорті бюджетної

програми


разом

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


разом

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


1

затрат

Кількість державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва

од.

Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"

 300

 300

 1

 300

 300

Кількість довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва

од.

Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"

 300

 300

 2

 300

 300
3


Кількість державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва

од.

Розпорядження Президента України від 09.03.1994 № 16 "Про деякі заходи щодо розвитку національної культури"

 100

 100

 3

 100

 100

Кількість стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

од.

Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва"

 80

 80

 4

 80

 80

Кількість премій за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва

од.

Постанови КМУ та постанови колегії Мінкультури

 11

 11

 3

 3

 5

 14

 14

2

продукту

Фактична кількість призначених державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2015

од.

Розпорядження Президента України та накази Мінкультури

 89

 89

 1

 89

 89

Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2015

од.

Розпорядження Президента України та накази Мінкультури

 218

 218

 2

 218

 218

Кількість призначених державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва на 01.01.2015

од.

Накази Мінкультури

 100

 100

 3

 100

 100

Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

од.

Розпорядження Президента України та накази Мінкультури

 80

 80

 4

 80

 80

Присуджено премій за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва

од.

Постанови колегії та накази Мінкультури

 11

 11

 3

 3

 5

 14

 14

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2016

од.

Розпорядження Президента України та накази Мінкультури

 98

 98

 202

 202

 6

 300

 300

Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2016

од.

Розпорядження Президента України та накази Мінкультури

 290

 290

 10

 10

 7

 300

 300

Кількість призначених державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва на 01.01.2016

од.

Накази Мінкультури

 100

 100

 8

 100

 100

Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2016

од.

Розпорядження Президента України та накази Мінкультури

 63

 63

 17

 17

 9

 80

 80
4


3

ефективності

Середній розмір державної стипендії видатним діячам культури і мистецтв

грн.

Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"

 1486,3

 46,7

 1

 1439,6

Збільшення середнього розміру дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва зумовлено тим, що Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджети України на 2015 рік" від 17.09.2015 № 704 - VIII розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність було збільшено з 1 вересня.

Примітка:

Середній розмір довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтв

грн.

Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"

 1486,3

 46,7

 2

 1439,6

Збільшення середнього розміру дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва зумовлено тим, що Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджети України на 2015 рік" від 17.09.2015 № 704 - VIII розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність було збільшено з 1 вересня.

Примітка:

Розмір державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва

грн.

Постанова КМУ від 07.02.2000 № 235 "Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури"

 136

 3

 136

Середні витрати на виплату однієї премії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва

тис.грн.

Облік Мінкультури

 5,3

 2

 4

 7,3

4

якості

Рівень виконання рішення Господарського суду м.Києва за грантом Президента України у галузі театрального мистецтва

відс.

Облік Мінкультури

 100

 1

 100

Аналіз стану виконання результативних показників5


У показнику "продукту" виникають відхилення по:

- присуджених преміях за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва у зв'язку з тим, що премії ім.Курбаса, ім.Гнатюка, ім.Гоголя у 2015 році не присуджувались;

- кількості призначених державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2016 у зв'язку з тим, що термін дії виплати деяких вищезазначених стипендій (призначених розпорядженням Президента України) закінчився, а нові ще не призначені;

- кількості призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2016 у зв'язку з тим, що рішенням колегії Міністерства культури України на здобуття стипендії у 2016 році було висунуто 63 кандидати.8.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:


¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Ю.П. Зубко

Заступник Міністра культури - керівник апарату

(прізвище та ініціали)

(підпис)

В.В. Жук

Заступник Міністра/Директор Департаменту

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Каталог: document
document -> Аналіз готовності випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього незалежного оцінювання знань
document -> Урок До 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Слово бібліотекаря
document -> Тема уроку: Ботаніка. Будова та фізіолгія рослини. Мета
document -> Що таке інклюзія?
document -> Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік Основи медсестринства 1
document -> Невідкладні стани в терапії
document -> Мвпу атб м. Львова Формування критичного мислення учнів на уроках історії
document -> Крок м лікувальна справа Невідкладні стани в педіатрії 1
document -> Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю
document -> Невідкладні стани в педіатрії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка