Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року (найменування головного розпорядника)Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипЗвіт


1.


Міністерство фінансів України

350

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3505000

Державна фінансова інспекція України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3505010

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

0112

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програмиразом

загальний

фонд


спеціальний

фонд


спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд


спеціальний

фонд


разом

 285551,2

 280283,8

 5267,4

 280034,3

 5464,3

 249,5

 196,9

 285498,6

 52,6

Напрями використання бюджетних коштів:

5.

11


Напрями використання бюджетних коштів

з/п


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд


разом

Затверджено паспортом бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

Організація та забезпечення здійснення контролю за витрачанням бюджетних коштів

 284903,2

 284850,6

 1

 52,6

 279623,9

 249,5

 279873,4

 5029,8

 5226,7

 196,9

Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю

 147,2

 147,2

 2

 87,0

 87,0

 60,2

 60,2

Впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності державного фінансового контролю Держфінінспекції України (заходи з інформатизації)

 406,5

 406,5

 3

 263,6

 263,6

 142,9

 142,9

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року

 94,3

 94,3

 4

 59,8

 59,8

 34,5

 34,5

 285 498,6

 52,6

 285 551,2

 280 034,3

 249,5

 280 283,8

 5 464,3

 196,9

 5 267,4

Всього

тис. гривень

6.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової

програми


Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено паспортом бюджетної програми

тис. гривень

2

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

7.У зв'язку з перебуванням у IV кварталі 2014 року (період, на який заплановано переважну більшість заходів з підвищення кваліфікації) працівників у відпустках без збереження заробітної плати, органами державного фінансового контролю організовано навчання в регіональних Центрах підвищення кваліфікації за програмами одно-трьох денних короткотермінових семінарів (меншої тривалості порівняно з навчанням за професійною програмою) з питань діяльності органів державного фінансового контролю, бухгалтерського обліку, запобігання проявам корупції, що

дало можливість залучити до участі у навчанні на 86 осіб більше.

 265

 265

 6

 86

 86

 351

 351

Звіт

осіб

Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію

Примітка:

Збільшення показника пояснюється проведенням додаткових контрольних заходів з питань перевірки достовірності обсягів кредиторської заборгованості відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

 8872

 8872

 5

 12462

 12462

 21334

 21334

Звіт

шт.

Кількість підприємств, установ та організацій, на яких проведено контрольні заходи

Примітка:

Зменшення зазначеного показника спричинено скороченням на 70 відсотків п'ятимісячного обсягу бюджетних асигнувань, передбачених на забезпечення діяльності Держфінінспекції України, відповідно до Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII, "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", а також скороченням чисельності державних фінансових аудиторів.

 261

 261

 4

 114

 114

 147

 147

Звіт

шт.

Кількість проведених фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання

Примітка:

Зменшення зазначеного показника спричинено скороченням на 70 відсотків п'ятимісячного обсягу бюджетних асигнувань, передбачених на забезпечення діяльності Держфінінспекції України, відповідно до Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII, "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", а також скороченням чисельності державних фінансових аудиторів.

 41

 41

 3

 1

 1

 40

 40

Звіт

шт.

Кількість проведених фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів

Примітка:

Зменшення зазначеного показника пояснюється скороченням на 70 відсотків п'ятимісячного обсягу бюджетних асигнувань, передбачених на забезпечення діяльності Держфінінспекції України, відповідно до Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII, "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", а також скороченням чисельності державних фінансових аудиторів.

 70

 70

 2

 39

 39

 31

 31

Звіт

шт.

Кількість проведених фінансових аудитів виконання бюджетних програм

Примітка:

Збільшення показника пояснюється значною кількістю звернень керівників об'єктів контролю щодо проведення контрольних заходів, у тому числі і щодо перевірок питань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", та за зверненням правоохоронних органів.

 8500

 8500

 1

 1304

 1304

 9804

 9804

Звіт

шт.

Кількість проведених ревізій

продукту

2

 193

 193

 3

 193

 193

Звіт

од.

Кількість органів Держфінінспекції

 28

 28

 2

 28

 28

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399

шт.

Кількість службових автомобілів

Примітка:

Відхилення показника пояснюється наявністю вакантних посад.

 6414

 6414

 1

 1702,2

 1702,2

 4711,8

 4711,8

Постанова КМУ від 05.04.2014 №85

од.

Кількість штатних одиниць

затрат

1

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


разом

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


разом

5

6

7

13

12

10

9

8

4

3

2

1

Відхилення

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


разом

Затверджено паспортом бюджетної

програми


з/п


Показники

Одииниця

виміру


Джерело

інформаціїКасові видатки (надані кредити)

11

Примітка:
3Кількість органів Держфінінспекції, в яких удосконалено систему автоматизованої обробки даних

од.

Звіт

 28

 28

 7

 28

 28

Кількість автоматизованих робочих місць, для яких забезпечено доступ до баз даних нормативно-правової інформації

од.

Звіт

 882

 882

 8

 882

 882

Кількість органів Держфінінспекції, які забезпечено доступом до бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

од.

Звіт

 28

 28

 9

 28

 28

Показник не виконано у запланованому обсязі у зв'язку із спрямуванням виділених обсягів бюджетних асигнувань на інші першочергові заходи з інформатизації, зокрема на придбання антивірусного програмного забезпечення.

Примітка:

Кількість органів Держфінінспекції, які мають комплексну систему захисту інформації для автоматизованих систем класу 1

од.

Звіт

 23

 23

 10

 23

 23

Кількість органів Держфінінспекції, що забезпечені доступом до віртуальної приватної мережі (VPN)

од.

Звіт

 28

 28

 11

 28

 28

3

ефективності

Відношення фактично проведених ревізій до планової кількості ревізій

відс.

Звіт

 115,3

 15,3

 1

 100

Збільшення показника пояснюється значною кількістю звернень керівників об'єктів контролю щодо проведення контрольних заходів, у тому числі і щодо перевірок питань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", та за зверненнями правоохоронних органів.

Примітка:

Відношення фактичної кількості проведених фінансових аудитів виконання бюджетних програм до планової кількості

відс.

Звіт

 44,3

 55,7

 2

 100

Зменшення зазначеного показника пояснюється скороченням на 70 відсотків п'ятимісячного обсягу бюджетних асигнувань, передбачених на забезпечення діяльності Держфінінспекції України, відповідно до Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII, "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що призвело до відправлення у відпустки без збереження заробітної плати працівників, а також скороченням чисельності державних фінансових аудиторів.

Примітка:

Відношення фактичної кількості проведених фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів до планової кількості

відс.

Звіт

 97,6

 2,4

 3

 100

Зменшення зазначеного показника пояснюється скороченням на 70 відсотків п'ятимісячного обсягу бюджетних асигнувань, передбачених на забезпечення діяльності Держфінінспекції України, відповідно до Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII, "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що призвело до відправлення у відпустки без збереження заробітної плати працівників, а також скороченням чисельності державних фінансових аудиторів.

Примітка:

Відношення фактичної кількості проведених фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання до планової кількості

відс.

Звіт

 56,3

 43,7

 4

 100

Зменшення зазначеного показника пояснюється скороченням на 70 відсотків п'ятимісячного обсягу бюджетних асигнувань, передбачених на забезпечення діяльності Держфінінспекції України, відповідно до Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII, "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що призвело до відправлення у відпустки без збереження заробітної плати працівників, а також скороченням чисельності державних фінансових аудиторів.

Примітка:
4Рівень усунення виявлених фінансових порушень у їх загальній кількості

Відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію, в загальній кількості осіб, які мали підвищити кваліфікацію, збільшився за рахунок збільшення кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію в регіональних центрах підвищення кваліфікації за програмами одно-трьох денних короткотермінових семінарів з питань діяльності органів державного фінансового контролю, бухгалтерського обліку, запобігання проявам корупції.

 17,2

 7

 5,6

 22,8

Звіт

відс.

Співвідношення кількості осіб, які підвищили кваліфікацію до кількості працівників, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році

 100

 6

 100

Звіт

відс.

Частка осіб, які підвищили кваліфікацію з отриманням відповідного документу

Примітка:

Невиконання зазначеного показника пояснюється збільшенням у звітному році охоплених ревізіями, перевірками державних закупівель та комісійними перевірками фінансових та матеріальних ресурсів у 1,6 раза, у тому числі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", відповідно до якої протягом 2014 року проводились перевірки достовірності обсягів кредиторської заборгованості у розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів з оплати товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких поширювалась дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 № 2289-VІ та збільшенням у 2,1 рази у порівнянні з 2013 роком загальної суми виявлених порушень.

 5

 5

 5

Розрахунок

відс.

Рівень зменшення фінансових порушень у порівнянні з минулим роком

 0,7

 4

 0,7

Розрахунок

відс.

Відношення кількості розпочатих досудових розслідувань за матеріалами ревізій та перевірок органів Держфінінспекції до кількості переданих ними матеріалів до правоохоронних органів

Примітка:

Зростання рівня врахування пропозицій, наданих за результатами контрольних заходів, проти запланованого, пояснюється покращенням якості самих пропозицій та врахуванням можливості їх реального впровадження, а також тим, що у звітний період увійшли пропозиції, які надавались за результатами контрольних заходів та аудиторських досліджень, проведених у попередніх звітних періодах, термін реалізації яких розрахований на певний проміжок часу.

 60

 3

 14,5

 74,5

Звіт

відс.

Рівень врахування пропозицій, наданих за результатами проведених контрольних заходів

Примітка:

Зменшення фактичного показника рівня усунення фінансових порушень проти запланованого пояснюється збільшенням у 2,1 раза суми виявлених порушень, відносно даних 2013 року, непогодженням окремими керівниками об'єктів контролю з висновками Держфінінспекції та поданням до судів позовів на скасування вимог органів Держфінінспекції за фактами встановлених порушень, через що суми виявлених порушень залишаються невідшкодованими. Крім того, в 2014 році проводилась велика кількість перевірок достовірності обсягів кредиторської заборгованості на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

 50

 2

 36,9

 13,1

Звіт

відс.

Примітка:

Показник рівня зменшення скарг на дії працівників органів Держфінінспекції України, що документально підтвердились, у порівнянні з минулим роком не виконано у зв'язку зі зменшенням загальної кількості звернень громадян (керівників підприємств, установ та організацій) більше як у 5 разів з одночасним збільшенням (до 84,5 відсотка проти 15,1 відсотка у 2013 році) питомої ваги скарг у загальній кількості звернень.

 1

 1

 1

Розрахунок

відс.

Рівень зменшення скарг на дії працівників органів Держфінінспекції України, що документально підтвердились, у порівнянні з минулим роком

якості

4

Примітка:

Значне збільшення загальної чисельності державних службовців, які підвищили кваліфікацію, проти запланованої, дозволило зменшити середні витрати на одного працівника.

 555,5

 5

 307,6

 247,9

Розрахунок

грн.

Середні витрати на одного працівника, який підвищує кваліфікацію

Примітка:
5Частка органів Держфінінспекції, в яких удосконалено систему автоматизованої обробки даних

відс.

Звіт

 14,5

 8

 14,5

Рівень забезпеченості автоматизованих робочих місць доступом до баз даних нормативно-правової інформації

відс.

Звіт

 50,9

 9

 50,9

Рівень забезпеченості органів Держфінінспекції доступом до бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

відс.

Звіт

 14,5

 10

 14,5

Показник не виконано у запланованому обсязі у зв'язку із спрямуванням виділених обсягів бюджетних асигнувань на інші першочергові заходи з інформатизації, зокрема на придбання антивірусного програмного забезпечення.

Примітка:

Частка органів Держфінінспекції, в яких автоматизовані системи класу 1 забезпечено комплексними системами захисту інформації

відс.

Звіт

 82,1

 11

 82,1

Частка органів Держфінінспекції, що забезпечені доступом до віртуальної приватної мережі (VPN)

відс.

Звіт

 14,5

 12

 14,5

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКС станом на 01.01.2014

відс.

Звіт

 100

 13

 100

Кредиторська заборгованість, яка була зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року, погашена у повному обсязі, у тому числі кредиторська заборгованість на загальну суму 59,8 тис. грн - за рахунок бюджетних асигнувань та заборгованість на загальну суму 34,5 тис. грн знята з обліку в органах ДКСУ, з них 27,8 тис. грн в Держфінінспекції в Кіровоградській області на підставі акту звіряння розрахунків та в Держфінінспекції в Луганській області матеріальні цінності на суму 6,7 тис. грн повернуті постачальнику.

Примітка:

Аналіз стану виконання результативних показників
6

Протягом січня - грудня 2014 року органами Держфінінспекції проведено понад 23,8 тис. контрольних заходів (за аналогічний період минулого року зазначений показник складав понад 6,4 тис. контрольних заходів, що в майже 4 рази менше). Збільшення зазначеного показника порівняно з минулорічним обумовлено проведенням органами Держфінінспекції на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету" значної кількості контрольних заходів - перевірок державних закупівель, їх кількість склала 13 688.

Відхилення у бік збільшення кількості проведених протягом 2014 року ревізій (розділ продукту) (9804 проти запланованої 8500), пояснюється певною мірою значною кількістю звернень керівників об'єктів контролю щодо проведення контрольних заходів (4122), у тому числі і щодо перевірок питань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", та за зверненням правоохоронних органів (1026).

Відхилення у бік зменшення кількості аудитів виконання бюджетних програм (розділ продукту) (31 проти запланованої 70), аудитів виконання місцевих бюджетів (40 проти запланованої 41) та аудитів діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки (розділ продукту) (147 проти запланованої 261) пояснюється певною мірою скороченням у 2014 році на 70 % 5-місячного обсягу бюджетних асигнувань, відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 31.07.2014 № 1622-VII, а також скороченням чисельності державних фінансових аудиторів.

Відхилення у бік збільшення кількості підприємств, установ і організацій, охоплених ревізіями, перевіркам державних закупівель та комісійними перевірками (розділ продукту) (21334 проти запланованої 8872), певною мірою пояснюється проведенням контрольних заходів з питань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

Причинами відхилення у бік збільшення відношення фактичної кількості проведених ревізій до планової кількості проведених ревізій (розділ ефективності) (115,3 проти запланованої 100) пояснюється збільшенням кількості звернень керівників об'єктів контролю щодо проведення контрольних заходів (4122), у тому числі і щодо перевірок питань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", та за зверненням правоохоронних органів (1026).

Показник рівня зменшення скарг на дії працівників органів Держфінінспекції України, що документально підтвердились, не виконаний у зв'язку зі зменшенням загальної кількості звернень громадян (керівників підприємств, установ та організацій) більше як у 5 разів з одночасним збільшенням питомої ваги скарг у загальній кількості звернень, що надійшли. Зокрема, у 2013 році до Держфінінспекції та її територіальних органів надійшло 4264 звернення, з яких 645 скарг та актів реагування на дії посадових осіб, або 15,1 відсотка від загальної кількості звернень. За результатами розгляду звернень у 95 випадках, або 14,9 відсотка факти підтвердились. У 2014 році надійшло 772 звернення, з яких 652 скарги та акти реагування на дії посадових осіб, або 84,5 відсотка від загальної кількості звернень. За результатами розгляду звернень у 182 випадках, або 29,7 відсотка факти підтвердились повністю або частково.


7

Зменшення проти запланованого рівня усунення фінансових порушень (розділ якості) (13,1 % проти запланованого 50 %) пояснюється певною мірою збільшенням у 2,1 раза суми виявлених порушень, відносно даних 2013 року, непогодженням окремими керівниками об'єктів контролю з висновками Держфінінспекції та поданням до судів позовів на скасування вимог органів Держфінінспекції за фактами встановлених порушень, через що суми виявлених порушень залишаються невідшкодованими.

Крім того, причиною невиконання зазначеного показника є те, що протягом 2014 року проводились перевірки достовірності обсягів кредиторської заборгованості у розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів з оплати товарів, робіт і послуг на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", скороченням на 70 % 5-місячного обсягу бюджетних асигнувань відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 31.07.2014 № 1622-VII, а також зменшенням на 26,5 % кількості працівників Держфінінспекції України.

Збільшення проти запланованого рівня врахування пропозицій, наданих за результатами контрольних заходів (розділ якості) (74,5 % проти запланованих 60 %), пояснюється покращанням якості самих пропозицій та врахуванням можливості їх реального впровадження, а також певною мірою тим, що у звітний період увійшли пропозиції, які надавались за результатами контрольних заходів та аудиторських досліджень, проведених у попередніх звітних періодах, термін реалізації яких розрахований на певний проміжок часу.

Відношення кількості розпочатих досудових розслідувань до кількості переданих матеріалів до правоохоронних органів (розділ якості) у 2014 році становить 0,7, як і було передбачено паспортом бюджетної програми.

Невиконання показника рівня зменшення фінансових порушень у порівнянні з 2013 роком пояснюється збільшенням у звітному році охоплених ревізіями, перевірками державних закупівель та комісійними перевірками фінансових та матеріальних ресурсів у 1,6 раза, у тому числі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", відповідно до якої протягом 2014 року проводились перевірки достовірності обсягів кредиторської заборгованості у розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів з оплати товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких поширювалась дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 № 2289-VІ та збільшенням у 2,1 рази у порівнянні з 2013 роком загальної суми виявлених порушень.

Слід зазначити, що Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами здійснюється постійний контроль за станом реагування на надані за результатами контрольних заходів вимоги і пропозиції, в тому числі на рівні центральних та місцевих органів влади, і за результатами моніторингу стану реагування на законні вимоги органів Держфінінспекції щодо усунення виявлених порушень щоквартально надається інформація до Кабінету Міністрів України.

Показники кількості органів Держфінінспекції, в яких удосконалено систему автоматизованої обробки даних (28), які мають комплексну систему захисту інформації для автоматизованих систем класу А (28), що забезпечені доступом до віртуальної приватної мережі (VPN) (28) та кількості автоматизованих робочих місць для яких забезпечено доступ до баз даних нормативно-правової інформації (882), виконані у повному обсязі.
8

Невиконання у запланованому обсязі показника щодо забезпечення 28 органів Держфінінспекції доступом до бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців пов'язане зі спрямуванням бюджетних асигнувань на інші першочергові заходи інформатизації.

Кредиторська заборгованість, яка була зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року, погашена у повному обсязі, у тому числі кредиторська заборгованість на загальну суму 59,8 тис. грн. - за рахунок бюджетних асигнувань та заборгованість на загальну суму 34,5 тис. грн. знята з обліку в органах ДКСУ, з них: 27,8 тис. грн. в Держфінінспекції в Кіровоградській області на підставі акту звіряння розрахунків та в Держфінінспекції в Луганській області матеріальні цінності на суму 6,7 тис. грн. повернуті постачальнику.

Також, відповідно до затверджених обсягів державного замовлення у 2014 році на підвищення кваліфікації 265 працівників органів державного фінансового контролю виділено 147,2 тис. грн, з яких фактично використано 87,0 тис. грн на навчання 351 державного службовця. Відхилення в обсязі 60,2 тис. грн спричинено економією асигнувань за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на загальну суму 23,2 тис. грн та невикористанням бюджетних асигнувань за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на загальну суму 37,0 тис. грн у зв'язку із неможливістю підвищення кваліфікації працівників за 72-годинною програмою пов'язаною з перебуванням працівників у відпустках без збереження заробітної плати. Тому, органами державного фінансового контролю організовано навчання в регіональних Центрах підвищення кваліфікації за програмами одно-трьох денних короткотермінових семінарів (меншої тривалості порівняно з навчанням за професійною програмою) з питань діяльності органів державного фінансового контролю, бухгалтерського обліку, запобігання проявам корупції і дало можливість залучити до участі у навчанні на 86 осіб більше, що зменшило середні витрати на одного працівника, який підвищував кваліфікацію ( з 555,5 грн до 247,9 грн.) та збільшило показник співвідношення кількості осіб, які підвищували кваліфікацію у 2014 році, до кількості працівників, які мали підвищити кваліфікацію у цьому році.

Таким чином, у 2014 році результативні показники, заплановані паспортом бюджетної програми, були виконані в межах бюджетних асигнувань, затверджених Законом України від 16.01.2014 № 719-VI "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (із змінами).8.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:


В. М. Матвійчук

Заступник Міністра фінансів України - керівник апарату

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Р. П. Циба

Директор Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(прізвище та ініціали)

(підпис)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка