Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року (найменування головного розпорядника)Скачати 339.31 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір339.31 Kb.
ТипЗвіт1.

Міністерство закордонних справ України

140

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

1401000

Апарат Міністерства закордонних справ України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

1401110

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

0113

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

№ з/п


Стратегічна ціль

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програмиразом

загальний

фонд


спеціальний

фонд


спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд


спеціальний

фонд


разом

 1000,0

 698,9

 301,1

 698,9

 301,1

 1000,0

Напрями використання бюджетних коштів:

6.11

Напрями використання бюджетних коштів

з/п


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд


разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

Забезпечення навчальних закладів з вивчення української мови та осередків культури громад закордонних українців іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відео- та електронною продукцією, предметами національної символіки, передплати української періодики для громад закордонних українців

 125,5

 125,5

 1

 53,9

 53,9

 71,6

 71,6

Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та випуску радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад закордонних українців, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном

 114,5

 114,5

 2

 163,3

 163,3

 48,8

 48,8

Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв

 155,6

 155,6

 3

 70,6

 70,6

 85,0

 85,0

тис. гривень

2Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування місць поховань (місць пам'яті) видатних українців за кордоном

 38,1

 38,1

 4

 62,4

 62,4

 24,3

 24,3

Виготовлення бланків посвідчень закордонного українця

 134,6

 13

4,6


 5

 21,3

 21,3

 113,3

 113,3

Організацію та проведення за кордоном форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом, прес-заходів з метою донесення до зарубіжної громадськості інформації про пріоритети зовнішньої політики України

 200,0

 200,0

 6

 195,8

 195,8

 4,2

 4,2

Забезпечення співробітництва з провідними зарубіжними засобами масової інформації з метою розміщення позитивних публікацій про Україну

 100,0

 100,0

 7

 92,4

 92,4

 7,6

 7,6

Оплата витрат, пов'язаних із закупівлею іноземної валюти і оплата банківських послуг

 4,0

 4,0

 8

 1,6

 1,6

 2,4

 2,4

Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками (посвідчення закордонного українця), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015

 37,6

 37,6

 9

 37,6

 37,6

Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації літніх таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України

 85,6

 85,6

 10

 85,6

 85,6

Оплата збору на обовязкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти

 4,5

 4,5

 11

 4,5

 4,5

 1 000,0

 1 000,0

 698,9

 698,9

 301,1

 301,1

Всього

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:


Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

 371,5

 371,5

 653,9

 653,9

 282,4

 282,4

491

Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

 6


 1

 2

 2

 4

 4

План заходів

од.

Кількість навчальних закладів, забезпечених друкованою, іміджевою продукцією (Аргентина, Угорщина, Болгарія, Польща, Литва)

продукту

1

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


разом

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


разом

5

6

7

13

12

10

9

8

4

3

2

1

Відхилення

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


разом

Затверджено у паспорті бюджетної

програми


з/п


Показники

Одииниця

виміру


Джерело

інформаціїФактичні результативні показники

11

 6
3


Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів МЗС на 2015 рік, затвердженого наказом МЗС. Підставою для внесення змін відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом МФУ від 29.12.2002 №1098 було прийняття нормативно-правового акта. Накази згідно з Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Мінюсту від 12.04.2005 № 34/5 відносяться до нормативно-правових актів. У цьому зв'язку, МЗС було підготовлено зміни до паспорта та відкориговані показники. Однак, проект Паспорта бюджетної програми на 2015 рік, який надсилався до Міністерства фінансів України не був погоджений.

Враховуючи, що реалізація проектів в країнах перебування здійснюється закордонними дипломатичними установами з огляду на актуальність завдань та пріоритетність зовнішньої політики нашої держави та для надання фінансової підтримки громадам закордонних українців, виникає нагальна потреба в переорієнтації бюджетних коштів на інший більш доцільний проект.

Реалізація проектів закордонними дипломатичними установами є дієвим інструментом популяризації культурного, туристичного, інвестиційного потенціалу України, поступового формування неупередженого ставлення до нашої держави, об'єктивного сприйняття широкою міжнародною аудиторією реалій сьогодення в Україні.

Примітка:

Кількість підтриманих інтернет-версій та інтернет-сайтів українською мовою для громад закордонних українців

од.

План заходів

 11

 11

 5

 5

 2

 16

 16

Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів МЗС на 2015 рік, затвердженого наказом МЗС. Підставою для внесення змін відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом МФУ від 29.12.2002 №1098 було прийняття нормативно-правового акта. Накази згідно з Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Мінюсту від 12.04.2005 № 34/5 відносяться до нормативно-правових актів. У цьому зв'язку, МЗС було підготовлено зміни до паспорта та відкориговані показники. Однак, проект Паспорта бюджетної програми на 2015 рік, який надсилався до Міністерства фінансів України не був погоджений.

Враховуючи, що реалізація проектів в країнах перебування здійснюється закордонними дипломатичними установами з огляду на актуальність завдань та пріоритетність зовнішньої політики нашої держави та для надання фінансової підтримки громадам закордонних українців, виникає нагальна потреба в переорієнтації бюджетних коштів на інший більш доцільний проект.

Перерозподіл коштів обумовлений необхідністю забезпечення виконання державної політики співпраці із закордонними українцями. Зазначені заходи передбачали проведення у країнах проживання етнічних українців масштабних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для їхньої консолідації, задоволення національно-культурних, освітніх, мовних та інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, збереження їх етнічної та національно-культурної самобутності, зміцнення зв'язків з Україною, а також виконання пріоритетних проектів у цій сфері, у тому числі відповідно до заяв керівництва держави в ході міжнародних візитів.

Примітка:

Кількість підтриманих радіопрограм українською мовою для громад закордонних українців

од.

План заходів

 1

 1

 3

 1

 1

Кількість підтриманих друкованих періодичних видань українською мовою, що випускаються громадами закордонних українців

од.

План заходів

 2

 2

 4

 2

 2

Кількість фестивалів української громади

од.

План заходів

 4

 4

 5

 5

 5

 9

 9

Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів МЗС на 2015 рік, затвердженого наказом МЗС. Підставою для внесення змін відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом МФУ від 29.12.2002 №1098 було прийняття нормативно-правового акта. Накази згідно з Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Мінюсту від 12.04.2005 № 34/5 відносяться до нормативно-правових актів. У цьому зв'язку, МЗС було підготовлено зміни до паспорта та відкориговані показники. Однак, проект Паспорта бюджетної програми на 2015 рік, який надсилався до Міністерства фінансів України не був погоджений.

Враховуючи, що реалізація проектів в країнах перебування здійснюється закордонними дипломатичними установами з огляду на актуальність завдань та пріоритетність зовнішньої політики нашої держави та для надання фінансової підтримки громадам закордонних українців, виникає нагальна потреба в переорієнтації бюджетних коштів на інший більш доцільний проект.

Реалізація проектів закордонними дипломатичними установами є дієвим інструментом популяризації культурного, туристичного, інвестиційного потенціалу України, поступового формування неупередженого ставлення до нашої держави, об'єктивного сприйняття широкою міжнародною аудиторією реалій сьогодення в Україні.

Примітка:

Кількість упорядкуваних пам'ятних знаків "In Memorian-Українцям, які боролися за волю" та облаштування парку на прилеглій території (Бельгія)

од.

План заходів

 1

 1

 6

 1

 1

Кількість підтриманих та облаштованих українських поховань (могили) часів Першої Світової війни на Військовому цвинтарі в м.Ліберець на території Чехії

од.

План заходів

 1

 1

 7

 1

 1
4Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного українця

шт.

План заходів

 190

 190

 1010

 1010

 8

 1200

 1200

Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням кількості звернень на набуття статусу закордонного українця.

Примітка:

Кількість проведених за кордоном форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом та прес-заходів на українську тематику

од.

План заходів

 5

 5

 1

 1

 9

 6

 6

Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів МЗС на 2015 рік, затвердженого наказом МЗС. Підставою для внесення змін відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом МФУ від 29.12.2002 №1098 було прийняття нормативно-правового акта. Накази згідно з Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Мінюсту від 12.04.2005 № 34/5 відносяться до нормативно-правових актів. У цьому зв'язку, МЗС було підготовлено зміни до паспорта та відкориговані показники. Однак, проект Паспорта бюджетної програми на 2015 рік, який надсилався до Міністерства фінансів України не був погоджений.

Враховуючи, що реалізація проектів в країнах перебування здійснюється закордонними дипломатичними установами з огляду на актуальність завдань та пріоритетність зовнішньої політики нашої держави, задля підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства з того чи іншого питання, виникає нагальна потреба в переорієнтації бюджетних коштів на інший більш доцільний проект.

Реалізація іміджевих проектів закордонними дипломатичними установами здійснюється з огляду на актуальність завдань та пріоритетність зовнішньої політики нашої держави, задля підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства з того чи іншого питання.

Примітка:

Кількість розміщених публікацій про Україну у зарубіжних засобах масової інформації

од.

План заходів

 4

 4

 11

 4

 4

Кількість заходів, проведених у літніх таборах для школярів громадзакордонних українців

од.

План заходів

 3

 3

 11

 3

 3

Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів МЗС на 2015 рік, затвердженого наказом МЗС. Підставою для внесення змін відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом МФУ від 29.12.2002 №1098 було прийняття нормативно-правового акта. Накази згідно з Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Мінюсту від 12.04.2005 № 34/5 відносяться до нормативно-правових актів. У цьому зв'язку, МЗС було підготовлено зміни до паспорта та відкориговані показники. Однак, проект Паспорта бюджетної програми на 2015 рік, який надсилався до Міністерства фінансів України не був погоджений.

Враховуючи, що реалізація проектів в країнах перебування здійснюється закордонними дипломатичними установами з огляду на актуальність завдань та пріоритетність зовнішньої політики нашої держави, задля підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства з того чи іншого питання, виникає нагальна потреба в переорієнтації бюджетних коштів на інший більш доцільний проект.

Реалізація іміджевих проектів закордонними дипломатичними установами здійснюється з огляду на актуальність завдань та пріоритетність зовнішньої політики нашої держави, задля підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства з того чи іншого питання.

Примітка:

2

ефективності

Середні витрати друкованої, іміджевої продукції для забезпечення українських навчальних закладів

тис.грн.

Розрахунково

 13,5

 7,4

 1

 20,9

Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням кількості проведення заходів, що призвело до зменшення їх вартості. Це виникло у зв'язку із змінами внесеними до Плану заходів МЗС на 2015 рік, відповідно до якого показники не були відкориговані в Паспорті бюджетної програми на 2015 рік.

Примітка:

Середні витрати на підтримання інтернет-версії та інтернет-сайту українською мовою для громад закордонних українців

тис.грн.

Розрахунково

 4,4

 1,8

 2

 6,2

Відхилення результативного показника обумовлено тим, що зменшення кількості підтримання інтернет-версій та інтернет-сайтів призвело до зменшення середніх витрат на їх проведення.

Примітка:

Витрати на підтримання 1-ї україномовної радіопередачі

тис.грн.

Розрахунково

 6,9

 0,1

 3

 7

Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням вартості підтримання україномовної радіопередачі.

Примітка:

Середні витрати на підтримку друкованих періодичних видань

тис.грн.

Розрахунково

 27

 23

 4

 4

Відхилення результативного показника обумовлено внесенням змін до Плану заходів МЗС України щодо збільшення вартості підтримки виданню книги ,,Монографія. Десять років діяльності УКМТ ,,Калина" та підтримки виданню книги ,,Міжнародні наукові читання пам'яті Костянтина Поповича. Том І.Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки".

Примітка:

Середні витрати на проведення фестивалю української громади

тис.грн.

Розрахунково

 17,6

 0,3

 5

 17,3

Відхилення результативного показника обумовлено збільшенням вартості проведення одного фестивалю.

Примітка:
5

 4


 100

Розрахунково

відс.

Відсоток виконання інформаційних заходів на українську тематику

 100

 3

 100

Розрахунково

відс.

Відсоток реалізованих за кордоном заходів з провідними зарубіжними засобами масової інформації з метою розміщення позитивних публікацій про Україну

Примітка:

Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням кількості звернень на набуття статусу закордонного українця.

 100

 2

 84,2

 15,8

Розрахунково

відс.

Рівень виготовлення бланків посвідчення закордонного українця

 100

 1

 100

Розрахунково

відс.

Рівень реалізації запланованих заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

якості

3

Примітка:

Відхилення результативного показника виникло за рахунок скасування заходів.

 28,5

 11

 28,5

Розрахунково

тис.грн

Середні витрати для організації заходів у літніх таборах для школярів громад закордонних українців

Примітка:

Відхилення результативного показника обумовлено здешевленням вартості розміщення публікацій на українську тематику у зв'язку із подіями на сході України під час проведених переговорів з іноземними ЗМІ.

 25

 10

 1,9

 23,1

Розрахунково

тис.грн

Середні витрати на підготовку та розміщення публікацій на українську тематику в зарубіжних засобах масової інформації

Примітка:

Відхилення результативного показника обумовлено тим, що зменшення кількості проведених форумів, конференцій призвело до збільшення середніх витрат на їх проведення.

 33,3

 9

 5,9

 39,2

Розрахунково

тис.грн.

Середні витрати на проведення за кордоном форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом та прес-заходів на українську тематику

 112,2

 8

 112,2

Розрахунково

грн.

Середні витрати на виготовлення бланків посвідчення закордонного українця

Примітка:

Відхилення результативного показника обумовлено внесенням змін до Плану заходів МЗС України на 2015 рік щодо збільшення вартості 1-го облаштування українського поховання, відповідно до якого показники не були відкориговані в Паспорті бюджетної програми на 2015 рік.

 26,4

 7

 4,9

 31,3

Розрахунково

тис.грн.

Витрати на підтримання та облаштування 1-го українського поховання (могили) часів Першої Світової війни на Військовому цвинтарі в м.Ліберець на території Чехії

Примітка:

Відхилення результативного показника обумовлено внесенням змін до Плану заходів МЗС України на 2015 рік щодо виключення заходу ,,Витрати на упорядкування 1-го пам'ятного знаку "In Memorian-Українцям, які боролися за волю" та облаштування парку на прилеглій території (Бельгія) у сумі 11,7 тис. грн. та включення заходу ,,Впорядкування прилеглої до пам'ятника Т.Г.Шевченка території (м.Рига, Латвійська Республіка) в Посольстві України в Латвійській Республіці у сумі 81,9 тис. грн., відповідно до якого показники не були відкориговані в Паспорті бюджетної програми на 2015 рік. Однак, проект Паспорта бюджетної програми на 2015 рік, який надсилався до Міністерства фінансів України не був погоджений.

 11,7

 6

 19,4

 31,1

Розрахунково

тис.грн.

Витрати на упорядкування 1-го пам'ятного знаку "In Memorian-Українцям, які боролися за волю" та облаштування парку на прилеглій території (Бельгія)

 1006


Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015

відс.

Розрахунково

 100

 5

 100

Аналіз стану виконання результативних показників

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:


тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.В.Пристайко

Заступник Міністра - керівник апарату

(прізвище та ініціали)

(підпис)

І.В. Ярош

Директор Валютно-фінансового департаменту

(прізвище та ініціали)

(підпис)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка