Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік № заходу Найменування заходуСторінка1/7
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.29 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7
Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік
заходу

Найменування заходу


Відповідаль­ний за виконання

Строк виконан­ня

Джерела фінансу­вання

Обсяги фінансування на 2011 рік, тис. гривень

Стан виконання
Фактично виділено

Передба­чено НПД
Ціль 1. Підвищення рівня екологічної свідомості

1

Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем

Мінприроди

червень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

Розроблено та подано на погодження центральних органів виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем». У зв’язку із змінами у штатному розписі Мінприроди у 2011 році цей проект акта Кабінету Міністрів України на цей час супроводжує Управління майном, охорони праці, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення Мінприроди.

2

Створення та забезпечення функціонування комплексної інформаційної системи спеціально уповноваженого органу з охорони навколишнього природного середовища, зокрема:

Мінприроди


червень – грудень 2011


Державний бюджет

-

-


В Мінприроди створено Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» на яке покладено виконання функцій впровадження зазначеної інформаційної системи. На даний час йде підготовка Техічного завдання на створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи довкілля України (ЄІАС «Довкілля»).

Відповідно до пункту 8 (остання частина) протоколу № 8 оперативної наради Міністра від 04.07.2011 доручено Департаменту економіки та фінансів Мінприроди підготувати пропозиції щодо зменшення видатків за бюджетною програмою 2401030 «Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства екології та природних ресурсів України" на суму 27 605 тис. гривень з метою спрямування їх на реалізацію пріоритетного завдання Мінприроди створення автоматичної систему.


підготовка і реалізація пілотних проектів з впровадження положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі — Орхуська конвенція)

Мінприроди

червень – грудень 2011

Державний бюджетВід НУО в 2011 році не надходили пропозиції щодо реалізації пілотних проектів з впровадження положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
утворення регіональних інформаційних центрів у складі загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації та приєднання до неї інформаційних систем органів виконавчої влади

-

-

-

-

-

В Мінприроди створено Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» на яке покладено виконання функцій зазначеної інформаційної системи. На даний час йде підготовка Техічного завдання на створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи довкілля України (ЄІАС «Довкілля»), в рамках якого буде запропонована необхідна регіоналізація вказаної системи.

Відповідно до пункту 8 (остання частина) протоколу № 8 оперативної наради Міністра екології та природних ресурсів України від 04.07.2011 доручено Департаменту економіки та фінансів Мінприроди підготувати пропозиції щодо зменшення видатків за бюджетною програмою 2401030 «Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства екології та природних ресурсів України» на суму 27 605 тис. гривень з метою спрямування їх на реалізацію пріоритетного завдання Мінприроди створення автоматичної систему.


створення екологічного освітнього Інтернет-порталу “Веб-освіта для сталого розвитку”, забезпечення його функціонування

Мінприроди

червень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

На 2012 рік замовлена НДР «Розроблення Концепції державної політики щодо освіти для збалансованого (сталого) розвитку та Стратегії освіти для збалансованого (сталого) розвитку» в рамках якої будуть напрацьовані пропозиції щодо стовщення такого екологічного освітнього Інтернет-порталу
проведення громадської оцінки діяльності органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 15 вересня 2005 р. № 1276 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” і Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976

Мінприроди

червень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

Громадська оцінка не проводилась, у зв’язку з відсутністю відповідних запитів від інститутів громадянського суспільства на проведення громадської експертизи, відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.112008 № 976.
підготовка за участю громадськості і затвердження плану посилення інституціональної спроможності Мінприроди

Мінприроди

червень 2011 – грудень 2013

Кошти, що виділяють-ся в рамках сектораль-ної бюджетної підтримки Європейського Союзу (далі СБП ЄС)

-

23,4

Виконання заходу у 2011 році не розпочиналось у зв’язку з відсутності фінансування

4

Підготовка матеріалів, необхідних для ратифікації Протоколу про регістри викидів та перенесення забруднювачів до Орхуської конвенції

Мінприроди

червень 2011 – грудень 2012

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-

468

Підготовка матеріалів не здійснювалась через відсутність фінансування

5

Підготовка, затвердження і виконання плану заходів із створення системи екологічної інформації відповідно до спільної системи екологічної інформації Європейського агентства навколишнього середовища

Мінприроди

червень 2011 – грудень 2012

Державний бюджет

-

-

Питання опрацьовується, цьому питанню був присвячений семінар, що відбувся на початку 2012 р.

7

Проведення комплексної рекламно-інформаційної, просвітницької кампанії з метою формування в суспільстві розуміння цінності сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього природного середовища, зокрема:

розміщення в Інтернеті соціальної реклами природоохоронного спрямуванняМінприроди

МінприродиПостійноДержавний бюджет


-


Зазначений захід включено до плану природоохоронних заходів за бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 2012 рік.

проведення оцінки інформаційних потреб запитувачів екологічної інформації

МОНмолодьспорт

Мінприродичервень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-

11700

Не виконано по причині відсутності фінансування
розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного та рекламно-іміджевого характеру

Мінприроди

червень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-
Не виконано по причині відсутності фінансування.
виготовлення та розміщення зовнішньої реклами природоохоронного змісту

Мінприроди

червень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-
Не виконано по причині відсутності фінансування.
проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію органічного сільськогосподарського виробництва

Мінприроди,

Мінагрополітики,

Інші центральні органи виконавчої влади


червень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-
Не виконано по причині відсутності фінансування.
організація роботи з інформування споживачів про безпеку органічних продуктів харчування

Мінприроди,

Мінагрополітики,

МОЗ,

МОНмолодьспортчервень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-
Не виконано по причині відсутності фінансування.
проведення інформаційної кампанії з популяризації сучасних технологій у галузі енергоефективності та ресурсозбереження

Мінприроди,

Інші центральні органи виконавчої владичервень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-
Постійно у коментарях фахівців Мінприроди, інформаційних повідомленнях прес-служби проводиться інформування широкого кола громадськості щодо сучасних технологій у галузі енергоефективності та ресурсозбереження.

8

Видання презентаційної книги до 20-річчя Мінприроди українською та англійською мовами

Мінприроди

Червень – грудень 2011

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

-

154,42

Забезпечено видання ювілейної книги до 20-річчя Міністерства екології та природних ресурсів України.

Тираж презентаційної книги українською та англійською мовою становить 1000 примірників.10

Підготовка та затвердження Мінприроди типового положення про регіональний Орхуський інформаційний центр

Мінприроди

червень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

У Положенні про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452, відсутні територіальні органи. Зазначене унеможливлює затвердження типового положення про регіональний Орхуський інформаційний центр.

11

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій

Мінприроди,

Інші центральні органи виконавчої владичервень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

Громадською радою при Мінприроди опрацьовуються зауваження Мінприроди до проекту переліку природоохоронних заходів до Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій. Крім того, у зв’язку з прийняттям постанови від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» можливість використання цього механізму для підтримки проектів громадських екологічних організацій опрацьовується.

13

Сприяння здійсненню громадського контролю за виконанням Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій

Мінприроди за участю неурядових екологічних організацій

постійно

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

-

-

Програма підтримки проектів громадських екологічних організацій знаходиться в стадії розробки. Що стосується здійснення контролю за виконанням згаданої програми, на сьогоднішній день не надходило офіційних звернень від інститутів громадянського суспільства щодо сприяння здійсненню такого контролю.

14

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку

МОНмолодьспорт

Мінприроди,

Інші центральні органи виконавчої влади


червень 2011 – грудень 2012

Державний бюджет

-

150

Виконання заходу буде здійснюватись у 2012 році.

21

Розміщення на офіційному веб-сайті органів виконавчої влади, у засобах масової інформації матеріалів про діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища та їх щотижневе оновлення

Мінприроди,

Центральні та місцеві органи виконавчої владипостійно

Державний бюджет

-

-

Мінприроди

На офіційному веб-сайті Мінприроди розміщено 1822 інформаційних повідомлення.

На системній основі здійснювалось співробітництво з провідними друкованими виданнями («Дзеркало тижня», «Урядовий кур’єр», «Сегодня», «Дело», «Власть денег» та інші).

Забезпечено проведення 6 прес-конференцій та 8 брифінгів за участі Міністра екології та природних ресурсів України та керівництва Мінприроди.


Державне агентство автомобільних доріг

На веб-сайті Укравтодору постійно розміщається інформація щодо діяльності, пов’язаної з впливом на навколишнє середовище (заяви про наміри та оцінка впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище).


Державне агентство рибного господарства

Держрибагентство має офіційний веб-сайт: http: //www.darg.gov.ua, на якому щотижнево оновлюється інформація щодо діяльності Держрибагентства України у сфері охорони, відтворення водних біоресурсів. Крім того, ведеться активна робота органами рибоохорони Держрибагентства України у засобах масової інформації щодо попередження порушень природоохоронного законодавства.


Закарпатська область

З метою висвітлення актуальних екологічних проблем Закарпатської області, екологічної інформування громадськості та пропаганди екологічних знань, Закарпатська облдержадміністрація та держуправління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області співпрацюють із засобами масової інформації області та регіональними представниками всеукраїнських ЗМІ. В регіональній пресі періодично виходять матеріали щодо основної проблематики у сфері охорони навколишнього природного середовища області, а також з коментарями фахівців про шляхи вирішення проблем, а на радіо «Тиса-1» та «Версія ФМ» щотижня виходить екохвилинка з природоохоронною інформацією. Всі матеріали розміщуються на офіційному сайті облдержадміністрації, обласної ради, веб-порталі Мінприроди України, веб-сайті держуправління охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області та веб-сайтах інших місцевих органів виконавчої влади.23

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до статті 25 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” в частині приведення її у відповідність з Орхуською конвенцією

Мінприроди,

Інші центральні органи виконавчої владичервень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

У ст. 13 Закону України «Про інформацію» (у новій його редакції) використовується термін «інформація про стан довкілля (екологічна інформація)», тобто ототожнюються терміни інформація про стан довкілля та екологічна інформація, і дається визначення такій інформації, яке відповідає положенням Орхуської конвенції.

Зазначене робить недоцільним внесення тотожної норми у Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища.

Таким чином, з прийняттям нової редакції Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» Україна належним чином здійснила імплементацію положень Орхуської конвенції (стаття 4 «Доступ до екологічної інформації» і стаття 5 «Збір та поширення екологічної інформації») у сфері екологічної інформації - її визначення і правового режиму.


25

Створення системи обліку інформації, розпорядником якої є Мінприроди, з метою її реєстрації та оприлюднення

Мінприроди,

Інші центральні органи виконавчої владичервень 2011 – грудень 2015

Державний бюджет

-

-

Питання створення системи обліку інформації, розпорядником якої є Мінприроди з метою її реєстрації та оприлюднення нормативно не врегульовано, оскільки не затверджена Типова інструкція з діловодства в центральних органах виконавчої влади. Після затвердження Інструкції буде здійснено виконання даного заходу.

26

Створення та забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Держекоінспекції

Мінприроди,

Державна екологічна інспекціячервень – листопад 2011

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

50,00

50,00

Офіційний веб-сайт Держекоінспекції України створено (www.deiukr.gov.ua).

На даний час для забезпечення ефективного функціонування веб-сайту проводиться робота над його контентом та тестуваннямКаталог: wp-content -> uploads
uploads -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
uploads -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
uploads -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
uploads -> Методика превентивного
uploads -> № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
uploads -> Затверджую директор коледжу м.І. Недошитко “ 10 ” вересня 2015 року перспективний план
uploads -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка