Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / апн україни; Упоряд. Полонська Т. К. К. апн україни, 2007. 259 сСторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Академія педагогічних наук України (Київ). Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / АПН України ; Упоряд. Полонська Т. К. – К. : АПН України, 2007. – 259 с.

 2. Академія педагогічних наук України (Київ). Наукові розробки Академії педагогічних наук України, готові до практичного застосування / АПН України ; Упоряд.: Полонська Т. К. – К. : [Б. в.], 2007. – 170, [2] с

 3. Арутюнова, Жанна Михайловна. Знаете ли вы Францию и Франкофонию : Сб. лингвострановед. тестов для проведения олимпиад и конкурсов / Жанна Арутюнова, Екатерина Горбачева. – М. : Чистые пруды, 2006. – 30, [1] с. – (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Французский язык" ; Вып. 6 (12)). – ISBN 5-9667-0255-1

 4. Атестація вчителя : Урок біології / упоряд. К. М. Задорожний. – Х. : Вид. група "Основа", 2006. – 191, [1] с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 8 (44)).

 5. Безрукова, Валентина Сергеевна. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения : Кн. 3: Здоровьесберегающий урок / В. С. Безрукова ; отв. ред. М. А. Ушакова. – М. : Сентябрь, 2006. – 175, [1] с. – (Б-ка журн. "Директор школы" ; Вып. № 7).

 6. Букатов, Вячеслав Михайлович. Открытый урок : Режиссура школьной повседневности в невыдуманных рассказах, неожиданных советах и нескучных рекомендациях / Вячеслав Букатов, Мария Ганькина. – М. : Чистые пруды, 2006. – 30 с. – (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Воспитание. Образование. Педагогика" ; Вып. 6).

 7. Вайнер, Эдуард Наумович. Основы демографического воспитания школьников : Беседы классного руководителя / Эдуард Вайнер . – М. : Чистые пруды, 2007. – 30 с. – (Б-чка "Первого сентября" . сер. "Здоровье детей" ; Вып. 1(13)). – Библиогр.: с. 29.

 8. Вдовиченко, Раїса Петрівна. Управлінська компетентність керівника школи / Р. П. Вдовиченко. – Х. : Вид. група "Основа", 2007. – 111 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 8 (44)). – Бібліогр.: с. 78-88. – Сер. засновано в 2002 р.

 9. Вєнцева, Надія Олександрівна. Дискусійні методи на уроках історії України : 7-8 кл. / Н. О. Вєнцева. – Х. : Вид. група "Основа", 2007. – 125 с. – (Б-ка журн. "Історія та правознавство" ; Вип. 1 (37)). – Бібліогр.: с. 124-125. – Сер. засновано в 2004 р.

 10. Викладання хімії в профільних класах. Вип. 1 / упоряд. К. М. Задорожний. – Х. : Вид. група "Основа", 2007. – 158, [1] с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; вип. 2 (50)).

 11. Візінська, Марія Степанівна. Шкільний календар: родинні свята / М. С. Візінська. – Х. : Вид. група "Основа", 2007. – 188, [1] с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 9 (34)). – Бібліогр. у кінці розд. – Сер. засновано в 2004 р.

 12. Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне середовище: Теорет. основи / Авт.: В. В. Литвин та ін.; Під. ред. В. В. Литвина. – К. : ЗНЗ "Вальдорфська школа "Михаїл", 2005. – 74 с.

 13. Волохова, Наталья Геннадьевна. Вместе круглый год : Замечательные и оригинальные сценарии на все случаи школьной жизни / Н. Г. Волохова; Гл. ред. В. М. Лизинский. – М. : Центр "Педагогический поиск", 2006. – 192 с. – (Б-ка администрации школы).

 14. Готуємось до олімпіади з математики / Упоряд.: А. Б. Веліховська, О. В. Гримайло. – Х. : Вид. група "Основа", 2007. – 157, [1] с. – (Б-ка журн. "Математика в школах України" ; Вип. 2 (50)). – Бібліогр.: с. 156-157. – Сер. засновано в 2003 р.

 15. Гузеев, Вячеслав Валерианович. Эффективные образовательные технологии: Интегральная и ТОГИС / В. В. Гузеев. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 206, [2] с.

 16. Довідник для вступників. 2006 / Уклад.: А. Ф. Павленко [та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 223 с. – ISBN 966-574-846-7

 17. Дошкільна та загальна середня освіта: нова якість і тенденції розвитку / Мін-во освіти і науки України ; Уклад. Гуржій А. М. [та ін.] ; За заг. ред. С. М. Ніколаєнка. – К., 2006. – 72 с. : граф.

 18. Духовність педагога – майбутнє України : Монографія / За ред. С. Черепанової; Авт.: Д. Бородій (упоряд.) [та ін.] ; Пед. коледж Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Л. : Ліга Прес, 2005. – 297 с. – ISBN 9668293665

 19. Елина О. В. Технологизация управления учреждением образования. Ч. 1 / О. В. Елина, А. Л. Жохов, Т. Ю. Посашкова; Науч. ред. А. Т. Глазунов ; Акад. проф. образования. – М. : Изд. центр НОУ ИСОМ, 2006. – 44 с. – Прил. к журн. "Проф. образование"; № 1.

 20. Жерносек, Іван Пилипович. Організація науково-методичної роботи в школі / І. П. Жерносек. – Х. : Вид. група "Основа", 2006. – 123, [1] с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 9 (45)). – Сер. засновано в 2003 р. – ISBN 966-333-390-1

 21. Задорожний, Костянтин Миколайович. Викладання біології у профільних класах / К. М. Задорожний. – Х. : Вид. група "Основа", 2006. – 109, [1] с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 11 (47)). – Бібліогр. у кінці розд. – Сер. засновано в 2003 р.

 22. З досвіду управлінської та методичної роботи : (Зб. матеріалів до підсумков. колегії) / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; Відп. за вип. Т. О. Пушкарьова. – Суми : ТОВ НВП "Росток А. В. Т.", 2006. – 140 с. – ISBN 966295936X

 23. Земскова-Названова, Людмила. Люби и знай родной свой край : Занятия по краеведению с малышами / Людмила Земскова-Названова. – М. : Чистые пруды, 2006. – 30 с. – (Б-чка "Первого сентября" . Сер. "Дошкольное образование" ; Вып. 6 (12)).

 24. Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи = Content of Civil Education: History, Realia, Perspectives : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 верес. 2006 р. / Редкол.: Бех І. Д. [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2006. – 179 с.

 25. Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти : Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 31 січ. – 2 лют. 2006 р.: У 2 т. Т. 1 / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; Редкол.: Колот А. М. [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2006. – 410 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-574-896-3

 26. Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти : Зб. матеріалів наук.-метод. конференції 31 січ. – 2 лют. 2006 р.: У 2 т. Т. 2 / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол. Колот А. М. [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2006. – 391 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-574-896-3

 27. Інноваційні технології на уроках біології : ТРВЗ-педагогіка / упоряд. К. М. Задорожний. – Х. : Вид. група "Основа", 2006. – 110, [1] с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; Вип. 9 (45)). – Сер. засновано в 2003 р. – ISBN 966-333-387-1

 28. Інтерактивні технології на уроках хімії / упоряд. К. М. Задорожний. – Х. : Вид. група "Основа", 2006. – 174 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 11 (47)).Інститут вищої освіти АПН України. Актуальні проблеми гуманітарної освіти : Зб. наук. праць. Вип. 2 / Ін-т вищ. освіти АПН України, Кременец. обл. гуманітар.-пед. ін-т ім. Т. Шевченка ; Редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2006. – 233 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 29. Інтелектуальна мішень / Євген Глушко [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 95 с. – (Сер. "Гармонійний розвиток" ; Кн. 6). – ISBN 9660706596

 30. Інтелектуальні павутинки : Метод. посіб. Ч. 1 / Славутиц. міськ. відділ освіти ; Ред. Терещенко І. А. – Славутич, 2001, 2002. – 40 с. – Бібліогр.: с. 36

 31. Каспрік, Наталія Миколаївна. Профорієнтаційна робота в закладах профтехосвіти : Метод. посіб. для керівників та пед. працівників закл. проф.-техн. освіти / Каспрік Н. М. ; Наук.-метод. центр проф.-техн. освіти та підвищ. кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл. – Хмельницький : Вид-ць Цюпак А. А., 2006. – 59 с. – Бібліогр.: с. 58-59.

 32. Кирильчук, Алла. Джерельця дитинства : Сценарії / Алла Кирильчук, Галина Ремез, Алла Бінцаровська ; За ред. Т. С. Дуць. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 159 с.

 33. Костылева О. Г. Учись быть вежливым : 1 кл. / О. Г. Костылева, И. Г. Лукина. – М. : Чистые пруды, 2006. – 30, [1] с. – (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Начальная школа" ; Вып. 6(12)). – Библиогр.: с. 31. – ISBN 5-9667-0249-7

 34. Котва, Иван Викторович. Невыполнимые советы по воспитанию : Книга для психологов, родителей и детей / Иван Котва. – М. : Чистые пруды, 2006. – 30 с. – (Б-чка "Первого сентября" . Сер. " Школьный психолог " ; Вып. 6(12)). – ISBN 5-9667-0257-8

 35. Кривоносова, Евгения Ивановна. Формирование экологической культуры студентов колледжа : Метод. пособие / Е. И. Кривоносова ; Науч.-исслед. ин-т развития проф. образования, Акад. проф. образования. – М. : НП "АПО", 2006. – 55, [1] с. – Библиогр.: с. 54.

 36. Кукушин, Вадим Сергеевич. Введение в педагогическую деятельность : Учеб. пособие для студ. пед. спец. вузов / В. С. Кукушин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИКЦ "МарТ" ; Ростов- на-Дону : ИЦ "МарТ", 2005. – 255, [1] с. – (Педагогическое образование).

 37. Курило, Володимир Михайлович. Освіта України і науково-технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки : Монографія / В. М. Курило, В. П. Шепотько. – К. : Деміур, 2006. – 430, [1] с. – Бібліогр.: с. 405-418. – ISBN 966-7780-14-7

 38. Магомедов, Паша Зайнул-Абидович. Узкоспециализированная подготовка учащихся: понятие, организация, оценка / П. З-А. Магомедов ; Науч.-исслед. ин-т развития проф. образования. – М. : Издательский центр НОУ "ИСОМ", 2006. – 46, [1] с. – (Образовательные технологии в профшколе ; № 10)

 39. Мазоха, Дмитро Степанович. Педагогіка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-231.

 40. Макарова, Світлана. Щоб ротик був слухняний : Логопедичний практикум / Світлана Макарова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 159, [1] с. : іл.

 41. Мармаза, Олександра Іванівна. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху / О. І. Мармаза. – Х. : Вид. група "Основа", 2006. – 155, [1] с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 12 (48)). – Бібліогр.: с. 122-124. – Сер. засновано в 2003 р.

 42. Мастерская чувств: (Предмет "Театр в начальной школе") : Метод. пособие / И. А. Генералова. – М. : ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. – 53, [3] с. – (Б-чка педагога-практика ; Вып. № 11). – Библиогр.: с. 51-52.

 43. Международное сотрудничество в сфере образования / Гл. ред. Л. С. Гребнев. – М. : Про-Пресс, 2006. – 80 с. – (Б-чка журн. "Вестник образования России" ; № 10)

 44. Методические рекомендации к курсу "Основы профессиональной этики инженера" для преподавателей высших учеб. заведений / А. Г. Романовский, Е. Н. Лапузина ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". – Х. : НТУ "ХПИ", 2006. – 50, [1] с.

 45. Мониторинг и оценка воспитательной деятельности в вузах / В. С. Кагерманьян, А. В. Пономарев, Н. А. Маркова ; Федерал. ин-т развития образования. – М. : ФИРО, 2006. – 92, [1] с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; Вып. 5: Система воспитания в высшей школе).

 46. Наумов, Борис Миколайович. Школа-поліцентр: модель, план, організація діяльності / Б. М. Наумов. – Х. : Вид. група "Основа", 2007. – 124, [1] с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 2 (50)). – Сер. засновано в 2002 р.

 47. Нестандартні уроки з української мови та літератури. Вип. 2 / упоряд. О. М. Чхайло. – Х. : Вид. група "Основа", 2007. – 206 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 1 (38)). – Бібліогр. у кінці розд. – Сер. засновано в 2004 р.

 48. Никушкина, Наталья Владимировна. Социализация детей-сирот : Развивающие занятия для дошкольного и младшего школьного возраста / Наталья Никушкина. – М. : Чистые пруды, 2007. – 30 с. – (Б-чка "Первого сентября" . Сер. "Школьный психолог" ; Вып. 1(13)). – Библиогр.: с. 29. – ISBN 978-5-9667-0278-6

 49. Ніколаєнко, Леонід Григорович. Соціальна структура знання (полемічні нотатки) : Монографія / Л. Г. Ніколаєнко. – К. : ДАКККіМ, 2004. – 220, [1] с.

 50. Образовательные программы по декоративно-прикладному искусству для УДОД / Е. В. Савельева ; Под ред. Т. Т. Фоминой. – М. : ООО "ДОД", 2007. – 120 с. – (Сер. "Библиотечка педагога-практика"). – Библиогр.: с. 82-88. – Прил. к журн. "Внешкольник. Дополнительное образование, социальное, трудовое и художественное воспитание детей"; Вып. № 1.

 51. Общероссийские классификаторы профессионального образования: формирования, ведение, развитие / Б. А. Сазонов, В. Е. Яценко, Ю. В. Гиринович ; Федерал. ин-т развития образования. – М. : ФИРО, 2006. – 67, [1] с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; Вып. 2: Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – Библиогр.: с. 65-66.

 52. Організація навчального процесу у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" за заочною формою навчання : Зб. нормат. док. та роз’яснень / Уклад.: Е. І. Заїка та ін. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х.: НТУ "ХПІ", 2005. – 53 с.

 53. Організація спеціалізованих груп для дошкільників зі зниженим зором : (З досвіду роботи дошк. навч. закл. № 6 "Крунк" комбінов. типу). Ч. 1 / А. О. Старовойтова ; Славутиц. міськ. від. освіти, Міськ. метод. центр. – Славутич, 2001, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с. 15.

 54. Педагогика : Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / В. Г. Рындак, Н. В. Алехина, И. В. Власюк ; Под ред. В. Г. Рындак. – М. : Высшая школа, 2006. – 495 с.

 55. Печатникова, Людмила Борисовна. Образовательное путешествие : Им может стать любой поход, экспедиция, экскурсия, если грамотно их спланировать, организовать и провести / Людмила Печатникова, Евгения Соколова. – М. : Чистые пруды, 2007. – 30 с. – (Б-чка "Первого сентября" . Сер. "Воспитание. Образование. Педагогика" ; Вып. 1(7)).

 56. Пономарьов, Олександр Семенович. Модель професійної діяльності фахівця : Текст лекції для студ. спец. 8.000005 "Педагогіка вищ. шк.", які навчаються за магістер. прогр. / О. С. Пономарьов ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х. : НТУ "ХПІ", 2006. – 33 с.

 57. Попова С. И. Педагогическая поддержка в работе учителя и классного руководителя / С. И. Попова. – М. : Центр "Педагогический поиск", 2005. – 176 с. – (Б-ка администрации школы). – Библиогр.: с. 175-176. – ISBN 5-901030-75-3

 58. Постельняк А. І. Інноваційність як стиль професійної діяльності : З досвіду роботи зав. метод. каб. відділу освіти Добровеличківської райдержадміністрації Климчук Н. М. з питань підвищ. інновац. потенціалу наук.-метод. роботи з пед. кадрами / А. І. Постельняк ; Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград, 2006. – 58 с. : кольор. фото

 59. Праздник целый день : Новые подходы к проведению праздников с детьми дошкольного возраста (весна-лето) / Е. В. Агупова [и др.]. – М. : Чистые пруды, 2007. – 30 с. – (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Дошкольное образование" ; Вып. 1(13)).

 60. Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології : Зб. статей до Міжнар. наук.-практ. конф. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Інститут засобів навчання АПН України (Київ), Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти , Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; Наук. ред. В. Д. Будак [та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2004. – 273, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 61. Робота з обдарованими учнями : Біологічні секції МАН / Упоряд. К. М. Задорожний. – Х. : Вид. група "Основа", 2006. – 128, [1] с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; Вип. 12 (48)).

 62. Роз’яснення щодо організації та проведення переддипломної практики і виконання дипломного проекту (роботи) студентами заочної форми навчання / Уклад. : Е. І. Заїка [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х. : НТУ "ХПІ", 2005. – 21 с.

 63. Рылов, Владимир Зотович. Как написать педагогическую разработку : Практические рекомендации / В. З. Рылов ; НИИ развития проф. образования, Акад. проф. образования. – М. : Изд. центр НОУ ИСОМ, 2006. – 54, [2] с. – (Образовательные технологии в профшколе ; № 11). – Библиогр.: с. 54.

 64. Савенкова, Людмила Олексіївна. Професійне спілкування майбутніх викладачів як об’єкт психолого-педагогічного управління : Монографія / Л. О. Савенкова ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2005. – 208 с.

 65. Селевко, Герман Константинович. Энциклопедия образовательных технологий : В 2 т. / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. – (Сер. "Энциклопедия образовательных технологий").

 66. Система повышения квалификации работников образования : (80 лет со дня основания). – М. : Про-Пресс, 2006. – 70 с. – (Б-чка журн. "Вестник образования России" : Сборник приказов и инструкций Министерства образования России ; № 12)

 67. Современная система воспитания студентов вузов: концептуальные основы и программа развития / В. С. Кагерманьян ; Федерал. ин-т развития образования. – М. : ФИРО, 2006. – 68, [1] с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям высшего образования ; Вып. 4: Система воспитания в высшей школе).

 68. Сопряженность государственных образовательных стандартов основных уровней профессионального образования / Л. Г. Семушина [и др.] ; Федерал. ин-т развития образования. – М. : ФИРО, 2006. – 92 с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; Вып. 3. Содержание, формы и методы обучения в высшей школе).

 69. Соціальна педагогіка: теорія і технології : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / авт. кол. : Алєксєєнко Т. Ф. [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т проблем виховання АПН України. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 314, [6] с.

 70. Способы защиты информации в системе обработки данных в сфере высшего образования / В. В. Език, В. А. Индюшкин, А. И. Момот и др. ; Федерал. ин-т развития образования. – М., 2006. – 48, [1] с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; Вып. 8: Новые информационные технологии в образовании).

 71. Староверова, Марина Семеновна. Неуспешность детей в школе: как с этим работать / М. С. Староверова; Отв. ред. М. А. Ушакова. – М. : Сентябрь, 2006. – 175, [1] с. – (Б-ка журн. "Директор школы" ; Вып. № 8). – ISBN 5-88753-091-X

 72. Стрельніков, Віктор Юрійович. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : Монографія / В. Ю. Стрельніков ; АПН України, Ін-т педагогіки и психології проф. освіти АПН України, Полтав. ун-т споживч. кооперац. України. – Полтава, 2006. – 335 с. – Бібліогр.: с. 305-335.

 73. Супрун, Микола Олексійович. Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти: витоки, становлення та розвиток (друга половина XIX – перша половина XX ст.) : Монографія / М. О. Супрун ; Київ. юрид. ін-т МВС. – К. : Вид. Паливода А. В., 2005. – 325, [1] с.

 74. Тевлін, Бастіан Лазарович. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи / Б. Л. Тевлін. – Х. : Вид. група "Основа", 2006. – 189 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип 10(46)). – Бібліогр.: с. 187-189. – Сер. засновано в 2003 р.

 75. Тематичне оцінювання : Читання. Українська мова. Математика. Я і Україна. Я і природа. Я і суспільство : 3 кл. / Марія Пачашинська [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 111 с. – ISBN 9660703384

 76. Тематичне оцінювання : Читання. Українська мова. Математика. Я і Україна. Я і природа. Я і суспільство : 4 кл. / Марія Пачашинська [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 159 с. – ISBN 966070352X

 77. Тематичне оцінювання : Читання. Українська мова. Математика : 2 кл. / Марія Пачашинська [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 127 с.

 78. Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти : Матеріали методологічного семінару АПН України 16 груд. 2004 р. / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Редкол.: С. Д. Максименко, Н. В. Чепелєва, В. П. Пішак та ін.; За ред. С. Д. Максименка. – К. : [Б. в.], 2005. – 713, [7] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 79. Трансформація ідей В. О. Сухомлинського в сучасній школі / Заг.-освіт. шк. І-ІІІ ступенів № 23 ; Уклад.: М. В. Михайлова, Т. В. Медведева. – [Б. м.] : [Б. в.], 2006. – 46 с.

 80. Трудове навчання : Технічні види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Авт.: В. М. Мадзігон [та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2005. – 111 с. : іл.

 81. Трудове навчання. 1 кл. : Розробки уроків / упоряд. Ю. Є. Бардакова [та ін.]. – Х. : Вид. група "Основа", 2006. – 123 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 11 (35)). – Сер. засновано в 2004 р. – ISBN 966-333-409-6

 82. Туріщева, Людмила Василівна. Професійний розвиток педагога: психологічний аспект / Л. В. Туріщева. – Х. : Вид. група "Основа", 2006. – 141 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 8 (44)). – Бібліогр.: с. 126-128. – Сер. засновано в 2003 р.

 83. Фомина, Елена Юрьевна. Общественно активные школы / Е. Ю. Фомина, Н. А. Максименко. – М. : Чистые пруды, 2007. – 32 с. – (Б-чка "Первого сентября" : Сер. "Управление школой" ; Вып. 1 (13)). – ISBN 978-5-9667-0274-8

 84. Формування у дітей і молоді культури здоров’я (фізичного, психічного, духовного) засобами позашкільної освіти : Бібліогр. матеріали / АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського ; Уклад. : Л. М. Ворон, С. В. Чернобровкіна ; Бібліогр. ред. О. В. Углова ; Наук. ред.: П. І. Рогова. – К., 2007. – 34 с. – На обкл. назва: Міжнародна науково-практична конференція "Формування у дітей та молоді культури здоров’я (фізичного, психічного, духовного засобами позашкільної освіти)", Київ, 19-22 берез. 2007 р.

 85. Хохліна, Олена Петрівна. Корекційна спрямованість трудового навчання в допоміжній школі : Навч.-метод. посіб. / О. П. Хохліна ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К. : Імідж-Принт, 2006. – 175, [1] с. : мал. – ISBN 966-96753-0-8

 86. Хохліна, Олена Петрівна. Розумовий розвиток учнів молодших класів школи інтенсивної педагогічної корекції у процесі трудового навчання : Навч.-метод. посіб. / О. П. Хохліна ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К. : Вежа, 2005 ; К. : Імідж-Принт, 2006. – 175, [1] с. : мал. – ISBN 966-7091-68-6. – ISBN 966-96753-0-8

 87. Хуторской, Андрей Викторович. Методика личностно-ориентированного обучения : Как обучать всех по разному? : Пособие для учителя / А. В. Хуторской. – М. : Владос-Пресс, 2005. – 383, [1] с. – (Педагогическая мастерская). – ISBN 5-305-00121-8

 88. Швецова, Людмила Викторовна. Воспитательные программы современной школы / Л. В. Швецова, А. А. Галицких. – М. : Чистые пруды, 2006. – 32 с. – (Б-чка "Первого сентября" . Сер. "Управление школой" ; Вып. 6(12)). – ISBN 5-9667-0253-5

 89. Шевчук, Ольга Василівна. Система правового та превентивного виховання у професійно-технічних навчальних закладах : Метод. посіб. для заст. дир. з вихов. роботи та педагогів-організаторів / Шевчук О. В. ; Наук.-метод. центр проф.-тех. освіти та підвищ. кваліфік. інж.-пед. працівників Хмельн. обл. – Хмельницький : Цюпак, 2006. – 51 с.

 90. Шкільні свята : 1 кл.: Сценарії. Вірші. Загадки. Пісні з нотами. Міні-вистава / Вознюк Леся, Олійник Людмила. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 78, [2] с.

 91. Я і Україна. 2 кл. : Розробки уроків / Упоряд. Ю. Є. Бардакова [та ін.]. – Х. : Вид. група "Основа", 2007. – 126 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 1 (37)). – Бібліогр.: с. 126. – Сер. засновано в 2004 р. – ISBN 978-966-333-432-5

 92. Я і Україна. 3 кл. : Уроки з використанням інновац. технологій / Упоряд. А. Е. Присич [та ін.]. – Х. : Вид. група "Основа", 2006 ; Х. : Вид. група "Основа", 2007. – 126 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 12 (36)). – Бібліогр.: с. 144. – Сер. засновано в 2004 р. – ISBN 966-333-422-3. – ISBN 978-966-333-432-5

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка