Звіт незалежного аудитора тов «Аудиторської фірми «Успіх-аудит» щодо фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства «Хімнафтомашпроект» за 2012 рік Керівництву та акціонерам ват «хімнафтомашпроект»Сторінка1/11
Дата конвертації08.05.2016
Розмір2 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Товариство з обмеженою відповідальністю


02222, м. Київ

пр. Маяковського

буд. 69, кв. 178

тел./ факс: (044) 223-82-69


ЗКПО 33231186

рах.260093017648

в ПАТ«Промінвестбанк»


Аудиторська фірмаАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

ТОВ «Аудиторської фірми «Успіх-аудит»

щодо фінансової звітності

Відкритого акціонерного товариства «Хімнафтомашпроект»

за 2012 рік

Керівництву та акціонерам

ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку 22 квітня 2013 р.

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудит фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632; місцезнаходження: юридична адреса та фактична адреса: 01133, м.Київ, бул. Л.Українки, 34, дата державної реєстрації

07.02.1994 р., про що видано Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 029092, видане Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису про включення до ЄДР 1 070 120 0000 005091), що додається, яка складається з Балансу станом на 31 грудня 2012 року (Додаток 1 до цього Аудиторського висновку) та відповідних Звіту про фінансові результати (Додаток 2), Звіту про рух грошових коштів (Додаток 3) та Звіту про власний капітал (Додаток 4) за рік, який закінчився цією датою, а також зі стислого викладу основних принципів облікової політики та інших Приміток (Додаток 5), включаючи інформацію, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у Примітці 1.2 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи:

- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;

- відсутність порівняльної інформації (крім балансу);

- допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р.

Ця попередня Фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною основою спеціального призначення, описаною в Примітці 1.2. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.


Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання суб’єктом господарювання фінансового звіту з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висновок

На думку аудитора, попередня фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в Примітці 1.2, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 р.


Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примітку 1.2, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси, по два Звіти про фінансові результати, Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Відкритого акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.

Попередню фінансову звітність Відкритого акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка