Зниження або втрата чутливості до запахівСкачати 222.21 Kb.
Сторінка1/98
Дата конвертації28.12.2020
Розмір222.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98
Гіпо- або аносмія – зниження або втрата чутливості до запахів.
Паросмія – неправильне сприйняття запахів.
Дисгевзія – розлади смаку (у психічно-хворих).
Гіпогевзія – зниження смакової чутливості. Агевзія – повна втрата смак.
Автономна нервова система (АНС) – частина нервової системи, що регулює внутрішні органи, шкіру, гладкі м‘язи, залози внутрішньої секреції та серце; кровопостачання та трофіку всіх тканин, органів.
Функції АНС полягають в регуляції роботи внутрішніх органів та у підтриманні сталості внутрішнього середовища організму (гомеостазу).
Ганглії АНС – це значне скопичення нервових клітин, які іннервують життєво важливі органи. Ганглії мають всі основні властивості нервових центрів – низьку лабільність, однобічне проведення збудження, здатність до сумації та трансформації ритму збудження, мультиплікації.

1. Які органи іннервує симпатична і парасимпатична нервова система?

Симпатична – універсальна, іннервує гладенькі м‘язи всіх внутрішніх органів та судин, серце, залози, підшкірну жирову клітковину, органи чуття, ЦНС. Парасимпатична – всі внутрішні органи (крім матки), судини ротової порожнини і малого тазу.
2. Де розміщені центри симпатичної нервової системи?

З VІІ – го шийного до ІІІ – го поперекового сегмента спинного мозку включно.


3. В яких відділах ЦНС розміщені центри парасимпатичної нервової системи?

В середньому та довгастому мозку, в крижовому відділі спинного мозку.


4. Назвіть нерви, в складі яких ідуть парасимпатичні волокна?

Окоруховий (ІІІ), лицьовий (VІІ), язикоглотковий (ІХ), блукаючий (Х), тазовий нерви.


5. Чим відрізняється рефлекторна дуга автономної нервової системи від рефлекторної дуги соматичної нервової системи?

В автономній нервовій системі еферентні нейрони винесені із ЦНС на периферію, аферентні нейрони розміщені в екстра- та інтрамуральних гангліях (крім спинномозкових гангліїв).


6. Що характерно для розповсюдження збудження в периферичному відділі автономної нервової системи?

Мала швидкість і генералізований характер розповсюдження збудження.


7. Чим пояснюється генералізований характер розповсюдження в периферичному відділі автономної нервової системи?

Феноменом мультиплікації у гангліях АНС, розгалуженням безмієлінових нервових волокон на периферії, виділенням медіатора в багатьох ділянках по ходу кінцевих розгалужень симпатичних волокон.


8. Що називають феноменом мультиплікації у гангліях АНС? За рахунок чого здійснюється цей феномен?

Збільшення числа імпульсів на виході із ганглія. За рахунок розгалужень аксонів, що входять у ганглій і утворення синапсів з багатьма нейронами.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Інтеграція – об‘єднання в єдине функціональне ціле окремих частин. Це явище функціонального об‘єднання взаємозалежних структурних елементів та фізіологічних механізмів, їх взаємоупорядкування і узгодження їх діяльності для забезпечення нормального перебігу життєвих функцій організму.

1. За допомогою якого медіатора і яких хімічних рецепторів здійснюється передача збудження в гангліях симпатичної і парасимпатичної нервової системи?

В гангліях симпатичної та парасимпатичної нервової системи збудження передається за допомогою ацетилхоліна, що діє на Н-холінорецептори.


2. За допомогою яких медіаторів і яких хімічних рецепторів здійснюється передача еферентного впливу симпатичної і парасимпатичної нервової системи на робочий орган?

В симпатичній нервовій системі – за допомогою катехоламінів (адреналін та норадреналін) і альфа- та бета-адренорецепторів; в парасимпатичній – за допомогою ацетилхоліна, що діє на М-холінорецептори.


3. В здійсненні яких реакцій, крім регуляції внутрішніх органів, бере участь гіпоталамус?

В регуляції сну і бадьорості, збудливості кори і спинного мозку, у формуванні поведінкових реакцій (харчових, статевих, нападу, захисту), емоційних реакціях (страху, агресії, люті).


4. Який відділ головного мозку називають вищим автономним центром?

Гіпоталамус.

5. Які групи хімічних речовин (нейросекретів) поступають від гіпоталамуса до передньої долі гіпофіза і яке їх значення? Які гормони поступають в задню долю гіпофіза ?

До передньої долі гіпофіза поступають ліберини і статини, тобто ті речовини, що забезпечують регуляцію вироблення тропних гормонів гіпофіза, в задню долю – окситоцин та антидіуретичний гормон.


6. Які рецептори, що сприймають відхилення від норми параметрів внутрішнього середовища, виявлені в гіпоталамусі?

Осморецептори, терморецептори та глюкорецептори.


7. Центри регуляції яких біологічних потреб виявлені в гіпоталамусі?

Насичення, голоду, спраги, сну, регуляції статевої поведінки.

8. В чому виражається адаптаційно-трофічний вплив симпатичної нервової системи?

В пристосуванні функціонального стану органів і організму в цілому до потреб в даний момент шляхом активації метаболізму.


9. Як при фізичному навантаженні змінюється діяльність серця, шлунково-кишкового тракту і тонусу судин скелетних м‘язів?

Робота серця посилюється, функція ШКТ гальмується, тонус судин скелетних м‘язів знижується, судини розширюються.


10. Назвіть види рефлексів автономної нервової системи по рівню замикання.

Периферичні (внутрішньоорганні та зовнішньоорганні) і центральні.


11. Що називають периферичним рефлексом? Відповіді по темі: ― Вплив автономної нервової системи на ефекторні органи.

Рефлекс, дуга якого замикається на рівні вегетативних гангліїв (завдяки синаптичному зв‘язку аферентних та еферентних нейронів)


1 Які з перелічених нижче гормонів забезпечують нормальний перебіг вагітності:

 • A. Естрадіол

 • B. Прогестерон

 • C. Окситоцин

 • D. Тестостерон

 • E. Альдостерон2 У новонароджених і грудних дітей сеча слабоконцентрована, сечовипускання часте. Чим пояснюється такий стан:

 • A. Недостатня кількість вазопресину

 • B. Велика кількість антидіуретичного гормону

 • C. Знижена кількість альдостерону

 • D. Збільшення мінералокортикоїдів

 • E. Велика кількість вазопресину3 Що є стимулом до секреції вазопресину?

 • A. Збудження осмо- і волюморецепторів

 • B. Звуження коронарних судин

 • C. Збільшена секреція інсуліну

 • D. Зменшена секреція тироксину

 • E. Збільшена секреція соматотропіну4 По якій ланці рефлекторної дуги збудження поширюється з найменшою швидкістю?

 • A. Центральний шлях

 • B. Аферентний шлях

 • C. Еферентний шлях

 • D. Рецептори

 • E. Всі відповіді вірні5 Однією з відмінностей автономної і соматичної нервових систем є :

 • A. периферичний відділ автономної нервової системи, на відміну від соматичної, має тринейронну будову

 • B. периферичний відділ автономної нервової системи, на відміну від соматичної, має двонейронну будову

 • C. периферичний відділ автономної нервової системи, на відміну від соматичної, має чотиринейронну будову

 • D. периферичний відділ автономної нервової системи, на відміну від соматичної, має семинейронну будову

 • E. периферичний відділ автономної нервової системи, на відміну від соматичної, складається із декількох десятків груп нейронів, які розміщені по ходу нервового волокна6 Функціональна активність органа, який інервується автономною нервовою системою відрізняється від органів, що інервуються соматичною, тому що:

 • A. він не одержує інформації від еферентного нейрона, розміщеного в периферичному ганглії

 • B. він керується інформацією тільки від нейронів кори головного мозку

 • C. він керується інформацією тільки від еферентного нейрона, розміщеного в периферичному ганглії

 • D. він керується інформацією в суворо сегментарному порядку

 • E. він керується інформацією тільки від еферентних нейронів інших органів7 Нервові центри не володіють наступною властивістю:

 • A. Низька чутливість до гіпоксії

 • B. Здатність до просторової і тимчасової суммаціі збудження

 • C. Тонус

 • D. Стомлюваність

 • E. Гетерогенність синапсів8 Aвтономну нервову систему поділяють на різні відділи. Вкажіть правильний розподіл.

 • A. симпатична і парасимпатична

 • B. симпатична, парасимпатична, метасимпатична

 • C. соматична і парасимпатична

 • D. соматична, парасимпатична, метасимпатична

 • E. парасимпатична і метасимпатична9 Відомо, що до структурних утворень автономної нервової системи входять вузли парних біляхребетних ланцюгів (паравертебральні ганглії). До якого відділу автономної нервової системи вони відносяться?

 • A. до метасимпатичної системи

 • B. до парасимпатичної системи

 • C. до симпатичної і парасимпатичної системи

 • D. до симпатичної і метасимпатичної системи

 • E. до симпатичної системи10 Постгангліонарні парасимпатичні нейрони відрізняються від інших своїм місцем розташування. Вони знаходяться в інтрамуральних гангліях, що містяться:

 • A. у сплетіннях під слизовим шаром органа

 • B. у біляхребетних ланцюгах

 • C. поблизу, на поверхні або в товщі органів

 • D. у сплетіннях під м’язовим шаром органа

 • E. у сірій речовині спинного мозку11 У стінках шлунково - кишкового тракту залягають сполучені між собою підсерозні, підм'язові та підслизові нервові сплетіння, які входять до структур автономної нервової системи. Якому відділу цієї системи вони відповідають?

 • A. симпатичній і метасимпатичній нервовим системам

 • B. парасимпатичній нервовій системі

 • C. симпатичній і парасимпатичній нервовим системам

 • D. метасимпатичній нервовій системі

 • E. симпатичній нервовій системі12 У відповідь на надмірні екстремальні впливи зовнішнього середовища розвивається ерготропна реакція автономної нервової системи, яка характеризується активацією окремих органів, збільшенням кількості біологічно активних речовин (катехоламінів) тощо. Який відділ автономної нервової системи забезпечує ці зміни?

 • A. симпатична нервова система

 • B. парасимпатична нервова система

 • C. симпатична і парасимпатична нервові системи

 • D. симпатична і метасимпатична нервові системи

 • E. метасимпатична нервова система13 Який відділ автономної нервової системи забезпечує місцеву регуляцію моторики шлунково - кишкового тракту?

 • A. симпатична і парасимпатична нервові системи

 • B. парасимпатична нервова система

 • C. метасимпатична нервова система

 • D. симпатична і метасимпатична нервові системи

 • E. симпатична нервова система14 Постгангліонарна симпатична передача збудження відбувається за допомогою певних медіаторів. Вкажіть назву цих речовин.15 Відомо, що передача збудження в синапсах автономної нервової системи відбувається за допомогою медіаторів. Який медіатор виділяється у закінченнях прегангліонарних парасимпатичних волокон?

 • A. серотонін

 • B. адреналін

 • C. норадреналін

 • D. АТФ

 • E. ацетилхолін16 Ацетилхолін, який виділяється прегангліонарними та постгангліонарними волокнами автономної нервової системи взаємодіє з рецепторами двох різних типів. Вкажіть їх назви.

 • A. альфа1 - адренорецептори і альфа2 - адренорецептори

 • B. a - адренорецептори і β - адренорецептори

 • C. бета1 - адренорецептори і бета2 - адренорецептори

 • D. Н - холінорецептори та М - холінорецептори

 • E. Н - холінорецептори і β - адренорецептори17 Постгангліонарна симпатична передача збудження відбувається за допомогою певних медіаторів. Вкажіть назву цих речовин.

 • A. адреналін і норадреналін

 • B. ацетилхолін і АТФ

 • C. гістамін і серотонін

 • D. речовина Р і ангіотензин

 • E. дофамін і простагландин18 Які типи рецепторів є чутливими до катехоламінів?

 • A. Н - холінорецептори та дофамінергічні рецептори

 • B. альфа1, альфа2- адренорецептори і бета1, бета2-адренорецептори

 • C. М - холінорецептори

 • D. АТФ - ергічні рецептори

 • E. Н - холінорецептори19 Внутрішні очні м’язи та залози голови інервуються парасимпатичними прегангліонарними волокнами, що проходять в складі трьох пар черепно-мозкових нервів. Вкажіть ці нерви.

 • A. ІІІ, X, XІІ пари черепно-мозкових нервів

 • B. І, ІV, X пари черепно-мозкових нервів

 • C. ІV, X, XІІ пари черепно-мозкових нервів

 • D. V, VII, X пари черепно-мозкових нервів

 • E. ІІІ, VII, IX пари черепно-мозкових нервів20 Чутлива ланка автономного рефлексу представлена інтерорецепторами. Яку назву мають ці рецептори в залежності від сприйняття подразника?

 • A. механорецептори, терморецептори, хеморецептори

 • B. екстерорецептори

 • C. фоторецептори і терморецептори

 • D. вестибулорецептори і хеморецептори

 • E. механорецептори і фоторецептори


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка