Значення рН розчину, при якому білок знаходиться в ізоелектричному стані, називаютьСторінка1/16
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.

Значення рН розчину, при якому білок знаходиться в ізоелектричному стані, називають ....


A.

Точкою набрякання білка.


B.

Точкою синтезу білка.


C. *

Ізоелектричною точкою білка


D.

Точкою гідролізу білка.


E.

Точкою розчинності білка.


2.

Які фактори не впливають на процес набухаання полімерів?


A.

Температура.


B.

Молекулярна маса полімеру.


C.

Природа полімеру та розчинника.D. *

Каталізатор.


E.

рН середовища.


3.

Що є кількісною характеристикою процесу набухання?


A. *

Ступінь набухання


B.

Водневий показник


C.

Ізоелектрична точка


D.

Ступінь полімеризації


E.

Ізотонічний коефіцієнт


4.

Величина що характеризується масою або об’ємом рідини, що вбирається одиницею маси або об’єму полімеру називається:


A.

Ступінь конденсації.


B.

Ступінь іонізації;


C.

Ступінь полімеризації;


D.

Ступінь гідролізу;


E. *

Ступінь набухання;


5.

З чого складаються макромолекули високомолекулярних сполук:


A.

АсоціатиB. *

Елементарна ланка;


C.

Іони;


D.

Міцела


E.

Катіони;


6.

Високомолекулярними сполуками (ВМС), називають речовини складної хімічної будови з молекулярною масою порядку…..


A.

10-4 - 10-б атомних одиниць маси.


B.

10 - 103 атомних одиниць маси.


C.

102 - 1020 атомних одиниць маси.


D. *

104 - 10б атомних одиниць маси.


E.

10 - 102 атомних одиниць маси.


7.

Як називається процес, що відбувається при пропусканні рочину кальцію глюконату через катіонітії?


A.

Вибіркова адсорбція


B.

Газова адсорбція


C.

Абсорбція


D.

Сорбція


E. *

Іонообмінна адсорбція


8.

Внутрішнє тертя між шарами рідини, які рухаються по відношенню один до одного, називається…A.

Пружністю.


B.

Внутрішнім осмосом.


C.

Внутрішнім тиском.


D. *

В’язкістю.


E.

Текучістю.


9.

Яким методом вимірюють поверхневий натяг рідин?


A. *

Сталагмометричним


B.

Потенціометричним


C.

Електростатичним


D.

Колориметричним.


E.

Фотометричним


10.

Назвіть золь срібла, що застосовують у медицині


A.

Желатин.


B. *

Коларгол.


C.

Альбумін.


D.

Аргентум нітрат.


E.

Аргентум хлорид.


11.

Висолюючий ефект електролітів на розчини високомолекулярних речовин залежить, головним чином, від:


A.

Тривалості дії


B.

Тиску


C.

Швидкості руху іонів


D.

Молекулярної маси електролітів


E. *

Ступеня гідратації іонів


12.

Яка властивість колоїдних розчинів характерна і для розчинів високомолекулярних сполук (ВМС)?


A.

Набрякання.


B.

Желатинування


C. *

Розсіювання світла


D.

Велика структурована в’язкість


E.

Термодинамічна стійкість


13.

Яка властивість істинних розчинів характерна і для розчинів високомолекулярних речовин (ВМР)?


A.

Броунівський рух


B.

Наявність поверхні поділу


C.

Розсіювання світла


D.

Велика структурована в’язкість


E. *

Термодинамічна стійкість


14.

Розчин йоду забарвлює крохмаль у:


A. *

Синій колір.


B.

Жовтий колір;C.

Червоний колір;D.

Зелений колір;


E.

Коричневий;


15.

Із наведених формул виберіть ту, що відповідає крохмалю:


A.

C10H23OB.

C12H22O11


C.

C2H5OH


D.

C6H12O6


E. *

(C6H10O5)n


16.

Ступінь полімеризації в полімері (−CH2−CH(CH3)−)40 дорівнює:


A.

100.B. *

40


C.

30


D.

10


E.

50


17.

Число елементарних ланок, що повторюється в макромолекулі, називається:


A.

Кислотністю.


B.

Основністю.


C. *

Ступенем полімеризації;


D.

Ступенем дисоціації речовини;


E.

Молекулярною масою речовини;


18.

В якій групі речовин є лише полімери?


A.

Каучук, сахароза, крохмаль, етилен.


B.

Оцет, цукор, каучук, вода;


C.

Вода, білок, глюкоза, бензол;


D.

Етанол, білок, крохмаль, глюкоза;


E. *

ДНК, нейлон, білок, крохмаль;


19.

Яку із сполук одержують реакцією поліконденсації?


A. *

Білок.


B.

Тефлон;


C.

Каучук;


D.

Поліпропілен;


E.

Поліетилен;


20.

Що означає число 20 в сполуках (−CH2−CH2−)20 і (−CH2−СH(CH3)−CH2−)20 ?


A.

Молекулярна маса.


B.

Кількість атомів Карбону


C.

Число атомів Н


D. *

Ступінь полімеризації;


E.

Елементарна ланка;


21.

Ступінь полімеризації - це:


A.

Число атомів одного елемента у молекулі.


B. *

Число елементарних ланок, що повторюється у молекулі полімеру;


C.

Кількість атомів Гідрогену у сполуці;


D.

Кількість молекул речовини;


E.

Число атомів у сполуці;


22.

Полімеризація - це:


A.

Реакція взаємодії двох простих речовин.


B.

Взаємодія простої і складної речовин;


C. *

Реакція утворення високомолекулярної сполуки з низькомолекулярних речовин;


D.

Реакція, в якій дві речовини обмінюються своїми компонентами;E.

Реакція утворення низькомолекулярної сполуки;


23.

З наведених речовин полімером є


A. *

ДНК.


B.

Глюкоза;


C.

Етилен;


D.

Бензол;


E.

Ацетилен;


24.

Мономер - це:


A.

Сполука, що містить два елементи одним з яких є Оксиген.


B.

Сполука, що складається з атомів одного елемента.


C.

Речовина, яка складається з великої кількості повторюваних угрупувань;


D. *

Низькомолекулярна сполука, з якої утворюється полімер;E.

Фрагмент, що повторюється по всій довжині ланцюга;


25.

Яка сполука утворюється при поліконденсації амінокислот?


A.

Поліетилен.


B.

Тефлон;


C.

Целюлоза;


D.

Крохмаль;


E. *

Білок;


26.

Яка сполука є мономером поліпропілену?


A. *

CH2 = CH−CH3.


B.

CH2(Cl)−CH = CH2;C.

CH2(I)−CH = CHI;


D.

CH3 - CH2−CH3;


E.

CH2 = CH2;


27.

Речовина з великою молекулярною масою, молекули якої складаються з великої кількості повторюваних угрупoвань, що мають однакову будову, називається:


A.

Естер


B.

Складна сполука;


C. *

Полімер;


D.

Мономер;


E.

Структурна ланка;


28.

Який ступінь полімеризації поліетилену (−CH2−CH2−)20?


A.

15.


B.

50;


C.

10;


D. *

20;E.

40;29.

Яка реакція відповідає реакції полімеризації?


A.

C3H8 ® CH4­ + C2H4.B.

2C3H6 + 9O2 ® 6CO2­ + 6H2O.


C.

CH3 - C(O)H CH3 - COOH.


D. *

nC2H4 ® (- CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - …) ® (- CH2 - CH2 - )n

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> укр -> медичний%20факультет -> 2%20курс%20нтн
медичний%20факультет -> В яких реакціях циклу Кребса відбувається утворення вуглекислого газу?
медичний%20факультет -> Із перелічених захворювань облігатним передраком нижньої губи вважається
2%20курс%20нтн -> ?Одиницею рівня гучності звуку є
2%20курс%20нтн -> Який з вказаних м'язів здійснює поворот плеча до середини, приведення його до тулуба і частково розгинає?
2%20курс%20нтн -> Вкажіть формулу для визначення електричного опору провідника
2%20курс%20нтн -> Схрещування, при якому особину з невідомим генотипом схрещують з гомозиготою рецесивною, називається


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка