Зміст розділу к-ть питань в контрольнуСторінка1/19
Дата конвертації14.08.2020
Розмір1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

№ з/п

Зміст розділу

К-ть питань в контрольну

Усього

питань


1

Фізіологія системи крові

7

111

2

Фізіологія серцево-судинної системи

16

271

3

Фізіологія системи дихання

9

101

4

Енергетичний обмін. Терморегуляція. Фізіологічні основи харчування

4

78

5

Фізіологія виділення

4

77

6

Фізіологія травлення

10

132

1

Перехід рідини з капілярів в інтерстиціальний просвіт посилюється при зниженні:

Онкотичного тиску плазми

Среднього артеріального тиску

Концентрації білка в інтерстиціальних рідинах

Венозного тиску

Концентрації натрію в плазмі1

Концентрація калію в сироватці:

Підвищується при ацидозі та знижується при алкалозі

Знижується при ацидозі

Підвищується при алкалозі

Знижується при ацидозі та підвищується при алкалозі

Не змінюється при ацидозі та алкалозі1

Жінка з групою крові АВ (IV) Rh, яка має трирічну дитину з групою крові АВ (IV) Rh+, доставлена з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові з наявних можна перелити?

AB (IV) Rh

I (0) Rh

A (II) Rh+

A (II) Rh

АВ (IV) Rh+1

Проведено обстеження спортсменів після бігу. Які зміни в загальному аналізі крові могли бути виявлені?

Перерозподільний лейкоцитоз

Лейкопенія

Зсув лейкоцитарної формули вліво

Гіпоальбумінемія

Анемія1

При тривалому перебуванні в горах в альпіністів збільшується кількість еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно активної речовини зумовлює ці зміни?

Еритропоетину

Реніну

Кортизолу

Адреналіну

Тестостерону1

Під час дослідження встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її зворотнє повернення через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?

У лімфатичні судини

В артеріальні судини

У венозні судини

У міжплевральний простір

У черевну порожнину1

Яка із сполук гемоглобіну утвориться в мешканців будинку, де зарано перекрили димохід?

Карбоксигемоглобін

Метгемоглобін

Дезоксигемоглобін

Карбгемоглобін

Оксигемоглобін1

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб спричинити зсідання?

Іони кальцію

Іони натрію

Протромбін

Вітамін К

Фібриноген1

При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишку, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище?

Дефіцитом вітаміну К

Тромбоцитопенією

Дефіцитом заліза

Еритропенією

Лейкопенією1

При лабораторному дослідженні крові пацієнтки 44 років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному руслі?

Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція

Збільшується фільтрація і реабсорбція

Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція

Зменшується фільтрація і реабсорбція

Обмін не змінюється1

Кровотечу з носа вдалось спинити тампонадою за 2 хв. Який з механізмів гемостазу спрацював?

Судинно-тромбоцитарний

Тромбоцитарний

Кров’яний

Коагуляційний

Тканинний1

Осмотична резистентність еритроцитів залежить від величини осмотичного тиску плазми крові. При якій концентрації хлористого натрію відбудеться осмотичний гемоліз еритроцитів?

0,45%

5%

0,9%

0,89%

0,7%1

Гематокрит крові 30% свідчить про:

Об’єм форменних елементів крові у загальному об’ємі крові

Вміст гемоглобіну в еритроцитах

Вміст еритроцитів у всіх форменних елементах крові

Об’єм плазми в загальному об’ємі крові

Кількість гемоглобіну в плазмі крові1

У людини після гострої крововтрати визначили гематокрит. Яким він буде?


45%

30%

35%

50%

55%1

Хворому три роки тому була проведена гастректомія. Зараз зробили аналіз крові: Еr - 3,5 х 10 12 /л, Hb – 125 г/л. Яка вірогідна причина цих показників:

Зменшення утворення внутрішнього фактора Кастла

Зменшення всмоктування заліза

Збільшення утворення соляної кислоти в шлунковому соці

Зменшення утворення соляної кислоти в шлунковому соці

Зменшення утворення еритропоетинів1

При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові спричинили стандартні сироватки I(0) і II(А) груп, та не зумовила сироватка III(В) групи. Якою є група крові?

В (ІІІ)

0 (І)

А (II)

АВ (IV)

Неможливо визначити1

Перебування людини в умовах зниженого атмосферного тиску призводить до розвитку адаптивних реакцій. Як відповідає організм на розвиток гіпоксії?

Збільшенням секреції еритропоетину

Збільшенням фільтрації

Зменшенням секреції еритропоетинів

Зменшенням фільтрації

Порушенням реабсорбції1

В яких клітинах крові знаходиться гістамін?

Еозинофілах

Лімфоцитах

Базофілах

Нейтрофілах

Моноцитах1

Які зміни процесів гемокоагуляції виникнуть у людини при підвищенні активності симпатичної частини нервової системи?

Гемокоагуляція посилиться

Гемокоагуляція не зміниться

Гемокоагуляція зменшиться

Активується система протизсідання

Фібриноліз зменшиться1

Після тривалого голодування у хворого розвинулися набряки тканин. Що є причиною цього явища?

Зниження онкотичного тиску плазми крові

Зниження осмотичного тиску плазми крові

Збільшення осмотичного тиску плазми крові

Збільшення онкотичного тиску крові

Анемія1

У хворого з запаленням легень при проведенні

Гіпергамагло

Лейкоцитоз

Еритроцитоз

Лейкопенія

Гіперальбумінеміязагального аналізу крові встановлено, що швидкість осідання еритроцитів склала 48 мм/год. Що призвело до подібних змін?

булінемія1

Після накладання джгута в досліджуваного виявили точкові крововиливи. З порушенням функції яких форменних елементів крові це пов’язано?

Тромбоцитів

Моноцитів

Еозинофілів

Лімфоцитів

Нейтрофілів1

Які з поданих білків плазми крові не синтезується в печінці?

Імуноглобуліни

Фібриноген

Альбумін

Гаптоглобін

Церулоплазмін1

У нормі у практично здорового мужчини 25 років гемоглобін представлений у вигляді:

Hb A

Hb F

Hb F +Hb A

Hb A + Hb S

Hb S1

„Еритродіапедез” – це термін, що стосується:

Руйнування еритроцитів

Продукції еритроцитів

Швидкого гемолізу еритроцитів

Виходу еритроцитів з кров’яного русла

Від’єднання гему від глобінових ланцюгів1

Який з параметрів системи гемостазу буде порушений у хворого на гемофілію:

Час зсідання крові

Ретракція кров’яного згустка

Тромбіновий час

Тривалість кровотечі

Кількість тромбоцитів1

У людей, що проживають у гірській місцевості, має місце підвищення вмісту еритроцитів. Підвищенням продукції в нирках якої біологічно активної речовини це зумовлено?

Еритропоетину

Реніну

Урокінази

Простагландинів

Вітаміну1

У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезувальна функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?

Онкотичного тиску плазми крові

Осмотичного тиску

рН

Щільності крові

Гематокритного показника1

Відомо, що в людей, які постійно мешкають в умовах високогір’я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об’єму крові. Оптимальному виконанню якої функції крові це сприяє?

Транспорт газів

Транспорт амінокислот

Участь у гемостазі

Підтримка кислотно-основного стану

Підтримка іонної рівноваги1

Внаслідок крововтрати вміст гемоглобіну знизився до 60 г/л. Недостатність якої з функцій крові у першу чергу викликала тяжкий стан потерпілого?

Дихальної

Трофічної

Екскреторної

Захисної

Терморегуляторної1

Відомо, що за умов взаємодії антигенів еритроцитарних факторів із антитілом відбувається аглютинація еритроцитів. У якій системі груп крові здатність вироблення антитіл набувається протягом життя:

У всіх системах

MN

АB0

СDE

Ніякій1

Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. Під час аналізу крові виявлено дефіцит II фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у пацієнта?

Утворення тромбіну

Утворення протромбінази

Утворення фібрину

Фібриноліз

Ретракція згустку1

У пацієнта спостерігають точкові крововиливи на яснах, твердому і м’якому піднебінні, слизовій оболонці щік. З порушенням функції яких форменних елементів крові це пов’язано?

Тромбоцитів

Еозинофілів

Моноцитів

Лімфоцитів

Еритроцитів1

Киснева ємність крові полягає у здатності гемоглобіну крові здатний приєднувати кисень у кількості:

1,34 мл

10 мл

0,134 мл

100 мл

1 мл1

До лікаря звернулась жінка зі скаргами, що в неї на шкірі доволі часто виникають синці, які довго не зникають. В аналізі крові виявлено, що кількість тромбоцитів зменшилась до 60·109 /л. До якого порушення це призведе?

Трофіка ендотелію судин

Порушення кислотно-лужної рівноваги

Підтримка осмотичного тиску

Фагоцитоз

Транспорт газів кров’ю1

Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що в людини час кровотечі збільшений до 15 хв. Дефіцит у складі крові яких форменних елементів може бути причиною таких змін?

Тромбоцитів

Еритроцитів

Лімфоцитів

Лейкоцитів

Моноцитів1

Людина знепритомніла в салоні автомобіля, де тривалий час був увімкнутий двигун. У крові у неї виявлено сполуку гемоглобіну. Яку саме?

Карбоксигемоглобін

Дезоксигемоглобін

Карбгемоглобін

Метгемоглобін

Оксигемоглобін1

У людини через 10 хв після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові зросла з 4,0×1012/л до 4,5×1012/л. Яка основна причина цього?

Вихід еритроцитів з депо

Пригнічення руйнування еритроцитів

Активація еритропоезу

Збільшення хвилинного об’єму крові

Втрата води організмомПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка