ЗбуджувальнийСкачати 82.53 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.03.2020
Розмір82.53 Kb.
  1   2   3
В експериментi дослiджували порiг подразнення тактильних рецепторiв рiзними подразниками. Для якого з наведених подразникiв порiг буде найменшим?

Механiчний

Хiмiчний

Свiтловий

Холодовий

Тепловий


В експериментi на тваринi пiсля перерiзки блукаючих нервів спостерiгають постiйну тахiкардiю. Який вплив парасимпатичної нервової системи на роботу серця демонструє цей експеримент?

Гальмiвний

Збуджувальний

Сумацiя збуджень

Парадоксальний

Змiшаний вплив

В клiнiку звернувся чоловiк45-ти рокiв iз скаргами на втрату чутливостi в дiлянцi задньої 1/3 язика. Функцiя якої пари черепно-мозкових нервiв порушена?

ХVIII

V

XIIВ медичнiй практицi широкого застосування набули курареподiбнi речовини (мiорелаксанти). Про яку побiчну дiю повинен пам’ятати лiкар при їх застосуваннi?

Розслаблення дихальних м’язiв

Тромбоутворення

Зупинка серця

Розлади мозкового кровообiгу

Приступи судом

До стоматолога звернувся хворий зi скаргами на асиметрiю лиця. Лiкар побачив, що на лiвiй половинi обличчя брова стоїть нижче, на лобi немає складок, вiко вужче, очне яблуко виступає вперед. Функцiя якої пари черепно-мозкових нервів уражена?

VII


I

V


VI

IV

Клiтини чутливих спинномозкових нервових вузлiв входять до складу рефлекторних дуг. До якого типу нейронiв вони вiдносяться?Псевдоунiполярнi

Мультиполярнi

Бiполярнi

Унiполярнi

-

Пiсля травми хребта у пацiєнта 18ти рокiв впродовж мiсяця спостерiгалась вiдсутнiсть самовiльного сечовипускання, яке пiзнiше вiдновилося. Який вiддiл спинного мозку був пошкоджений?Поперековий

Шийний


Крижовий

Грудний

Поперековий i крижовий

При обстеженнi окулiст з’ясував, що пацiєнт не розрiзняє синiй та зелений кольори при нормальному сприйняттi iншої кольорової гами. З порушенням функцiї яких структур сiткiвки це пов’язано?

Колбочковi нейрони

Паличковi нейрони

Бiполярнi нейрони

Амакриннi нейрони

Горизонтальнi нейрони

При операції на щитоподiбнiй залозi з приводу захворювання на Базедову хворобу помилково були видаленi паращитоподiбнi залози. Виникли судоми, тетанiя. Обмiн якого бiоелемента було порушено?

Кальцiй

Магнiй


Калiй

Залiзо


Натрiй

Солдати, якi отримали поранення у розпал битви,можуть невiдчувати болю до її завершення. Якi гормони опiатної антиноцiцептивної системи зменшують вiдчуття болю?

Ендорфiни

Серотонiни

Вазопресин

Альдостерон

Окситоцин

У дитини 12-ти рокiв низький зрiст при непропорцiйнiй будовi тiла i розумовiй вiдсталостi. Недостатня секрецiя якого гормону може бути причиною таких порушень?

Тироксин

Iнсулiн

Кортизол

Соматотропiн

Глюкагон

У дослiдi вивчали просторовий порiг шкірної чутливостi. Вiн буде найбiльшим у шкiрi:

Спини

Тильної поверхнi кистiПлеча

Обличчя

Гомiлки

У хворого виявлено порушення секреторної функцiї пiднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну iннервацiю?Chorda tympani

N. auriculotemporalis

N. mandibularis

N. petrosus major

N. petrosus minor

У хворого спостерiгається остеопороз кiсток, в кровi - гiперкальцiємiя, гiпофосфатемiя. Яка причина такого стану?

Посилена секреція паратгормону

Посилена секреція тироксину

Пригнiчення секреції паратгормону

Посилена секреція кортикостероїдiв

Пригнiчення секреції кортикостероїдiв

У людини виявлена пухлина одного з вiддiлiв головного мозку, в наслiдок чого в неї порушена здатнiсть пiдтримувати нормальну температуру тiла. Яка структура головного мозку пошкоджена?

Гiпоталамус

Таламус


Мозочок

Стрiатум


Чорна субстанцiя

Хворий 84-х рокiв страждає на паркiнсонiзм, одним з патогенетичних ланок якого є дефiцит медiаторав окремих структурах мозку. Якого медiатора насамперед?

Дофамiн

Адреналiн

Норадреналiн

Гiстамiн

Ацетилхолiн

У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом повністю втратила потенціал спокою Які канали заблокували?

Калієві

Натрієві


Калієві та натрієві

Хлорні


Кальцієві

Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до - 80 мВ. Які канали було заблоковано?

Калієві

Натрієві


Кальцієві

Магнієві


Хлорні

Експериментальне дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку потенціалу дії показало, що лавиноподібний вхід іонів натрію до клітини спостерігається у фазі:

Деполяризації

Реверсполяризації

Реполяризації

Деполяризаційного слідового потенціалу

Гіперполяризаційного слідового потенціалу

Експериментальні дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку потенціалу дії показали, що іонний струм, який обумовлює фазу реполяризації, є

Пасивним калієвим

Пасивним натрієвим

Активним хлорним

Активним калієвим

Активним натрієвим

В експерименті нервове волокно подразнюють електричним імпульсами катодного напрямку підпорогової сили. При цьому поріг деполяризації волокна:

Зменшується

Не змінюється

Дещо збільщується

Зникає


Суттєво збільшується

Які групи симптомів найбільш характерні для пошкодження мозочка?

Всі перераховані

Атаксія


Астазія

Дистонія


Астенія

У хворого різко знизився вміст іонів кальцію в крові. Це призведе до посиленої секреції такого гормону:

Паратгормон

Вазопресин

Альдостерон

Соматотропін

Тирокальцитонін

У хворого вміст глюкози в плазмі крові становить 15 ммоль/л, відмічається спрага, поліурія. Дефіцит якого гормону в крові спричиняє такі зміни?

Інсулін

Глюкагон


Кортизол

Соматотропін

Соматоліберин

Після операції з видалення щитоподібної залози з’явились оніміння кінцівок, лабораторно діагностовано гіпокальціємію. Який гормональний препарат слід призначити?

Паратиреоїдин.

Трийодтиронін.

Тиреоїдин.

Кальцитрин.

Тироксин.

В обстежуваного відсутній колінний рефлекс. Вкажіть рівень ушкодження спинного мозку.

III-IV поперекові сегменти.

V-VII шийні сегменти.

VII-VIII грудні.

IX-X грудні.

I-II поперекові.

У спортсмена перед стартом відмічається збільшення енергоутворення. В основі цього лежать:

Умовно-рефлекторні механізми.

Безумовно-рефлекторні механізми.

Активація функції наднирників.

Більша м’язова маса.

Гіпервентиляція легень.

При повноцінному протезуванні зубного апарату компенсується механічна обробка, але знижується смакова рецепція їжі. Які з перерахованих регуляторних механізмів шлункової секреції зменшують свою інтенсивність при цьому?

безумовнорефлекторного

умовнорефлекторні

гуморальні

місцеві рефлекси

паракринні впливи

У пацієнта встановлено порушення синтезу ацетилхоліну. У закінченнях яких нейронів зменшиться його виділення?

Усі відповіді вірні

Прегангліонарних парасимпатичних

Прегангліонарних симпатичних

Більшості постгангліонарних парасимпатичних

Постгангліонарних симпатичних, що іннервують потові залози

Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці при дії світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов’язано?

Вегетативних ядер 3 пари черепно-мозкових нервів

Червоних ядер середнього мозку

Ретикулярних ядер середнього мозку

Ядер гіпоталамуса

Ретикулярних ядер довгастого мозку

Обстежуваний лежить на кушетці в розслабленому стані з заплющеними очима. Зовнішні подразники відсутні. На ЕЕГ при цьому будуть реєструватися:

Альфа-хвилі.

Бета-хвилі.

Дельта-хвилі.

Тета-хвилі.

Альфа веретена.

У лікарню доставлений пацієнт, який не пам’ятає й не може назвати своє ім’я та місце проживання. Який вид пам’яті в нього порушений?

Довготривала.

Сенсорна.

Короткочасна.

Проміжна.

Вторинна.

При обстеженні хворого похилого віку після тромбозу судин головного мозку виявлено сенсорну афазію. Де локалізований осередок пошкодження?

Центр Верніке

Звивина Гешля

Кутова звивина

Центр Брока

Постцентральна звивина

Обстежуваний знаходиться у фазі швидкохвильового сну. Про це свідчить реєстрація на ЕЕГ:

Бета-хвилі.

Альфа-хвилі.

Дельта-хвилі.

Тета-хвилі.

Альфа веретена.

При обертанні людини у кріслі Барані виникла тахікардія, зросла частота дихання, підсилилось потовиділення. Наявність зв’язків вестибулярних ядер з якими структурами стала причиною цього?

Гіпоталамусом

Мозочком


Латеральними ядрами довгастого мозку

Таламусом

Ядрами покрівлі середнього мозку

Після визначеня точки найближчого бачення встановлено, що у підлітка 16-ти років вона складає 10-12 см, а у людини 70-ти років – 100 см. З чим пов’язана ця вікова відмінність:

Зменшенням еластичності кришталика

Збільшенням заломлюючої сили рогівки

Зменшенням заломлюючої сили склоподібного тіла

Зменшенням заломлюючої сили рогівки

Збільшенням еластичності кришталика

Деякі вегетативні рефлекси використовують у практичній медицині для вивчення стану вегетативної нервової системи – так звані функціональні вегетативні проби. До них належать:

Усі відповіді вірні

Око-серцевий рефлекс

Зіничний рефлекс

Ортостатична реакція

Кліностатична реакція

Хворий із пухлиною гіпофіза скаржиться на збільшення добового діурезу (поліурію). Рівень глюкози в плазмі крові – 4,8 ммоль/л. З порушенням синтезу якого гормону це може бути пов’язано?

Вазопресин

Альдостерон

Натрійуретичний гормон

Інсулін


Ангіотензин І

У гіпоталамусі синтезуються пептиди, яким властива морфіноподібна дія. Вони відіграють важливу роль у механізмах знеболення, регуляції поведінки й вегетативних інтегративних процесів. Це:

Енкефаліни

Вазопресин

Статини

Ліберини


Пролактин

У пацієнта встановлено зниження артеріального тиску, дегідратацію тканин та зниження концентрації натрію в плазмі крові. Недостатність якого гормону може спричинити дані симптоми?

Альдостерону

Мелатоніну

Тироксину

Інсуліну


Адреналіну

У хворого при ураженні одного із відділів ЦНС спостерігається порушення координації та амплітуди рухів, тремтіння м’язів під час виконання довільних рухів, порушення тонусу м’язів. Який із відділів ЦНС уражений?

Мозочок

Довгастий мозокПроміжний мозок

Середній мозок

Передній мозок

Під час морської прогулянки виникли прояви хвороби руху: збліднення, пітливість, запаморочення, нудота, прискорення дихання, зниження артеріального тиску та ін. Що стало причиною?

Надмірне подразнення вестибулярного апарата

Надмірне подразнення вісцерорецепторів черевної порожнини

Порушення координації між зоровою і руховою системами

Активація симпатичного відділу автономної нервової системи

Активація парасимпатичного відділу автономної нервової системи

У період загострення виразкової хвороби шлунка хворий скаржився на біль у ділянці серця. Який вегетативний рефлекс міг зумовити таке відчуття?

Вісцеро-вісцеральний

Вісцеро-дермальний

Вісцеро-моторний

Дермато-вісцеральний

Моторно-вісцеральний

При тривалій дії смакових речовин у людини відбувається зниження інтенсивності смакового відчуття – адаптація. Найбільш повільно вона розвивається до :

Гіркого і кислого

Солодкого і солоного

Солоного і кислого

Гіркого і солоного

Солодкого і кислого

У людини досліджують функцію нюхового аналізатора. Від нюхових рецепторів носової порожнини імпульси спочатку направляються в:

Нюхову цибулину

Нюховий горбик

Переднє нюхове ядро

Ядра мигдалевидного комплексу

Грушевидну кору

Досліджують гістологічний препарат сітківки ока людини. У ньому розрізняється кілька типів нервових клітин. Одні із них дають початок зоровому нерву. Це є :

Ганглінозні

Горизонтальні

Біполярні

Амакринові

Уніполярні

В експерименті досліджували збудливість м’язового волокна жаби. Було встановлено, що в певний момент генерація потенціалу дії відмічається тільки при дії подразника надпорогової сили. Який це був період збудливості?

Відносної рефрактерності

Абсолютної рефрактерності

Супернормальності

Відносної рефрактерності та супернормальності

Нормальної збудливості

Молодий чоловік спробував підняти вантаж, який раніше ніколи не піднімав. Спроба виявилася невдалою. Який вид м’язового скорочення мав місце в цьому випадку?

Ізометричне

Ізотонічне

Ауксотонічне

Гладкий тетанус

Зубчастий тетанус

У пацієнта ”куряча сліпота”. З порушенням функції яких клітин сітківки вона пов'язана?

Паличок

БіполярнихАмакринових

Колбочок


Пігментних

У молодої жінки виявлена аномалія рефракції ока, при якій фокусування зображення можливе за сітківкою. Як називається ця аномалія?

Гіперметропія

Міопія


Еметропія

Астигматизм

Пресбіопія

Студента на практичному занятті з фізіології обертали в кріслі Барані для перевірки стану вестибулярного апарату. Це викликало ритмічні рухи очей, що складаються з повільних і швидких компонентів. Як називається цей рефлекс?

Ністагм

ВипрямленняПозно-тонічний

Ліфтнй


Зіничний

Активація симпатичної нервової системи призводить до стимуляції серцевої діяльності, а також розширення просвіту бронхів. Де локалізуються симпатичні нейрони, які відповідають за цю реакцію?

У перших п’яти грудних сегментах спинного мозку

У шийному відділі спинного мозку

У крижовому відділі спинного мозку

У поперековому відділі спинного мозку

У VII-XII грудних сегментах спинного мозку

Жінка доставлена в лікарню з симптомами гострого апендициту, що супроводжується напруженням м’язів у правій здухвинній ділянці. Який тип вегетативних рефлексів забезпечує виникнення даного симптому?

Вісцеро-соматичний.

Вісцеро-вісцеральний.

Вісцеро-дермальний.

Дермато-вісцеральний.

Сомато-вісцеральний.

У юнака 16 років зріст 90 см, пропорції тіла та інтелектуальні здібності нормальні. Найбільш ймовірно причиною цього стану є недостатність секреції в період дитинства:

Соматотропіну

Інсуліну


Тироксину

Андрогенів

Естрогенів

У хворого спостерігається тремтіння рук, що пов’язано з хворобою Паркінсона. Дефіцит якого медіатора в стріопалідарних структурах призводить до таких симптомів?

Дофамін

ГАМК


Субстанція Р

Норадреналін

Серотонін

Вегетативні ефекти подразнення черепно-мозкового нерва виявлялися в гортані, стравоході, серці, шлунку, кишечнику, травних залозах. Ядро якого нерва було подразнено?

Блукаючого

Додаткового

Лицьового

Під'язичного

Язикоглоточного

У функціональній системі поведінки (по П.К. Анохіну) сильний зубний біль формує:

Домінуючу мотивацію

Орієнтувальний рефлекс

Прийняття рішення

Акцептор результату дії

Немає вірної відповіді

В старості втрачається еластичність кришталика. Який основний симптом будет виявлено?

Віддалення найближчої точки чіткого бачення

Астигматизм

Погіршення кровопостачання сітківки

Порушення кольорового зору

Порушення бачення в сутінках

У хворого внаслідок пошкодження тканин ока спостерігається сплощення поверхні рогівки. Які при цьому спостерігаються зміни гостроти зору?

Посилення здатності чіткого бачення віддалених предметів

Послаблення здатності чіткого бачення на відстані

Виникнення розладів просторового сприйняття

Виникнення розладів відчуття кольору

Астигматизм

Як зміниться пороговий потенціал і збудливість волокна, якщо мембранний потенціал збільшився на 5 мВ, а критичний рівень деполяризації не змінився?

Збільшиться на 5 мВ, збудливість зменшиться

Збільшиться на 5 мВ, збудливість збільшиться

Зменшиться на 5 мВ, збудливість зменшиться

Зменшиться на 5 мВ, збудливість не зміниться

Зменшиться на 5 мВ, збудливість збільшиться

До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість в ротовій порожнині, як в стані спокою, так і під час прийому їжі. При обстеженні встановлено порушення секреторної діяльності під’язикової і підщелепної слинних залоз. В якому випадку може бути таке явище?

Пошкодження вегетативних волокон барабанної струни лицевого нерва.

Пошкодження язикоглоткового нерва.

Пошкодження піднижньощелепного нерва.

Пошкодження блокового нерва.

Пошкодження окорухового нерва.

Чоловік чекає своєї черги на прийом до лікаря-стоматолога. Під час очікування від хвилювання у нього підвищився артеріальний тиск внаслідок:

Підвищення тонусу симпатичної нервової системи .

Збільшилася кількість функціонуючих капілярів.

Збільшилася кількість іонів кальцію в плазмі крові.

Збільшився вміст іонів калію в плазмі крові.

Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи .

Обстежуваний знаходиться у фазі повільнохвильового глибокого сну. Про це свідчить реєстрація на ЕЕГ:

Дельта-хвилі.

Альфа-хвилі.

Бета-хвилі.

Тета-хвилі.

Альфа веретена.

При тривалому тренуванні в спортсмена виникла втома. У якій частині рефлекторної дуги відбулася втома ?

Нервовому центрі

Аферентному нервовому волокні

Еферентному нервовому волокні

М'язі


Рецепторі

У постраждалого в автомобільній аварії припинилося грудне дихання при збереженні діафрагмального. На якому рівні вірогідно пошкоджено спинний мозок?

VII-VII шийних сегментів

I-II шийних сегментів

XI-XII грудних сегментів

I-II поперекових сегментів

I-II крижових сегментів

Під час обстеження лікар-невролог при ударі неврологічним молоточком по сухожилку нижче колінної чашечки оцінює розгинання в колінному суглобі. З подразненням яких рецепторів пов’язане виникнення цього рефлексу?

М’язових веретен

Сухожилкових рецепторів Гольджі

Суглобових рецепторів

Тактильних рецепторів

Ноцицептивних рецепторів

Вимушені пози, яких набуває людина при захворюваннях внутрішніх органів (наприклад, згинання і приведення нижніх кінцівок до живота) належать до рефлексів:

Вісцеромоторних

Моторновісцеральних

Дерматовісцеральних

Вісцеродермальних

Вісцеровісцеральних

У будівельника при завершенні робочої зміни знижується працездатність, яка відновлюється після відпочинку. Яку назву має цей процес?

Втома

Парабіоз


Песимум

Оптимум


Габітуація

І.М.Сєченов встановив, що втомлена кінцівка відновлює працездатність швидше, якщо в період відпочинку друга кінцівка працює. Це дало можливість розробити вчення про:

Активний відпочинок

Парабіоз


Песимум

Оптимум


Втому

Візит до лікаря-стоматолога нерідко супроводжується негативними емоціями, і як наслідок, зміною в роботі серцево-судинної і дихальної системах. Які структури головного мозку, в першу чергу, причетні до цих змін?

Кора великих півкуль

Червоне ядро

Стріатум

Ретикулярна формація

Варолієв міст

У пацієнта внаслідок запального процесу виникло надмірне збудження вушно-скроневого нерва. Як зміниться секреція привушної слинної залози?

Виділення великої кількості рідкої слини

Виділення малої кількості рідкої слини

Виділення слини припиниться

Виділення великої кількості в’язкої слини

Виділення малої кількості в’язкої слини

До стоматолога звернулась хвора 45 років з недостатністю прищитоподібних залоз. Яка функція нирок зміниться?

Зменшення реабсорбції кальцію в дистальних канальцях

Зменшення фільтрації кальцію в ниркових клубочках

Зменшення синтезу вітаміну В6

Збільшення синтезу простагландинів

Збільшення синтезу урокінази

Під час емоційного збудження в людини виявлено збільшення: частоти серцевих скорочень, АТ, вмісту глюкози в крові. Стан підшлункової залози не змінено. Збільшення концентрації якого гормону призвело до такого стану:

Адреналіну

Інсуліну


Паратгормону

Естрону


Окситоцину

Чоловік 50 років на прийомі у стоматолога відмовився від знеболення. Після сильного болю у нього виникла анурія внаслідок різкого збільшення продукції:

Адреналін

Реніну


Тимозину

Тироксину

Глюкагону

У жінки 30 років з’явилися ознаки вірилізму (ріст волосся на тілі, облисіння скронь, порушення менструального циклу). Гіперпродукція якого гормону може спричинити такий стан?

Тестостерону

Естріолу


Релаксину

Окситоцину

Пролактину

Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Са2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

Паратгормону

Тирокальцитоніну

Вазопресину

Соматотропіну

Тироксину

Після вживання солодкого чаю в крові підвищується рівень наступного гормону:

Інсуліну

Глюкагону

Кортизолу

Альдостерону

Тироксину

У результаті тривалого фізичного навантаження працездатність скелетних м’язів знижується. Це явище називається:

Втома

Тетанус


Розтягнення

Еластичність

Пластичність

Під час експерименту у дослідної тварини стимулювалися барорецептори каротидного синусу. Які зміни з боку серцево-судинної системи треба очікувати?

Знижується симпатичний тонус

Збільшується частота серцевих скорочень

Підвищується артеріальний тиск

Підвищується секреція передсердних натрійуретричних пептидів

Позитивний хронотропний ефект

На ізольований нерв жаби подіяли двома слідуючими один за одним порогової сили подразниками, при цьому другий подразник потрапив у фазу деполяризації потенціалу дії. Чому при цьому виникає лише один потенціал дії?

Другий подразник потрапив у фазу абсолютної рефрактерності

Сталося підвищення збудливості нерва

Знизився критичний рівень деполяризації нерва

Знизилася калієва проникність мембрани нерва

Підвищилася лабільність нерва

Після хірургічної операції у тварини розвинулася тетанія, як наслідок низького рівня кальцію в плазмі крові. Яка залоза внутрішньої секреції була видалена?

Паращитоподібні залози

Щитоподібна залоза

Кора надниркових залоз

Шишкоподібна залоза

Тимус

Страх перед болем часто є причиною уникнення відвідування пацієнтом стоматолога. Який вид пам’яті лежить в основі цього явища?Емоційна

Моторна


Генетична

Словесно-логічна

Немає вірної відповіді

При препаруванні зуба його температура підвищується внаслідок тертя зубного бора, що може викликати больове відчуття. Який поріг теплової чутливості зубів?Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка