Збройні Сили України це військова державна структура, призначена для оборони України і захисту їїСторінка1/37
Дата конвертації06.05.2016
Розмір2.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

1.

Збройні Сили України – це військова державна структура, призначена для оборони України і захисту її


A.

незалежності, громадян, територіальної цілісності


B. *

суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності


C.

суверенітету, територіальної цілісності інтересів держави


D.

самостійностті, незалежності і внутрішньої безпеки


E.

суверенітету, самостійності і незалежності


2.

У разі розташування в одному приміщенні кількох підрозділів, командири яких не мають спільного безпосереднього начальника, керівництво внутрішньою службою покладається на


A.

старшого за званням командира


B. *

на одного з цих командирів, наказом командира військової частини


C.

старшого за званням, з присутніх офіцерів


D.

на начальника гарнізону


E.

на першого заступника командира частини


3.

Безпосереднім організатором внутрішньої служби у військовій частині є:


A. *

начальник штабу


B.

замісник начальника штабу


C.

офіцер, який призначений для цього начальником штаб


D.

начальник служби військ


E.

начальник розвідки військової частини


4.

Система заходів, що вживається для організації повсякденного життя і діяльності військової частини, підрозділів та військовослужбовців згідно з Військовим Статутом та іншими нормативно-правовими актами це


A.

внутрішні правила


B.

внутрішні обов’язки


C. *

внутрішня служба


D.

внутрішні зв’язки


E.

внутрішні відносини


5.

Безпосереднім організатором внутрішньої служби в роті є:


A.

начальник штабу


B.

замісник начальника штабу


C. *

старшина роти


D.

командир роти


E.

заступник командира роти


6.

Відповідальність за стан внутрішньої служби у військових частинах покладається на


A.

всіх безпосередніх начальників


B. *

всіх прямих начальників


C.

всіх безпосередніх і прямих начальників


D.

тільки на прапорщиків


E.

тільки на мічманів


7.

Військові звання поділяються згідно з Статутом на


A.

армійські, корабельні і повітряні


B. *

армійські і флотські


C.

армійські і повітряні


D.

армійських і внутрішніх військ


E.

єдині армійські військові звання


8.

Обов’язком громадян України є


A. *

захист Вітчизни, шанування її державних символів


B.

захист суверенітету держави


C.

захист сусідньої держави


D.

шанування і збереження державних символів


E.

захист самостійності і незалежності


9.

Про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується виконання ним службових обов’язків, та про зроблені йому зауваження військовослужбовець зобов’язаний доповідати:


A.

своєму прямому начальнику


B. *

своєму безпосередньому начальнику


C.

своєму безпосередньому начальнику або прямому начальнику


D.

любому офіцеру своєї частини


E.

черговому своєї частини


10.

Із службових питань військовослужбовець повинен звертатися до


A. *

свого безпосереднього начальника і з його дозволу - до наступного старшого начальника


B.

свого прямого начальника


C.

старшого за званням військовослужбовця однієї з ним військової частини


D.

до любого офіцера своєї військової частини


E.

до любого старшого мічмана


11.

Військовослужбовці повинні беззастережно виконувати накази командирів


A. *

так


B.

ні


C.

так, якщо це не протиречить власним переконанням


D.

так, якщо це протиречить завданню, яке виконує частина


E.

так, якщо це не спрямовано на підрив бойової готовності


12.

Військовослужбовцями Збройних Cил України можуть бути


A.

будь яка особа, яка прагне захищати суверенітет і незалежність України


B.

особа одне з громадянств, якої є українське


C. *

лише громадяни України


D.

громадянин любої держави, який уклав угоду с питань захисту України з Міністерством оборони


E.

громадянин любої держави, який досконало володіє українською мовою.


13.

За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці стосовно інших військовослужбовців можуть бути


A.

керівниками або підлеглими


B.

командирами або виконавцями


C. *

начальниками або підлеглими


D.

керівниками і командирами


E.

начальниками і виконавцями


14.

Начальник має право віддавати підлеглому накази і


A.

не зобов’язаний перевіряти їх виконання


B. *

зобов’язаний перевіряти їх виконання


C.

перевіряти їх виконання при необхідності


D.

делегувати обовязки з перевірки безпосереднім начальником


E.

довіряти своїм підлеглим і приймати усні доповіді після виконання ними завдань


15.

Підлеглий зобов’язаний беззастережно виконувати накази начальника:


A.

в тому числі і явно злочинні


B. *

так, крім випадків віддання явно злочинного наказу


C.

перед виконанням наказу доповісти прямому начальнику


D.

виконувати любі накази начальника


E.

перед виконанням наказу доповісти безпосередньому начальнику


16.

Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за службою у тому числі і тимчасово є


A. *

прямими


B.

безпосередніми


C.

не прямими начальниками


D.

постороніми начальниками


E.

тимчасовими начальниками


17.

Безпосереднім начальником є


A.

вищий за званням військовослужбовець


B.

будь який прямий начальник


C. *

найближчий до підлеглого прямий начальник


D.

усі молодщі офіцери і прапорщики


E.

усі старші офіцери і прапорщики


18.

За своїми військовими званнями сержанти і старшини є начальниками


A. *

рядовим і матросам однієї із ними військової частини


B.

молодшим сержантам, рядовим і матросам однієї із ними військової частини


C.

рядовим і матросам


D.

усім рядовим Збройних Сил України


E.

усім матросам військово-морського флоту


19.

За своїми військовими званнями прапорщики і мічмани є начальниками


A.

тільки сержантам


B.

тільки сержантам і старшинам однієї із ними військової частини


C. *

сержантам, старшинам, рядовим і матросам однієї із ними військової частини


D.

усім сержантам сухопутних військ


E.

усім старшинам сил флоту


20.

Молодші офіцери за своїми військовими званнями є начальниками для


A.

прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


B. *

сержантів, старшин, рядових і матросів


C.

тільки старшинам


D.

тільки для прапорщиків однієї з ними військової частини


E.

тільки для мічманів флоту


21.

Старші офіцери за своїм військовим званням пiдполковник є начальниками, для


A.

прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів однієї із ними військової частини


B.

молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів однієї із ними військової частини


C. *

прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


D.

молодших офіцерів збройних сил


E.

тільки для прапорщиків і мічманів збройних сил


22.

Генерал – лейтенанти за своїми військовими званнями є начальниками для


A. *

молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


B.

старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


C.

молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів однієї із ними військової частини


D.

старших офіцерів у військовому званні підполковник, полковник і старших прапорщиків


E.

старших офіцерів у військовому званні капітан-лейтенант, капітан І рангу, старший мічман і головних старшин


23.

Генерал – майори за своїми військовими званнями є начальниками для


A.

молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів однієї із ними військової частини


B.

старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


C. *

молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


D.

старших сержантів, старших прапорщиків, підполковників та полковників


E.

головних старшин, прапорщиків,капітанів ІІІ рангу, майорів і рядових


24.

Полковники за своїми військовими званнями є начальниками для


A.

старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


B. *

молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


C.

молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів однієї із ними військової частини


D.

головних старшин, мічманів, старших мічманів, капітана І рангу,головного корабельного старшини


E.

майорів, підполковників, рядових, сержантів. старшин


25.

Генерал- полковник за своїм військовим званням є начальником для


A.

молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


B. *

старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


C.

всіх військовослужбовців України


D.

тільки для генералів сухопутних військ


E.

тільки для генералів флоту і сухопутних військ


26.

У разі спільного виконання службових обов’язків військовослужбовцями, що не підпорядковані один одному, якщо їх службовi вiдносини не визначенi командиром, начальником є


A. *


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Перелік питань
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Який психічний розлад у хворого?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Як назвати стан, що характеризується повною втратою
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка