Завдання до тестового контролю з фізіології для студентів заочної форми навчання спеціальності


Виключення постсинаптичного гальмуванняСкачати 138.81 Kb.
Сторінка3/6
Дата конвертації23.11.2020
Розмір138.81 Kb.
1   2   3   4   5   6

Виключення постсинаптичного гальмування

 • Зменшення проникності постсинаптичної мембрани для іонів калію

 • Виключення латерального гальмування

  28. В центральному синапсі відбулась активація рецепторних білків постсинаптичної мембрани, збільшення проникності іонних каналів для натрію, виникнення ЗПСП. Який медіатор викликає цей ефект:  1. Норадреналін

  2. Гліцин

  3. цАМФ

  4. Гамма-аміномасляна кислота

  5. цГМФ

  29. В експерименті здійснили переріз мозку після цього різко підвищився тонус м’язів-розгиначів. На якому рівні здійснили перерізку мозку?  1. Між довгастим і спинним мозком

  2. Між середнім і заднім мозком

  3. Між проміжним і середнім мозком

  4. Між проміжним і кінцевим мозком

  5. Між довгастим мозком і мостом.

  30. Після струсу мозку пацієнт при заплющених очах втрачає рівновагу. Яка структура мозку, імовірно, уражена?  1. Лімбічна система

  2. Базальні ганглії

  3. Мозочок

  4. Спинний мозок

  5. Таламус.

  31. В експерименті на тварині було проведено ін’єкцію медикаментозного препарату, що блокує постсинаптичне гальмування (стрихнін). Яка реакція м’язового апарату виникне при цьому?  1. Збудження ЦНС з судомами всіх скелетних м’язів

  2. Гальмування ЦНС з судомами скелетних м’язів

  3. Короткочасні судоми скелетних м’язів без збудження ЦНС

  4. Гальмування ЦНС з міорелаксацією

  5. Реакція відсутня

  32 При виконанні тривалої фізичної роботи у людини виникла втома. В якому відділі рефлекторної дуги локалізується джерело втоми ?  1. М’яз

  2. Рецептор

  3. Аферентний нерв

  4. Нервовий центр

  5. Еферентний нерв

  33. Виконуючи пальце-носову пробу обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти пальцем у кінчик носа. Який відділ ушкоджений?  1. Мозочок

  2. Таламус

  3. Спинний мозок

  4. Кора

  5. Чотиригорбкове тіло

  34. Клінічні спостереження показують, що травматичне пошкодження в ділянці довгастого мозку, де знаходиться дихальний центр, є небезпечним для життя. Які порушення при цьому можуть виникнути ?  1. Зупинка дихання

  2. Збільшення частоти дихання

  3. Зменшення частоти дихання

  4. Порушення ритмічності дихання

  5. Збільшення глибини дихання

  35. У хворого діагностовано крововилив у стовбур мозку. При обстеженні виявлено підвищення тонусу м’язів-згиначів на тлі зменшення тонусу м‘язів-розгиначів. Ушкодження яких структур мозку стало причиною зміни тонусу м‘язів.

  A Ядер Бурдаха

  B Ядер Голля  C Ядер Дейтерса

  D Червоних ядер

  E Чорної речовини
  36. Знеболюючий ефект анестетики місцевої дії проявляють шляхом:


  1. блокади Na+ - каналів чутливих нервових волокон

  2. активації Na+ - каналів нервових волокон

  3. блокади Са++ - каналів

  4. активації К+ - каналів

  5. блокади К+ - каналів

  37. При проходженні профілактичного медичного огляду у одного із обстежуваних лікар виявив значне послаблення колінного сухожилкового рефлексу. Який відділ ЦНС можливо вражений  1. Задній мозок

  2. Спинний мозок

  3. Проміжний мозок

  4. Середній мозок

  5. Мозочок

  38. Для виключення передачі збудження з нерва на м’яз використовують речовини, які блокують:  1. Н-холінорецептори

  2. М – холінорецептори

  3. Альфа - адренорецептори

  4. Бета- адренорецептори

  5. Серотонінові рецептори

  39. Який процес лежить в основі розвитку постсинаптичного гальмування?  1. Активація Na-К насоса

  2. Деполяризація

  3. Гіперполяризація

  4. Збільшення мембранного потенціалу

  5. Зменшення мембранного потенціалу

  40. Які симптоми найбільш характерні для пошкодження мозочка?  1. Астазія

  2. Атаксія

  3. Дистонія

  4. Астенія

  5. Всі названі

  41. Децеребраційна ригідність наступає при:  1. Перерізі ЦНС нижче рівня червоних ядер

  2. Перерізі ЦНС вище червоних ядер

  3. Перерізі ЦНС між довгастим мозком і мостом

  4. На рівні грудного відділу спинного мозку

  5. Пошкодженні кори великого мозку

  42. При ударі неврологічним молоточком по сухожилку нижче колінної чашечки спостерігається розгинання кінцівки. Як називається цей рефлекс?  1. Сухожильний

  2. Розгинальний

  3. Статичний

  4. Згинальний

  5. Статокінетичний

  43. Який рівень ЦНС забезпечує реалізацію рефлексів, що підтримують позу?  1. Задній мозок

  2. Середній мозок

  3. Кінцевий мозок

  4. Проміжний мозок

  5. Спинний мозок

  44. Які медіатори в ЦНС викликають тільки гальмування:  1. Серотонін

  2. Гліцин

  3. Дофамін

  4. Субстанція Р

  5. Норадреналін

  45. Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах м'язів тулуба і кінцівок?  A Кураре

  B Норадреналін

  C Адреналін

  D Соматостатин

  E Аспартат
  46. Під час оперативного втручання тварині було введено лікарський препарат, який блокує дію ацетилхоліну (тубокурарин). Яку реакцію м’язового апарату тварини слід очікувати при цьому?


  1. Міорелаксацію

  2. Гіпертонус гладкої мускулатури

  3. Гіпертонус поперечно-посмугованих м’язів

  4. Періодичні судоми

  5. Реакція відсутня

  47. В експерименті на сідничний нерв жаби подіяли розчином новокаїну. Порушення якої властивості нерву може виникнути?  1. Ізольованого проведення збудження

  2. Анатомічної цілісності

  3. Аксонного транспорту

  4. Фізіологічної цілісності

  5. Усі відповіді неправильні

  48. У хірургічній практиці для розслаблення скелетних м’язів при проведенні складних операцій використовуються курареподібні речовини. Укажіть структуру, на яку діють ці речовини.  1. Нервово-м’язові синапси

  2. Базальні ганглії

  3. Синаптичні структури спинного мозку

  4. Червоні ядра середнього мозку

  Е. Вегетативні ганглії
  49. При нанесенні удару неврологічним молоточком по сухожиллю чотириголового м’яза стегна у досліджуванного викликали колінний сухожилковий рефлекс. На якому рівні ЦНС замикається цей рефлекс?

  1. Поперековий відділ спинного мозку

  2. Шийний відділ спинного мозку

  3. Грудний відділ спинного мозку

  4. Крижовий відділ спинного мозку

  5. Куприковий відділ спинного мозку

  50. Які структури головного мозку відповідають за формування емоцій?  1. Лімбічна система

  2. Соматосенсорна кора

  3. Ретикулярна формація

  4. Таламус

  5. Структури середнього мозку

  51. Американські індіанці змащували накінечники стріл соком дерева, який містить речовину, що викликає розслаблення м’язів. Подібні речовини використовуються для цього й в медицині. Як називається ця речовина ?  1. Гангліоблокатор

  2. ГАМК

  3. Гістамін

  4. Естераза

  5. Кураре

  52.Відсутність якого іону припиняє проведення збудження через нервово-м’язовий синапс:  1. іонів натрію

  2. Іонів кальцію

  3. іонів калію

  4. Іонів хлору

  5. Іонів магнію

  53. Передача збудження в хімічних синапсах здійснюється за допомогою

  біологічно активних речовин. Як називаються ці речовини?

  A медіатори

  B гормони

  C ферменти

  D електроліти

  E метаболіти


  54. Відомо, що передача збудження з нервових закінчень на м’язові волокна здійснюється хімічним шляхом за допомогою медіаторів. Який медіатор забезпечує передачу з нервових закінчень на волокна скелетних м’язів?

  A Ацетилхолін

  B Адреналін

  C Норадреналін

  D Серотонін

  E ГАМК
  55. Блокада проведення збудження по нервових волокнах при місцевій анестезії лідокаїном зумовлена:


  1. Блокадою калієвих каналів

  2. Блокадою кальцієвих каналів

  3. Блокадою К+- Na+- АТФази

  4. Блокадою швидких натрієвих каналів

  5. Порушенням окисно-відновних процесів в волокні

  56.Первинні центри слуху і зору розташовані в одному з відділів головного мозку. В якому відділі вони знаходяться?  A Середній мозок

  B Мозочок

  C Довгастий мозок

  D Проміжний мозок

  E Кінцевий мозок
  57.Під мікроскопом знаходяться зразки однієї з тканин людини. Клітини цієї тканини мають короткі і довгі відростки. Які клітини представлено на препараті?

  A нейроцити

  B міоцити

  C епітеліоцити

  D еритроцити

  E остеоцити
  58.Головний мозок має структурне утворення – чотиригорбу пластинку, на рівні якої здійснюються орієнтовні рефлекторні реакції на світлові та звукові подразники. В якому відділі головного мозку розташовані ці центри?

  A середній мозок

  B довгастий мозок

  C проміжний мозок

  D кінцевий мозок

  E мозочок
  59.У людини після травми потиличної ділянки голови спостерігалось порушення координації рухів і м’язового тонусу. Про пошкодження якого відділу мозку це може свідчити?

  A великі півкулі  B мозочок

  C середній мозок

  D довгастий мозок

  E проміжний мозок


  60.В одному з відділів головного мозку розташовано життєво важливі центри (дихання, серцево-судинний, травний).Який це відділ?

  A довгастий мозок

  B мозочок

  C середній мозок

  D проміжний

  E кінцевий мозок
  61.При тривалому збудженні нейрона в центральному синапсі зменшується вміст медіатора, що призводить до зниження працездатності нервової клітини. З якою властивістю нервових центрів пов’язане це явище?

  A Сумація збудження  B Втома нервового центру

  C Затримка проведення збудження

  D Одностороннє проведення збудження

  E Трансформація ритму збудження


  62.У людини внаслідок черепно-мозкової травми спостерігається похитування при

  ходьбі, порушення координації рухів, зниження м’язового тонусу, швидка втомлюваність. Такі порушення характерні для ураження  A Мозочка

  B Проміжного мозку

  C Середнього мозку

  D Довгастого мозку

  E Кори великих півкуль
  63.У людини, яка вийшла із затемненого приміщення на яскраве світло, спостерігається звуження зіниць. Структури ЦНС, що забезпечують зіничну реакцію, знаходяться на рівні

  A Середнього мозку

  B Проміжного мозку

  C Мозочка

  D Довгастого мозку

  E Моста
  64. Хворий скаржиться на порушення мови, похитування при хотьбі, тремтіння пальців рук . Ураження яких структур мозку стало найбільш вірогідною причиною цих розладів?

  A Мозочка

  B Ретикулярної фармації

  C Спиного мозку

  D Гіпоталамусу

  E Лімбічної системи
  65.У пацієнта після травми головного мозку порушились тонкі рухи пальців рук, розвинулась м’язева ригідність і тремор верхніх кінцівок. Яка причина такого явища?

  A Пошкодження середнього мозку

  B Пошкодження рухової кори головного мозку

  C Пошкодження лімбічних структур мозку

  D Пошкодження довгастого мозку

  E Пошкодження спинного мозку

  1. Внаслідок отруєння сулемою у працівника хімзаводу виявлено пошкодження проксимального відділу нефрону. Порушення реабсорбції якого електроліту є провідним за даної патології?  1. Калію

  2. Натрію

  3. Хлору

  4. Магнію

  5. Заліза

  2. У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л. Добовий діурез 6 л. Зміни діурезу відбуваються завдяки порушенню процесів реабсорбції:  1. Глюкози

  2. Н2О

  3. Сечовини

  4. Натрію

  5. Калію

  3. Відомо, що величина клубочкової фільтрації залишається відносно постійною навіть при значних коливаннях системного кров’яного тиску. Яка біологічно активна речовина забезпечує клубочкову фільтрацію?  1. Дофамін

  2. Адреналін

  3. Вазопресин

  4. Кортикотропін

  5. Ангіотензин II

  4. В якій частині нефрона - структурної та функціональної одиниці нирки- здійснюється процес фільтрації?  1. В петлі Генлє

  2. В капсулі Шумлянського-Боумена

  3. В проксимальному канальні

  4. В дистальному канальні

  5. В збиральній трубочці

  5. Руйнування супраоптичних ядер гіпоталамуса у тварин виклає значне збільшення добового діурезу. Який із механізмів сечоутворення при цьому порушується?  1. Зменшення реабсорбції води в висхідному коліні петлі

  2. Облігатна реабсорбція води

  3. Факультативна реабсорбція води

  4. Зменшення реабсорбції води в низхідному коліні петлі

  5. Фільтрація води

  6. У сечі хворого на ниркову хворобу виявлено високомолекулярні білки. Який із процесів сечоутворення порушений?  1. Фільтрація

  2. Облігатна реабсорбція

  3. Секреція

  4. Факультативна реабсорбція

  5. АТФ-залежний транспорт

  7. Утворення первинної сечі в нирках відбувається внаслідок фільтрації в клубочках. Які компоненти плазми крові протидіють цьому процессу, затримуючи воду в судинному руслі?  1. Лейкоцити

  2. Еритроцити

  3. Катіони

  4. Білки

  5. Аніони

  8. Експериментально доведено, що після перерозтягнення передсердь кров’ю зменшується реабсорбція Na+ і води в ниркових канальцях. Під впливом якого фактора це відбувається?  1. Натрійуретичного гормону

  2. Вазопресину

  3. Реніну

  4. Ангіотензину

  5. Альдостерону

  9. У хворого виявлено порушення внутрішньониркового кровообігу і системного ОЦК. Секреція якого фактора нирок зміниться?  1. Еритропоетинів

  2. Реніну

  3. Простагландинів

  4. Кініногену

  5. Лейкотрієнів

  10. Перебування людини в умовах зниженого атмосфероного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?  1. Збільшенням секреції еритропоетинів

  2. Зменшенням секреції еритропоетинів

  3. Збільшенням фільтрації

  4. Зменшенням фільтрації

  5. Порушенням реабсорбції

  11. Утворення кінцевої сечі здійснюється внаслідок трьох послідовних процесів. Укажіть найбільш вірогідну послідовність.  1. Секреція, фільтрація, реабсорбція

  2. Реабсорбція, фільтрація, секреція

  3. Фільтрація, реабсорбція, секреція

  4. Секреція, реабсорбція, фільтрація

  5. Послідовність немає значення

  12. Після споживання солоної їжі в людини значно зменшилася кількість сечі. Який з указаних гормонів уплинув на функцію нирок?  1. Антидіуретичний

  2. Адреналін

  3. Соматостатин

  4. Окситоцин

  5. АКТГ

  13. У пацієнта виникла анурія. Величина артеріального тиску становить 50/20 мм.рт.ст. Порушення якого процесу сечоутворення стало причиною різкого зниження сечовиділення?  1. Клубочкової фільтрації

  2. облігатної реабсорбції

  3. факультативної реабсорбції

  4. канальцевої секреції

  5. всіх перечислених процесів

  14. У пацієнта 60 років при обстеженні встановлено, що вміст глюкози в крові 12 ммоль/л. Наслідком цього буде:  1. Зменшення секреції натрію

  2. Глюкозурія

  3. Зменшення вмісту глюкози в сечі

  4. Зменшення реабсорбції глюкози

  5. Зменшення діурезу

  15. У людини при нормальних фізіологічних умовах до складу кінцевої сечі не входить глюкоза. При якій пороговій кількості глюкози в крові, вона з’явиться в сечі?  1. 8-10 ммоль/л.

  2. 4-6 ммоль/л.

  3. 5,55-6,66ммоль/л.

  4. 6,66-7,55 ммоль/л.

  5. 9-12 ммоль/л.

  16. Після перев’язки ниркової артерії у жаби перестає функціонувати кіркова речовина нирки, що приводить до виділення незначної кількості концентрованої сечі. Виключення якого або яких механізмів спостерігається в даному досліді?  1. Механізмів секреції і фільтрації

  2. Механізму фільтрації

  3. Механізму секреції

  4. Механізму реабсорбції

  5. Механізмів реабсорбції і фільтрації

  17. У досліді на тварині подразнювали блукаючий нерв та робили кровопускання, що зменшувало величину артеріального тиску крові і призводило до зменшення утворення сечі. До якої величини необхідно зменшити артеріальний тиск, щоб припинилась процес фільтрації?  1. 65 мм рт. ст.

  2. 50 мм рт. ст.

  3. 20 мм рт. ст.

  4. 25 мм рт. ст.

  5. 35 мм рт. ст.

  18. Хлопчик С., 9 років протягом 30 хвилин випив 2 л Соca-Cola. Як у нього зміниться виділення СО2 легенями і Н+ із сечею?  1. Виділення СО2 і Н+ знизиться

  2. Виділення СО2 і Н+ знизиться.

  3. Виділення СО2 збільшиться, Н+ знизиться.

  4. Виділення СО2 знизиться, Н+ збільшиться.

  5. Виділення СО2 і Н+ не зміниться.

  19. Дослідження функцій нирок показали, що вони не тільки забезпечують процес сечоутворення, а й секретують біологічно активні речовини. Вкажіть, яку речовину із перерахованих:  1. Альдостерон

  2. Ренін

  3. Вазопресин

  4. Гіпертензин

  5. АКТГ

  20. В порожнині капсули Боумена проходить фільтрація води і розчинених в ній речовин. Які речовини в нормальних умовах не фільтруються із плазми крові в ниркову капсулу?  1. Креатинін

  2. Сечова кислота

  3. Сечовина

  4. Високомолекулярні сполуки

  5. Глюкоза

  21.Який з гормонів при винекненні спраги забезпечує регуляцію ОЦК і процесу сечоутворення?  1. Вазопресин (антидіуретичний гормон)

  2. Адреналін

  3. Соматостатин

  4. Окситоцин

  5. АКТГ

  22. Який гормон здійснює вплив на процеси реабсорбції води в канальцях нефрона?  1. Вазопресин (антидіуретичний гормон)

  2. Окситоцин

  3. Глюкагон

  4. Інсулін

  5. Ліпокаїн

  23. Утворення ультрафільтрату в нефроні пов’язане с показниками тиску в судинному клубочку . Цей показник складає:  1. 70 мм рт. ст.

  2. 50 м м рт. ст.

  3. 100 мм рт. ст.

  4. 20 мм рт. ст.

  5. 10 мм рт. ст.

  24. Які зміни складу сечі спостерігаються при підвищенні концентрації глюкози в крові? :  1. Зменшення секреції натрію

  2. Глюкозурія

  3. Зменшення вмісту глюкози в сечі

  4. Зменшення реабсорбції глюкози

  5. Зменшення діурезу

  25. Під впливом вазопресину зменшився діурез. Причиною цього є збільшена

  реабсорбція води у таких канальцях нирок?


  1. В дистальних канальцях нефрона і збиральних трубочках

  2. В проксимальних звивистих канальцях

  3. В капсулі клубочка

  4. В низхідній частині петлі Генле

  5. В висхідній частині петлі Генле

  27. При дослідженні первинної сечі встановлено, що вона не містить  A Глобулінів

  B Амінокислот

  C Сечовини

  D Глюкози

  E Креатиніну
  28.При дослідженні складу сечі виявлено зміну концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує регуляцію реабсорбції іонів натрію в звивистих

  канальцях нефрона?  A Альдостерон

  B Вазопресин

  C Соматостатин

  D Адреналін

  E Ацетилхолін
  29.Структурно-функціональною одиницею нирки є нефрон. В якому з цого відділів одночасно відбуваються процеси розведення і концентрації сечі?

  A Петля Генле

  B Проксимальний звивистий каналець

  C Дистальний звивистий каналець

  D Збірна трубка

  E Капсула Шумлянського
  30. В процесі сечоутворення деякі речовини секретуються канальцями. Які речовини підлягають процесу секреції?

  A глюкоза.  B органічні кислоти.

  C фосфоліпіди

  D амінокислоти.

  E ліпіди.


  31. В нирках в результаті фільтрації спочатку утворюється первинна сеча, а потім, після реабсорбції і секреції, вторинна. Скільки первинної і вторинної сечі утворюється у людини за добу?

  A первинної- 50 літрів, вторинної - 30 літрів.

  B первинної – 20 літрів, вторинної – 10 літрів.

  C первинної – 2 літра, вторинної – 2 літра.
  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка