Завдання до тестового контролю з фізіології для студентів заочної форми навчання спеціальності


Ні. Завдяки кліностатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі зменшується на 4-6 уд/хвСкачати 138.81 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації23.11.2020
Розмір138.81 Kb.
1   2   3   4   5   6

Ні. Завдяки кліностатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі зменшується на 4-6 уд/хв.

 • Ні. Завдяки ортостатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі зменшується на 4-6 уд/хв

 • Так. Завдяки кліностатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі збільшується на 6-24 уд/хв.

 • Так. Завдяки ортостатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі збільшується на 6-24 уд/хв.

 • Ні. Завдяки ортостатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі збільшується на 2-10 уд/хв.

  12. У досліді подразнюють гілочку симпатичного нерва, що інервує серце. Які зміни в роботі серця будуть реєструватися?  1. Зменшення сили скорочень

  2. Збільшення частоти і сили скорочень

  3. Зменшення частоти скорочень

  4. Зменшення швидкості проведення збудження

  5. Збільшення частоти скорочень

  13. У яких з наведених судин найбільша загальна площа поперечного перерізу ?  1. Артеріях

  2. Артеріолах

  3. Венулах

  4. Венах

  5. Капілярах

  14. Внаслідок дії блокаторів альфа-адренорецепторів збільшився просвіт судин м’язового типу. Який з наведених показників при цьому зростатиме ?  1. Кровотік в капілярах

  2. Систолічний тиск крові

  3. Діастолічний тиск

  4. В’язкість крові

  5. Гематокрит

  15. У яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?  1. Артеріоли

  2. Аорта

  3. Вени

  4. Крупні артерії

  5. Капіляри

  16. Які судини мають найбільшу розтяжність і у стані спокою депонують кров?  1. Капіляри

  2. Аорта

  3. Венули

  4. Крупні артерії

  5. Вени

  17. Які судини мають велику еластичність і виконують амортизуючу функцію?  1. Венули

  2. Артеріоли

  3. Аорта та крупні артерії

  4. Капіляри

  5. Вени

  18. У дорослої людини системний артеріальний тиск становить 160/100 мм рт ст. Підвищена концентрація у крові якого гормону може бути причиною цього?  1. Соматотропіну

  2. Глюкагону

  3. Адреналіну

  4. Інсуліну

  5. Тироксину

  19. У нареченого під час весілля збільшився хвилиний об’єм кровотоку. Що може спричинити таку реакцію  1. Гормони мозкової речовини наднирників

  2. Статеві стероїди

  3. Йодовмісні гормони

  4. Рилізинг-гормони

  5. Ендорфіни

  20. Під час змагань з футболу воротарю влучили м’ячем в ділянку сонячного сплетіння. Яка реакція виникла у спортсмена з боку серцево-судинної системи?  1. Тахікардія, рефлекс Бейн-Бріджа

  2. Зростання об’єму циркулюючої крові

  3. Зростання сили та частоти серцевих скорочень

  4. Зростання тонусу артеріол

  5. Брадикардія, рефлекс Гольца

  21. У хворого із недостатністю лівого шлуночка, внаслідок застосування сечогінних препаратів, встановлено зниження рівня К+ у плазмі крові до 3,4 млмоль/л. Як зміниться діяльність серця в цих умовах?  1. Збільшиться частота серцевих скорочень

  2. Збільшиться сила серцевих скорочень

  3. Збільшиться швидкість проведення збудження по провідній системі серця

  4. Зменшиться частота серцевих скорочень

  5. Зменшиться сила серцевих скорочень

  22. У клінічній практиці застосовують пробу Даніні-Ашнера (натискання на очні яблука протягом 30-40 с) Які зміни в діяльності серця будуть спостерігатися при цьому?  1. Збільшиться частота серцевих скорочень.

  2. Збільшиться швидкість проведення збудження по провідній системі серця

  3. Зменшиться частота серцевих скорочень

  4. Збільшиться сила серцевих скорочень

  5. Зменшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження

  23. У досліді подразнюють гілочку симпатичного нерва, що інервує серце. Які зміни в роботі серця будуть реєструватися?  1. Збільшення частоти і сили скорочень

  2. Зменшення сили скорочень

  3. Зменшення частоти скорочень

  4. Зменшення швидкості проведення збудження

  5. збільшення частоти скорочень

  24. У добре тренованого спортсмена під час фізичного навантаження хвилинний об’єм серця може досягати 30 л. Який “ закон “серця забезпечує цей феномен:  1. Боудича

  2. Франка-Старлінга

  3. Рауля

  4. Анрепа

  5. “ Все, або нічого”

  25. Під час експерименту на тварині виникла необхідність зупинити серце у фазі діастоли. Який із наведених розчинів, доцільно використати з цією метою?  1. Хлористого калію

  2. Адреналіну

  3. Ацетилхоліну

  4. Хлористого натрію

  5. Хлористого кальцію.

  26. В експерименті на серці жаби після накладання другої лігатури Станіуса, частота серцевих скорочень становила 22 скорочення за хвилину. Що є водієм ритму в серці.  1. Пучок Гіса

  2. Синусний вузол

  3. Атріовентрикулярний вузол

  4. Ліва ніжка пучка Гіса

  5. Права ніжка пучка Гіса

  27. Скорочення шлуночків серця відбувається лише після скорочення передсердь. Яка структура забезпечує затримку скорочення шлуночків до завершення скорочення передсердь?  1. Атріовентрикулярний вузол

  2. Ліва ніжка пучка Гіса

  3. Права ніжка пучка Гіса

  4. Волокна Пуркін’є

  5. Пучок Гіса

  28. Ритмічність діяльності серця значно позначається на кровозабезпеченні міокарда. У яку фазу серцевого циклу коронарний кровотік зростає до максимума?  1. У діастолу передсердь

  2. У систолу передсердь

  3. У загальну паузу серця

  4. У систолу шлуночків

  5. Частково у систолу передсердь та систолу шлуночків

  29. Наявність актина і міозина в кардіоміоцитах забезпечує в серці таку властивість, як:  1. Скоротливість

  2. Збудливість

  3. Автоматію

  4. Провідність

  5. Рефрактерність

  30. Наявність пейсмекерних клітин в міокарді забезпечує перш за все таку властивість серця, як  1. Провідність

  2. Автоматію

  3. Рефрактерність

  4. Збудливість

  5. Скоротливість

  31. На практичному занятті студенти помістили ізольоване серце жаби в розчин. Внаслідок цього відбулась зупинка серця в діастолі. В який розчин було поміщено серце?  1. 3 % розчин КСl

  2. 3 % розчин NаСl.

  3. 1 % розчин NаСl.

  4. 1 % розчин CаСl2.

  5. 0,1 % розчин MgСl2.

  32. На практичному занятті студенти перерізали блукаючі нерви щура. Як зміниться діяльність серця внаслідок цього?  1. Збільшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження

  2. Зменшиться сила серцевих скорочень

  3. Підвищиться частота серцевих скорочень

  4. Зменшиться частота серцевих скорочень

  5. Не змінеться частота серцевих скорочень

  33. У дорослої здорової людини у стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 70 за хвилину. Водієм ритму серця у людини є:  1. Пучок Гіса

  2. Сино-атріальний вузол

  3. Атріо-вентрикулярний вузол

  4. Ніжки пучка Гіса

  5. Волокна Пуркін’є

  34. У досліді подразнюють гілочку блукаючого нерва, що інервує серце. Які зміни в роботі серця, перш за все, будуть реєструватися  1. Зменшення частоти серцевих скорочень

  2. Зменшення сили серцевих скорочень

  3. збільшення сили серцевих скорочень

  4. Збільшення частоти серцевих скорочень

  5. Збільшення артеріального тиску

  35. Людині ввели блокатор бета-адренорецепторів. Які зміни у системі кровообігу це викличе  1. Зменшення частоти і сили серцевих скорочень

  2. Збільшення сили серцевих скорочень

  3. Збільшення частоти серцевих скорочень

  4. Збільшення частоти і сили серцевих скорочень

  5. Розширення більшості судин

  36. Людина приймає блокатор М-холінорецепторів нервово-органних парасимпатичних синапсів. Як зміниться діяльність серця внаслідок цього?  A Підвищиться частота серцевих скорочень.

  B Не зміниться частота серцевих скорочень.

  C Зменшиться частота серцевих скорочень.

  D Зменшиться сила серцевих скорочень.

  E Збільшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження.
  37. Чому для лікування гіпертонічної хвороби поряд з іншими препаратами призначають діуретики?


  1. Для зменшення об’єму циркулюючої крові

  2. Для зменшення тонусу периферичних судин

  3. Для зменшення діурезу

  4. Для збільшення в’язкості крові

  5. Для покращення кровопостачання нирок

  38. Необхідно зменшити нагнітальну функцію серця у людини. Для цього їй доцільно призначити блокатори таких мембранних циторецепторів?  1. бета-адренорецепторів

  2. Н-холінорецепторів

  3. М-холінорецепторів

  4. альфа-адренорецепторів

  5. дофамінорецепторів

  39.З метою зниження збудливості серцевого м’язу використовують препарати калію. Який механізм їх дії на кардіоміоцити?  1. Знижують амплітуду ПД

  2. Гіперполяризують мембрани

  3. Викликають деполяризацію мембрани

  4. Блокують кальцієві канали

  5. Активують кальцієві канали

  40.При визначенні лінійної швидкості кровотоку встановлено, що найбільша її величина спостерігається в  A Аорті

  B Артеріях

  C Венах

  D Артеріолах

  E Капілярах
  41.Збудження шлуночків починається через 0,12 - 0,18 с після збудження передсердь. Це зумовлене:

  A Затримкою імпульсу в АВ вузлі.

  B Повільною генерацією імпульсу в СА вузлі.

  C Затримкою імпульсу в пучку Гісса.

  D Затримкою імпульсу в волокнах Пуркін’є.

  E Все вище перераховане.
  42.Серце володіє автоматією за рахунок наявності атипових кардіоміоцитів, які утворюють провідну систему серця. Який відділ цієї системи являється “водієм” ритму серця І порядку?

  A Синоатріальний вузол

  B Волокна Пуркіньє

  C Атріовентрикулярний вузол

  D Пучок Гіса

  E Ніжки пучкаГіса
  43.В гострому досліді на ізольованому серці видно, що воно продовжує скорочуватись. Через наявність якої властивості міокарда виникає цей ефект?

  A Автоматія

  B Збудливість

  C Провідність

  D Скоротливість

  E Рефрактерність
  44.В кровоносній системі людини розрізняють кілька видів судин. Вкажіть тип судин, по яким кров рухається до серця?

  A аорта


  B артерії

  C артеріоли

  D капіляри

  E вени
  45.Серцевий цикл включає кілька послідовних періодів. Вкажіть в який з них відбувається надходження крові з серця в артеріальну систему?

  A систола передсердь  B систола шлуночків

  C діастола шлуночків

  D діастола передсерь

  E загальна діастола


  46.Серце володіє автоматією, яка проявляється мимовільним виникненням збудження в певних клітинах. Які клітини серця володіють цією властивістю?

  A Типові міоцити  B Атипові міоцити

  C Клітини міокарду

  D Клітини эпікарду

  E Нервові клітини


  47.При локальному охолодженні ізольованого серця спостерігаєтся його зупинка з наступним відновленням скорочення з частотою в 2 рази меншою порівняно з вихідною. Яку структуру серця охолоджували ?

  A Синоатріальний вузол

  B Атріовентрикулярний вузол

  C Пучок Гіса

  D Волокна Пуркіньє

  E Ніжки пучка Гіса
  48.Перфузія ізольованого серця розчином викликала його зупинку. Відсутність якого іону в розчині може бути причиною цього ?

  A Cl -


  B К+

  C Мg ++

  D Mn ++

  E Са++
  49.При аналізі ЕКГ виявлено тахіаритмію. Введення якого іону може обмежити або усунути це явище?

  A Mg++


  B Na++

  C Ca++


  D К+

  E Mn++
  50.Введення людині блокаторів мембранних циторецепторів збільшило частоту серцевих скорочень і підвищило систолічний тиск крові при зниженні

  діастолічного . Які рецептори були заблоковані?

  A а- адренорецептори

  B в- адренорецептори

  C М - холінорецептори

  D Н - холінорецептори

  E М і Н – холінорецептори
  51.Експериментальне звуження ниркових артерій викликало у тварини через деякий час підвищення системного артеріального тиску. Що було причиною цього явища?

  A Підвищення вмісту в крові ангіотензину ІІ

  B Підвищення вмісту в крові ацетилхоліну

  C Підвищення вмісту в крові гістаміну

  D Підвищення вмісту в крові серотоніну

  E Підвищення вмісту в крові іонів кальцію
  52.Визначили об'єм крові, що знаходиться у судинах малого кола кровообігу. Ця величина складає від усієї крові, що наявна в організмі:

  A 10-12 %

  B 6-8 %


  C 8-10 %

  D 12-14 %

  E 14-16 %

  1.Для посилення гальмівних процесів в ЦНС використовують фармакологічні

  препарати, які викликають на постсинаптичних мембранах :

  A гіперполяризацію

  B деполяризацію

  C слідову деполяризацію

  D активацію натрієвих каналів

  E активацію кальцієвих каналів
  2.Місце локалізації медіаторів у синапсах знаходиться у:


  1. Пресинаптичній мембрані

  2. Синаптичних везикулах

  3. Постсинаптичній мембрані

  4. Кінцевій пластинці

  5. Активному стані в синаптичній щілині

  3.Виникнення потенціалу дії в нервових волокнах блокують препарати, що діють на:  A Натрієві канали.

  B Кальцієві канали.

  C Хлорні канали.

  D Калієві канали.

  E Ліганд-залежні канали.
  4.Механізм фази гіперполяризації ГПСП обумовлений збільшенням проникності постсинаптичної мембрани для іонів:


  1. Магнію

  2. Хлору

  3. Фосфору

  4. Натрію

  5. Цинку

  5. При неврологічному обстеженні в людини виявлена значне зниження колінного рефлексу. Який рівень ЦНС, ймовірно, вражений?  1. Шийні сегменти спинного мозку

  2. Середній мозок

  3. Грудні сегменти спинного мозку

  4. Поперекові сегменти спинного мозку

  5. Мозочок

  6. У тварини зробили перерізку головного мозку нижче червоний ядер. Який це викличе стан тварини?  1. підвищення тонусу розгиначів

  2. зниження тонусу розгиначів

  3. розлади координації

  4. розлади зору

  5. розлади слуху

  7. В яких відділах ЦНС локалізуються центри дихальних рефлексів?  1. у мозочку

  2. у довгастому мозку

  3. у середньому мозку

  4. у проміжному мозку

  5. у спинному мозку

  8. Які структури ЦНС приймають участь в регуляції водно-сольового обміну?  1. Гіпоталамус

  2. Верхні горбки середнього мозку

  3. Нижні горбки середнього мозку

  4. Міст

  5. Спинний мозок

  9. В основі постсинаптичного гальмування є зростання проникливості постсинаптичної мембрани для іонів:  1. Na+

  2. K+

  3. Mg2+

  4. Ca2+

  5. Fe2+

  10. Постсинаптичне гальмування розвивається внаслідок:  1. Виділення гальмівного нейротрансміттера

  2. Виділення збуджуючого нейротрансміттера

  3. Збільшення частоти імпульсів збудження

  4. Зменшення частоти імпульсів збудження

  5. Збільшення інтервалу між імпульсами збудження

  11. Який відділ ЦНС у людини уражений, якщо спостерігається значне послаблення колінного сухожилкового рефлексу?  1. Спинний мозок

  2. Задній мозок

  3. Середній мозок

  4. Передній мозок

  5. Мозочок

  12. Які біологічно активні речовини належать до збуджувальних медіаторів нейронів ЦНС і викликають деполяризацію постсинаптичної мембрани?  1. ГАМК

  2. Гліцин

  3. соматостатин

  4. кальцитонін

  5. Ацетилхолін

  13. У пацієнта з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який відділ мозку постраждав?  1. Середній мозок

  2. Мозочок.

  3. Шийний відділ спинного мозку

  4. Довгастий мозок

  5. Проміжний мозок.

  14. В якому відділі нервової системи розташований судинноруховий ценр?  1. Довгастий мозок

  2. Мозочок

  3. Міст

  4. Спинний мозок

  5. Проміжний мозок

  15.Введення людині курареподібної речовини викликає розслаблення всіх скелетних м’язів. Що є причиною цього?  1. Блокада Са++ – каналів пресинаптичної мембрани

  2. Порушення синтезу ацетилхоліну

  3. Блокада холінорецепторів постсинаптичної мембрани

  4. Порушення синтезу холінестерази

  5. Порушення виділення ацетилхоліну

  16. У центральному синапсі виникла активація рецепторних білків постсинаптичної мембрани, збільшилася проникність іонних каналів для натрію, виник ЗПСП. Який медіатор з групи амінів викликав цей ефект?  A Дофамін

  B Гліцин

  C ГАМК

  D Циклічний АМФ

  E Аспартат
  17. Чоловік 35 років, який перехворів на грип, ускладнений ураженням ЦНС, скаржиться на збільшення добової кількості сечі. Який з відділів мозку найбільш вірогідно був уражений?


  1. Середній

  2. Задній

  3. Проміжний

  4. Кора

  5. Спинний

  18. І.М.Сєчєнов біля 150 років тому в експериментах на жабах показав, що подразнення середнього мозку викликає пригнічення спінальних рефлексів (явище центрального гальмування). Які ядра подразнювалися?  1. Ретикулярної формації

  2. Червоні

  3. Чорна субстанція

  4. Вестибулярні

  5. Підкоркові

  19. Подразнення гіпоталамуса у тварини викликає розширення зіниць, збільшення частоти серцевих скорочень, звуження судин шкіри тощо. Укажіть групу ядер, які подразнювалися  1. Задні

  2. Передні

  3. Середні

  4. Латеральні

  5. Вентро-медіальні

  20. Вкажіть медіатор, який викликає пресинаптичне гальмування  1. Гліцин

  2. Норадреналін

  3. ГАМК

  4. Серотонін

  5. Ацетилхолін

  21. Внаслідок травми спинного мозку у пацієнта припинилось грудне дихання при збереженні діафрагмального. На якому рівні спинного мозку відбулося його пошкодження?  1. І-ІІ шийних сегментів

  2. ІІІ-ІV шийних сегментів

  3. I-ІІ грудних сегментів

  4. ІІІ-ІV грудних сегментів

  5. VI-VII грудних сегментів

  22. При формуванні гальмівного постсинаптичного потенціалу в хімічному ГАМК-ергічному синапсі відбувається:

  1. Деполяризація постсинаптичної мембрани

  2. Гіперполяризація пресинаптичної мембрани

  3. Реполяризація постсинаптичної мембрани

  4. Гіперполяризація постсинаптичної мембрани

  5. Гіперполяризація синаптичної щілини

  23. Які медіатори в ЦНС викликають тільки гальмування:  1. Гліцин та ГАМК

  2. Серотонін та гліцин

  3. Норадреналін та дофамін

  4. Норадреналін та адреналін

  5. Ацетилхолін та ГАМК

  24. У хронічному досліді тварині вводять розчин речовини, яка блокує пресинаптичне гальмування? Яка речовина була використана:  1. Пікротоксин

  2. Стрихнін

  3. Пеніцилін

  4. Гліцин

  5. Ацетилхолін

  25. У хронічному досліді тварині вводять розчин речовини, яка блокує постсинаптичне гальмування. Яка речовина була використана?:  1. Пеніцилін

  2. Стрихнін

  3. Аспартат

  4. Ацетилхолін

  5. Глутамат

  26. У пацієнта при обстеженні було виявлено порушення проведення збудження в нервово-м’язовому синапсі в зв'язку з порушенням синтезу медіатора. Де знаходиться медіатор в синапсах ?  1. Синаптичних везикулах

  2. Пресинаптичній мембрані

  3. Постсинаптичній мембрані

  4. Кінцевій пластинці

  5. В активному стані в синаптичній щілині

  27. При введенні стрихніну спостерігається генералізоване збудження в ЦНС, судоми у відповідь на подразники будь-якої сили. Який механізм забезпечує таку реакцію:  1. Виключення пресинаптичного гальмування

  2. Зменшення проникності постсинаптичної мембрани для іонів хлору


  3. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка