Завдання до тестового контролю з фізіології для студентів заочної форми навчання спеціальностіСкачати 138.81 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації23.11.2020
Розмір138.81 Kb.
#11103
  1   2   3   4   5   6
20130521-144311
163213232487235
Завдання до тестового контролю з фізіології для студентів заочної форми навчання спеціальності «фармація»


1. Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного рефлексу?

 1. Ацетилхолін

 2. Адреналін

 3. Гліцин

 4. Дофамін

 5. ГАМК

2. В центральних синапсах рефлекторної дуги симпатичного рефлексу розташовані такі рецептори: 1. Н-холінорецептори

 2. Альфа-адренорецептори

 3. М-холінорецептори

 4. Бета-адренорецептори

 5. Дофамінові

3. В екстримальній ситуації збільшився тонус симпатичної нервової системи. Як при цьому будуть впливати симпатичні волокна на роботу серця? 1. зменшаться збудливість і провідність, збільшиться сила скорочень

 2. зменшаться збудливість і провідність, збільшиться частота скорочень

 3. зменшаться збудливість, провідність, частота і сила скорочень

 4. збільшаться збудливість і провідність, зменшиться сила скорочень

 5. Збільшаться збудливість, провідність, частота і сила скорочень

4. У людини зменшена частота серцевих скорочень, звужені бронхи, посилена секреторна та моторна функція шлунково-кишкового тракту. Внаслідок активації якої системи регуляції це сталося? 1. Симпатоадреналової

 2. Парасимпатичної нервової

 3. Гіпоталамо-наднирникової

 4. Симпатичної нервової

 5. Ренінангіотензинової

5. Різниця в часі розвитку соматичного та автономного рефлексу зумовлена: 1. Більшою швидкістю проведення збудження по автономних волокнах

 2. Меншою швидкістю проведення збудження по автономних волокнах

 3. Наявністю в рефлекторній дузі соматичного рефлексу більшої кількості нейронів

 4. Наявністю в еферентній ланці рефлекторної дуги автономного рефлексу двох нейронів

Е. Діаметром нервових волокон
6.Якими нервами регулюється діяльність потових залоз?

 1. Симпатичними холінергічними

 2. Соматичними

 3. Симпатичними адренергічними

 4. Парасимпатичними

 5. Черепно-мозковими

7.Пацієнту внутрішньовенно ввели розчин норадреналіну. За рахунок яких рецепторів буде виникати судиннозвужувальний ефект? 1. Альфа-адренорецепторів

 2. Бета-адренорецепторів

 3. Н-холінорецепторів

 4. М-холінорецепторів

 5. Н1-гістамінорецепторів

8.У студента під час здачі іспиту підвищився артеріальний тиск та прискорилось серцебиття. Вкажіть можливу причину такого явища. 1. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

 2. Збільшення об’єму циркулюючої крові

 3. Зниження порогу збудливості альфа і бета адренорецепторів

 4. Виділення глюкокортикоїдів

 5. Пониження тонусу парасимпатичної нервової системи

9.Під час здачі іспиту студент відмітив підвищенне потовиділення. Через який медіатор реалізує свій вплив симпатична нервова система. 1. Гістамін

 2. Дофамін

 3. Серотонін

 4. Норадреналін

 5. Ацетилхолін

10.Під час хвилювання в людини зменшується слиновиділення й виникає відчуття пересихання в роті. Який медіатор при цьому виділяється на нервових закінченнях, що інервують слинні залози? 1. Норадреналін

 2. Ацетилхолін

 3. Серотонін

 4. ГАМК

 5. Гістамін

11.Особливістю автономної (вегетативної) нервової системи є наявність двох нейронів у еферентній ланці рефлекторної дуги. Передача збудження у гангліях здійснюється за допомогою наступних медіаторів 1. Серотоніна

 2. Адреналін

 3. Ацетилхоліна

Норадреналіна

 1. ГАМК

12.Під час короткочасного емоційного напруження у людини відбувається: 1. Активація симпато-адреналової системи

 2. Гальмування симпато-адреналової системи

 3. Активація парасимпатичної нервової системи

 4. Гальмування парасимпатичної нервової системи

 5. Зміни вегетативної нервової системи в межах гомеостазу

13.Введення атропіну, блокатора М-холінорецепторів, призводить до:A Гальмування парасимпатичного відділу автономної нервової системи.

B Активації парасимпатичного відділу автономної нервової системи.

C Гальмування симпатичного відділу автономної нервової системи.

D Активації симпатичного відділу автономної нервової системи.

E Гальмування парасимпатичного і симпатичного відділів автономної нервової системи.
14. Під час куріння у підлітка виникла гіперсалівація. Які рецептори активувались при цьому?

 1. Н-холінорецептори

 2. М-холінорецептори

 3. Альфа-адренорецептори

 4. Бета 2-адренорецептори

 5. Бета1-адренорецептори

15.В гангліонарних синапсах рефлекторної дуги симпатичного рефлексу розташовані рецепториA Н- Холінорецептори

B Бета -адренорецептори

C М-холінорецептори

D Альфа-адренорецепториE Дофамінові
16.В експерименті на жабі під дією хімічної речовини було продемонстровано посилення перистальтики кишечника. Яка регуляторна система спричиняє аналогічний эфект?

A парасимпатична нервова система

B симпатична нервова система

C ендокринна система

D соматична нервова система

E центральна нервова система
17.Під час здачі іспиту у студента спостерігається розширення зіниць, прискорення пульсу, посилення потовиділення. Впливом якого відділу нервової системи зумовлено цей ефект?

A Симпатичного відділу АНС

B Парасимпатичного відділу АНС

C Метасимпатичного відділу АНС

D Стріопалідарного відділу ЦНС

E Лімбічного відділу ЦНС

1. У пацієнта з легеневою патологією встановлено порушення вироблення сурфактанту. Це може бути пов’язано з впливом на пневмоцити II типу:

 1. Паління тютюну

 2. Вживання алкоголю

 3. Вживання сала

 4. Вживання соняшникового насіння

 5. Вживання копченостей


2. Пацієнт зробив максимально глибокий вдих. Як називається загальна кількість повітря, яка є в легенях?

 1. Життєва ємкість легенів

 2. Дихальний об’єм

 3. Загальна ємкість легенів

 4. Залишковий об’єм

 5. Резервний об’єм вдиху


3. Спірометрично визначили об’єм повітря, який у здорового дорослого пацієнта склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм ?

 1. Дихальний об’єм

 2. Резервний об’єм вдиху

 3. Резервний об’єм видиху

 4. Життєва ємкість легень

 5. Залишковий об’єм


4. Спірометричне визначили об’єм повітря, який у здорового дорослого пацієнта склав 2,5 літра. Як називається цей об’єм?

 1. Дихальний об’єм

 2. Резервний об’єм вдиху

 3. Резервний об’єм видиху

 4. Життєва ємкість легень

 5. Залишковий об’єм


5. Спірометрично визначили об’єм повітря, який у здорового дорослого пацієнта склав 1,5 літра. Як називається цей об’єм ?

 1. Резервний об’єм видиху

 2. Резервний об’єм вдиху

 3. Дихальний об’єм

 4. Життєва ємкість легень

 5. Залишковий об’єм

6. Біля дихального центру локалізовані рецептори, які чутливі до змін напруги СО2 та Н+. Як називаються ці рецептори? 1. Хеморецептори

 2. Осморецептори

 3. Барорецептори

 4. Фоторецептори

 5. Механорецептори

7. Процес дихання зв’язаний із легеневими об’ємами. Як називається кількість повітря, яку людина вдихає та видихає у стані спокою? 1. резервний об’єм вдиху

 2. дихальний об’єм

 3. резервний об’єм видиху

 4. залишковий об’єм

 5. життєва ємність легень

8. Який із показників прямо характеризує ефективність роботи системи зовнішнього дихання (за умови нормального стану системи крові)? 1. Дихальний об’єм

 2. Життєва ємкість легенів

 3. Газовий склад крові

 4. Частота дихання

 5. Хвилинний об’єм дихання

9. У альпініста 27 років на висоті 5000 метрів над рівнем моря вперше під час сну змінився характер дихання: за кількома глибокими вдихами настає зупинка дихання, за якою знову виникають глібокі дихальні рухи і т.п. Яка найімовірніша причина зміни дихання? 1. Зниження парціального тиску СО2 в повітрі

 2. Зниження парціального тиску О2 в повітрі

 3. Підвищення кисневої емності крові

 4. Збільшення об(ємної швидколсті кровотоку

 5. Зниження температури повітря

10. У хворих з діабетичною комою виділення ацетону відбувається легенями (запах яблук). Завдяки якій функції легень проходить цей процес? 1. Екскреторній

 2. Захисній

 3. Фільтраційній

 4. Всмоктувальній

 5. Метаболічній

11. Як називається етап дихання, під час якого здійснюється процес переносу О2 і СО2 від легень до тканин? 1. зовнішнє дихання

 2. Транспорт газів

 3. Тканинне дихання

 4. Внутрішнє дихання

 5. Обмін газами у капілярах

12. Максимальна кількість О2, яка може бути поглинута 100 мл крові називається кисневою ємністю крові. Вона залежить від наявності в ній: 1. Білків крові

 2. Гемоглобіну

 3. Карбангідрази

 4. Електролітів

 5. Вуглекислого газу

13. Який вид транспорту забезпечує перенесення О2 та СО2 з альвеол у кров і навпаки? 1. Дифузія

 2. Осмос

 3. Фільтрація

 4. Первинно-активний транспорт

 5. Вторинно-активний транспорт

14. Під час паління у підлітка виникає кашель. Як називаються рецептори, подразнення котрих викликало кашель? 1. Іритантні

 2. Хеморецептори

 3. Розтягу

 4. Юкстаальвеолярні

 5. Механорецептори

15. При тривалому скупченні людей у недостатньо провітрюваному приміщенні дихання у людей стає частішим. Це виникає внаслідок: 1. Збільшення вуглекислого газу в приміщенні

 2. Підвищення вологості повітря

 3. Зменшення вмісту кисню у повітрі

 4. Підвищення температури в приміщенні

 5. Зменшення вологості повітря

16. В результаті процесу дихання в організм надходить кисень. В яких клітинних органоїдах відбуваються процеси окисного фосфорилювання за участю кисню?A Мітохондріях

B Ядрі


C Рибосомах

D Ендоплазматичному ретикулумі

E Лізосомах

17. Під час надування повітряних кульок хлопець пробив максимально глибокі і тривалі вдих і видих. Через деякий час в нього виникло легке запаморочення. Яка ймовірна причина цього явища? 1. Зниження артеріального тиску

 2. Звуження бронхів

 3. Підвищення концентрації О2 в крові

 4. Підвищення концентрації СО2 в крові

 5. Зниження концентрації СО2 в крові

18. При підключенні пацієнта до апарату штучної вентиляції легень лікар призначив додати в газову суміш СО2. Який ефект він викликає? 1. Прискорює конвекцію газів в дихальних шляхах

 2. Покращує дифузію газів

 3. Прискорює дисоціацію карб гемоглобіну

 4. Стимулює дихальний центр

 5. Збільшує кисневу ємність крові

19. Перед зануренням у воду досвідчені пірнальники роблять декілька глибоких вдихів. Яку мету вони переслідують? 1. Для зменшення функціональної залишкової ємності крові

 2. Для збільшення ЖЄЛ

 3. Для виведення більшого об’єму СО2 з легень

 4. Для збільшення ДО

 5. Для збільшення ЗЄЛ

20. Де локалізуються центри вдиху і видиху? 1. У середньому мозку

 2. У довгастому мозку

 3. У гіпоталамусі

 4. У спинному мозку

 5. У таламусі

21. У студента після гіпервентиляції виникло головокружіння . Який гуморальний механізм цього ефекту? 1. Зменшення вмісту О2

 2. Збільшення вмісту О2

 3. Збільшення вмісту СО2

 4. Підвищення рН

 5. Зменшення вмісту СО2

22. У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легенів. Яких змін слід очікувати у даного хворого? 1. Cхильність альвеол до спадіння і неможливість їх швидкого розправлення

 2. Розростання сполучної тканини легень

 3. Порушення кровообігу в легенях

 4. Зміна еластичних властивостей легень

 5. Зменшення трахеобронхіальної секреції

23. У людини після кількох форсованих вдихів-видихів виникло запаморочення і блідість шкірних покривів. З чим пов”язане це явище? 1. Розвивається гіпокапнія

 2. Розвивається гіперкапнія

 3. Розвивається гіпоксія і гіперкапнія

 4. Розвивається гіпоксія

 5. Розвивається гіпоксія і гіпокапнія

24. Які фактори гуморальної регуляції найбільш активно стимулюють функцію дихального центру? 1. Вуглекислий газ

 2. Адреналін

 3. Ацетилхолін

 4. Тироксин

 5. Інсулін

25. Які зміни в процесі дихання відбудуться після травми спинного мозку вище рівня розташування мотонейронів діафрагмального нерву? 1. Зупиниться

 2. Стане поверхневим і частим

 3. Стане поверхневим і рідким

 4. Стане глибоким і частим

 5. Стане глибоким і рідким

26. Яку функцію в процесах газообміну виконує фермент карбоангідраза і де вона міститься? Виберіть найбільш правильну відповідь. 1. забезпечує утворення вугільної кислоти в еритроцитах

 2. забезпечує утворення вугільної кислоти в плазмі

 3. забезпечує дисоціацію вугільної кислоти в плазмі

 4. забеспечує відщеплення СО2 від гемоглобіну в еритроцитах

 5. забезпечує відщеплення СО2 від гемоглобіну в плазмі

27.Після перерізки стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язку дихального центру довгастого мозку з: 1. Пневмотаксичним центром

 2. Ретикулярною формацією

 3. Мозочком

 4. Корою

 5. Червоними ядрами

28.Який з показників зовнішнього дихання характеризує найбільшу кількість повітря, яке людина може видихнути після максимального глибокого вдиху?A Життєва ємність легень

B Загальна ємність легень

C Функціональна залишкова ємність

D Резервний об’єм видиху

E Дихальний об’єм
29.Зайшовши у запилене приміщення, людина почала кашляти. Де знаходиться

найбільша кількість рецепторів, при подразненні яких виникає така рефлекторна реакція?A Корені легень

B Дихальні бронхіоли

C Стінки альвеол

D Міжреберні м'язи

E Альвеолярні ходи
30.У дорослої людини визначили об'єм анатомічного мертвого простору. Він складає приблизно

A 150-180 мл

B 120-150 мл

C 180-210 мл

D 210-240 мл

E 240-270 мл
31.При тривалому перебуванні в горах відмічається збільшення кисневої ємності

крові. Яка можлива причина такого явища?A Виникає функціональний еритроцитоз

B Збільшується РО2 в атмосферному повітрі

C Зменшується частота і глибина дихання

D Виникає газовий ацидоз

E Всі відповіді вірні
32.До лікаря звернувся чоловік зі скаргами на задуху при незначному фізичному навантаженні ,кашель з відходженням мокроти , переважно з ранку. Які функціональні методи дослідження дихальної системи необхідно здійснити для уточнення діагнозу?

A Спірографію, спірометрію

B ЕКГ


C Динамометрію

D Велоергометрію

E Електроенцефалографію
33.При обстеженні системи дихання було встановлено збільшення об’єму фізіологічного мертвого простору. Причиною цього може бути:

A зменшення альвеолярної вентиляції легень

B збільшення дихального об’єму

C збільшення життєвої ємності легень

D збільшення резервного об’єму вдиху

E збільшення резервного об’єму видиху
34.У пацієнта спостерігаєтся метаболічний ацидоз. Як при цьому змінюєтся характер дихання?

A Збільшується легенева вентиляція

B Зменшується легенева вентиляція

C Легенева вентиляція не змінюється

D Порушується співвідношення тривалості фаз дихального циклу

E Наступає апное
35.При зміщенні кривої дисоціації оксигемоглобіну вліво напруга кисню,
1. Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення в перфузійний розчин адреналіну ?


 1. Збільшення частоти серцевих скорочень

 2. Зменшення частоти серцевих скорочень

 3. Зменшення сили серцевих скорочень

 4. Погіршення провідності

 5. Погіршення збудливості


2. У пацієнта в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40 за 1 хвилину. Де виникають імпульси автоматії?

 1. У синусному вузлі

 2. У атріовентрикулярному вузлі

 3. У пучку Бахмана

 4. У волокнах Пуркін’є

 5. У міокарді шлуночків

3. Внаслідок зміни якої з фізіологічних властивостей серця може виникати екстрасистола? 1. Збудливості

 2. Скоротливості

 3. Автоматизму

 4. Провідності

 5. Рефрактерності

4. При проведенні експериментальних досліджень, тварині було введено розчин з високою концентрацією певного іону, що привело до зупинки серця в діастолі. Якому іону властива така дія? 1. Nа+.

 2. К+

 3. Са2+

 4. Н+

 5. Cl–

5. В який період серцевого циклу відбувається наповнення передсердь кров’ю ? 1. Загальна діастола

 2. систола шлуночків

 3. систола передсердь

 4. діастола шлуночків

 5. діастола передсердь

6. Подразнення периферичного відділу блукаючого нерва у тварин зумовить наступні зміни в діяльності серця: 1. Посилення скорочення передсердь

 2. Зменшення артеріального тиску

 3. Посилення скорочень шлуночків

 4. Зменшення частоти серцевих скорочень

 5. Зростання частоти серцевих скорочень

7. Зменшення збудливості кардіоміоцитів можна досягти шляхом: 1. активації Са++ - каналів

 2. Блокади Na+ - каналів

 3. Активації Na+ - каналів

 4. Блокади К+ - каналів

 5. Блокади Cl- - каналів

8. Введенням препаратів якого з хімічних елементів можна збільшити силу серцевих скорочень? 1. Калію

 2. Кальцію

 3. Магнію

 4. Марганцю

 5. Міді

9. Назвіть позитивні зубці ЕКГ в стандартних відведеннях 1. P, Q, R

 2. P, R, T

 3. Q, R, S

 4. Q, R, T

 5. R, S, T

10. Визначіть тривалість серцевого циклу, якщо частота його скорочень становить 60 за 1 хв. 1. 0.9с 2. 0.8с

 3. 0.7с

 4. 0.6с

11. Під час проведенні функціональних проб у студента К. віком 24 роки виявлено збільшення ЧСС на 8 уд/хв після переходу із вертикального у горизонтальне (кліностатичне) положення. Чи відносяться отримані результати до фізіологічної норми?Скачати 138.81 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка