Завдання для самостійної роботи студентів з гігієни та екології студентів 3 курсу медичного факультету днмуДата конвертації30.11.2020
Розмір31.3 Kb.
#11121
VSE
Завдання для самостійної роботи студентів  з гігієни та екології студентів 3 курсу медичного факультету ДНМУ

Для виконання студентами самостійної роботи слід заповнити таблицю, використав підручники та (або) інші електронні ресурси
ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА

№ з/п

Назва фактору

Визначення терміну

Характеристика фактору

Наслідки дії фактору на організм працюючого

Назва професійного захворювання

Мери профілактики

Фізичні фактори

1

Механічні коливання
Шум-будь-який небажаний звук або сукупність звуків різної частоти й інтенсивності, що безладно поєднуються та негативно впливають на організм і шкодять роботі та відпочинку. За фізичною (акустичною) сутністю шум – це механічні коливання часток пружного середовища малої амплітуди, що носять безладний характер.


1) широкосмуговий, з безперервним спектром шириною більше ніж одна октава;

2) вузькосмуговий або тональний, у спектрі яких є виражені дискретні тони.

За часом:

1) постійні, рівень звуку яких за повний робочий день при роботі технологічного обладнання змінюється не більше ніж на 5 дБА.

2) непостійні, рівень шуму яких за повний робочий день при роботі технологічного обладнання змінюється більше ніж на 5 дБА.

-мінливі, рівень яких безперервно змінюється в часі;

-переривчасті, рівень яких змінюється ступінчасто на 5 дБА і більше, при цьому довжина інтервалів, під час яких рівень залишається сталим, становить 1 секунду і більше;

-імпульсні, які складаються з одного або декількох звукових сиглалів, кожен з яких триває менше 1 секунди і відрізняються не менше ніж на 7 дБ.

У розвитку професійної приглухуватості виділяють чотири ступені втрати слуху. Професійна приглухуватість протікає за типом кохлеарного невриту і характеризується повільним розвитком.

Для І ступеня шепітна мова сприймається на відстані до 5 м і при аудіометричному дослідженні на звуковій частоті 4 кГц реєструється втрата слуху до 50 дБ.

Для ІІ ступеня (кохлеарний неврит з легким ступенем зниження слуху) — шепітна мова сприймається на відстані до 4 м, має місце зниження слуху на звуковій частоті 4 кГц до 60 дБ.

Для ІІІ ступеня (кохлеарний неврит з помірним ступенем зниження слуху) — шепітна мова сприймається на відстані до 2 м, втрата слуху на звуковій частоті 4 кГц досягає 65 дБ.

Для IV ступеня (кохлеарний неврит із значним зниженням слуху) — шепітна мова сприймається на відстані до 1 м або взагалі не сприймається, втрата слуху на діапазоні звукової частоти 4 кГц досягає 70 дБ і більше.


стійке зниження слуху, хоча б на одне вухо, будь-якого походження;

- отосклероз і інші хронічні захворювання вуха з несприятливим прогнозом;

- порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра;

- виражена вегетативно-судинна дистонія;

- гіпертонічна хвороба (всі стадії).


Основними заходами щодо зниження шуму є:

- використання раціональних конструкцій і прогресивних технологій;

- звукоізоляція устаткування за допомогою кожухів, глушників, резонаторів, огороджуючих конструкцій, облицювання стін, стель і підлог;

- акустично раціональне об’ємно-планувальне рішення будинків.

Коли технічні засоби не можуть забезпечити вимог нормативів, необхідна правильна організація режимів праці, обмеження тривалості впливу шуму, а також застосування засобів індивідуального захисту. До ЗІЗ відносяться протишуми, що у свою чергу підрозділяються на вкладиші, навушники і шоломи.


Механічні коливання
Шум-будь-який небажаний звук або сукупність звуків різної частоти й інтенсивності, що безладно поєднуються та негативно впливають на організм і шкодять роботі та відпочинку. За фізичною (акустичною) сутністю шум – це механічні коливання часток пружного середовища малої амплітуди, що носять безладний характер.


2

Вібрація

Механічні коливання рухи системи з пружними зв’язками, що передаються безпосередньо тілу людини або окремим його частинам та несприятливо діють на організм.

А) Загальна вібрація передається через опорні поверхні тіла (стопи, сідниці) і поширюється по всьому організмі.

-До транспортної вібрації відносяться автотранспорт, трак-тори, самохідна сільгосптехніка і т.п.

-До транспортно-технологічної відносяться екскаватори, гірничопрохідницькі та гірничодобувні машини, піднімальні крани і т.п.

-До технологічної відносяться преси, молоти, металообробні верстати, компресори, вібростенди та ін.

В) Локальна вібрація вібрація може передаватися при шліфувальних, точильних, наждакових, полірувальних роботах, при контакті з органами ручного керування машин і устаткування.


При тривалому впливі вібрації на організм, особливо в поєднанні з несприятливим мікрокліма-

том, шумом, у працюючих може розвитися вібраційна хвороба, що виявляється в порушеннях периферичного кровообігу, болях у верхніх кінцівках, розладах вібраційної, больової та температурної чутливості, деформуючих артрозоартритах великих суглобів (при дії локальної вібрації), деформуючих остеоартрозах, дискозі, вестибулопатії, дисфункції травних залоз (при дії за-

гальної вібрації).


Вібраційна хвороба виражається:

  • порушеннях

периферичного кровообігу

  • деформуючих артрозоартритах великих суглобів (при дії локальної вібрації)

  • деформуючих остеоартрозах,

  • дискозі, вестибулопатії, дисфункції травних залоз (при дії згальної вібрації).

  • Болях у верхніх кінцівках

  • Впровадження дистанційного керування вібронебезпечними процесами, удосконалення ручних інструментівшляхом зменшення вібрації в джерелі її утворення і за шляхом поширення, установка віброгасячих амортизаторів під верстати, устаткування та сидіння на робочих місцях.

  • Ефективне забезпечення раціонального режиму праці та відпочинку, організація комплексних бригад і оволодіння суміжними професіями.

  • Застосування засобів індивідуального захисту

При роботі з ручним інструментом варто уникати переохолодження рук. Перерви в роботі поєднують з відпочинком у теплому приміщенні.
3

Ультразвук

Механічні коливання пружного середовища, що мають однакову із звуком фізичну природу, але перевищують частоту верхній поріг чутливості (понад 20 кГц).

За спектром:

А) Низькочастотний ультразвук (11-100 кГц)


Б) Високочастотний ультразвук (100 кГц – 1000 МГц)

За способом передачі:


А) Повітряний, що передається через повітряне середовище.
Б) Контактний, що передається на руки працюючого через тверде чи рідке середовище.

При тривалому впливі ультразвуку, що поширюється через повітря, у працюючих спостерігається через повітря, у працюючого спостерігається порушення нервової, серцево-судинної та ендокринної систем, ураження слухового і вестибулярного аналізаторів, гуморальні зрушення (головний біль, дратівливість).
Низькі рівні ультразвуку (80 – 90 Дб) діють на організм стимулююче (сприяє стимулювання рецепторів, нормалізації судинних реакцій, зниженню артеріального тиску).

Брадикардія, гіпотонія, вегетативний поліневрит рук.

Засоби індивідуального захисту (рукавички, протишуми), через кожні 1,5 – 2 години перерва 15 хвилин. Також призначають масаж, водні процедури, вітамінотерапія (вітаміни групи С та В).

4

Інфразвук

Звукові коливання з частотами нижче 20 Гц.

За спектром:

-на тональні, частотний спектр яких містить одну зі складових, що перевищує рівні у всіх інших смугах частот на 10 дБ і більше;

-широкосмугові, частотний спектр яких містить одну і більше октавних інфразвукових смуг.

За часовими характеристиками:

-постійний – рівень звукового тиску

якого за шкалою «Лінійна» на характеристиці «повільно» змінюється не більше ніж на 10 дБ за 1 хв. спостереження,

-непостійний – рівень звукового тиску якого за шкалою «Лінійна» на хара-

ктеристиці «повільно» змінюється більше ніж на 10 дБ за 1 хв. спостереження.


Інфразвукові хвилі неспри-

ятливо діють на організм, особливо на психо-емоційну сферу, впливають на працездатність, се-

рцево-судинну, ендокринну та інші системи, кохлео-вестибулярний апарат.

При 180-190 дБ дія цього фактора смертельна внаслідок розриву легеневих альвеол. Інші зони

при інтенсивних короткочасних впливах викликають синдром різко вираженого інфразвукового

дискомфорту, межа переносимості якого добровольцями спостерігається при 154 дБ.- Інфра-

звуковий гіпоталамічний криз із сенсорно-сомато-вегетативними та вісцеральними симптомами.

-Симптоми морської хвороби

- Змушує внутрішні органи вібрувати, викликає їх ушкодження, 00і навіть запинку серця.Для організації захисту від інфразвуку використову-

ється комплексний підхід, що включає конструктивні заходи захисту в джерелі утворення, інфра-

ізоляцію та інфразвукопоглинання, глушники інфразвуку, планувальні рішення, застосування організаційно-адміністративних, медичних заходів профілактики та засобів індивідуального за-

хисту. Обов’язкові попередні при прийомі на роботу та періодичні медичні огляди.5

ЕМП РЧ

Хвилі

ЕМП РЧ за частотою поділяють на діапазони низьких (НЧ) 30 - 300 КГц, середніх (СЧ) 0,3 - 3 МГц, високих (ВЧ) 3 - 30 МГц, дуже високих (ДВЧ) 30 - 300 МГц, ультрависоких (УВЧ) 300 - 3000 МГц, надвисоких (НадВЧ) 3 - 30 ГГц, надто високих (НВЧ) 30- 300 ГГц, гіпервисоких (ГВЧ) 300-3000 ГГц частот; за довжиною хвилі – довгі хвилі (ДХ) (3-30)х103, середні (СХ) (3-30)х105, короткі (КХ) (3-30)х106

Потерпілі відзначають виразне погіршення самопочуття під час роботи або відразу після її припинення, різкий головний біль, запаморочення, нудоту, повторні носові кровотечі, порушення сну. Ці явища супроводжуються загальною слабкістю, адинамією, втратою працездатності, непритомними станами, нестійкістю артеріального тиску і показників білої крові; у випадках розвитку диенцефальної патології – нападками тахікардії, профузної пітливості, тремтіння тіла та ін. За умов впливу високих рівнів ЕМП (більше 80-100 мВт/см2) на очі можливий розвиток катаракти. Хронічні ураження виявляються, як правило, після декількох років роботи з джерелами ЕМП мікрохвильового діапазону за рівнів впливу, що перевищують ГДР

Гострі ураження виникають при дії значних теплових інтенсивностей ЕМП. Гострі ураження відрізняються полісимптомністю порушень з боку різних органів і систем, при цьому характерні виражена астенизація, диенцефальні розлади, пригнічення функції статевих залоз

Профілактика несприятливого впливу енергії ЕМП передбачає захист відстанню і часом, механізацію та автоматизацію процесів, використання маніпуляторів і дистанційного керування, екранування джерел ЕМП, застосування ЗІЗ (захисний одяг з металізованої тканини і захисні окуляри), планувальні рішення. Особи, що працюють в умовах впливу ЕМП, проходять попередній і періодичні медичні огляди: 1 раз на рік – при впливі ЕМП ДВЧ, УВЧ, НадВЧ, НВЧ і ВЧ; 1 раз на 2 роки – при впливі ЕМП НЧ, СЧ, ВЧ.


6

(ЕМП ПЧ)-є частиною зверхнизькочастотного діапазону радіочастотного спектра.

діапазони низьких (НЧ)-30-300кГц,

середніх (СЧ)-300-3000кГц,

високих (ВЧ)-3-30МГц,

дуже високих (ДВЧ)-30-300МГЦ, ультрависоких (УВЧ)-300-3000МГц,

надвисоких (НадВЧ)-3-30ГГц,

надто високих (НВЧ)-30-300ГГц, гіпервисоких (ГВЧ) частот-300-3000ГГц

за довжиною хвилі – довгі хвилі (ДХ)-104-103м,

середні (СХ)-103-102м

короткі (КХ)-102-101м


відзначаються зміни з боку серцево-судинної та нервової систем, обміну речовин, порушення репродуктивної функції організму. Неврологічні

порушення виявлялися в підвищенні сухожильних рефлексів, треморі вік і пальців рук

Відзначається збільшення часу сенсо-

моторних реакцій, підвищення порогів нюхової чутливості, зниження пам’яті, уваги.Клініка астеновегетативного синдрому.

Клініка діенцефального синдрому.У профілактиці несприятливого впливу ЕМП ПЧ використовуються три основних принципи, при-

йнятих у гігієнічній практиці: захист часом, захист відстанню і захист за допомогою використання


колективних і індивідуальних засобів.

(ЕМП ПЧ)-є частиною зверхнизькочастотного діапазону радіочастотного спектра.

7

Лазерне випром

Лазер - це генератор електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, заснований на використанні стимульованого випромінювання.

Лазерне випромінювання - це вимушене (через лазера) випускання атомами речовини порцій-квантів електромагнітного випромінювання.- від 0,18 до 0,38 мкм - ультрафіолетова область;
- від 0,38 до 0,75 мкм - видима область;
- від 0,75 до 1,4 мкм - ближня інфрачервона область;
- понад 1,4 мкм - далека інфрачервона область.

При ураженні лазером очей випромінювання можуть пошкодити рогівку, радужку, кришталик.

ЛВ далекої інфачервоної ділянки можуть викликати опіки шкіри.Астенічні і астеновегетативні синдроми, СС розлади, втрата зору.

Виробничі приміщення, в яких експлуатуються лазери, повинні відповідати вимогам діючих санітарних норм і правил. Лазерні установки розміщують таким чином, щоб рівні випромінювання на раб. Місцях були мінімальними. Використання засобів захисту від ЛВ.

8

Мікроклімат

Мікроклімат - метеорологічні умови внутрішнього середовища цих приміщень, які визначаються діючими на

організм людини поєднаннями температури, вологості, швидкості руху повітря і теплового опромінення.1. Оптимальный - забезпечує відчуття теплового комфорту і створюють передумови для високого рівня працездатності.
2. Допустимий - не виникає пошкоджень або порушень стану здоров'я, але можуть спостерігатися дискомфортні тепловідчуття, погіршення самопочуття і зниження працездатності.
3. Охолоджуючий - при тривалому і систематичному впливі на людину можуть привести до переохолодження організму.
4. Нагріваючий - при тривалому і систематичному впливі на людину можуть привести до перегріву організму.
5. Інтермітуючий (змінний) - поєднання кількісних показників мікроклімату, які можуть змінюватися протягом робочої зміни.

нагріваючий мікроклімат - велике потовиділення (4-8 л за зміну) порушується водно-сольовий, білковий, вуглеводний обміни, відбувається зневоднення організму і втрата мікроелементів (калію, кальцію, магнію, цинку, йоду) і водорозчинних вітамінів (С, в 1 , в 2). Відзначаються зміни в серцево- судинній і нервовій системах, системі дихання, послаблюється увага, сповільнюються реакції, порушується координація рухів і ін., знижується працездатність.
охолоджуючий мікроклімат - охолодження іпереохолодження (гіпотермія) організму. Спостерігається стійкий судинний спазм, який супроводжується відчуттям болю, посилюються обмінні процеси в організмі, збільшується артеріальний тиск, змінюються вуглеводний обмін і ін. глибоке охолодження пригнічує функції центральної нервової системи, може привести до холодовій травмі, відмороженню окремих частин тіла.

-Професійна гіпертермія - Виділяють три форми професійних гіпертермій: гострі- тепловий удар, судомний стан і хронічна-вегетосудинна дисфункція перманганентного або пароксизмального типів з порушенням терморегуляції.
-облітеруючий ендартеріїт, вегетативно-сенсорної поліневропатії (ангіотрофоневроз), полірадикулоневропатії.

Профілактика перегрівів повинна здійснюватися за рахунок раціональних архітектурно-планувальних рішень, використання прогресивних технологій та обладнання, екранів для захисту від конвекційного і променистого тепла, систем вентиляції та кондиціонування повітря. Працівники повинні бути забезпечені протитепловими ЗІЗ. Важливе значення мають адаптація до тепла, раціональний режим праці, питний та харчовий режими.
Профілактика переохолоджень включає теплоізоляцію виробничих приміщень, обладнання повітряних завіс, шлюзів, місць обігріву, використання ЗІЗ від холоду, забезпечення працюючих гарячими напоями (чай, кава).

9

Атмосф. тиск

Це тиск (сила), з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і на всі тіла, які на ній розташовані.

А) Оптимальний тиск (760 мм.рт.ст)

Б) Підвищення тиску – компресія.


В) Зниження тиску – декомпресія.

Сильні болі, ломота в суглобах, шкіряна сверблячка, запаморочення, блювота, розлади координації руху, порушення зору, ураження ЦНС, підвищення втомлюваність, слабкість, адинамія, кровотеча з носу та гортані.

А) Кесонна хвороба

Б) «Гірська хвороба».А) Дотримання режиму декомпресії, механізація та автоматизація робіт, скорочення робочого дня, підтримка оптимального мікроклімату і належного складу повітря, забезпечення робітників у холодний період року теплим одягом і взуття.
Б) Раціональний режим праці, механізація та автоматизацію виробничих процесів, раціональне харчування, застосування кисневих приладів, тренування в барокамерах.

Хімічні фактори

1

2


Виробничі отрути

Виробничий пилШкідливі хімічні речовини, що діють на робітників у різних галузях промисловості, сільському го-

сподарстві, транспорті та інших галузях,

Сукупність дрібних твердих часток, що утворюються в процесі виробницт-

ва, знаходяться в завислому стані в повітрі робочої зони.У зв’язку з різноманіттям хімічних сполук, що зустрічаються в умовах виробництва, дотепер не-

має єдиної та повної класифікації промислових отрут.
За походженням пил:

-органічний,

- штучний

-змішаний.

За дисперсністю:

-ультрамікроскопічний (з розміром часток менше за 0,2 мкм),

-мікроскопічний (від 0,2 до 10 мкм)

-видимий (більше за 10 мкм) пил.Потрапляючи в організм, більшість отрут із током крові розносяться по всьому організмі та нако-

пичується в органах і тканинах залежно від кровопостачання, жиророзчинності, електролітних

властивостей тощо. Надалі відбувається перерозподіл токсичних речовин у залежності від сор-

бційних здібностей окремих органів і тканин.

Спричиняє фіброгенний, токсичний, подразливий, алергенний, канцерогенний, радіоактивний, сенсибілізуючий вплив.


Внаслідок впливу промислових отрут можуть розвитися окремі або комбіновані захворювання

органів і систем. Так, наприклад, робота з чотирихлористим вуглецем і кадмієм призводить до

токсичної нефропатії;

з гудроном, мазутом, бензином, лугами, кислотами та ін. – до дерматиту,

фолікуліту, епідермозу.

Захворювань: шкіри і слизових оболонок

(гнійничкових захворювань шкіри, дерматитів, кон’юнктивітів та ін.), захворювань алергійної

природи (алергійні дерматити, екземи, астмоїдні бронхіти, бронхіальна астма), онкологічних за-

хворювань (від впливу канцерогенного пилу), пневмоконіозів (від впливу пилу фіброгенної дії).


Головним завданням із захисту виробничого середовища від забруднення хімічними речовинами

є повне їх вилучення з технологічного процесу або заміна їх менш небезпечними речовинами.

Якщо неможливо вилучити шкідливі речовини з виробництва або замінити їх на менш небезпечні,

ставиться завдання зниження їх вмісту в повітрі робочої зони до безпечної межі.

Дуже важливе значення має дотримання правил особистої гігієни.
Одним з основних заходів профілактики є гігієні-

чне нормування пилу в повітрі робочої зони.

Ефективними заходами є:

- архітектурно-планувальні

- технологічні

- санітарно-технічні

- медико-біологічніБіологічні фактори
Природна група

Виробнича групаДо біологічних факторів виробничого середовища відносяться сукупність біологічних об'єктів, здатних надавати несприятливу дію на організм працюючих.


природна група - збудники інфекційних захворювань та інвазій людини, тварин і птахів, природні відходи тваринного світу, продукти розвитку рослин, зокрема, продукти цвітіння

виробнича або індустріальна група, куди входять: фактори виробничо-тваринницьких комплексів, виробництво засобів біологічного захисту рослин, антибіотиків

Токсична дія біологічних факторів виробничого середовища на організм працюючих обумовлено здатністю бактерій і грибів виділять токсини.

Алергічне дія притаманна органічних речовин рослинного і тваринного походження, деяким видам бактерій і грибів, продуктам життєдіяльності кліщів та інших комах.
сибірська виразка, орнітоз, туляремія, туберкульоз, гельмінтози.


Ефективність заходів, спрямованих на захист персоналу та створення умов безпеки праці в біотехнології, залежить від забезпечення мікробіологічне надійності виробництва.

Психофізіологічні фактори
Психофізіологічні фактори

Психофізіологічні фактори-фізичні нервово-психічні перевантаження, перенапруження аналізаторів, монотонність праці.

  1. Фізичні перевантаження - надмірна статична і динамічна робота.

  2. Нервово-психологічніперевантаження .

Розумове перенапруження; перенапруження

аналізаторів; монотонність праці; емоційніперевантаження.попереково-крижовий радикулопатія, професійний бурсит.
опущення і випадання матки і стінок піхви
варикозне розширення вен на ногах, ускладнене запальними або трофічними розладами

Дотримання техніки безпеки


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка