Затверджую: начальник відділу освіти Новомиргородської райдержадміністрації О. Полтавець посадова інструкція заступника директора з виховної роботиСкачати 190.34 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір190.34 Kb.ЗАТВЕРДЖУЮ:


начальник відділу освіти

Новомиргородської райдержадміністрації

___________ О.Полтавець


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

заступника директора

з виховної роботи

__________________________________________________________

(місце видання)


(посада, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста)


 1. Загальні положення

  1. Заступник директора з виховної роботи призначається на посаду та звільняється з неї начальником відділу освіти райдержадміністрації за поданням директора школи .

  2. Заступник директора з виховної роботи підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти та директору школи.

  3. Посаду заступника директора з виховної роботи може обіймати особа, яка має повну вищу педагогічну освіту.

  4. Основними напрямами діяльності заступника директора з виховної роботи є організація позаурочної виховної роботи з учнями, методичне керівництво виховним процесом та забезпечення дотримання учасниками навчально-виховного процесу норм і правил охорони праці, безпеки життєдіяльності під час виховної роботи.

  5. На час відпустки, тимчасової непрацездатності (відсутності на роботі з інших причин) обов’язки заступника директора з виховної роботи може виконувати заступник директора з навчально-виховної роботи або інший найбільш досвідчений педагогічний працівник.

  6. Заступнику директора з виховної роботи безпосередньо підпорядковуються класні керівники, педагоги-організатори, вихователі, керівники гуртків, інші педагогічні працівники, які виконують позаурочну роботу.

  7. У своїй діяльності заступник директора з виховної роботи керується чинним законодавством, статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу; наказами директора навчального закладу; цією посадовою інструкцією.

 2. Завдання та обов’язки

  1. Розробляє оптимальні форми і методи виховної роботи для навчального закладу та напрями вдосконалення виховного процесу. Вживає заходів щодо розроблення та освоєння інноваційних програм і технологій виховної роботи.

  2. Координує та спрямовує виховну діяльність учителів, класних керівників, керівників гуртків, педагогів-організаторів, психологів, інших педагогічних працівників, надає їм практичну й методичну допомогу.

  3. Здійснює контроль за організацією виховного процесу, дотриманням учнями правил поведінки.

  4. Організовує розроблення програм виховання учнів, поточне та перспективне планування виховної роботи, складає розклад виховних заходів. Організовує культурно-масову та позаурочну роботу, роботу гуртків та інших об’єднань учнів за інтересами, аналізує, контролює і пропагує їх діяльність.

  5. Координує роботу з профілактики правопорушень серед учнів, налагоджує зв’язки з цих питань з правоохоронними органами, службами у справах дітей, іншими установами та організаціями.

  6. Забезпечує організацію зайнятості учнів у вільний від навчання час, зокрема на канікулах, у вихідні та святкові дні. Залучає представників підприємств, спортивних установ, закладів культури і мистецтва, громадських організацій до виховання учнів та організації їхнього дозвілля.

  7. Координує діяльність практичного психолога та соціального педагога навчального закладу.

  8. Бере участь в обговоренні питань виховної роботи на засіданнях педагогічної ради, ради навчального закладу та нарадах з питань виховної роботи.

  9. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою гуртків, груп продовженого дня та проведенням позаурочних заходів; відвідує позаурочні заходи, заняття гуртків, інші форми виховної роботи, аналізує їх зміст та ефективність.

  10. Організовує просвітницьку роботу для батьків або осіб, які їх замінюють, з питань організації виховного процесу.

  11. Разом із заступником директора з навчально-виховної роботи складає розклад занять груп продовженого дня, гуртків, секцій.

  12. Забезпечує своєчасне складання та затвердження звітної документації. Контролює правильність та своєчасність ведення вихователями груп продовженого дня, класними керівниками, керівниками гуртків, педагогами-організаторами класних журналів, журналів груп продовженого дня, іншої документації.

  13. Підвищує свою кваліфікацію в порядку встановленому законодавством.

  14. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників.

  15. Веде облік робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому педагогічних працівників.

  16. Налагоджує та підтримує зв’язки навчального закладу з позашкільними навчальними закладами, іншими організаціями для здійснення спільної виховної діяльності.

  17. Проводить навчання та інструктажі з питань охорони праці, безпосередньо підпорядкованих йому педагогічних працівників та оформлює відповідну документацію, складає інструкції з техніки безпеки для гуртків навчального закладу.

  18. Уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення позаурочних, позашкільних заходів.

  19. Контролює і надає методичну допомогу керівникам гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів, запобігання травматизму.

  20. Повідомляє директора навчального закладу про нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час проведення позаурочних, позашкільних заходів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні.

  21. Організовує з учнями та їхніми батьками заходи щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків у побуті, на вулиці, водоймах. Залучає батьків до участі у виховній роботі, сприяє створенню комплексної системи виховання учнів.

 3. Права

Має право:

  1. Перевіряти роботу працівників, які безпосередньо йому підпорядковані, відвідувати заняття і заходи, які вони проводять.

  2. У межах своєї компетенції давати письмові та усні розпорядження працівникам, які йому безпосередньо підпорядковані.

  3. Порушувати клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників навчального закладу за порушення трудової дисципліни та вчинення проступків, не сумісних з виконанням виховних функцій.

  4. Подавати директору навчального закладу пропозиції щодо підвищення ефективності навчально-виховної роботи у закладі.

  5. Вільно обирати форми, методи, засоби навчання та виховання, виявляти педагогічну ініціативу.

  6. Підвищувати свою кваліфікацію.

  7. Захищати свою професійну честь і гідність.

 1. Відповідальність

Несе відповідальність за:

  1. Неналежне виконання або невиконання обов’язків, визначених цією посадовою інструкцією.

  2. Порушення трудової дисципліни.

  3. Вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

  4. Заподіяння матеріальної шкоди навчальному закладу.

 1. Повинен знати

  1. Пріоритетні напрями розвитку загальної середньої освіти.

  2. Закони та інші нормативно-правові акти з питань освіти.

  3. Конвенцію про права дитини.

  4. Педагогіку, загальну й вікову психологію, фізіологію дітей і підлітків.

  5. Основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їхніх потреб, інтересів, мотивів, ступінь задоволення їх.

  6. Методи роботи щодо попередження правопорушень серед дітей та підлітків.

  7. Досягнення сучасної психолого-педагогічної науки та практики.

  8. Методику управління навчальними закладами.

  9. Організацію навчально-виховного процесу і методи управління ним.

  10. Теорію і методику виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах.

  11. Методи формування основних складових педагогічної компетентності (професійної, комунікативної, інформаційної, правової).

  12. Методи переконання, аргументації своєї позиції, налагодження контакту з учнями різного віку, колегами, батьками.

  13. Основи соціології, менеджменту, управління персоналом.

  14. Правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

  15. Правила з охорони праці й пожежної безпеки.

  16. Методи обліку, аналізу і контролю діяльності структурних підрозділів навчального закладу.

  17. Державну мову.

 2. Кваліфікаційні вимоги

  1. Повна вища педагогічна освіта та володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання управлінських функцій на посаді, яку обіймає; підвищення професійного рівня педагогічних працівників; високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості; досконале володіння ефективними формами, методами організації виховного процесу; загальна культура, високі моральні якості; успішне виконання своїх посадових обов’язків; досвід роботи в загальноосвітньому навчальному закладі; підвищення кваліфікації з питань управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання своїх обов’язків взаємодіє з:

  1. Директором та заступником директора з навчального- виховної роботи навчального закладу.

  2. Педагогічними працівниками навчального закладу.

  3. Педагогічною радою та радою навчального закладу.

  4. Батьківським комітетом навчального закладу.

  5. Громадськими організаціями, позашкільними та культурно-освітніми закладами.

  6. Органами опіки та піклування.

  7. Службами у справах дітей.

  8. Правоохоронними органами.

Посадову інструкцію отримав(ла),

з її змістом ознайомлений(на) _____________________

________ ___________ __________________________Дата (підпис) (прізвище, ініціали)
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка