Затверджую директор коледжу м.І. Недошитко “ 10 ” вересня 2015 року перспективний планСторінка2/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3

МІСЯЧНИК ПЕРШОКУРСНИКА


2.2.1.


Організація поселення в гуртожитках студентів нового прийому

1-й тиждень навчання

зав. відділень

куратори


2.2.2.

Проведення Свята знань

01 вересня

Білецька Т.Л.

2.2.3.

Перший урок на тему “Україна – єдина країна”

01 вересня

Білецька Т.Л.

Григор’єв Є.О.2.2.4.

Зустріч батьків та студентів з адміністрацією коледжу

вересень

адміністрація

2.2.5.


Збори в групах та бесіди про Статут навчального закладу, історію коледжу, традиції та правила внутрішнього розпорядку

вересень

зав. відділень

куратори


2.2.6.

Ознайомлювальні екскурсії по коледжу і місту

вересень

куратори

2.2.7.

Анкетування студентів І - х курсів з метою визначення ступеню адаптації в нових умовах навчання

жовтень

Куратори

Психолог Григор’єв Є.О.2.2.8.


Виховна година - вступ до спеціальності "Що я знаю про обрану професію" (знайомство з кваліфікаційною характеристикою)

вересень,

жовтень


зав. відділень, куратори

2.2.9.

Початок ведення "Літопису групи", фотографування групи

вересень

куратори

2.2.10.

Проведення лінійок на відділеннях

протягом року

зав. відділень

2.2.11.

Організація студентів нового прийому на посвячення в студенти

вересень

куратори

2.2.12.

Випуск газет "Знайомтесь – це ми!"

вересень

куратори

2.2.13.

Проведення бесід на теми: "Історія нашого міста" (з відвідуванням музею, Старої фортеці тощо), "Вчимося працювати в читальній залі", "Як користуватися бібліотекою", "Раціональне харчування – запобігання хворобам"

вересень-жовтень

куратори

працівники бібліотеки

Шкандюк С.Ф.


2.2.14.

Організація і проведення спортивного свято першокурсників

вересень

Покотильський С.Ю

2.2.15.

Загальні збори мешканців гуртожитків, ознайомлення студентів нового прийому з правилами проживання, правами і обов'язками. Укладання договорів з новоприбулими студентами

до 10 вересня

Кухарук А.А.

Вишинська О.А.2.2.16.

Вечір знайомств у гуртожитках

вересень

вихователі

2.2.17.

Звітно-виборчі збори ради гуртожитків

вересень

вихователі

2.2.18.

Туристичні походи студентів І-го курсу по історичних місцях області

протягом року

куратори


2.3. Адаптація студентів старших курсів та випускників коледжу до роботи в умовах ринкової економіки


2.3.1.

Анкетування в групах для виявлення інтелектуального та світоглядного рівня випускників

грудень, лютий

Куратори

Психолог Григор’єв Є.О.2.3.2.

Вивчення стану та тенденції працевлаштування випускників у розрізі спеціальностей

протягом року

Павловський Е.П.

2.3.3.

Налагодження інтеграційних зв'язків з галузевими відомствами, підприємствами, організаціями, установами з метою укладання довгострокових угод-замовлень на підготовку кадрів з подальшим їх працевлаштуванням

протягом року


Павловський Е.П.

зав. відділень2.3.4.

Складання угод з підприємствами, організаціями на проходження ознайомлювальних технологічних та переддипломних практик студентами

вересень,

листопад


Павловський Е.П.

2.3.5.

Проведення науково-практичних конференцій за підсумками практик

протягом року

Павловський Е.П.

2.3.6.

Проведення "презентацій" випускників: конкурси "Кращий за професією"; відкритий захист творчих робіт студентів, які розроблено на замовлення господарств; захист курсових та дипломних робіт (із запрошенням на них представників підприємств-замовників)

протягом року


зав. відділень

2.3.7.

Організація проведення практичних занять на підприємствах

протягом року

викладачі

2.3.8.

Проведення екскурсій на підприємства, у господарства та інші установи (відповідно до кожної спеціальності)

протягом року

викладачі

2.3.9.

Залучення випускників різних років до створення "Банку даних" щодо наявності робочих місць з різних спеціальностей

протягом року

зав. відділень

2.3.10.

Розширення роботи інформаційного Центру сприяння працевлаштуванню студентів та випускників коледжу

Протягом року

Білецька Т.Л.

2.3.11.

Організація співпраці з міськими і районним центром зайнятості.

Протягом року

Білецька Т.Л.

Григор’єв Є.О.

2.4. Забезпечення умов самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів

Основні завдання:

 1. формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності

 2. підвищення успішності і навчальної дисципліни

2.4.1.

Ознайомлення студентів І-го курсу з Положенням про органи самоврядування коледжу, відділень

вересень

куратори

студрада2.4.2.

Вибори студентської ради, рад гуртожитків

жовтень

вихователі

2.4.3.

Організація та проведення загальних зборів студентів з питань успішності та дисципліни

протягом року

Білецька Т.Л.

2.4.4.

Організація чергування на дискотеках та вечорах відпочинку силами студентів

протягом року

студрада

2.4.5.

Проведення нарад старост та членів академсекторів навчальних груп

двічі на місяць

Білецька Т.Л.

2.4.6.

Участь членів студентської ради та старост груп у засіданнях стипендіальної комісії, адміністративної ради, педагогічної ради

протягом року

Білецька Т.Л.

2.4.7.

Участь у проведенні спільних засідань студентської ради навчальних закладів міста

протягом року


Білецька Т.Л.

2.4.8.

Зустрічі з працівниками громадських молодіжних організацій та працівниками управління у справах сім’ї та молоді при міськвиконкомі

протягом року


Білецька Т.Л.

2.4.9.

Організація і проведення рейдів в гуртожитки з метою покращення умов проживання студентів

щомісяця

зав. відділень

2.4.10

Організація і проведення спільних засідань студентської ради коледжу та окремих академічних груп

протягом року

студрада

зав. відділень2.4.11.

Участь в роботі молодіжного парламенту міста

Протягом року

Студрада.

2.4.12.

Участь в роботі загальноукраїнськогу проекту „Студентська республіка”

Протягом року

Студрада

2.4.13

Робота по наповненню сайту коледжу

Протягом року

студрада

2.4.11

Організація студентських бригад з ремонту меблів та обладнання в кабінетах

протягом року

зав. кабінетами


2.5. Робота з батьками
Основні завдання:

 1. спільна цілеспрямована робота з виховання шляхом залучення батьків до навчально-виховного процесу. Інформація батьків про результати навчання та дисципліну

2.5.1.

Ознайомлення з сімейним станом студентів з метою цілеспрямованої виховної роботи Обстеження житлових умов. Заповнення актів обстеження житлових умов для студентів нового прийому

вересень,

жовтень


куратори

2.5.2.

Індивідуальна робота з батьками з метою виявлення особливостей у поведінці та стану здоров'я дітей

вересень

Куратори

Григор’єв Є.О.2.5.3.

Організація інформованості батьків з питань успішності і відвідування студентами занять

протягом року

зав. відділень куратори

2.5.4.

Організація і проведення загальних зборів студентів, які проживають у гуртожитках (із запрошенням батьків)

двічі на рік

Вихователі

Григор’єв Є.О.2.5.5.

Відвідування студентів, що мешкають на приватних квартирах (спільно з членами батьківських комітетів груп)

протягом року

куратори

2.5.6.

Індивідуальна робота з батьками студентів, що складають "групу ризику"

протягом року

Куратори психолог

2.5.7.

Робота з батьками (консультації нарколога, психотерапевта, представників правоохоронних органів)

протягом року


зав. відділень психолог куратори

2.5.8.

Організація і проведення батьківських зборів у групах з питань: відповідальність батьків за виховання дітей; спільна робота батьків, педагогічного колективу, громадськості з виховання молоді; актуальні проблеми виховання молоді на сучасному етапі; спільна робота сім'ї та педагогів з профілактики правопорушень, наркоманії, алкоголізму та СНІДу; підсумки практик та підготовка до державних іспитів

2-4 рази на рік

зав. відділень

куратори


Григор’єв Є.О.

2.5.9.

Консультації для батьків: "Харчування студентів – запобігання хворобам", "Хто друзі ваших дітей?", "Особливості поведінки наркоманів", "Права студентів", "Група ризику: як вирішити проблему?"

протягом року

зав. відділень

куратори психологОсновні напрями національного виховання

3.1. Громадянсько-патріотичне виховання
Основні завдання:

 1. формування патріотичних почуттів;

 2. формування рис громадянина України;

 3. вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу, його Збройних сил;

 4. формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини;

 5. дотримання мовної культури.

3.1.1.

Складання і виконання планів заходів до святкування знаменних дат України

протягом року

Білецька Т. Л.

3.1.2.

Участь у загальноміських заходах, присвячених святкуванню 24-й річниці незалежності України.

жовтень


Рибаков В.М.

Працівники бібліотеки.3.1.3.


Проведення на виховних годинах бесід стосовно міжнаціональних відносин, збереження миру між усіма народами: етнічними, національними, релігійними групами. “Події в світі”, “Урядові вісті”, “Україна: поступ вперед”, “Новини одним рядком”

протягом року


куратори

3.1.4.

Святкування Дня Коледжу

7 листопада

адміністрація

3.1.5.

Книжкові виставки до пам’ятних дат („Земля Подільська –любий край”, „Одна в нас земля і одна Україна”, „Тільки тим історія належить хто сьогодні бореться й живе”, „Зимове поле маками цвіло” (героям Крут), „Шевченкові думи переживуть віки”, „Німа печаль на вустах України” (Чорнобильцям), „У пам’яті про скорботний 33-й)

протягом року

Гермак Н.В.

3.1.6.

Оформлення інформаційних стендів та стіннівок до знаменних дат

протягом року

зав. відділень

3.1.7.

Збір матеріалів для проведення годин пам’ яті – „Біль душі людської” (до дня па’мяті жертв голодомору), „Свіча поминальна. Свіча надії” (вшанування учасників ЧАЕС), „Пам’ять серця. Пам’ять сивини. Пам’ять тих, хто не прийшов з війни”

протягом року


Гермак Н.В.

3.1.8.

Конференція „Корупція, як негативне явище суспільства”

грудень

Пантелей М.М.

3.1.9.

Уроки патріотизму „Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе”, „Прапор свій здіймаємо гордо”, „Їх юних сміливців лиш жменька була – із серцем зі сталі і духом граніту”,

протягом року


Березна Л.І.

куратори


Гермак Н.В.

3.1.10

Участь у фестивалі військово історичної реконструкції „Земля героїв”

жовтень

Завідувачі відділень

3.1.11.

Краєзнавчі години: „Народні традиції, обряди і звичаї подолян”, „Ой там на Поділлі Кармалюк ходив”, „Володимир Бєляєв – письменник –земляк”.травень

куратори

Вишинська О.А.3.1.12.

Проведення літературних вечорів, присвячених творчості українських поетів і письменників: Т. Шевченка, І Франка, Лесі Українки, В Стуса

протягом року

Ярема Н.М.

3.1.13.

Зустріч з ветеранами війни та праці, шефська допомога викладачам-ветеранам

протягом року

Радюк А.А.

3.1.14.

Виконання плану заходів по відзначенню Дня Європи в Україні

травень


Гаврилюк Т.А.

Тарасенко Ю.Б.3.1.15.

Виховні години до Дня національної згоди

грудень


Рибаков В.М.

3.1.16.

Виховні години до Дня Соборності України

січень


Рибаков В.М.

3.1.17.

Виховні години до Дня захисника України (у день пам’яті Героїв Крут)

січень


Рибаков В.М.

3.1.18.

Вивчення історичної спадщини Поділля спільно з польськими студентами

жовтень

Білецька Т.Л.

3.1.19.

Інформаційні години: „Любіть її душу правди – козацькую долю”, „Юнацтво сповнене надії”, „Величний День Злуки”, „Люблю мову я свою, вона найкраща в світі”.
Куратори груп

Працівники бібліотенки3.1.20.

Виконання плану заходів по вшануванню пам’яті учасників бойових дій на територіях інших держав

лютий

Білецька Т.Л.

3.1.21.

Публікація матеріалів по визначенню пам’ятних дат на сайті коледжу

протягом року


Рибаков В.М.

3.1.22.

Тематичні лекції присвячені дню партизанської слави.

Вересень

Березна О.І.

3.1.23.

Відзначення Дня ветерана

Вересень

ЖовтеньЗавідувачі відділень
  1. Морально-правове виховання


Основні завдання:

 1. Прищеплення поваги до Конституції України, її державних символів, знання та дотримання законів;

 2. виховання і підготовка студентів до життя і діяльності в правовій, демократичній державі;

 3. прищеплення й розвиток моральних почуттів, глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю

  3.2.1.

  Ознайомлення всіх студентів із Статутом коледжу, з Правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов'язками студентів

  вересень

  куратори

  3.2.2.

  Лекця для студентів І курсу "Правове коло першокурсника"

  жовтень

  куратори

  3.2.3.

  Організація роботи лекторію "Право" (за окремим планом)

  протягом року

  Кушнірук В.В.

  3.2.4.

  Виховна година - екскурсія до суду (слухання справ); до міліції

  протягом року

  Кушнірук В.В.

  3.2.5.

  Виховна години: "Конституція України: історія і сучасність"

  протягом року


  куратори

  3.2.6.

  Виконання плану заходів щодо реалізації Програми державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

  протягом року


  Кушнірук В.В.

  3.2.7.

  Тиждень правових знань

  грудень

  Кушнірук В.В.

  Пантилей М.М.  3.2.8.

  Зустрічі з працівниками правоохоронних органів

  протягом року

  Кушнірук В.В.

  3.2.9.


  Спільні рейди-перевірки гуртожитків із службами в справах неповнолітніх, працівниками правоохоронних органів

  протягом року

  Білецька Т.Л.

  3.2.10.

  Екскурсії в ЦССдля молоді

  жовтень

  куратори

  3.2.11.


  Проведення спільних засідання рад профілактики правопорушень з членами студентської ради, вихователями гуртожитків, дільничними інспекторами

  один раз на семестр

  Білецька Т.Л.

  3.2.12.

  Організація індивідуальних консультації психолога, нарколога, юриста

  протягом року

  Григор’єв Є.О.

  3.2.13.

  Участь у міському місячнику з профілактики правопорушень (за окремим планом)

  жовтень

  Кушнірук В.В.

  3.2.14.

  Огляду-конкурсу плакатів: "Ні – наркоманії, алкоголізму, СНІДу", "Студенти–за здоровий спосіб життя"

  березень

  Качур О. І.

  3.2.15.

  Бесіди: "Один із смертних гріхів", "Жінки на продаж", "Алкоголь та паління"

  протягом року

  Качур О.І.

  3.2.16.

  Конкурсу міні–творів на тему "Якщо мені запропонують наркотики"

  протягом року

  куратори

  Ярема Н.М.  3.2.17.

  Виконання плану заходів по реалізації комплексної програми профілактики злочинності на 2012-2015 роки по боротьбі з ксенофобськими та расистськими проявами

  вересень

  Рибаков В.М.

  Григор’єв Є.О.  3.2.18.

  Конкурс листівок-блискавок на тему "Просто скажи "Ні" шкідливим звичкам

  лютий

  Качур О.І.

  3.2.19.

  Конкурс студентських рефератів "Ми – за здоровий спосіб життя"

  лютий

  Присяжнюк Т. В.

 4. спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності

  3.2.20.

  Розгляд окремих справ студентів на радах профілактики правопорушень, педрадах

  протягом року

  зав. відділень

  3.2.21.

  Інформування студентів про стягнення за порушення дисципліни

  на вих. год.

  куратори

  3.2.22.

  Організація індивідуальної виховної роботи із студентами, які схильні до правопорушень.

  протягом року

  куратори

  3.2.23.

  Профілактична робота із студентами з групи "ризику"

  постійно

  Куратори психолог

  3.2.24.

  Організація співпраці щодо попередження правопорушень з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх та комітетом у справах неповнолітніх міськвиконкому

  вересень

  Білецька Т.Л.

  зав. відділень  3.2.25.

  Бесіди в групах “Про заборону тютюнопаління та вживання спиртних напоїв та пива в громадських місцях”.

  жовтень

  Пантелей М.М.

  3.2.26.

  Анкетування студентів "Що ти знаєш про СНІД"

  листопад

  ЦСС для молоді

 5. забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу

3.2.27.

Відзначення міжнародного дня людей похилого віку (зустрічі з ветеранами-викладачами, надання їм допомоги)

жовтень

куратори

3.2.28.

Робота з відновлення експонатів у Кімнаті-музеї коледжу

протягом року

Олексійчук С.Б.

3.2.29.

Участь у загальноміському заході „Фестиваль вертепів-Різдв’яна зірка”

березень

Вишинська О.А.

3.2.30.

Літературно-мистецька композиція „До дня української писемності і мови”

листопад

Ярема Н.М.

3.2.31.

Проведення зустрічей з ветеранами війни до знаменних дат

жовтень, березень

Білецька Т.Л.

3.2.32.

Свято, присвячене Дню Перемоги.

травень

БілецькаТ.Л.

3.2.33.

Робота клубу "Пошук", збір матеріалів до музею коледжу

протягом року

Коваль В.В.

3.2.34.

Прибирання місць поховань загиблих солдатів, історичних та культурних пам'ятників

до знаменних дат

куратори
 1. утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброчинностей

 2. культивування кращих рис української ментальності: працездатності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі
3.2.35.

Студентська благодійна акція "Ми - діти однієї країни" (допомога дітям - сиротам)

березень

куратори

3.2.36.

Благодійна акція "Милосердя" (до Дня людей похилого віку)

жовтень

куратори

3.2.37.

Етичні бесіди „Мораль і здоров’я”, „Молодь проти насильства”, „Наркоманія: задоволення? Хвороба?”

лютий

Куратори, психолог.

3.2.38.

Літературно-музична композиція „Ма чуємо тебе, Кобзарю крізь століття”

березень

Радюк А.А.

3.2.39.

Літературні години: „Народився і жив для добра і любові” (120 років від дня народження Довженка), „Яке щастя йти землею, де ти побачив світ” (110 років від дня народження М. Бажана) „Благослови мене друже славою святою” (до дня народження Шевченка)

Вересень жовтень

Гермак Н.В.

3.2.40.

Літературний конкурс „Влучне слово-гострий розум”

березень

Радюк А.А.

3.2.41.

Святковий концерт до 8 Березня

березень

Думанчук В.В.

3.2.42.

Уроки державності „Конституція України – гарант життя”, „ Україна - держава європейська”.

травень

Гермак Н.В.

3.2.43.

Літературна кав’ярня. Шевченківські читання

березень

Ярема Н.М.

Боднар С.В.3.2.44.

Години народознавства: "Різдвяні дійства", "Весільні обряди", "Українські вечорниці", "Українські напої та страви", "Великдень – найбільше християнське свято", "Свято української народної календарно-обрядової пісні", "Щедрий вечір", "Ой, на Івана, на Купала", "Український одяг – одяг нашого краю", "Ой коляда – коляда", "Колядки та щедрівки нашого краю"

протягом року


Вишинська О.А.
  1. Художньо-естетичне виховання


Основні завдання:

 1. виховання в молоді естетичних поглядів, смаків, які грунтуються на народній естетиці та найкращих надбаннях цивілізації;

 2. вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати прекрасне в повсякденному житті;

 3. формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор;

 4. виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;

 5. забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб і почуттів
3.3.1.

Огляд-конкурс аматорського мистецтва "Співочі голоси “Індустрії"

листопад

зав. відділень

3.3.2.

Виховна година „Всьому початок є любов”

жовтень

Ярема Н.М.

3.3.3.

Участь у конкурсі “Кам’янецька красуня”

травень

Білецька Т.Л.

3.3.4.

Вечори, конкурси, вікторини на тижнях циклових комісій (за планами циклових комісій)

протягом року

голови комісій

3.3.5.

Участь у святковій костюмованій ході, присвяченій Дню міста

травень

Білецька Т.Л.

3.3.6.

Години поетичного слова: „ Пам’ятає ще дідова хата, під Чорнобильським чорним дощем, тихий сум материнки і м’яти”, „Символ Українства (Т. Шевченко), „ А жінка в світ приходить для любові”, „Жменя сміху, добрим людям на втіху” (О. Вишня).

Протягом року

Працівники бібліотеки

3.3.7.

Організація культурного дозвілля: дискотеки, вечори відпочинку, тематичні вікторини. Робота клубу аматорського мистецтва

протягом року

Білецька Т.Л.

3.3.8.

Вечори відпочинку в гуртожитках

протягом року

вихователі

3.3.9.

Випуск загальної газети коледжу “Індустрія”

протягом року


Редакційна колегія

3.3.10.

Конкурс на краще естетичне оформлення аудиторій, коридорів, кімнат гуртожитків

травень

вихователі

3.3.11.

Продовження роботи мистецького лекторію Відвідування художніх виставок, музичних вечорів

протягом року

Ярема Н.М..

3.3.12.

Виховні заходи до Дня маркетолога

листопад

Вітряк А.О.

Тарасенко Ю.Б.3.3.13.

Урочистості і святковий до Дня студента

7 листопада

Білецька Т.Л.

3.3.14.

Участь в міжнародному святі національних культур, огляді-конкурсі художньої самодіяльності

травень

Білецька Т.Л.

3.3.15.

Відвідування театральних вистав в міському Будинку культури

протягом року

куратори

3.3.16.

Проведення конкурсу “Міс Індустрія”

лютий

зав. відділень

3.3.17.

Участь у концертній програмі “Міській студентській бал”.

вересень

Думанчук В.В.

3.3.18.

Вечори відпочинку: "Студент завжди студент" "Свято Святого Валентина"

листопад, лютий

студрада

3.3.19.

Організація і проведення конкурсу “Кохання з першого погляду”

лютий

Білецька Т.Л.

3.3.20.

Вечори іменинника: "Зичимо щастя", "Шануємо друзів", "Віра, Надія, Любов”

протягом року

куратори

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Право на справедливий суд Мустафа Хаїров: «Не можу бути спокійний, поки не відновлена справедливість»
2012 -> Політика і права людини Мій план перемоги
2012 -> Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування: Долинська міськрада Івано-Франківської області Ідентифікаційний код за єдрпоу
2012 -> Охорона та використання пам’яток історії та культури в автономній республіці крим
2012 -> Річна інформація емітента цінних паперів
2012 -> Одеська національна юридична академія аніщук ніна Володимирівна
2012 -> Закон УкраЇни Про ринок земель
2012 -> Закон УкраЇни Про стандартизацію
2012 -> Становлення І розвиток


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка