Заступник директора з виховної роботиСкачати 67.75 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір67.75 Kb.
Сніжнянська загальноосвітня школа – інтернат для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із затримкою психічного розвитку

Формування соціальної компетенції вихованців школи – інтернату через розвиток творчих здібностей в освітньо – корекційній роботі.


Заступник директора з виховної роботи

Рідкоус Тетяна Валеріївна

Шановні колеги!

Дозвольте презентувати досвід роботи Сніжнянської загальноосвітньої школи – інтернат для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із затримкою психічного розвитку „ Формування соціальної компетенції вихованців школи – інтернату через розвиток творчих здібностей в освітньо – корекційній роботі”.

Школа – інтернат, яка працює з дітьми, що потребують інтенсивної педагогічної корекції, єдина в Донецькій області.

У нашій школі живуть і навчаються 89 учень. Серед них: 29 учнів з затримкою психічного розвитку конституційного характеру (це психічна неврівноваженість, інфантильність), 12 учнів у яких затримка психічного розвитку соматогенного характеру, 31 учень які мають затримку розвитку психогенного характеру (в наслідок несприятливих умов виховання в ранньому дитинстві), 19 учнів із затримкою психічного розвитку церебрально – органічного характеру.

Школа вважає надзвичайно актуальною проблему соціалізації дітей з особливостями психофізичного розвитку, інтеграції їх у суспільство та формування в них відповідних особистісних якостей і рис характеру.

Педагогічний колектив працює з дітьми у яких занижена готовність оволодівати навчальним матеріалом, які мають некритичне ставлення до власної поведінки, завищена самооцінка та порушення елементарних принципів моралі.

Водночас ці діти мають право і можливість нарівні з усіма робити свій внесок у суспільство, підвищувати рівень власної громадянської компетентності.

Тому одним з основних завдань наша школа вважає формування художньо – естетичних інтересів , виховання духовної культури школярів, розвиток потенційних обдарувань та талантів, які забезпечать їм можливість жити й працювати в широкому соціальному середовище, потребу бути соціально повноцінним.

Творча особистість.... Усього два слова, але вони містять у собі глибокий зміст. Це людина, яка у змозі реалізувати свої індивідуальні потреби та можливості, має нетрадиційне самостійне мислення, багатий духовний світ, уміє пізнавати, бачити навколишнє оточення, створює щось нове, оригінальне, неповторне. Для того щоб сформувати таку особистість в умовах загальноосвітнього навчального закладу, маємо створити належні педагогічні передумови для розкриття індивідуальних особливостей кожного учня, задоволення навчальних потреб, використовувати особистісно зорієнтований підхід до організації педагогічного процесу задля ефективного навчання, розвитку та виховання кожного учня.

Головне в навчально – виховному процесі, корекційно- навчального закладу духовний світ кожної дитини, її інтереси та потреби. Педагогічний колектив школи впродовж тривалого часу – понад п’яти років поспіль впроваджує реалізацію шкільного конкурсу „ Учень року” спрямований на формування принципово нового типу особистості дитини: творчої, самостійної, гуманної, здатної цінувати себе та поважати інших, особистості, адаптованої до нових соціально – економічних умов та технології „Яблуневий сад, спрямованої на визначення кращої групи школи – інтернату.

„Учень року” та краща група школи обирається за показниками навчальної діяльності, рівня вихованості та участі у суспільному житті школи. Кандидатури обговорюються на засіданні педагогічної ради та ради шкільного самоуправління. На святі останнього дзвоника переможці отримують почесні грамоти, подяки, цінні подарунки та нагороджуються поїздкою у м. Донецьк для перегляду циркової програми.

Хоча домінантну роль в організації навчально – виховного процесу продовжує відігравати класно – урочна система, то сам урок, основна форма організації навчально–пізнавальної діяльності учнів, все більше втілює особистісно зорієнтований підхід, за яким на першому місці для вчителя є учень.

І саме для виявлення й підтримки творчих здібностей учнів, індивідуальної обдарованості здійснюються переорієнтація навчального процесу на активні методи, залучення педагогів та учнів до дослідницької діяльності, проектування розвитку особистості учнів.

Великого значення надаємо розвиткові індивідуальних творчих здібностей кожного.

Практикуємо на уроках самостійні творчі завдання, роботи пошукового характеру, поєднуємо навчальні знання з науковим пізнанням: науковим пошуком істини, експериментуванням, спостереженням у природі.

Формуючи творчий потенціал учня педагог сам має бути неординарною творчою особистістю.

Учитель 4 класу Жужа М. М. ( І кваліфікаційна категорія) ефективно використовує у своїй роботі інноваційні технології, які дають змогу учням творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу, розвивати навички самостійної роботи, моделювати і розв’язувати пізнавальні, життєві та соціальні ситуації.

Вивчаючи тему „Ніколи не завдавай природі лиха” у 4 класі ( урок читання), учні готують розповіді, малюють ілюстрації. Робота організується. враховуючи власні інтереси дітей , індивідуальна, в парах, групах. Такі методи і форми роботи сприяють покращенню навичок читання, формують у учнів морально – естетичні якості, розвивають їхні творчі здібності.

Учитель історії та права Гоцуцова І.В. ( вища кваліфікаційна категорія) серед інтерактивних методів навчання віддає перевагу методу, який має назву „Побудова асоціативного куща”. Вчитель визначає тему одним словом, а учні згадують все, що виникає в пам’яті стосовно цього слова. Цей метод універсальний на всіх етапах уроку, зокрема під час активізації, в основній частині, як засіб перевірки знань. Уроки з використанням інтерактивних технологій проходять цікаво, продуктивно, знімають закомплексованість в учнів з різним рівнем навчальних досягнень.

У позакласний час з метою формування інформаційної компетентності в учнів старших класів та забезпечення їх комунікативної діяльності, учитель української мови та літератури Рідкоус Т. В. ( І кваліфікаційна категорія) застосовує комп’ютерні та мультимедійні технології. Під час проведення інтелектуальної гри „ЩО? ДЕ? КОЛИ?” учні мали змогу проявити творчу активність, розв’язувати складні завдання, реалізувати свої індивідуальні можливості. Як результат у учнів підвищився інтерес до вивчення предмета, бажання читати художню та наукову літературу, намітилась тенденція зростання успішності, підвищення рівня якості знань.

Матеріали досвіду роботи вчителів були розглянуті на засіданні творчої групи „У світі інновацій” та шкільних методичних об’єднаннях. Матеріали позакласного заходу з української літератури, вчителя Рідкоус Т.В. були опубліковані у журналі „Все для вчителя”.

Для оптимальної самореалізації особистості, з метою допомогти учневі розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки, сформувати творчу особистість, в школі створені та плідно працюють гуртки та спортивні секції, роботою яких керують справжні знавці, ентузіасти своєї справи, люди, які вміють зацікавити своїх вихованців, наповнити їх життя новим змістом.

Заняття у гуртках дають можливість дитині розвиватися в ситуації успіху, спостерігати власне зростання, порівнювати себе вчорашнього з собою нинішнім. На заняттях у гуртках вихованці отримують імпульс до постійної праці, життєтворчості. Тематика гурткової роботи створює умови для становлення та формування особистісних якостей дитини.

Із задоволенням відвідують учні гурток „Чарівна голка”, яким керує учитель обслуговуючого труда Бомблюк Л.О. В результаті роботи з”явились цікаві вироби , які впевнено можна віднести до зразків декоративного мистецтва: вишиті рушники, пасхальні серветки.

Керівником танцювального гуртка „Натхнення” є майстер – професіонал своєї справи Пічугіна Л.В. Заняття з хореографії приваблюють вперш за все талантом його керівника. Саме тут дитина почуває себе самостійною особистістю, саме тут у неї розвивається талант, її інтереси, вміння і навички. Танцювальний колектив є активним учасником всіх шкільних концертів, музичних вечорів. Неодноразово займали призові місця та почесні грамоти в обласних конкурсах дитячої художньої творчості.

Під керівництвом вихователя Першакової Т.В. працює гурток „Креативність+”. Роботи гуртківців відрізняються оригінальністю, образністю, вмілим використанням різноманітних художніх прийомі та засобів. Діти вміють працювати з природним матеріалом, володіють технікою орігамі.

У 2010 – 2011 навчальному році гуртківці зайняли І місце у шкільному конкурсі „Ми талановиті”.

На базі школи – інтернату проводяться заняття з легкої атлетики міської дитячої спортивної школи. Два роки поспіль на обласних параолімпійських іграх команда займала перші місця серед інтернат них закладів.

Колективна творча діяльність є не тільки традиційною, але й необхідною для корекційно - виховного процесу. Технологія КТС надає кожній дитині можливість крокувати шляхами творчості, пізнавати себе й Всесвіт, вірити у свою неповторність і необхідність, розвивати творчі здібності.

Творчі справи дозволяють дитині в повному обсязі задовольнити свої потреби у самовираженні, самоуспіху через позитивну творчу діяльність в поєднанні з потребою бути корисним у своєму маленькому колективі, в школі та суспільстві.

Діти, які виховуються в інтернат них закладах у майбутньому не зовсім пристосовані до самостійного, дорослого життя. Дітям бракує найголовнішого – практичних побутових навичок, адже в інтернаті вони не обслуговують себе самі, не мають доступу до жодних побутових приладів.

Щоб допомогти вихованцям пристосуватися до життя, навчитися господарювати Донецьким молодіжним дебатним центром під керівництвом В. Дьоміної у школі – інтернаті була створена „тренувальна квартира” в рамках проекту „Розвиток громадянського суспільства” , який впроваджувався Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009 – 2012 рр.

Виглядає „тренувальна квартира” як звичайна кімната, яку умовно можна поділити на три зони: кухонну, зону відпочинку та зону побутової праці. Квартиру обладнано кухонними меблями, побутовою технікою, кухонним приладдям, необхідним для приготування та прийому їжі.

За спеціально розробленою програмою „Формування життєво необхідних навичок у випускників шкіл – інтернатів” двічі на тиждень у квартирі займалися 4групи вихованців. Під час занять діти отримували як теоретичні знання, так цілкого практичні навички. Тренер, Людмила Бабушкіна, разом з вихованцями складали меню, закуповували продукти і на практичному занятті разом куховарили, потім разом смакували власноруч приготовлені страви, обговорювали різні життєві ситуації.

Після закінчення курсу занять, все приладдя „тренувальної квартири” Донецький молодіжний дебатний центр подарував школі – інтернату.

Школа вдячна керівнику дебатного центру Валентині Доьмкіній за участь у суспільній корекційно – виховній роботі, спрямованій на соціальну адаптацію дітей – сиріт.

Після закінчення школи – інтернату всі вихованці працевлаштовуються у професіонально – технічні заклади міст Донецька, Горловки, Макіївки та Донецької школи – інтернат №1.

Наша школа пишається своїми випускниками.

Випускники школи – інтернату 2009р., Славіч Едуард, керівник шкільної студії „Сузір”я талантів” та Іванов Ігор, кращий спортсмен школи – інтернату успішно склали тести і зараховані у 2011р на І курс Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Силютина Тетяна випускниця школи - інтернату 2007 року, неодноразова учасниця фестивалів художньої творчості, переможниця шкільного конкурсу „Учень року”, студентка ІІ курсу Донецького університету фінансів та торгівлі. Лазарева Ганна студентка ІІІ курсу Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Гладка Оксана, Іванова Оксана студентки Артемівського педагогічного коледжу.

Можна з переконаністю сказати, що із творчо розвинутих дітей виростуть творчі люди, незалежно від того, якій саме професії вони присвятять своє подальше життя.Істинна освіта допоможе людині будь – якої професії стати творцем.

Заради цього хочеться жити, працювати, творити.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка