Запитання: 1: Найбільший вплив на епідемічний процес мають чинникиСкачати 164.65 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації12.04.2020
Розмір164.65 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Запитання: 1: Найбільший вплив на епідемічний процес мають чинники


 • 0% Екологічні

 • 100% Соціальні

 • 0% Біологічні

Запитання: 2: На першу ланку епідпроцесу націлені заходи по


 • 25% Відлову та знищенню хворих тварин

 • 25% Виявленню джерела інфекції

 • 25% Ізоляції джерела

 • 0% Оздоровленню зовнішнього середовища

 • 25% Лікуванню (санації) хворого

Запитання: 3: На другу ланку епідпроцесу націлені заходи по


 • 25% Дезинфекції

 • 25% Дезинсекції

 • 0% Дератації

 • 25% Стерилізації

 • 25% Оздоровленню зовнішнього середовища

Запитання: 4: На третю ланку епідпроцесу націлені заходи по


 • 25% Фагопрофілактиці

 • 0% Лікуванню хворих людей

 • 25% Імуноглобулінопрофілактиці

 • 25% Початковій профілактиці

 • 25% Активній імунізації (вакцинації)

Запитання: 5: Джерелами інфекції при сальмонельозі можуть бути

Запитання: 6: Найбільш небезпечним джерелом шігельозної інфекції в епідемічному відношенні є


 • 0% Хворий хронічною формою

 • 100% Хворий легкою стертою формою

 • 0% Хворий маніфестною формою

Запитання: 7: Які ознаки епідемічного процесу при кишкових інфекціях свідчать про дію на території загальних факторів передачі


 • 0% Такі ознаки відсутні

 • 35% Зростання коефіціенту загальної вогнищності

 • 35% Поява групи вогнищ, що виникли одночасно

 • 30% Зменшення середнього часу фактичного існування вогнища

Запитання: 8: Критеріями ефективності протиепідемічних заходів є


 • 50% Середній час фактичного існування вогнища не перевищує інкубаційного періоду

 • 0% Зниження смертності

 • 50% Відсутність вторинних заражень у вогнищі

Запитання: 9: Домiнуючим механiзмом передачi збудникiв кишкових iнфекцiй є:


 • 100% Фекально-оральний

 • 0% Трансмiсивний

 • 0% Крапельний

Запитання: 10: При кишкових iнфекцiях кiнцевими чинниками передачi найчастiше бувають


 • 100% Вода та харчовi продукти

 • 0% Крапельки слизу з поверхнi дихальних шляхiв

 • 0% Пил та аерозоль

Запитання: 11: Який шлях поширення дизентерiї є основним?

 • 100% Харчовий

 • 0% Побутовий

 • 0% Аерозольний

Запитання: 12: Найнебезпечнiшим джерелом iнфекцiї при дизентерiї є:

 • 70% Бактерiоносiї

 • 0% Хворi на гостру форму хвороби

 • 30% Хворi на стертi форми хвороби

Запитання: 13: Основним джерелом iнфекцiї при сальмонельозi є

 • 100% Рiзноманiтнi тварини i птахи

 • 0% Бактерiоносiї

 • 0% Риба

Запитання: 14: Найважливiшими чинниками передачi збудника при сальмонельозi є:

 • 0% Ягоди

 • 50% М'ясо та м'яснi продукти

 • 50% Яйця та яйцепродукти

Запитання: 15: Який шлях нинi є провiдним у поширеннi холери?

 • 100% Через воду вiдкритих водоймищ

 • 0% Побутовий

 • 0% Через питну воду

Запитання: 16: Провiдними напрямками протиепiдемiчних заходiв по вiдношенню до холери в останнi роки стали

 • 70% Заходи, які передбачають розрив механiзму передачi збудника холери

 • 0% Вакцинацiя населення

 • 30% Заходи, які нацiленi на нейтралiзацiю джерела iнфекцiї

Запитання: 17: Що означає комплекснiсть протиепiдемiчних заходiв?

 • 0% Участь в проведеннi протиепiдемiчних заходiв рiзних служб регіону

 • 100% Одночасний вплив на джерело, механiзм передачi збудника i сприйнятливiсть органiзму

 • 0% Участь у проведеннi протиепiдемiчних заходiв усiх пiдроздiлiв СЕС

Запитання: 18: Водний шлях передачі інфекцій найбільш властивий для

 • 100% Лептоспірозу

 • 0% Сальмонельозу

 • 0% Кампілобактеріозу

Запитання: 19: Епідемічному процесу інфекцій з водним шляхом передачі притаманні

 • 100% Вибуховий і довготривалий характер з великою кількістю уражених

 • 0% Легкий перебіг хвороби

 • 0% Короткотривалість

Запитання: 20: Основним шляхом передачі при черевному тифі є

 • 100% Водний

 • 0% Крапельний

 • 0% Харчовий

Запитання: 21: Вода є опосередкованим фактором передачі інфекції при захворюваннях на

 • 0% Бруцельоз

 • 100% Легіонельоз

 • 0% Сибірську виразку

Запитання: 22: Показником паразитологічної безпеки питної води є

 • 0% Відсутність клітин і цист патогенних кишкових найпростіших, клітин, яєць і личинок кишкових гельмінтів у 50 куб. см води

 • 0% Відсутність у 1 куб. дм води, що досліджується, клітин і цист патогенних кишкових найпростіших, клітин, яєць і личинок кишкових гельмінтів

 • 100% Відсутність клітин і цист патогенних кишкових найпростіших, клітин, яєць і личинок кишкових гельмінтів у 25 куб. дм води, що досліджується

Запитання: 23: Вода водойм відіграє найбільшу роль у розповсюдженні антропонозів

 • 0% Туляремії

 • 100% Лептоспірозів

 • 0% Бруцельозу

Запитання: 1: Морфологічна різниця між збудником черевного тифу і паратифів А і В базується на

 • 100% Не існує

 • 0% Наявності джгутиків

 • 0% Розмірі бактерій

 • 0% Відношенні до забарвлення за Грамом

Запитання: 2: Можливість диференціації збудників черевного тифу і паратифів А і В

 • 100% За біологічними властивостями

 • 50% Серологічно

 • 30% Фаготипуванням

 • 0% Неможлива

 • 0% Морфологічно

Запитання: 3: У хронічних бактеріоносіїв виявляються

 • 0% Всі разом взяті

 • 0% Н-антитіла

 • 100% Vi-антитіла

 • 0% О-антитіла

Запитання: 4: Максимальний термін виживання збудників черевного тифу в харчових продуктах

 • 50% Декілька днів

 • 100% Декілька місяців

 • 30% Декілька годин

Запитання: 5: При пастеризації молока /65(С/ збудники черевного тифу гинуть через

 • 0% 1,5-2 години

 • 0% 1,5-2 хвилини

 • 100% 30 хвилин

Запитання: 6: Місцем розмноження черевнотифозних бактерій в організмі людини є

 • 70% Лімфатичні утворення тонкого кішківника

 • 0% Просвіт тонкого кішківника

 • 0% Кров

 • 100% Жовчні шляхи

 • 0% Шлунок

Запитання: 7: Інкубаційний період при черевному тифі становить

 • 100% 3-25 днів

 • 70% 7-12 днів

 • 0% 60-65 днів

 • 0% 35-40 днів

 • 30% 3-5 днів

Запитання: 8: Найбільш ефективним методом лабораторної діагностики в перші дні захворювання на черевний тиф є

 • 100% Гемокультура

 • 0% Уринокультура

 • 0% Реакція Відаля

 • 0% Копрокультура

Запитання: 9: При хронічному бактеріоносійстві вірогідніше всього збудника черевного тифу можна виявити

 • 0% У крові

 • 0% У спинномозковій рідині

 • 100% У жовчі

 • 70% У випорожненнях кишківника

 • 0% У харкотинні

Запитання: 10: З метою діагностики реакцію непрямої гемаглютинації /РНГА/ можна використовувати при черевному тифі, починаючи з

 • 80% 7-8 дня хвороби

 • 100% 4-5 дня хвороби

 • 50% 18-20 дня хвороби

Запитання: 11: Мінімальні діагностичні титри сироватки в РНГА при черевному тифі

 • 100% 1:160

 • 0% 1:640

 • 0% 1:40

 • 0% 1:320

 • 0% 1:80

Запитання: 12: Оптимальні терміни забору матеріалу для дослідження копро- і уринокультур при черевному тифі

Запитання: 13: Період максимальної заразності хворого на черевний тиф

 • 70% Період реконвалесценції

 • 100% 2-3 тижня хвороби

 • 0% Інкубаційний період

 • 0% Перший тиждень хвороби

Запитання: 14: Період "гострого" реконвалесцентного бактеріоносійства при черевному тифі обмежується

 • 100% 3 місяцями

 • 0% 1 місяцем

 • 0% 6 місяцями

 • 0% 12 місяцями

Запитання: 15: Найбільш епідеміологічно небезпечним джерелом збудника черевного тифу є

 • 0% Гострий бактеріоносій

 • 100% Хронічний бактеріоносій

 • 0% Хвора людина

 • 0% Здоровий бактеріоносій

Запитання: 16: Частота формування хронічного бактеріоносійства при черевному тифі

 • 0% 0-1% перехворілих

 • 0% 10-15% перехворілих

 • 100% 3-5% перехворілих

Запитання: 17: Сезонність черевного тифу для країн з помірним кліматом

 • 50% Літня

 • 50% Осіння

 • 100% Літньо-осіння

 • 0% Зимня

 • 0% Весняна

Запитання: 18: Найбільш частий шлях передачі черевного тифу в сучасний період

 • 100% Водний і харчовий

 • 50% Водний

 • 10% Харчовий і побутовий

 • 50% Харчовий

 • 30% Побутовий

Запитання: 19: Госпіталізація хворого на черевний тиф

 • 50% За епідеміологічними показниками

 • 0% Не обов'язкова

 • 50% За клінічними показниками

 • 100% Обов'язкова

Запитання: 20: Чи можна виписати хворого на черевний тиф в період реконвалесценції без його бактеріологічного обстеження

 • 100% Не можна

 • 0% Можна, якщо реакція Відаля негативна

 • 0% Можна, але не раніше 3-го дня нормальної температури

 • 0% Можна, але не раніше 21-го дня нормальної температури


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка