Законукраїн и про основи соціальної захищеності інвалідів в УкраїніСкачати 336.11 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір336.11 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3
Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

N 875-XII, 21.03.1991, Закон, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної РеспублікиЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 21, ст.252 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 876-XII від 21.03.91, ВВР, 1991, N 21, ст.253 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.404

N 204/94-ВР від 14.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.406

N 481/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст.301

N 1926-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 43, ст.363

N 2606-III від 05.07.2001, ВВР, 2001, N 45, ст.237

N 232-IV від 21.11.2002, ВВР, 2002, N 52, ст.380

N 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300

N 910-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.333

N 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 1771-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.451

N 1773-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.453

N 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,ст.267

N 2602-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.337

N 2960-IV від 06.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.35

N 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,ст.96

N 3483-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 32, ст.271

N 1000-V від 03.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.441

N 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78- зміни діють по 31 грудня 2008 року )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535

N 1760-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.62

N 2171-VI від 11.05.2010, ВВР, 2010, N 31, ст.418

N 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471

N 2394-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 39, ст.513

N 2409-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 40, ст.526

N 2424-VI від 02.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.535

N 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564

N 4213-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 31, ст.381

N 5462-VI від 16.10.2012 )

( У назві та тексті Закону слова "Українська РСР",

"Рада Міністрів Української РСР", "Міністерство

соціального забезпечення" у всіх відмінках замінено

відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів

України", "Міністерство соціального захисту

населення" у відповідних відмінках згідно із Законом

N 204/94-ВР від 14.10.94 )( У тексті Закону слова "Міністерство економіки України",

"місцеві Ради народних депутатів" в усіх відмінках

замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої

влади з питань економічної політики", "органи місцевого

самоврядування" у відповідних відмінках, а слова

"Міністерство соціального захисту населення України",

"Міністерство праці та соціальної політики України",

"Міністерство праці України" в усіх відмінках замінено

словами "центральний орган виконавчої влади з питань

праці та соціальної політики" у відповідних відмінках

згідно із Законом

N 860-IV від 22.05.2003 )( У тексті Закону слова "Фонд України соціального захисту

інвалідів" у всіх відмінках замінено словами "Фонд

соціального захисту інвалідів" у відповідному відмінку

згідно із Законом

N 1773-IV від 15.06.2004 )

Цей Закон визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом

N 4213-VI від 22.12.2011 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 4213-VI від 22.12.2011 )

Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які використовують працю найманих працівників - громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі - підприємства, установи та організації), фізичні особи, які використовують найману працю, залучають представників громадських організацій інвалідів до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів інвалідів.

( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 860-IV від 22.05.2003; в редакції Законів

N 2960-IV від 06.10.2005,

N 4213-VI від 22.12.2011 )( Частину третю статті 1 виключено на підставі Закону

N 4213-VI від 22.12.2011 )

Стаття 2. Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється.

Терміни "дискримінація за ознакою інвалідності", "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів.

( Стаття 2 в редакції Закону

N 4213-VI від22.12.2011 )

Стаття 3. Інвалідність як міра втрати здоров'я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.( Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI від 16.10.2012 )

Положення про медико-соціальну експертизу затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням думок громадських організацій інвалідів.

( Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI від 16.10.2012 )

Стаття 4. Діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті та полягає у:

виявленні, усуненні перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу (далі - об'єкти фізичного оточення), транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;

охороні здоров'я;

соціальному захисті;

забезпеченні виконання індивідуальної програми реабілітації інвалідів;

наданні пристосованого житла;

сприянні громадській діяльності.

Соціальний захист інвалідів є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду.

Пільги інвалідам надаються на підставі посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", в яких зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію "дитина-інвалід" (для дітей), а також у відповідних випадках вказано їх основні нозологічні форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату).

З метою реалізації інвалідами прав та свобод людини і громадянина під час розроблення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій, національних стандартів, правил усталеної практики та класифікаторів, стандартів, технічних умов, проведення дослідно-конструкторських, науково-дослідних робіт враховуються потреби інвалідів та/або застосовуються принципи розумного пристосування та універсального дизайну.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню прав інвалідів щодо включення до суспільного життя нарівні з іншими громадянами.

( Стаття 4 в редакції Закону

N 4213-VI від22.12.2011 )

Стаття 5. Порядок та умови визначення потреб у зв'язку з інвалідністю встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з врахуванням здібностей до професійної і побутової діяльності інваліда. Види і обсяги необхідного соціального захисту інваліда надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації.

Індивідуальна програма реабілітації є обов'язковою для виконання державними органами, підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями.

Стаття 6. Захист прав, свобод і законних інтересів інвалідів забезпечується в судовому або іншому порядку, встановленому законом.

Громадянин має право в судовому порядку оскаржувати рішення органів медико-соціальної експертизи про визнання чи невизнання його інвалідом.

( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1000-V від 03.05.2007 )( Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону

N 4213-VI від 22.12.2011 )

Стаття 7. Законодавство про соціальну захищеність інвалідів в Україні складається з цього Закону та інших актів законодавства, що видаються відповідно до нього.

Органи місцевого самоврядування зобов'язані інформувати інвалідів про зміни і доповнення законодавства про соціальну захищеність інвалідів.

Нормативно-правові акти, які стосуються матеріального, соціально-побутового і медичного забезпечення інвалідів, розробляються за участю громадських організацій інвалідів.

( Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом

N 1773-IV від 15.06.2004 )

II. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ІНВАЛІДІВ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ

( Назва розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом

N 4213-VI від 22.12.2011 )

Стаття 8. Державне управління з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціальної захищеності здійснюється в межах повноважень центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

( Стаття 8 в редакції Закону

N 4213-VI від22.12.2011 )

Стаття 9. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за участю громадських організацій інвалідів, у межах своїх повноважень здійснюють розроблення та координацію довгострокових і короткострокових програм з реалізації державної політики щодо інвалідів та контролюють їх виконання, сприяють розвитку міжнародного співробітництва з питань, що стосуються інвалідів. Нагляд за виконанням зазначених програм здійснюється також органами прокуратури.

Центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень з урахуванням думки громадських організацій інвалідів можуть звертатися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо вдосконалення законодавства з проблем інвалідності, сприяють розвитку співробітництва державних і громадських організацій з іноземними країнами з питань соціальної захищеності інвалідів.

( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 860-IV від 22.05.2003; в редакції Закону

N 4213-VI від 22.12.2011 )

Стаття 10. Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.( Частина перша статті 10 в редакції Закону

N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з РішеннямКонституційного Суду

N 10-рп/2008 від 22.05.2008;в редакції Закону

N 2457-VI від 08.07.2010 )

Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

( Стаття 10 в редакції Закону

N 2960-IV від06.10.2005 )

Стаття 11. Бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за рахунок коштів державного бюджету, благодійних внесків, добровільних пожертвувань та інших надходжень.

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти Фонду соціального захисту інвалідів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

( Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом

N 2289-VI від 01.06.2010 )

Органи місцевого самоврядування мають право утворювати цільові фонди соціальної допомоги інвалідам, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. Порядок і умови витрачання коштів цих фондів визначаються органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій громадських організацій інвалідів.

( Частина статті 11 із змінами, внесеними згідно з Законом

N 3483-IV від 23.02.2006 )( Стаття 11 в редакції Закону

N 2960-IV від06.10.2005 )

III. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Стаття 12. Громадські організації інвалідів, їх спілки створюються з метою забезпечення рівних прав і можливостей інвалідів та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно доступу їх нарівні з іншими громадянами до об'єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних послуг, залучення інвалідів до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав інвалідів, представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно інвалідів та мають право користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством.

Представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок залучаються (за їх зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих органів центральних органів виконавчої влади.

Представники місцевих громадських організацій інвалідів, їх спілок залучаються (за їх зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих органів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до свого статусу та території діяльності.

( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 200/94-ВР

від 13.10.94; в редакції Законів

N 2960-IV від06.10.2005,

N 4213-VI від 22.12.2011 )

Стаття 13. Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні подавати допомогу і сприяти громадським організаціям інвалідів в їх діяльності.

( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 860-IV від 22.05.2003 )

Стаття 14. З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані громадські організації інвалідів, їх спілки мають право здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, а також господарську та підприємницьку діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, а також підприємств, заснованих на колективній власності громадських організацій.

( Частина перша статті 14 в редакції Законів

N 2960-IV від 06.10.2005,

N 4213-VI від 22.12.2011 )

Продукція підприємств і організацій громадських організацій інвалідів включається до державного замовлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.( Частина друга статті 14 в редакції Законів

N 481/96-ВР від 12.11.96;

N 2960-IV від 06.10.2005 )

Об'єкти капітального будівництва, які зводяться за рахунок коштів громадських організацій інвалідів, у заявленому обсязі включаються до державного замовлення.( Частина третя статті 14 в редакції Закону

N 481/96-ВР від 12.11.96 )

Держава сприяє забезпеченню матеріально-технічними та іншими ресурсами виконання державних замовлень, зазначених у частинах другій та третій цієї статті.

( Статтю 14 доповнено частиною четвертою згідно із Законом

N 481/96-ВР від 12.11.96 )

Стаття 14-1. Підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал, півріччя, три квартали, рік центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни.

( Частина перша статті 14-1 із змінами, внесеними згідно із

Законом

N 5462-VI від 16.10.2012 )

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, може делегувати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку повноваження з надання адміністративних послуг бюджетній установі, що належить до сфери його управління.

( Статтю 14-1 доповнено новою частиною згідно із Законом

N 5462-VI від 16.10.2012 )

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, визначає доцільність надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), позик, сприяє в наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснює облік і контроль за використанням такої допомоги.

( Частина третя статті 14-1 в редакції Закону

N 5462-VI від 16.10.2012 )( Частину четверту статті 14-1 виключено на підставі Закону

N 5462-VI від 16.10.2012 )( Частину п'яту статті 14-1 виключено на підставі Закону

N 5462-VI від 16.10.2012 )( Частину шосту статті 14-1 виключено на підставі Закону

N 5462-VI від 16.10.2012 )( Частину сьому статті 14-1 виключено на підставі Закону

N 5462-VI від 16.10.2012 )( Частину восьму статті 14-1 виключено на підставі Закону

N 5462-VI від 16.10.2012 )( Частину дев'яту статті 14-1 виключено на підставі Закону

N 5462-VI від 16.10.2012 )( Частину десяту статті 14-1 виключено на підставі Закону

N 5462-VI від 16.10.2012 )( Закон доповнено статтею 14-1 згідно із Законом

N 1926-III від 13.07.2000; в редакції Закону

N 2960-IV від 06.10.2005 )

Стаття 14-2. Рішення про надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги, дотацій приймаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики, виходячи з техніко-економічного та соціального обґрунтування заходів, для здійснення яких використовуватимуться ці кошти.( Частина перша статті 14-2 із змінами, внесеними згідно з

Законами

N 3483-IV від 23.02.2006,

N 5462-VI від 16.10.2012 )

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики про надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування або відмову в наданні такого дозволу має бути вмотивованим та базуватися на аналізі соціальної значимості відповідного підприємства, організації громадської організації інвалідів та можливості працевлаштування інвалідів.( Частина друга статті 14-2 із змінами, внесеними згідно із

Законом

N 5462-VI від 16.10.2012 )

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, приймає рішення щодо:

( Абзац перший частини третьої статті 14-2 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI від 16.10.2012 )

надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування;

доцільності надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів позик, фінансової допомоги (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів України), дотацій з урахуванням фінансових можливостей Фонду соціального захисту інвалідів.( Абзац третій частини третьої статті 14-2 із змінами, внесеними згідно з Законом

N 3483-IV від 23.02.2006 )

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики приймають рішення з питань, зазначених у частині третій цієї статті, стосовно підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, що отримали за попередній податковий рік валовий дохід в обсязі, меншому за 8400 мінімальних заробітних плат.

( Частина четверта статті 14-2 із змінами, внесеними згідно із

Законом

N 5462-VI від 16.10.2012 )( Частину п'яту статті 14-2 виключено на підставі Закону

N 5462-VI від 16.10.2012 )

Порядок і критерії надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, підстави для відмови в наданні такого дозволу та його скасування, а також порядок та умови надання позик, фінансової допомоги, дотацій підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

( Частина шоста статті 14-2 із змінами, внесеними згідно з Законом

N 3483-IV від 23.02.2006 )( Закон доповнено статтею 14-2 згідно із Законом

N 1926-III від 13.07.2000; в редакції Закону

N 2960-IV від 06.10.2005 )

Стаття 14-3. Рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємством, організацією громадської організації інвалідів приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, в разі:

( Абзац перший статті 14-3 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI від 16.10.2012 )

отримання заяви від громадської організації інвалідів щодо скасування зазначеного дозволу;

подання відповідних органів державної податкової служби та інших державних органів про порушення законодавства України підприємством, організацією громадської організації інвалідів;

неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значимості за результатами аналізу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, соціально-економічних показників діяльності підприємства, організації громадської організації інвалідів;

( Абзац четвертий статті 14-3 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5462-VI від 16.10.2012 )

ліквідації підприємства, організації громадської організації інвалідів.

( Закон доповнено статтею 14-3 згідно із Законом

N 1926-III від 13.07.2000; в редакції Закону

N 2960-IV від 06.10.2005 )

Стаття 15.( Частину першу статті 15 виключено на підставі Закону

N 860-IV від 22.05.2003 )

Місцеві органи громадських організацій інвалідів, а також трудові колективи їх підприємств (об'єднань), установ і організацій вправі вносити в органи місцевого самоврядування пропозиції з питань соціального захисту інвалідів.

Стаття 16. Порядок створення, діяльності і ліквідації громадських організацій інвалідів регулюється законодавством України про громадські організації, статутами цих організацій, зареєстрованими у встановленому порядку.


Каталог: downloads -> docs -> infservice -> prav
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні
docs -> Правовий режим майна подружжя
docs -> Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких закон
docs -> Законукраїн и про охорону дитинства ( Відомості Верховної Ради України
docs -> Розпорядження від 31 травня 2012 р. №325-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року
prav -> Міністерство юстиції україни пенсія по інвалідності в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
docs -> Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка