Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України»Скачати 69.87 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір69.87 Kb.
ТипЗакон
До реєстр. № 1228

від 03.12.2015
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України), внесений народним депутатом України Різаненком П.О. (реєстр. № 1228 від 03.12.2014)
Комітет на засіданні 4 березня 2015 року (протокол № 10) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 9 грудня 2014 року проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України), внесений народним депутатом України Різаненком П.О. (реєстр. № 1228 від 03.12.2014), висновок Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики (лист від 15.12.2014 № 04-32/22-296), висновок Комітету з питань запобігання і протидії корупції (лист від 26.12.2014 № 04-19/17-4651), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 11 лютого 2015 року № 16/3-212/1228.

Ініціатор законопроекту пропонує внести зміни до статей 9 та 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», якими закріпити право представників засобів масової інформації бути присутніми та здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку, трансляцію засідання по радіо і телебаченню на відкритих засіданнях комітетів Верховної Ради України, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.

Як зазначено в пояснювальній записці, основними завданнями законопроекту є створення належних умов для роботи представників засобів масової інформації під час відкритих засідань комітетів та забезпечення дотримання принципів гласності та відкритості у діяльності комітетів Верховної Ради України.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Регламентом Верховної Ради України у статті 3 передбачено, що відкритість засідань Верховної Ради України забезпечується шляхом доступу до них будь-яких осіб, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до відкритих засідань визначається розпорядженням Голови Верховної Ради України. Представники засобів масової інформації, журналісти акредитуються при Верховній Раді України на певний строк або на весь строк поточного скликання Верховної Ради України відповідно до Закону України «Про інформацію» в порядку, визначеному відповідним Положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради України. Акредитація проводиться відповідним структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України може надавати акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали, які надаються народним депутатам України, крім тих, про нерозголошення чи ненадання яких у встановленому порядку прийнято відповідне рішення на підставі закону.

Порядок висвітлення діяльності Верховної Ради України, одним із органів якої є комітети, визначений Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР із змінами.

Стаття 2 вказаного Закону передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність через відповідні інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати журналістам вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну таємницю», не чинити на них будь-якого тиску і не втручатися в їх виробничий процес.

При цьому, порядок і форми обов'язкового висвітлення діяльності Верховної Ради України аудіовізуальними засобами масової інформації (виконання державного замовлення) визначаються окремою Постановою Верховної Ради України на весь період повноважень Верховної Ради України чергового скликання (стаття 9 Закону).

Правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності встановлено в статті 89 Конституції України, законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети будують свою роботу на принципах, зокрема, законності та гласності.

Комітети, згідно з діючими положеннями статті 9 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», інформують громадськість про свою діяльність. На засідання комітетів можуть бути запрошені представники засобів масової інформації. Інформація про поточну діяльність комітетів та прийняті ними рішення розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в глобальній інформаційній мережі Інтернет, у газеті «Голос України», а також на веб-сторінках комітетів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, парламентському телеканалі «Рада» та через інші засоби масової інформації.

Крім того, положеннями статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачена можливість здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомки, трансляції засідання комітетів за згодою головуючого на засіданні комітету.

Комітет привернув увагу, що з метою забезпечення відкритості інформації щодо діяльності комітетів Верховної Ради України і народних депутатів України та на період до внесення змін до Регламенту Верховної Ради України та законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», відповідно до статті 88 Конституції України, Головою Верховної Ради України видане Розпорядження «Про деякі питання висвітлення діяльності комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України» № 77 від 29 січня 2015 року, яким внесено зміни до пункту 3 Положення про Веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24 травня 2001 року № 462.

Розпорядженням № 77 від 29.01.2015 року, визначено, зокрема, що інформація, розміщена на веб-сайті Верховної Ради України, включає інформацію про роботу комітетів Верховної Ради України (в тому числі протокол і стенограма, прийняті комітетом акти, а також аудіозапис засідання комітету).

Отже, принцип гласності діяльності комітетів Верховної Ради України та порядок його забезпечення визначений не тільки положеннями статей 9 та 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а і іншими нормативними актами. Проте автор законопроекту не вносить пропозицій щодо узгодження запропонованих ним змін до інших законодавчих актів.

До того ж Комітет звернув увагу, що зміст припису стосовно права представників засобів масової інформації бути присутніми на відкритих засіданнях комітетів, а також при здійснені звукозапису, кіно– і відео зйомок, трансляції засідання по радіо і телебаченню не є досконалим і може призвести до необмеженості трактування у правозастосовній практиці. Так, викладення положень в законі в такий спосіб (без конкретизації – яким чином буде забезпечуватися реалізація права представників ЗМІ в контексті Закону України «Про комітети Верховної Ради України») може призвести до певних ускладнень, зокрема, в проведенні засідань комітету. При цьому головуючий в питанні організації ведення засідання комітету, відповідно до статей 34 і 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» не матиме додаткових повноважень для забезпечення порядку і дотримання закону при проведенні засідання.

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики за результатами розгляду 10 грудня 2014 року (протокол № 2) пропонує рекомендувати Верховній Раді України проект Закону (реєстр. № 1228) прийняти за основу. Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку зазначив, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 24 грудня 2014 р., протокол № 5). Комітет з питань бюджету розглянувши 4 лютого ц.р. (протокол № 8) зазначений законопроект, ухвалив рішення, про те, що він не має впливу на показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Комітет взяв до уваги зауваження, викладені у висновку Головного науково-експертного Управління Апарату Верховної Ради України стосовно належного балансу між дотриманням принципу гласності і відкритості у діяльності комітетів та забезпеченням безперешкодної та ефективної їх роботи. В узагальнюючому висновку Управління зазначає: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи.

Крім вищевказаного, даний проект Закону містить недоліки техніко-юридичного характеру, а саме: автор посилається на Відомості Верховної Ради України 1995 року № 19, проте, чинний Закон України «Про комітети Верховної Ради України» діє в редакції Закону № 3277-IV від 22.12.2005 року (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17). Також, згідно з Правилами оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки (Методичні рекомендації, підготовленими Головним юридичним управління Апарату Верховної Ради України), у разі внесення змін до законів, постанов, які містять положення нормативного характеру, обов’язково наводиться джерело опублікувань всіх змін, які вносилися до закону, постанови. Це правило не дотримано у поданому проекті Закону.

Враховуючи вищевикладене та керуючись положеннями частини першої статті 108, пункту 1 частини першої статті 111, пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України), внесений народним депутатом України Різаненком П.О. (реєстр. № 1228 від 03.12.2014), і рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду даного законопроекту в першому читанні, прийняти його за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання.

Співдоповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.

Проект Постанови Верховної Ради України додається.

Перший заступникголови Комітету П.В.ПИНЗЕНИК
Каталог: uploads -> documents
documents -> Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності
documents -> Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 3
documents -> Рішенням комітету з конкурсних торгів Управління справами Апарату Верховної Ради України
documents -> Правила обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит»
documents -> Положен н я про сертифікацію типу надлегких та дуже легких повітряних суден, планерів, мотопарапланів І пілотованих вільних аеростатів загальні положення
documents -> Засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України
documents -> Зміни до Регламенту Верховної Ради України: вдосконалення правового регулювання парламентських процедур


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка