Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»Скачати 59.28 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір59.28 Kb.
ТипЗакон
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» щодо встановлення порядку видачі

дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації»
Зміст положення (норми) чинного законодавства


Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»Стаття 6. Діяльність друкованих засобів масової інформації

Діяльність друкованих засобів масової інформації - це збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованих засобів масової інформації з метою її поширення серед читачів.

Діяльність друкованих засобів масової інформації, спрямована на отримання прибутку, є підприємницькою діяльністю у цій сфері і здійснюється на основі цього Закону, Закону України «Про підприємництво» та інших актів чинного законодавства України.

Діяльність друкованих засобів масової інформації забезпечується самостійністю її суб'єктів у всіх видах відносин, пов'язаних із здійсненням їх прав і обов'язків. Втручання в діяльність друкованих засобів масової інформації поза межами, визначеними цим Законом, забороняється.

Діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері виробництва та розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу".

Діяльність друкованих засобів масової інформації, пов'язана з передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, провадиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдуми.Стаття 17. Реєстраційний збір

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації справляється збір у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей, інвалідів розмір реєстраційного збору зменшується на 50 відсотків. Від сплати реєстраційного збору звільняються видання, які засновуються з благодійною метою для безкоштовного розповсюдження.

Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення реєструючого органу про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання справляється збір у розмірі 20 відсотків від встановленого реєстраційного збору.Друковані засоби масової інформації, що видаються та розповсюджуються в Україні, але зареєстровані в інших державах, підлягають державній реєстрації в Україні із сплатою реєстраційного збору в половинному розмірі.Стаття 39. Розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформаціїДля розповсюдження зарубіжного друкованого засобу масової інформації в Україні необхідно одержати дозвіл відповідного державного органу, якщо порядок розповсюдження не встановлено міжнародним договором.

Митний збір за ввезення в Україну продукції зарубіжних засобів масової інформації сплачується в порядку і розмірах, встановлених митним законодавством України.

Міжнародними договорами регулюються порядок виготовлення продукції зарубіжних друкованих засобів масової інформації, а також їх розповсюдження в Україні.


Стаття 41. Підстави відповідальності


Редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні органи, організації та об'єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації.

Порушеннями законодавства України про друковані засоби масової інформації є:

1) порушення, передбачені статтею 47 Закону України "Про інформацію";

2) незаконне вилучення або знищення тиражу чи його частини;

3) порушення прав журналіста, встановлених цим Законом;

4) порушення положень статті 3 цього Закону;

5) зловживання правами журналіста;

6) одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману;

7) виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого засобу масової інформації без його реєстрації або після припинення його діяльності, ухилення від перереєстрації чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції;

8) порушення порядку вміщення даних, надсилання контрольних примірників;

9) порушення права вимоги щодо публікації спростування та порядку його публікації, передбачених статтею 37 цього Закону;

10) порушення законодавства з питань інтелектуальної власності.Доповнено

За ці порушення винні особи притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

До відповідальності за зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації нарівні з авторами інформаційних матеріалів, що порушують цей Закон, притягаються журналіст редакції, її редактор (головний редактор) або інші особи, з дозволу яких ці матеріали було поширено.Закон України

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»Стаття 6. Діяльність друкованих засобів масової інформації

Діяльність друкованих засобів масової інформації - це збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованих засобів масової інформації з метою її поширення серед читачів.

Діяльність друкованих засобів масової інформації, спрямована на отримання прибутку, є підприємницькою діяльністю у цій сфері і здійснюється на основі цього Закону, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Діяльність друкованих засобів масової інформації забезпечується самостійністю її суб'єктів у всіх видах відносин, пов'язаних із здійсненням їх прав і обов'язків. Втручання в діяльність друкованих засобів масової інформації поза межами, визначеними цим Законом, забороняється.

Діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері виробництва та розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу".

Діяльність друкованих засобів масової інформації, пов'язана з передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, провадиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдуми.Стаття 17. Реєстраційний збір

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації справляється збір у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей, інвалідів розмір реєстраційного збору зменшується на 50 відсотків. Від сплати реєстраційного збору звільняються видання, які засновуються з благодійною метою для безкоштовного розповсюдження.

Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення реєструючого органу про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання справляється збір у розмірі 20 відсотків від встановленого реєстраційного збору.


ВиключеноСтаття 39. Діяльність, пов’язана з розповсюдженням в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформаціїЗарубіжні друковані засоби масової інформації — періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року, редакції яких (або інші установи, що виконують їх функції) розміщуються за межами України.

Розповсюдження в Україні зарубіжного друкованого засобу масової інформації здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері, якщо порядок розповсюдження не встановлено міжнародним договором.

Порядок видачі дозволу та його зразок затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері (далі — дозвільний орган), погодженим із спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи.

За видачу дозволу справляється збір у порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Кошти, що надходять від сплати збору за видачу дозволу, зараховуються до Державного бюджету України.

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом одного місяця з дня надходження документів, необхідних для його видачі.

Дозвільний орган відмовляє у видачі дозволу у разі, коли:

назва зарубіжного друкованого засобу масової інформації, його тематична спрямованість суперечать статтям 3 і 4 цього Закону;

раніше видано дозвіл зарубіжному друкованому засобу масової інформації з такою самою назвою тієї ж країни походження видання;

в Україні вже виходить на підставі свідоцтва про державну реєстрацію друкований засіб масової інформації з такою самою назвою;

прийнято рішення про припинення діяльності зарубіжного друкованого засобу масової інформації;

документи, необхідні для видачі дозволу, подані особою, яка не має на це повноважень, чи містять відомості не в повному обсязі або недостовірні відомості, чи не дотримано встановленого порядку їх подання.

Дозвільний орган анулює дозвіл у разі, коли:

розповсюдження зарубіжного друкованого засобу масової інформації припинено;

зарубіжному друкованому засобу масової інформації видано новий дозвіл;

установлено, що подані для одержання дозволу документи містять недостовірні відомості.;

.

Стаття 41. Підстави відповідальності


Редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні органи, організації та об'єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації.

Порушеннями законодавства України про друковані засоби масової інформації є:

1) порушення, передбачені статтею 47 Закону України "Про інформацію";

2) незаконне вилучення або знищення тиражу чи його частини;

3) порушення прав журналіста, встановлених цим Законом;

4) порушення положень статті 3 цього Закону;

5) зловживання правами журналіста;

6) одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману;

7) виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого засобу масової інформації без його реєстрації або після припинення його діяльності, ухилення від перереєстрації чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції;

8) порушення порядку вміщення даних, надсилання контрольних примірників;

9) порушення права вимоги щодо публікації спростування та порядку його публікації, передбачених статтею 37 цього Закону;

10) порушення законодавства з питань інтелектуальної власності.11) розповсюдження в України зарубіжного друкованого засобу масової інформації без дозволу.

За ці порушення винні особи притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

До відповідальності за зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації нарівні з авторами інформаційних матеріалів, що порушують цей Закон, притягаються журналіст редакції, її редактор (головний редактор) або інші особи, з дозволу яких ці матеріали було поширено.В.о. Голови Державного комітету

телебачення та радіомовлення Олег Наливайко«__» ___________ 2009 р.
Каталог: document
document -> Аналіз готовності випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього незалежного оцінювання знань
document -> Урок До 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Слово бібліотекаря
document -> Тема уроку: Ботаніка. Будова та фізіолгія рослини. Мета
document -> Що таке інклюзія?
document -> Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік Основи медсестринства 1
document -> Невідкладні стани в терапії
document -> Мвпу атб м. Львова Формування критичного мислення учнів на уроках історії
document -> Крок м лікувальна справа Невідкладні стани в педіатрії 1
document -> Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю
document -> Невідкладні стани в педіатрії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка