Закону України «Про освіту»Скачати 198.32 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір198.32 Kb.
ТипЗакон

АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

СИСТЕМИ ОСВІТИ

1. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Атестацію практичних психологів, соціальних педагогів проводять відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54) з метою активізації їхньої творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, підвищення якості виконання посадових обов'язків, забезпечення соціального захисту кваліфікованої педагогічної праці.

Атестація фахівців психологічної служби системи освіти це визначення відповідності займаній посаді, рівня кваліфікації, залежно від якого, а також від стажу педагогічної роботи їм присвоюють кваліфікаційну категорію.

Порядок проведення атестації практичних психологів, соціальних педагогів визначено Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН №930 від 06.10.2010р.); наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р., №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», лист МОН МС України «Про атестацію педагогічних працівників» (від 25.10.2012 р. № 1/9-779).

Наголошуємо на тому, що проходження атестації практичними психологами, соціальними педагогами є обов'язковим.

Відповідно до Типового положення про атестацію педпрацівників (п.3.13) особи, які прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніше, як після двох років роботи на займаній посаді.

Атестація фахівців психологічної служби, як і інших педпрацівників може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.

Позачергова атестація практичних психологів, соціальних педагогів може проводитись не раніше, як через два роки після проходження попередньої (див. п.1.3 Змін до Типового положення; наказ МОНМС №1473 від 20.12.2011р.).

Звертаємо увагу на те, що обов'язковою умовою для атестації є проходження курсів підвищення кваліфікації. Ця вимога не розповсюджується на практичних психологів, соціальних педагогів, які працюють перші п'ять років після закінчення вищих навчальних закладів.


Фахівці психологічної служби, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження курсів підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням.

Щодо позачергової атестації, то відповідно до п.1.8 Типового положення, вона проводиться за заявою фахівця психологічної служби з метою підвищення кваліфікаційної категорії, або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання («практичний психолог-методист») та у разі зниження ним професійної діяльності.

Акцентуємо вашу увагу на тому, що згідно з вимогами Типового положення атестація практичних психологів, соціальних педагогів може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході зазначених працівників у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та інших поважних причин. За такими фахівцями до наступної чергової атестації зберігаються присвоєні на попередній атестації кваліфікаційні категорії. - За фахівцями психологічної служби, які перервали роботу на посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше, ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

До уваги практичних психологів, соціальних педагогів, методистів з психологічної служби, які суміщають посади (практичного психолога та соціального педагога; практичного психолога та педагога-предметника, соціального педагога та педагога-предметника; методиста з психологічної служби та практичного психолога, методиста з психологічної служби та соціального педагога) вони мають атестуватись з кожної із займаних посад.

Доводимо до відома практичних психологів, та соціальних педагогів, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, що за ними зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання до наступної атестації.

За практичними психологами, соціальними педагогами, які переходять на посади методистів зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше, ніж через два роки після переходу на посаду методиста.

При переході методиста з психологічної служби на посаду практичного психолога, соціального педагога навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації.

Атестацію практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів на кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст II категорії», «спеціаліст І категорії» проводять атестаційні комісії І рівня, які створюються у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-II р.а. незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.Атестаційні комісії І рівня мають право:

1) атестувати практичних психологів, соціальних педагогів на відповідність


займаній посаді;

 1. присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст II категорії»,
  «спеціаліст І категорії», (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);

 2. порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо
  навчальні заклади перебувають в підпорядкуванні обласного управління освіти) про
  присвоєння практичним психологам, соціальним педагогам кваліфікаційної категорії
  «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
  категорії «спеціаліст вищої категорії»);

4) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями III рівня про присвоєння педагогічних звань «практичний психолог-методист», про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням «практичний психолог-методист», якщо навчальні заклади перебувають в підпорядкуванні обласного управління освіти.

Атестацію практичних психологів, соціальних педагогів на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», (присвоєння або атестація на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії») та методистів з психологічної служби райміськметодкабінетів на кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст II категорії», «спеціаліст І категорії» (присвоєння, або атестація на відповідність раніше присвоєним зазначеним категоріям) проводять атестаційні комісії II рівня, які створюються у відповідних

відділах, управліннях освіти районних державних адміністрацій, виконавчих органів рад.

Атестаційна комісія II рівня має право:

1) атестувати на відповідність займаній посаді:

методистів з психологічної служби районних, міських методичних кабінетів, працівників центрів (кабінетів) психологічної служби, практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів і установ, у яких не створено атестаційних комісій.


 1. присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст II категорії»,
  «спеціаліст І категорії», (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим
  кваліфікаційним категоріям) методистам з психологічної служби, працівникам районних (міських) кабінетів, центрів психологічної служби;

 2. присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст II категорії», «спеціаліст І
  категорії», (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним
  категоріям) практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів, у яких
  не створено атестаційні комісії;

4) присвоювати практичним психологам, соціальним педагогам кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії», (атестувати на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії»), за клопотанням атестаційних комісій І рівня;

5) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями III рівня про присвоєння методистам з психологічної служби, райміськметодкабінетів, працівникам районних, міських центрів практичної психології та соціальної роботи кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння практичним психологам педагогічного звання «практичний психолог-методист», або про відповідність зазначених фахівців раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню.Атестаційна комісія III рівня має право:

1) атестувати на відповідність займаній посаді методистів з психологічної служби районних, міських методичних кабінетів, працівників обласних, районних центрів (кабінетів) психологічної служби; присвоювати їм кваліфікаційні категорії (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);

2) присвоювати практичним психологам, соціальним педагогам закладів обласного підпорядкування кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», (атестувати на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

3) присвоювати методистам з психологічної служби райміськметодкабінетів,


працівникам районних, міських, центрів практичної психології та соціальної роботи
кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії (атестувати на відповідність
раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

4) присвоювати практичним психологам педагогічні звання «практичний психолог-методист», (атестувати практичних психологів на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «практичний психолог-методист»).

Звертаємо вашу увагу на те, що присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно. Недопустимим є присвоєння кваліфікаційної категорії, яка на дві кваліфікаційні позиції є вищою за присвоєну в процесі проходження попередньої атестації.

Щодо присвоєння педагогічних звань.

Відповідно до листа МОН України від 13.03.2007 р. «Про присвоєння педагогічних звань працівникам психологічної служби системи освіти» практичним психологам може бути присвоєне педагогічне звання «практичний психолог-методист». Назване педагогічне звання може присвоюватись як під час чергової, так і позачергової атестації.

Для соціальних педагогів присвоєння педагогічних звань не передбачено.

Для присвоєння педагогічного звання «практичний психолог-методист» відповідно до Типового положення (п.5.2) практичним психологам необхідно здійснювати науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мати власні методичні розробки, які схвалені науково-методичними експертними радами закладів післядипломної освіти.

Акцентуємо увагу на тому, що відповідно до Типового положення (п.4.1) однією з обов'язкових умов для проходження атестації практичними психологами, соціальними педагогами є наявність вищої педагогічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (повна вища освіта), зокрема:

практичні психологи - повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності практична психологія, психологія;

соціальні педагоги - повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності соціальна педагогіка.

Оскільки значна частина практичних психологів закладів освіти була призначена на означені посади в період, коли недостатньо було підготовлено даних фахівців вищими навчальними закладами то право проходження атестації, окрім практичних психологів, які мають освіту за спеціальністю практична психологія, психологія поширюється, згідно Типового положення (4.10) на тих практичних психологів, які мають іншу повну вищу педагогічну освіту і які призначені на ці посади до набрання чинності Законів України: «Про дошкільну освіту» (11.07.2001р.), «Про загальну середню освіту» (13.05.1999 р.), «Про позашкільну освіту» (22.06.2000 р.), «Про професійно-технічну освіту» (10.02.1998 р.) і які працювали й продовжують безперервно працювати у навчальних закладах, вони атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

Щодо атестації соціальних педагогів освітніх закладів, то на сьогодні склалась така ситуація у системі освіти області, що лише незначна кількість цих фахівців має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю соціальна педагогіка.

Подаємо роз'яснення з цього приводу (витяг з листа головного спеціаліста департаменту дошкільної та загальної середньої освіти Р.І.Євтушенко, який був надісланий на всі методкабінети у листопаді 2011): «Враховуючи, що у психологічній службі на посадах соціальних педагогів працює більше половини педагогічних працівників без відповідної фахової освіти, які прийняті на ці посади у зв'язку з тим, що недостатньо було підготовлено спеціалістів з цього напряму діяльності, на таких працівників поширюється дія пункту 3.21 Типового положення, (п.3.21. Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувались вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.)

Звертаємо увагу на те, що за рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з'явився на засідання атестаційної комісії з об'єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки фахівця психологічної служби, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з'ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності (див п.3.4 Змін до Типового положення; наказ МОНМС №1473 від 20.12.2011р).

Відповідно до Типового положення, практичні психологи, соціальні педагоги, методисти з психологічної служби мають право у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня. Порядок подання та розгляду апеляцій визначено п.6.4-6.9 названого документу.

Орієнтовний перелік питань для аналізу ефективності діяльності

практичного психолога освітнього закладу І. Планування діяльності.

1.Системність діяльності. 1. Планування психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного
  процесу школи.

 2. Відображення у планах державних (регіональних, місцевих) програм, наказів

та рішень колегії Міністерства освіти і науки України.

4. Врахування специфіки навчального закладу, пріоритетних завдань, над якими


працює заклад.

II. Психодіагностична діяльність.

 1. Наявність необхідного банку психодіагностичних методик.

 2. Наявність аналітичних довідок, складених за результатами діагностичних
  досліджень, індивідуальних карток психолого-педагогічного діагностування.

 3. Підготовка рекомендацій, наданих психологом за результатами досліджень.

III. Корекційно-розвивальна діяльність.

 1. Наявність банку корекційно-розвивальних програм (погоджених методистом з психологічної служби у рай(міськ)методкабінетах).

 2. Розробка авторських програм.

 3. Аналіз ведення журналу корекційно-розвивальної роботи.

IV. Консультативна діяльність.

 1. Організація і проведення групових та індивідуальних консультацій за результатами діагностичних досліджень.

 1. Аналіз ведення протоколів індивідуальних консультацій.

V. Просвітницька діяльність.

 1. Проведення просвітницької роботи з учнями.

 2. Проведення просвітницької роботи з педагогами.

 3. Проведення просвітницької роботи з батьками.

VI. Навчальна діяльність.

1. Психологічні спецкурси, курси за вибором, факультативи, гуртки.VII. Зв'язки з громадськістю.

1. Співробітництво психолога з державними та громадськими установами й організаціями.VIII. Пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби.

 1. Здійснення діагностики готовності дітей до навчання у школі та проведення
  психолого-педагогічної корекції тих дітей, які виявились не готовими або відстають у
  навчанні.

 2. Психологічний супровід адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів.

 3. Виявлення та розвиток здібностей і обдарованостей дитини.

 4. Психологічне забезпечення допрофільного і профільного навчання та професійного самовизначення учнів.

 5. Соціально-психологічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі.

6. Психологічний супровід підготовки й проходження учнями ЗНО.
IX. Науково-методична діяльність.

 1. Участь психолога у районних, обласних заходах (олімпіаді з педагогіки і психології, МАН, щорічному конкурсі психологічних ідей).

 2. Наявність власних методичних розробок, публікацій

Орієнтовний перелік питань для аналізу ефективності діяльності

соціального педагога освітнього закладу

І. Планування діяльності.

 1. Системність діяльності.

 2. Планування соціально-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу закладу освіти.

 3. Відображення у планах державних (регіональних, місцевих) програм, наказів
  та рішень колегії Міністерства освіти і науки України.

 4. Врахування специфіки навчального закладу, пріоритетних завдань над якими
  працює заклад.

II. Діагностична діяльність.

 1. Наявність та якість необхідного банку діагностичних методик.

 2. Наявність аналітичних довідок, складених за результатами діагностичних
  досліджень.

 3. Якість рекомендацій, наданих соціальним педагогом за результатами досліджень.

III. Соціально-перетворювальна діяльність.

 1. Наявність банку розвивальних тренінгових програм (погоджених методистом
  з психологічної служби в рай(міськ)методкабінеті).

 2. Розробка авторських програм.

 3. Різноманітність форм соціально-перетворювальної роботи.

IV. Консультативна діяльність.

 1. Організація і проведення групових та індивідуальних консультацій за результатами діагностичних досліджень.

 2. Якість розробки стратегії соціально-педагогічної допомоги школярам, які
  мають проблеми у навчанні, поведінці тощо.

 3. Аналіз ведення протоколів індивідуальних консультацій.

V. Профілактична діяльність.

 1. Проведення просвітницько-профілактичної роботи з учнями.

 2. Проведення просвітницько-профілактичної роботи з педагогами.

 3. Проведення просвітницько-профілактичної роботи з батьками.

VI. Навчальна діяльність.

1. Спецкурси, курси за вибором, факультативи, гуртки.VII. Захисна.

1. Співпраця соціального педагога з різними суб'єктами соціального патронажу.VIII. Пріоритетні напрямки діяльності соціального педагога.

 1. Робота з дітьми (соціальний патронаж соціально-незахищених категорій
  дітей; соціальний супровід дитини під час адаптації до умов навчального закладу та
  особливостей навчально-виховного процесу; вивчення особливостей соціального розвитку дитини/сім'ї/колективу; консультування та допомога дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах; соціальні технології у сфері профілактики та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

 2. Робота з педагогічними працівниками (просвіта/консультування з актуальних
  питань навчально-виховного процесу, соціального розвитку дитини; соціально-педагогічний супровід функціонування дитячого/ педагогічного колективу на різних етапах його існування; вивчення особливостей педагогічної діяльності).

 3. Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань сімейного
  виховання, забезпечення прав дитини відповідно до міжнародного та національного

законодавства; формування батьківської відповідальності, вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату тощо).

IX. Науково-методична діяльність.

1. Участь соціального педагога у районних, обласних заходах (МАН, щорічному конкурсі психологічних ідей).2. Наявність власних методичних розробок, публікацій.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка