Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»Сторінка1/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3
ПРОЕКТ

Про затвердження «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року»


Відповідно до ст.ст. 31, 32, 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», з метою спрямування діяльності виконавчих органів Одеської міської ради на досягнення умов, що зрівнюють можливості інвалідів з можливостями здорових людей в усіх сферах суспільного життя, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:
1. Затвердити «Основні напрямки діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року» (додаються).
2. У кожному виконавчому органі Одеської міської ради, задіяному у реалізації основних напрямків, призначити відповідальну особу.
3. Виконавчим органам Одеської міської ради, задіяним у реалізації основних напрямків:

3.1. Складати щорічний відомчий план дій стосовно вирішення проблем інвалідів (у рамках основних напрямків) із зазначенням найменування заходу, терміну його виконання, відповідальної особи, джерел фінансування та надавати його щорічно у січні до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3.2. Надавати щоквартальні звіти до 10 числа місяця після звітного періоду до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
4. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (Китайська О.П.) щорічно у I кварталі за звітним роком вносити на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради інформацію про хід реалізації основних напрямків.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.

Міський голова О. Костусєв

Керуюча справами Т. Герасименко


Додаток

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради

від
Основні напрямки діяльності

виконавчого комітету Одеської міської ради

у вирішенні проблем інвалідів

на період до 2020 року

м. Одеса – 2012

ЗМІСТВступ


6

Розділ 1. Покращення інформованості суспільства


7

Розділ 2. Охорона здоров’я


9

Розділ 3. Освіта


12

Розділ 4. Створення умов доступності


15

Розділ 5. Транспорт


18

Розділ 6. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й

відпочинку
21

Розділ 7. Фізкультура i спорт


23

Розділ 8. Зайнятість


24

Розділ 9. Юридичне забезпечення та соціально-правовий захист


25

Розділ 10. Міжнародні зв’язки


27

Розділ 11. Організаційні заходи щодо реалізації основних напрямків


28

Розділ 12. Очікувані соціальні результати від реалізації основних напрямків


28


Вступ
Протягом останніх років відбулись істотні зміни у ставленні до осіб з особливими потребами в суспільстві. Основою таких змін є визнання рівності прав інвалідів на повноцінне життя у суспільстві і створення державою належних умов для їх реабілітації та соціальної інтеграції.

Питання забезпечення соціально-правового захисту осіб з обмеженими можливостями, створення належних умов для їх всебічної і повноцінної інтеграції у життя суспільства є пріоритетними для кожної цивілізованої країни.

Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне суспільство. В усьому світі ті чи інші можливості обмежено приблизно у кожної десятої людини.

На теперішній час у місті Одесі проживає понад 53 тисячі дорослих інвалідів та більше 2 тисяч дітей-інвалідів.

Для всебічного та системного підходу до забезпечення рівних можливостей та реалізації конституційних прав цієї категорії громадян, створення сприятливих соціально-економічних, медичних, психологічних, організаційних умов для їх інтеграції у суспільне життя розроблено «Основні напрямки діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року» (далі – основні напрямки) відповідно до Конституції України, Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інших міжнародних та державних нормативно-правових актів.

Головними завданнями основних напрямків є:

- створення умов, що зрівнюють можливості осіб з особливими потребами із можливостями інших громадян шляхом усунення фізичних i соціальних бар’єрів, які перешкоджають доступу осіб з особливими потребами до різноманітних сфер життя суспільства;

- повна участь осіб з обмеженими можливостями в усіх видах діяльності i громадського життя;

- створення цивілізованої системи відносин між суспільством i інвалідами шляхом ретельного виконання усіх нормативних актів державного i місцевого рівнів, що стосуються рішення проблем зазначеної категорії громадян.
Пріоритетами реалізації основних напрямків є:
- покращення інформованості суспільства;

- охорона здоров’я;

- освіта;

- створення умов доступності;

- транспорт;

- участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку;

- фізкультура i спорт;

- зайнятість;

- юридичне забезпечення та соціально-правовий захист;

- міжнародні зв’язки.1. Покращення інформованості суспільства
Для залучення громадськості до участі в реалізації прав інвалідів, поліпшення умов їх життєдіяльності, висвітлення у засобах масової інформації питань соціально-правового захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями:


1.1. Створити на офіційному сайті міста окремий тематичний розділ та забезпечити розміщення у ньому інформації стосовно проблем інвалідів, нормативно-правових актів, рішень місцевих органів влади, інформаційних та ілюстративних матеріалів, а також статистичної інформації щодо доступності.

Починаючи з 2012 року

Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


1.2. Запровадити виготовлення та розміщення на рекламних конструкціях у межах міста Одеси соціальної реклами з питань популяризації серед населення толерантного ставлення до інвалідів незалежно від складності їх захворювання, а також необхідності реалізації положень Конвенції ООН про права інвалідів, у тому числі щодо розумного пристосування та універсального дизайну.

Щорічно

Управління реклами Одеської міської ради

1.3. Проводити «круглі столи» щодо забезпечення комплексної доступності об’єктів житлового та громадського призначення, транспортної інфраструктури із:


- проектувальниками та забудовниками


Щорічно,

не менше одного разу на рікУправління архітектури та містобудування Одеської міської ради

- власниками та балансоутримувачами будівель і приміщень установ і організацій різних форм власності


Щорічно,

не менше одного разу на рік

за напрямом


Районні адміністрації Одеської міської ради, управління дорожнього господарства Одеської міської ради, департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


1.4. Проводити «круглі столи» із перевізниками щодо необхідності забезпечення доступності для інвалідів до транспорту.


Щорічно

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.5. Проводити семінари, конференції, «круглі столи» щодо поліпшення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями всіх нозологій.
Щорічно

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


1.6. Організовувати та проводити «круглі столи», конференції, присвячені проблемам молодих інвалідів, сімей інвалідів.

Щорічно

Управління освіти та науки Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


1.7. Сприяти проведенню «круглого столу» із запрошенням представників ринкоутворюючих організацій для з’ясування перспективної потреби у робочій силі, можливостей навчання, перенавчання та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Щорічно

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості (за згодою)


1.8. Доводити до відома громадян міста розклад руху автобусів, обладнаних спеціальним пристроєм для перевезення інвалідів на візках.


Щоквартально

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, комунальне підприємство «Редакція газети «Одеський вісник»

1.9. Сприяти висвітленню визначних спортивних подій та пропагандувати розвиток фізкультурно-спортивного та реабілітаційного руху серед інвалідів.Постійно

Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

1.10. Інформувати інвалідів про зміни та доповнення в законодавстві.

Постійно

Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, комунальне підприємство «Редакція газети «Одеський вісник», департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


1.11. Сприяти залученню керівників виконавчих органів Одеської міської ради до участі в телевізійних програмах, які висвітлюють життя та проблеми інвалідів.

Постійно

Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради


1.12. Розміщувати інформацію стосовно актуальних проблем інвалідів на офіційному сайті Одеської міської ради та на сторінках газети «Одеський вісник».

Постійно

Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради2. Охорона здоров’я
Для удосконалення та поліпшення медичного обслуговування осіб з особливими потребами, попередження та запобігання зростанню рівня інвалідності серед дітей та дорослого населення:


2.1. Забезпечити організацію медичного обслуговування осіб з особливими потребами, у тому числі супровід інвалідів по зору, у лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Одеської міської ради.

Постійно

Управління охорони здоров’я

Одеської міської ради


2.2. Забезпечити на базі реабілітаційних відділень лікувально-профілактичних закладів медичну реабілітацію інвалідів на основі фізіотерапевтичних та ЛФК-кабінетів.
Постійно

Управління охорони здоров’я

Одеської міської ради2.3. Визначити потребу інвалідів і дітей-інвалідів для використання в амбулаторних та побутових умовах у наступних засобах: слухових апаратах, сечоприймачах, високопоглинальних прокладках для жінок, які страждають нетриманням сечі, калоприймачах, підгузниках, зубному протезуванні, та забезпечити ними в межах бюджетного фінансування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Постійно

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління охорони здоров’я Одеської міської ради

2.4. Забезпечити фахові консультації у пологових будинках батькам, у яких народилися діти з вродженими вадами розвитку.

Постійно

Управління охорони здоров’я

Одеської міської ради
2.5. Залучати у разі потреби за попередньою домовленістю делегованих спеціалістів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, освіти, державної служби зайнятості, цільових фондів, що здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, до участі у засіданнях лікарсько-консультативних комісій дитячих поліклінік для складення індивідуальних програм реабілітації для дітей-інвалідів та включити до складу зазначених комісій спеціалістів-фізіотерапевтів та лікарів з лікувальної фізкультури для визначення показань і обсягу реабілітаційного лікування дітей-інвалідів за своїм фахом.

Починаючи

з 2012 рокуУправління охорони здоров’я

Одеської міської ради2.6. Забезпечити якісне заповнення індивідуальної програми реабілітації дітей-інвалідів та визначати обсяг реабілітаційних послуг, не менший від передбаченого Державною типовою програмою реабілітації інвалідів.Постійно

Управління охорони здоров’я

Одеської міської ради


2.7. Видавати перший примірник індивідуальної програми реабілітації дітей-інвалідів законному представнику.
Постійно

Управління охорони здоров’я

Одеської міської ради


2.8. Впровадити в кожному лікувально-профілактичному закладі журнал проведення реабілітаційних заходів інвалідів та дітей-інвалідів для здійснення моніторингу.Постійно

Управління охорони здоров’я

Одеської міської ради2.9. Розробити та затвердити план з проведення навчання педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів з питань надання першої невідкладної допомоги.Починаючи

з 2012 рокуУправління охорони здоров’я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради

2.10. Забезпечити транспортування до лікувально-профілактичних закладів (стаціонарів) та у зворотному напрямку інвалідів відповідно до медичного висновку про необхідність транспортування.
Із січня 2012 року

Управління охорони здоров’я

Одеської міської ради


2.11. Обладнати палати для хворих з обмеженими фізичними можливостями в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів, зокрема у комунальних установах «Міська клінічна лікарня № 3» (відділення кардіології), «Міська клінічна лікарня № 10» (відділення урології), «Міська клінічна лікарня № 11» (відділення хірургії).
Після завершення державного реформування системи охорони здоров’я

Управління охорони здоров’я

Одеської міської ради2.12. Розробити та впровадити міську програму розвитку мережі реабілітаційних закладів, у тому числі лікарсько-фізкультурних.Після завершення державного реформування системи охорони здоров’я

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


2.13. Продовжити роботу зі створення умов доступності для осіб з обмеженими можливостями до лікувально-профілактичних закладів міста.


Після завершення державного реформування системи охорони здоров’я


Управління охорони здоров’я

Одеської міської ради


2.14. Щорічно при формуванні місцевого бюджету визначати видатки на:

- реалізацію індивідуальних програм реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів;

- забезпечення технічними та іншими засобами;

- грошові компенсації інвалідам, дітям-інвалідам при реалізації індивідуальних програм реабілітації у випадках, коли передбачений індивідуальною програмою реабілітації інвалідів і Державною типовою програмою реабілітації інвалідів засіб або послуга реабілітації, які повинні бути надані інваліду, дитині-інваліду безоплатно, не можуть бути надані чи якщо інвалід (законний представник дитини-інваліда) придбав відповідний засіб або оплатив послугу за власний рахунок;

- створення та функціювання реабілітаційних центрів.


Після завершення державного реформування системи охорони здоров’я

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


3. Освіта
«Держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям» (витяг зі ст. 21 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).


3.1. Забезпечити щорічний облік дітей-інвалідів, які навчаються в загальноосвітніх школах або утримуються в дошкільних навчальних закладах освіти.

Щорічно

Управління освіти та науки

Одеської міської ради


3.2. Забезпечити роботу психологічної служби управління освіти та науки Одеської міської ради з охорони психічного здоров'я дітей-інвалідів.Постійно

Управління освіти та науки

Одеської міської ради


3.3. Створити в межах штатного розпису управління освіти та науки Одеської міської ради структурний підрозділ з питань освіти дітей з особливими потребами або покласти відповідні питання на одного зі співробітників управління.2012 рік

Управління освіти та науки

Одеської міської ради3.4. Запровадити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту.

Починаючи з 2012 року

Управління освіти та науки

Одеської міської ради3.5. Запровадити системну консультативну, психолого-педагогічну допомогу батькам дітей зазначеної категорії, починаючи з раннього віку.

Починаючи з 2012 року

Управління освіти та науки

Одеської міської ради


3.6. Запровадити проведення в загальноосвітніх закладах тематичних годин з питань підвищення освіченості усього суспільства стосовно інвалідів, зміцнення поваги до їх прав і достоїнств, висвітлення їх можливостей, індивідуальних особливостей, потенціалу і внеску, а також стосовно ліквідації стереотипів щодо них.
Починаючи

з 2012 рокуУправління освіти та науки

Одеської міської ради


3.7. Організувати інтегроване та інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами, вдосконалити систему індивідуального навчання.
Починаючи

з 1 вересня 2012 рокуУправління освіти та науки

Одеської міської ради


3.8. Включити до навчальних планів загальноосвітніх закладів проведення корекційно-розвиткових занять з учнями в умовах інтегрованого, інклюзивного навчання відповідно до індивідуальної програми реабілітації.Починаючи

з 1 вересня 2012 рокуУправління освіти та науки

Одеської міської ради


3.9. Розробити й реалізувати на базі загальноосвітніх навчальних закладів програми переходу молодих людей з інвалідністю від навчання до роботи, які б включали профорієнтацію, соціально-психологічну підготовку інваліда до працевлаштування, стажування з метою набуття професійного досвіду за конкурентоспроможними професіями та спеціальностями.
Починаючи

з 1 вересня 2012 рокуУправління освіти та науки

Одеської міської ради


3.10. Забезпечити автотранспортом дітей-інвалідів, учнів спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 75 для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку (перевезення від місць мешкання до місць навчання та у зворотному напрямку).Постійно

Управління освіти та науки Одеської міської ради, департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

3.11. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-інвалідів, які утримуються та навчаються в закладах освіти міста.
Щорічно

Управління освіти та науки

Одеської міської ради


3.12. Організувати щорічне літнє оздоровлення дітей-інвалідів.
Щорічно

Управління освіти та науки

Одеської міської ради


3.13. Проводити у закладах освіти благодійної акції «Милосердя» для надання адресної допомоги дітям-інвалідам.
Постійно

Управління освіти та науки

Одеської міської ради3.14. Забезпечити оснащення меблями навчальних дошкільних та загальноосвітніх закладів для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.


Починаючи з 2013 року

Управління освіти та науки

Одеської міської ради


3.15. Облаштувати відповідно до державних будівельних норм, у тому числі згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель та споруд для маломобільних груп населення», будівлі, в яких розташовані дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (всередині та ззовні).
Постійно

Управління освіти та науки

Одеської міської радиКаталог: images -> File -> DODATKI2012 -> ProektISPOLK12
ProektISPOLK12 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № стату т одеської загальноосвітньої школи-інтернату №5 І-ІІІ ступенів одеської міської ради одеської області (нова редакція) Одеса 2012 рік І
DODATKI2012 -> Склад дільничної виборчої комісії №511073 одномандатного виборчого округу №133
DODATKI2012 -> Розпорядження міського голови від 18. 05. 2012 р. №457-01 р План заходів з відзначення у м. Одесі 125-річчя з дня народження двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака № з/п
ProektISPOLK12 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № звіт про виконання Програми розвитку органів самоорганізації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка