Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»Скачати 210.77 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір210.77 Kb.
ТипЗакон
ПРОЕКТ

Про Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, зареєстрованих на території міста Одеси
Відповідно до ст. 144 Конституції України, статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування», з метою організації тісної взаємодії, налагодження плідної співпраці і здійснення спільної з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі – громадські формування), які зареєстровані та діють на адміністративній території міста Одеси, виключення випадків необґрунтованого надання посвідчень і нарукавних пов’язок їх членам, виконавчий комітет Одеської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, зареєстрованих на території міста Одеси (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.08.2012 р. № 378 «Про Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси, та правила видачі посвідчень і нарукавних пов’язок їх членам».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.

Міський голова О. Костусєв


Керуюча справами Т. Герасименко

Додаток до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від №
Вик. П’янкова
Додаток

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради

відПОРЯДОК

здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, зареєстрованих на території міста Одеси


1. Реєстрація та перереєстрація громадських формувань
1.1. Реєстрацію та перереєстрацію громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі – громадські формування) в м. Одесі відповідно до ст. 6 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» здійснює департамент внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – Департамент).

1.2. Протягом місяця після представлення до Департаменту всіх необхідних документів для реєстрації даного громадського формування уповноважена особа Департаменту здійснює їх перевірку і за участю визначених службових осіб проводить засідання з розгляду питання щодо реєстрації (перереєстрації) даного громадського формування. На засідання запрошуються керівник та інші представники даного громадського формування у кількості до 3 осіб.

1.3. Про прийняте рішення про реєстрацію (перереєстрацію) даного громадського формування або про відмову відповідно до ст. 7 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» в реєстрації (перереєстрації) даного громадського формування уповноважена особа Департаменту у 10-денний термін з дня прийняття цього рішення письмово повідомляє заявників: лист надається визначеному засновниками керівнику даного громадського формування або надсилається на вказану ними адресу місця фактичного розташування головного офісу даного громадського формування.

1.4. В разі прийняття рішення про реєстрацію або перереєстрацію даного громадського формування уповноважена особа Департаменту протягом 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення забезпечує виготовлення Свідоцтва про реєстрацію або перереєстрацію, яке має бути засвідчене печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради.

1.5. Свідоцтва про реєстрацію або перереєстрацію громадських формувань надаються їх керівникам з внесенням відповідних записів в спеціально затвердженому директором Департаменту журналі обліку, який веде уповноважена особа Департаменту.

1.6. Після прийняття рішення про реєстрацію або перереєстрацію даного громадського формування уповноважена особа Департаменту розпочинає або поновлює нагляд за його діяльністю та здійснює інші форми зовнішнього контролю згідно зі своєю компетенцією.

1.7. Про зміни персонального складу керівництва громадського формування або місця розташування його головного офісу керівник такого громадського формування має письмово повідомити уповноважену особу Департаменту протягом 5 робочих днів з моменту таких змін.

1.8. Про зміни в персональних даних членів громадських формувань їх керівники мають повідомляти уповноважену особу Департаменту протягом місяця з моменту таких змін або за запитом уповноваженої особи Департаменту – протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного запиту. Письмові повідомлення надсилаються на адресу Департаменту супровідним листом.

1.9. Про наміри внести на зборах (конференції) членів громадського формування зміни до його статутних документів їх керівники у встановлений термін мають повідомити уповноважену особу Департаменту – письмово, надавши проекти таких змін.

1.10. Уповноважена особа Департаменту відповідно до законодавства України створює і оновлює базу даних про діяльність громадських формувань в м. Одесі та персональні дані їх членів.


2. Координація та контроль діяльності громадських формувань
2.1. Уповноважена особа Департаменту у межах своєї компетенції здійснює спільно із органами внутрішніх справ або територіальними підрозділами Південного регіонального управління державної прикордонної служби України (далі – підрозділ прикордонної служби) координацію та контроль діяльності громадських формувань.

2.2. В разі виявлення фактів надання певними громадськими формуваннями уповноваженій особі Департаменту недостовірних даних службові особи Департаменту складають про це акт, в якому відображаються також пояснення керівника відповідного громадського формування.

2.3. В разі виявлення фактів діяльності в м. Одесі громадського формування, відносно якого вступило в законну дію рішення суду про заборону його діяльності, або такого, яке не було зареєстроване або перереєстроване, уповноважена особа Департаменту має негайно звернутися з відповідною заявою до прокурора м. Одеси та повідомити про таке органи внутрішніх справ та підрозділ прикордонної служби.

2.4. Уповноважена особа Департаменту здійснює такі функції:

- збір та перевірки звітів керівників громадських формувань, включно надання пояснень та ознайомлення з відповідними документами про діяльність громадських формувань та про приналежність до них певних осіб;

- збір та перевірки інших повідомлень про діяльність громадських формувань, включно відповідні заяви жителів м. Одеси;


- спостереження за виконанням громадськими формуваннями планових патрулювань з охорони громадського порядку і державного кордону та інших заходів, має право вимагати необхідні документи, одержувати пояснення;

- співучасть у координації оперативних дій громадських формувань у забезпеченні ними охорони громадського порядку під час проведення в м. Одесі масових заходів;

- участь у розгляді, актуванні і судовому оскарженні випадків злісної непокори членів громадських формувань при виконанні ними своїх обов’язків;

- участь у розгляді і актуванні випадків травмування або загибелі членів громадських формувань при виконанні ними своїх обов’язків;

- подання пропозицій міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради про забезпечення громадських формувань службовими приміщеннями, необхідним інвентарем та засобами зв’язку, іншими матеріально-технічними засобами;

- прийом, попередній розгляд, громадське обговорення, узагальнення й передача міському голові або виконавчому комітету Одеської міської ради пропозицій громадських формувань щодо сприяння їх діяльності, запобігання адміністративним проступкам і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню.

2.5. Загальний облік кількісного складу громадських формувань міста Одеси здійснюється у Департаменті шляхом обліку виданих їм посвідчень із зазначенням їх номерів і дати видачі.

2.6. При необхідності Департамент надає узагальнену інформацію про членів громадських формувань, що були виключені із складу до правоохоронних органів та підрозділів прикордонної служби, згідно з чинним законодавством України.

2.7. Керівництво громадських формувань до 5 числа місяця наступного за звітним надає до Департаменту щомісячні графіки виходу членів громадських формувань на спільні чергування (узгоджені керівниками громадських формувань та затверджені начальником відповідного територіального органу внутрішніх справ або підрозділу прикордонної служби).

2.8. Керівництво громадських формувань щомісячно надає письмові звіти про проведені заходи до Департаменту (затверджені начальником відповідного територіального органу внутрішніх справ або підрозділу прикордонної служби).


3. Виготовлення посвідчень та нарукавних пов’язок
3.1. Бланки посвідчень виготовляються власними силами громадського формування або на замовлення виконавчого комітету Одеської міської ради за заявленою потребою громадського формування, а кошти за їх виготовлення відшкодовують громадські формування шляхом авансових внесків виробнику.
3.2. Посвідчення за формою і змістом відповідають опису схематичної діаграми зразка бланка посвідчення члена громадського формування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872 (додаток 1).

3.3. Нарукавні пов’язки виготовляються власними силами громадського формування або на замовлення виконавчого комітету Одеської міської ради за заявленою потребою громадського формування, а кошти за їх виготовлення відшкодовують громадські формування шляхом авансових внесків виробнику.

3.4. Нарукавні пов’язки за формою і змістом відповідають опису зразка нарукавної пов’язки члена громадського формування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872 (додаток 2).
4. Порядок оформлення посвідчень
4.1. При оформленні посвідчень керівник громадського формування надає до Департаменту такі документи:

- список членів громадського формування, підписаний керівником відповідного громадського формування та скріплений печаткою громадського формування (вказується прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, дата народження та місце народження кожного кандидата), узгоджений керівництвом відповідного територіального органу внутрішніх справ Одеської області;

- копію довідки про проходження правової і спеціальної підготовки членом громадського формування у відповідних органах ГУ МВС України в Одеській області;

- документ територіального психоневрологічного закладу про відсутність перебування на спеціалізованому обліку (індивідуально або списком);

- документ територіального наркологічного закладу про відсутність перебування на спеціалізованому обліку (індивідуально або списком);

- фотокартку (2 шт.) на кожного кандидата у члени громадського формування розміром 3х4 см згідно з наданим списком;

- заяву кандидата у члени громадського формування на обробку, використання та зберігання його персональних даних.

4.2. Для отримання посвідчень у разі їх обміну керівник громадського формування надає до Департаменту такі документи:

- список членів громадського формування, підписаний керівником відповідного громадського формування та скріплений печаткою громадського формування (вказується прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, дата народження та місце народження кожного кандидата), узгоджений керівництвом відповідного територіального органу внутрішніх справ Одеської області;

- фотокартку (1 шт.) на кожного члена громадського формування розміром 3х4 см згідно з наданим списком;

- документ територіального психічного закладу про відсутність перебування на спеціалізованому обліку – оновлений (індивідуально або списком);

- документ територіального наркологічного закладу про відсутність перебування на спеціалізованому обліку – оновлений (індивідуально або списком);

- посвідчення, термін дії яких закінчився.

4.3. Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради та мастиковою печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради.

4.4. Посвідчення та їх бланки підлягають обліку як документи суворої звітності.
5. Видача посвідчень та нарукавних пов’язок
5.1. У Департаменті ведеться облік: 
- надходження і видачі бланків посвідчень і нарукавних пов’язок; 
- виданих посвідчень і нарукавних пов’язок; 
- зіпсованих, загублених та знищених посвідчень.

5.2. Облік надходження і видачі бланків посвідчень і нарукавних пов’язок; виданих посвідчень і нарукавних пов’язок; зіпсованих, загублених та знищених посвідчень ведеться в спеціально затверджених директором Департаменту журналах.

5.3. Посвідчення та нарукавні пов’язки вручаються уповноваженою особою Департаменту особисто кожному члену громадського формування в урочистій обстановці під розписку в журналі виданих посвідчень і нарукавних пов’язок Департаменту у термін 15-ти робочих днів після представлення керівником громадського формування всіх необхідних документів до Департаменту.

5.4. При плановій заміні посвідчень, термін дії яких закінчився, видання нових посвідчень може проводитися через керівників відповідних громадських формувань під розписку в журналі виданих посвідчень і нарукавних пов’язок Департаменту для подальшого вручення членам громадського формування.

5.5. Посвідчення видаються терміном на 1 (один) рік.

5.6. Дія посвідчення розповсюджується лише на адміністративну територію міста Одеси.

5.7. Посвідчення, термін дії якого закінчився, підлягає обов’язковому поверненню до Департаменту для подальшого знищення, про що робиться відмітка в журналі та складається відповідний акт.

5.8. У випадку втрати посвідчення його власник повинен негайно письмово повідомити про це керівника громадського формування. Про кожне втрачене посвідчення керівник в 3-денний термін повідомляє Департамент із зазначенням номера посвідчення, прізвища, ім'я та по батькові, дати видачі, дати закінчення строку чинності посвідчення. 

5.9. Посвідчення та нарукавні пов’язки, що не відповідають встановленому зразку, заповнені з помилками та виправленнями, вважаються недійсними та підлягають негайному вилученню із користування і знищенню у встановленому Порядку.

5.10. У разі виходу або виключення особи з членів громадського формування керівник такого громадського формування у 3-денний термін інформує про це Департамент та повертає отримані раніше посвідчення до Департаменту у 10-денний термін для знищення, про що складаються відповідні акти.

5.11. У разі саморозпуску або примусового розпуску за рішенням суду громадського формування, керівник такого громадського формування повертає всі отримані раніше посвідчення до Департаменту для знищення, про що складаються відповідні акти.

5.12. Використання посвідчення члена громадського формування іншими особами, купівля, продаж або інша оплатна його передача чи підробка тягне за собою встановлену законодавством відповідальність.

5.13. Нарукавні пов’язки членам громадських формувань надаються безстроково.
6. Прикінцеві положення
Департамент всебічно сприяє зміцненню партнерських відносин між органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, підрозділами прикордонної служби, засобами масової інформації з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку.

Керуюча справами Т. Герасименко

Додаток 1

до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 грудня 2000 р. № 1872

ОПИС
зразка бланка посвідчення члена громадського формування
з охорони громадського порядку і державного кордону


1. Бланк посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (далі – посвідчення) є карткою розміром 74,0 +(-) 0,75 x 105,0 +(-) 0,75 міліметрів із закругленими кутами.2. На лицьовому боці посвідчення посередині надруковано слово "Посвідчення", а нижче – слова "Пред'явник цього посвідчення наділений правами та обов'язками, передбаченими Законом України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (1835-14). Лицьовий бік посвідчення зафарбовується синім кольором, а написи наносяться жовтим кольором (схематична діаграма додається).


3. На зворотному боці посвідчення зазначаються орган місцевого самоврядування, що його видав, номер посвідчення, прізвище, ім'я та по батькові пред'явника, дата видачі і термін дії посвідчення, а також відводиться місце для фотокартки особи, якій воно оформляється. Зворотний бік посвідчення друкується фарбою жовтого кольору, а написи наносяться синім кольором (схематична діаграма додається).

Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом посадової особи та мастиковою печаткою органу, що його видав.
4. Для захисту внесеної до посвідчення інформації може використовуватися прозора плівка для холодного або гарячого ламінування.

СХЕМАТИЧНА ДІАГРАМА
зразка бланка посвідчення члена громадського формування
з охорони громадського порядку і державного кордону


Лицьовий бік-------------------------------------------------------------

| | |

| | |

| | |

| | |

______|_____________________ | |

| | ПОСВІДЧЕННЯ | |

| | | |

| | | |

| ___|____ | |

| | | Пред'явник цього посвідчення наділений правами | |

| | | та обов'язками, передбаченими Законом України |74|

| | | "Про участь громадян в охороні громадського | |

43| | | порядку і державного кордону" | |

| | | | |

| | | | |

|27| | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

-------------------------------------------------------------------

| 105 |

|-------------------------------------------------------|
Зворотний бікНазва органу місцевого самоврядування

--------------------------------------

------------------------+--------------------------------

| ......................|.............................. |

| . . |

| ..................................................... |

| |

| ------------------- ПОСВІДЧЕННЯ N __________________ |

| | | |

| | | ________________________________ |

| | | (прізвище, |

| | | ________________________________ |

| | | ім'я, |

| | | ________________________________ |

| | | по батькові) |

| | | є членом _______________________ |

| ------------------- (назва |

| МП ________________________________ |

| громадського формування) |

| ___________________ |

| підпис посадової Дата видачі " "________ ____ р. |

| особи органу |

| місцевого Дійсне до " "________ ____ р. |

| самоврядування |

---------------------------------------------------------Розміри наведені у міліметрах


Додаток 2

до Порядку
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 грудня 2000 р. № 1872

ОПИС
зразка нарукавної пов'язки члена громадського
формування з охорони громадського порядку і
державного кордону


1. Нарукавна пов'язка члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону має форму прямокутника розміром 100 x 300 міліметрів і виготовляється з напівжорсткої тканини синього кольору. Краї пов'язки окантовуються тканиною жовтого кольору. З обох боків пришивається тасьма (резинка) для закріплення пов'язки на руці.


2. Посередині пов'язки у два ряди літерами заввишки 15 міліметрів фарбою жовтого кольору наноситься напис "ОХОРОНА ПОРЯДКУ" (може вишиватися нитками такого ж кольору).
3. Пов’язка носиться на лівій руці посередині плечового суглоба.Каталог: images -> File -> DODATKI2013 -> PROEKTispolkom
PROEKTispolkom -> Рішення Одеської міської ради від № стратегі я Економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року одеса 2013 Зміст Стор
PROEKTispolkom -> Програма соціально-економічного розвитку
PROEKTispolkom -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № статут комунальної установи «міська клінічна лікарня №3 імені професора л. Й. Алейнікової» (нова редакція) м. Одеса 2013
PROEKTispolkom -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про адміністративні послуги»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка