Закону України "Про дорожній рух та його безпеку"Сторінка6/22
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.24 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки

 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки відносно дорожнього руху та його безпеки належить розроблення на основі Типової програми підготовки (самопідготовки) водіїв транспортних засобів, розробленої та затвердженої Національним бюро:

 1. стандартів професійно-технічної освіти для здобуття громадянами професії "водій транспортного засобу" тієї чи іншої категорії (категорій) у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах (закладах освіти) з урахуванням вимог розділу Х цього Закону;

 2. програм навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах освіти з урахуванням вимог розділу Х цього Закону;

 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки відносно дорожнього руху та його безпеки також належать:

 1. організація в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних закладах освіти навчання різних груп населення нормам поведінки відповідно до цього Закону та відповідальності за їх порушення;

 2. розроблення типових програм навчання учнів правил безпечної поведінки на дорозі у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах;

3) облік закладів освіти, пов’язаних з навчанням, перенавчанням і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів;

4) інші повноваження, передбачені законодавством України.

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за цим Законом належить участь у розробленні учбових програм навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах освіти.

 2. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за цим Законом належить розроблення:

 1. порядку медичного огляду і переогляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, з урахуванням вимог статті 24 цього Закону, проведення психофізіологічного тестування з оцінкою рівня професійно важливих психофізіологічних якостей, переліку медичних протипоказань фізичної і розумової здатності для керування транспортними засобами;

 2. ліцензійних умов діяльності, пов’язаної з медичним оглядом кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з метою виявлення фізичної та розумової здатності до керування транспортними засобами, проведенням огляду водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під дією лікарських препаратів, які впливають на здатність до керування, та порядку контролю за їх додержанням;

 3. порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під дією лікарських препаратів, які впливають на здатність до керування, і проведення такого огляду;

 4. програм підготовки з надання домедичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, контроль за їх виконанням;

 5. порядку забезпечення соціального захисту та безпечних умов праці водіїв і контролю за його дотриманням, з урахуванням вимог статті 22 цього Закону.

 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за цим Законом також належать:

 1. ліцензування діяльності суб'єктів господарювання (ліцензіатів), пов’язаної з медичним оглядом кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з метою виявлення фізичної та розумової здатності для керування транспортними засобами, проведенням огляду водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під дією лікарських препаратів, які впливають на здатність до керування транспортним засобом;

 2. організація забезпечення потерпілих під час дорожньо-транспортних пригод екстреною медичною допомогою;

 3. інші повноваження, передбачені законодавством України.

Стаття 12. Порядок утворення Національного бюро безпеки дорожнього руху та його повноваження

 1. Національне бюро безпеки дорожнього руху (далі – Національне бюро) є спеціальним державним органом, на який покладається головна державна функція вдосконалення та корегування єдиної державної політики, а також єдиних державних цільових програм у сфері дорожнього руху та його безпеки шляхом координації діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських організацій у цьому питанні, та напрацювання відповідних законодавчих змін, спрямованих на удосконалення дорожнього руху та підвищення його безпеки.

 2. Завданням Національного бюро є:

 1. дослідження проблем дорожнього руху, аналіз стану та причин дорожньо-транспортної аварійності в державі на підставі статистичних відомостей автоматизованих баз даних про дорожньо-транспортні пригоди, моніторинг та вивчення соціально-економічних аспектів проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху;

 2. узагальнення практики застосування та розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері дорожнього руху та його безпеки, правове, наукове, експертно-аналітичне дослідження проектів законів, нормативних актів у цій сфері, а також відповідальності за їх порушення на території України, що подаються до Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України суб’єктами права законодавчої ініціативи;

 3. дослідження проблем та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності здійснення державного та відомчого контролю і нагляду у сфері дорожнього руху та його безпеки;

 4. планування та реалізація заходів з профілактики безпеки дорожнього руху за рахунок загальнодержавного Фонду безпеки дорожнього руху.

 1. Національне бюро утворюється Верховною Радою України відповідно до цього та інших законів України у кількості дев'яти осіб: п'ятьох кандидатур за поданням Голови Верховної Ради України та чотирьох – Прем'єр-міністра України. Члени Національного бюро обирають із свого складу Голову та його заступників. Повноваження члена Національного бюро починаються з дня його призначення і тривають п'ять років, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Члени Національного бюро є державними службовцями першої категорії.

3.1. Кандидати, що подаються до складу Національного бюро Головою Верховної Ради України, мають представляти загальнодержавні громадські організації учасників дорожнього руху.

3.2. Кандидати, що подаються до складу Національного бюро Прем'єр-міністром України, мають представляти центральні органи державної виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки відповідно до частини четвертої статті 4 цього Закону.

3.3. Кандидати, що подаються до складу Національного бюро, повинні мати досвід роботи або діяльності у сфері дорожнього руху та його безпеки не менш 5 років та стаж керування транспортними засобами не менш 10 років. 1. Правову основу діяльності Національного бюро становлять Конституція України, міжнародні договори України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

 2. Національне бюро є юридичною особою, має бланки, печатку із своїм найменуванням та зображенням Державного Герба України.

 3. Діяльність Національного бюро ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування міжнародних норм та стандартів у сфері дорожнього руху та його безпеки, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень.

 4. Рішення Національного бюро, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для розгляду та виконання органами державної виконавчої влади, підприємствами та установами.

 5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного бюро здійснюється за рахунок загальнодержавного Фонду безпеки дорожнього руху, за допомогою робочого органу – секретаріату, структура якого має відповідати основному завданню та компетенції Національного бюро.

Структура, штатна чисельність секретаріату Національного бюро та положення про нього затверджуються Головою Національного бюро.

 1. Наукове забезпечення заходів з удосконалення дорожнього руху та його безпеки покладається на спеціалізовану наукову установу, підпорядковану Національному бюро. Ця установа є головною з цього питання і здійснює координацію науково-дослідних і проектно-конструкторських розробок, які здійснюються науковими установами України.

 2. До повноважень Національного бюро належать:

 1. забезпечення інституціональних засад державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначених статтею 5 цього Закону;

 2. проведення моніторингу та вивчення соціально-економічних аспектів проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху;

 3. аналіз стану та причин дорожньо-транспортної аварійності в державі на підставі інформації автоматизованих баз даних про дорожньо-транспортні пригоди, формування вимог до порядку обліку та аналізу дорожньо-транспортних пригод;

 4. розроблення та надання пропозицій органам державної влади щодо вдосконалення та оперативного корегування державної політики та державних цільових програм у сфері дорожнього руху та його безпеки на підставі аналізу стану та причин дорожньо-транспортної аварійності в державі, а також узагальнення практики застосування законодавства у сфері дорожнього руху та його безпеки;

 5. забезпечення взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, підприємств, установ та громадських організацій у сфері дорожнього руху та його безпеки;

 6. контроль за виконанням державних цільових програм та результативністю роботи центральних органів виконавчої влади у сфері дорожнього руху та його безпеки;

 7. розроблення рекомендацій щодо впровадження новітніх технологій і розробок у практичну діяльність органів державної влади, що забезпечують дорожній рух та його безпеку;

 8. підготовка проектів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності щодо функціонування Єдиного державного електронного реєстру забезпечення дорожнього руху та його безпеки, передбаченого статтею 82 цього Закону, а також застосування контрольно-вимірювальних приладів (засобів), що використовуються для контролю за експлуатацією транспортних засобів, а також фіксації, профілактики або припинення правопорушень у сфері дорожнього руху та його безпеки;

 9. планування та координація заходів з профілактики безпеки дорожнього руху за рахунок загальнодержавного Фонду безпеки дорожнього руху, передбаченого статтею 20 цього Закону;

 10. розгляд скарг та пропозицій учасників дорожнього руху відносно організації та забезпечення дорожнього руху.

 1. Національне бюро розробляє та затверджує:

 1. плани проведення профілактичних та пропагандистських заходів з питань безпеки дорожнього руху серед населення, у тому числі з використанням засобів масової інформації;

 2. єдині вимоги до Центрів тестування водіїв транспортних засобів, передбачених частиною третьою статті 74 цього Закону;

 3. порядок та правила приймання теоретичних тестів і тестів на навички і поведінку водія під час складання іспитів для отримання громадянами права керування транспортними засобами з урахуванням вимог розділу XI цього Закону;

 4. Положення про порядок підготовки та допуску екзаменаторів до приймання іспитів для отримання громадянами права керування транспортними засобами у відповідності до вимог статей 76 та 77 цього Закону;

 5. типову програму підготовки (самопідготовки) водіїв транспортних засобів;

 6. типову програму підвищення кваліфікації водіїв, які мають відкриті категорії В, С1, С, Д1, Д, С1Е, СЕ, Д1Е, ДЕ або декілька з них, і працюють за професією "Водій".

 1. До повноважень Національного бюро належать: акредитація навчальних закладів, що здійснюють підготовку екзаменаторів; допуск екзаменаторів до проведення іспитів для отримання громадянами права керування транспортними засобами; атестація осіб, що здійснюють навчання практичному водінню кандидатів у водії.

 2. Виключно Національним бюро затверджуються:

 1. єдині вимоги до порядку, обліку та здійснення аналізу дорожньо-транспортних пригод;

2) єдиний перелік питань, у відповідності до вимог статті 76 цього Закону, для проведення теоретичних тестів під час складання іспитів для отримання громадянами права керування транспортними засобами;

3) єдиний порядок медичного огляду і переогляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, передбачений статтею 24 цього Закону, критерії та умови проведення психофізіологічного тестування з оцінкою рівня професійно важливих психофізіологічних якостей, перелік медичних протипоказань фізичної і розумової здатності для керування транспортними засобами. 1. З Національним бюро, або уповноваженою ним установою (підприємством, організацією) погоджується видання Правил дорожнього руху та навчально-методичної літератури (у тому числі на цифрових носіях) з питань дорожнього руху та його безпеки у частині відповідності законодавству України.

 2. До повноважень Національного бюро можуть належати інші питання, передбачені законодавством України.

 3. Національне бюро має право:

 1. розробляти і вносити на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно формування та реалізації державної політики, поліпшення діяльності органів місцевого самоврядування та їх виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, фінансування відповідних заходів, визначення концептуальних напрямів створення та розвитку національної системи забезпечення безпеки дорожнього руху, залучення інвестицій, спрямованих на її розвиток, використання можливостей вітчизняних підприємств, установ та організацій у розв'язанні нагальних проблем безпеки дорожнього руху, удосконалення національного законодавства, створення міжнародної договірно-правової бази щодо співробітництва з цих питань тощо;

 2. одержувати в установленому порядку від органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

 3. заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

 4. утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в них працівників державних органів, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), провідних учених, висококваліфікованих спеціалістів-практиків, представників громадських організацій та фондів, зокрема міжнародних;

 5. ініціювати проведення в установленому порядку перевірки виконання вимог законодавства з питань забезпечення безпеки дорожнього руху органами центральної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади

 1. До повноважень органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади у сфері дорожнього руху та його безпеки належать:

 1. участь у реалізації єдиної державної політики в галузі дорожнього руху та його безпеки шляхом виконання вимог законодавства та рішень центральних органів виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку;

 2. участь у розробленні державних цільових програм розвитку дорожнього руху та його безпеки на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах;

 3. розробка, затвердження та реалізація обласних, міських і районних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;

 4. прийняття нормативних актів з питань дорожнього руху та його безпеки, за винятком тих, що належать до компетенції центральних органів державної виконавчої влади;

 5. розроблення порядку примусової евакуації транспортних засобів з метою зміни місця їх розташування для забезпечення безперешкодного руху інших транспортних засобів або пішоходів;

 6. участь у проведенні аудиту безпеки дорожнього руху;

 7. розгляд справ про адміністративні правопорушення у передбачених законодавством випадках і накладення адміністративних стягнень;

 8. погодження проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;

 9. розроблення пропозицій, планів, проектів та схем стосовно: обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт; проектів та схем організації дорожнього руху, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору; розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або червоних лініях міських вулиць і доріг та їх штучних спорудах малих архітектурних форм (кіосків, павільйонів, рекламоносіїв, пересувних торговельних пунктів); порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;

 10. організація дорожнього руху на території області, міста і району, впровадження генеральних планів, проектів згідно з відповідними генеральними планами, проектами детального планування забудови населених пунктів, автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації екологічно безпечних умов дорожнього руху;

 11. забезпечення розвитку мережі місцевих автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, їх утримання та охорони;

 12. організація на території обслуговування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів;

 13. формування обласних, міських і районних фондів, у тому числі позабюджетних, для фінансування програм, проектів і окремих заходів, спрямованих на розвиток дорожнього руху та підвищення його безпеки;

 14. облік дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування, виявлення місць їх концентрації та аварійно-небезпечних ділянок доріг (вулиць) і залізничних переїздів, здійснення невідкладних заходів щодо ліквідації причин, які призводять до небезпеки для дорожнього руху;

 15. розроблення профілактичних заходів щодо запобігання виникненню дорожньо-транспортних пригод та контроль за їх виконанням;

 16. організація та здійснення заходів щодо медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, надання своєчасної домедичної і медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

 17. створення умов для забезпечення функціонування та своєчасного і якісного надання екстреної медичної допомоги;

 18. здійснення та фінансування заходів, пов'язаних із профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

 19. організація і забезпечення навчання різних соціально-вікових груп населення цього Закону, планування заходів, пов'язаних із профілактикою його безпеки, та контроль за їх виконанням;

 20. проведення роботи з пропаганди безпеки дорожнього руху, вимог екологічної безпеки;

 21. сприяння розвитку мережі технічного обслуговування, ремонту транспортних засобів та здійснення обов'язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації;

 22. прийняття рішень про розміщення та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів;

 23. організація забезпечення індивідуальних власників транспортних засобів платними стоянками та колективними гаражами, встановлення порядку і здійснення заходів щодо забезпечення охорони транспортних засобів на платних стоянках та в колективних гаражах;

 24. участь у впровадженні на території обслуговування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі;

 25. керівництво роботою зі стягнення податків, зборів та інших обов'язкових платежів у сфері дорожнього руху.

 1. Органи місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у сфері дорожнього руху мають право розглядати і вирішувати інші питання, які відповідно до законодавства України належать до їх відання.

Стаття 14. Участь міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху

 1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та об'єднання у межах своєї компетенції забезпечують безпеку дорожнього руху, несуть відповідальність за виконання державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху, видають нормативно-правові акти про дорожній рух, що не суперечать законодавству про дорожній рух, сприяють підприємствам, установам та організаціям, що входять до їх складу, у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху.

 2. Підприємства, установи та організації усіх форм власності та господарювання розробляють і здійснюють заходи для забезпечення і пропаганди безпеки дорожнього руху, проводять у трудових колективах профілактичну роботу з дотримання вимог законодавства про дорожній рух, за згодою з первинними профспілковими організаціями включають до колективних договорів вимоги щодо форм заохочення членів трудового колективу за належне виконання ними обов'язків учасників дорожнього руху, або впливу – за порушення цих обов’язків, встановлених законодавством України про дорожній рух.

 3. Об'єднання громадян і громадяни мають сприяти органам державної влади та органам місцевого самоврядування у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки, комфорту та культури дорожнього руху.

 4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування залучають об’єднання громадян та громадян до процесу формування і реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки і враховувати їхні пропозиції, зауваження та скарги з цих питань.

 5. Держава забезпечує проведення пільгової податкової політики щодо об'єднань громадян, головною метою яких є проведення заходів з підвищення безпеки, комфорту та культури дорожнього руху.

Каталог: uploads -> filemanager -> file
uploads -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
uploads -> Кроки до майстерності Ділова гра
uploads -> Громадська та виховна робота
uploads -> Урок мудромовлення тема. Найбільше багатство здоров'я
uploads -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
uploads -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
file -> Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що зафіксовані в автоматичному режимі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка