Закону України "Про дорожній рух та його безпеку"Сторінка19/22
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.24 Mb.
ТипЗакон
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Стаття 80. Спостереження за дорожнім рухом та його безпекою

 1. Під спостереженням за дорожнім рухом слід розуміти візуальний або за допомогою спеціальних технічних засобів (приладів), які мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, у тому числі працюючих в автоматичному режимі, контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху встановлених правил, норм, нормативів та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, доцільністю та ефективністю організації дорожнього руху.

 2. Візуальний контроль за дорожнім рухом та його безпекою може бути відкритим або прихованим і здійснюється поліцейськими Національної поліції України під час:

 • патрулювання з використанням транспортних засобів чи в пішому порядку;

 • несення служби на постах (у тому числі стаціонарних);

 • здійснення регулювально-розпорядчих дій.

 1. Під час візуального контролю за дорожнім рухом та його безпекою з метою фіксації порушень Правил дорожнього руху поліцейські мають право використовувати спеціальні технічні засоби (прилади), які мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засоби фото- і кінозйомки, відеозапису.

 2. Забороняється застосування технічних засобів (приладів), які не відповідають вимогам технічних регламентів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 3. При порушенні учасником дорожнього руху вимог законодавства поліцейський уживає заходів щодо припинення правопорушення у передбачений законодавством спосіб.

 4. Порядок спостереження за дорожнім рухом та його безпекою, порядок застосування спеціальних технічних засобів, що використовуються для фіксації правопорушень, визначається та затверджується Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 81. Автоматизована система державного нагляду і контролю за дорожнім рухом та його безпекою

 1. Автоматизована система державного нагляду і контролю за дорожнім рухом та його безпекою призначена для забезпечення дотримання вимог цього Закону учасниками дорожнього руху шляхом виявлення і автоматичної фіксації (без участі оператора) за допомогою фотозйомки і/або відеозапису транспортного засобу в момент скоєння правопорушення, з подальшою ідентифікацією транспортного засобу та встановленням його власника.

 2. Автоматизована система державного нагляду і контролю за дорожнім рухом та його безпекою має забезпечувати:

  • автоматичне виявлення і фото/відео фіксацію адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, які мають явні ознаки порушення вимог цього Закону (перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть та пішохідних переходів, зокрема вимог сигналів світлофорів, порушення правил маневрування та обгону тощо);

  • автоматизоване накладення адміністративних стягнень за порушення вимог цього Закону і контроль процесу їх виконання;

  • надання інформації щодо транспортних засобів, які фіксуються контрольно-вимірювальними засобами, до Єдиного державного електронного реєстру забезпечення дорожнього руху та його безпеки (далі – Державний реєстр безпеки дорожнього руху).

 1. Автоматична система виявлення і фото/відео фіксації адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху та його безпеки повинна забезпечувати неупереджене виявлення та об’єктивну фіксацію фактичних даних про порушення вимог цього Закону за рахунок мережі спеціальних технічних контрольно-вимірювальних засобів (далі – КВЗ), а також накопичення і верифікацію фактичних даних про порушення в спеціалізованому інформаційно-обчислювальному центрі Державного реєстру безпеки дорожнього руху.

 2. Фактичні дані, що надають КВЗ, повинні бути достатніми для визначення суті правопорушення та його правової оцінки.

 3. Збирання, оброблення, зберігання та передавання інформації щодо транспортних засобів, що беруть участь у дорожньому русі, а також про правопорушення, зафіксовані за допомогою технічних засобів, що працюють в автоматичному режимі, здійснюється за допомогою спеціалізованого інформаційно-обчислювального центру процесингового центру у сфері накладення адміністративних стягнень за порушення вимог цього Закону і контролю процесу їх виконання, який повинен забезпечувати:

  • доступ до фактичних даних і їх верифікацію;

  • доступ до персональних баз даних власників транспортних засобів;

  • доступ до платіжних систем;

  • автоматизований аналіз фактичних даних;

  • автоматизоване формування постанови про адміністративне правопорушення;

  • захист від видалення відбракованих персоналом фактичних даних;

  • публікацію постанов разом з фактичними даними на клієнтському сервері;

  • обов’язкове та автоматичне (за допомогою електронних засобів зв'язку) інформування власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи (осіб) про факт фіксації скоєного та зафіксованого правопорушення на транспортному засобі, що йому належить;

  • повідомлення правопорушників про накладання стягнення;

  • здійснення автоматизованого обліку накладених та сплачених штрафів (білінгу);

  • надання інформації щодо транспортних засобів, які фіксуються контрольно-вимірювальними засобами, до Державного реєстру безпеки дорожнього руху.

  • надання доступу до фактичних даних на вимогу суду.

 1. КВЗ повинні мати сертифікат відповідності вимогам Технічного регламенту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

 2. Використання КВЗ, які не відповідають вимогам Технічного регламенту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, забороняється.

 3. Автоматична система державного нагляду і контролю за дорожнім рухом та його безпекою повинна відповідати вимогам законодавства України про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах щодо захисту відкритої інформації, що належить державі.

 4. Автоматизована система процесингового центру у сфері накладення адміністративних стягнень за порушення вимог цього Закону і контролю процесу їх виконання повинна відповідати вимогам законодавства України про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах щодо захисту конфіденційної інформації, що належить державі, а також Закону України "Про захист персональних даних".

 5. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху та його безпеки, зафіксовані в автоматичному режимі, визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кабінетом Міністрів України.

 6. Джерелами фінансування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 82. Облік та реєстрація процесів, пов’язаних з дорожнім рухом та його безпекою

 1. Облік та реєстрація процесів, пов’язаних з дорожнім рухом та його безпекою, здійснюється за допомогою Державного реєстру безпеки дорожнього руху, що відповідає вимогам технічного регламенту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, і який представляє собою сукупність організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та інформаційно-телекомунікаційних засобів, що забезпечують обробку інформації (уведення, приймання, отримання, передавання, реєстрація, зберігання) та автоматизований доступ до інформаційних ресурсів (баз даних) суб’єктів системи.

 2. Метою Державного реєстру безпеки дорожнього руху є вдосконалення організації визначених законодавством облікових та реєстраційних процесів, які здійснюються органами державної влади, що за цим Законом беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки.

 3. Призначення Державного реєстру безпеки дорожнього руху – інформаційно-аналітичне та організаційно-технологічне забезпечення службової діяльності органів державної влади, що беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки, а також у сфері транспорту та дорожнього господарства й інших, пов‘язаних з безпекою дорожнього руху сферах.

 4. Порядок та умови доступу користувачів до Державного реєстру безпеки дорожнього руху визначаються Кабінетом Міністрів України.

 5. Основними завданнями Державного реєстру безпеки дорожнього руху є:

 1. автоматизація процесів обліку отриманої інформації, обробки інформаційних запитів, пошук та відбір необхідної інформації;

 2. виконання інформаційно-пошукових заходів, проведення аналітичних досліджень;

 3. наскрізний контроль за своєчасністю і повнотою надання первинних облікових та інформаційно-пошукових документів, проведення аналізу їх повноти, сумісності та об’єктивності.

 1. Інформаційними ресурсами (об’єктами обліку) Державного реєстру безпеки дорожнього руху є об’єктивно поєднаний набір відомостей, що безпосередньо стосується реєстрації, обліку та контролю транспортних засобів, їх власників та адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху, а також інших подій, які накопичуються в процесі службової діяльності органів державної влади, що беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки.

 2. До складу інформаційних ресурсів Державного реєстру безпеки дорожнього руху належать відомості щодо:

 1. державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, присвоєних буквенно-числових значень номерних знаків транспортних засобів;

 2. проведення обов'язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації;

 3. екзаменаторів, які здійснюють прийом іспитів на отримання права керування транспортними засобами;

 4. результатів приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами, а також права перевезення пасажирів, великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів;

 5. обліку виданих посвідчень водія;

 6. результатів проведення попередніх, періодичних і позачергових медичних оглядів водіїв;

 7. обліку дорожньо-транспортних пригод;

 8. обліку адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху та його безпеки, у тому числі зафіксованих за допомогою технічних засобів, що працюють в автоматичному режимі;

 9. видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв;

 10. обліку спеціальної продукції.

 1. На базі Державного реєстру безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ проводить облік суб’єктів господарювання, що здійснюють:

 1. продаж транспортних засобів і складових частин до них, що мають ідентифікаційні номери;

 2. виробництво номерних знаків для транспортних засобів;

 3. державну реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів, видачу свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків;

 4. приймання іспитів на отримання права керування транспортними засобами, а також права перевезення пасажирів, великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів.

На базі Державного реєстру безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ також здійснює облік:

 1. бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водіїв, а також транзитних номерних знаків транспортних засобів;

 2. колісних транспортних засобів, що підлягають державній та відомчій реєстрації, а також їхніх власників;

 3. дорожньо-транспортних пригод;

 4. адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху та його безпеки.

 1. На базі Державного реєстру безпеки дорожнього руху центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту та дорожнього господарства здійснює облік суб’єктів господарювання, що здійснюють:

 1. експлуатацію міського автомобільного та електричного транспорту;

 2. дорожнє перевезення пасажирів, великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів;

 3. обов'язкову перевірку придатності транспортних засобів до експлуатації;

 4. установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) та обмежувачів швидкості в автотранспортних засобах;

 5. проведення сертифікаційних випробувань дорожньо-транспортних засобів;

 6. діяльність у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту та дорожнього господарства здійснює також облік:

 1. адміністративних правопорушень у сфері надання послуг з перевезення пасажирів або вантажу;

 2. договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

 3. об'єктів дорожнього сервісу.

 1. На базі Державного реєстру безпеки дорожнього руху центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки здійснює облік закладів освіти, що здійснюють навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

 2. На базі Державного реєстру безпеки дорожнього руху центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я проводить облік суб’єктів господарювання, що здійснюють:

 1. проведення психофізіологічних тестів та медичних оглядів на виявлення розумової та фізичної придатності осіб до керування транспортними засобами;

 2. огляд водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під дією лікарських препаратів, що впливають на здатність до керування транспортними засобами.

 1. Інформація, що обробляється в Державному реєстрі безпеки дорожнього руху, відноситься до державного інформаційного ресурсу і підлягає захисту відповідно до вимог законодавства України.

 2. Утримувачем і розпорядником Державного реєстру безпеки дорожнього руху є уповноважений підрозділ Міністерства внутрішніх справ України. Завданням розпорядника є керування Державним реєстром безпеки дорожнього руху та відповідними складовими системами, контроль за формуванням та підтриманням в актуальному стані інформаційних ресурсів, надання користувачам прав доступу до Державного реєстру безпеки дорожнього руху.

 3. Користувачами Державного реєстру безпеки дорожнього руху є уповноважені представники органів державної влади, що беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки, а також у сфері транспорту та дорожнього господарства й інших, пов‘язаних з безпекою дорожнього руху сферах, інших державних і недержавних установ та організацій, суб'єкти господарювання та громадяни, яким у встановленому порядку надані відповідні права доступу до інформації в цій системі.

 4. Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, що міститься у Державному реєстрі безпеки дорожнього руху, є відкритою та загальнодоступною.

15.1. Утримувач та розпорядник Державного реєстру безпеки дорожнього руху забезпечує реалізацію права кожного громадянина знайомитися з інформацією про себе, яка зберігається в інформаційних підсистемах Державного реєстру безпеки дорожнього руху.

15.2. Для фізичних та юридичних осіб, які в паперовій формі подали заяву особисто або направили її поштою (чи в електронному вигляді за умови ідентифікації таких осіб з використанням електронного цифрового підпису або іншого альтернативного засобу ідентифікації особи) уповноваженим органам Міністерства внутрішніх справ України, інформація з Державного реєстру безпеки дорожнього руху надається шляхом пошуку за суб’єктом (власником транспортного засобу) в електронній формі через офіційний веб-сайт утримувача та розпорядника Державного реєстру безпеки дорожнього руху. Інформація з Державного реєстру безпеки дорожнього руху надається на безоплатній основі, у порядку і за формою, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

15.3. За запитом посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, адвокатів, нотаріусів у зв’язку із виконанням ними повноважень, визначених законодавством, інформація з Державного реєстру безпеки дорожнього руху надається за суб’єктом (власником транспортного засобу) чи за державним номерним знаком у письмовій або електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру безпеки дорожнього руху за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Державного реєстру безпеки дорожнього руху визначається Кабінетом Міністрів України.

15.4. За заявою власника чи іншого правовласника орган реєстрації та обліку транспортних засобів надає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстрований транспортний засіб, що йому належить.

15.5. Інформація про зареєстрований транспортний засіб чи його власника, отримана в електронній чи паперовій формі відповідно до законодавства за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру безпеки дорожнього руху, є офіційною та використовується відповідно до законодавства.Розділ XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ І ЙОГО БЕЗПЕКУ

Стаття 83. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух та його безпеку

 1. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про дорожній рух та його безпеку, відповідних правил, норм, нормативів і стандартів, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

 2. Юридична та фізична особи в разі притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, мають право зворотної вимоги до особи, яка керувала транспортним засобом у момент учинення правопорушення.

 3. За наявності належних доказів учасники дорожнього руху звільняються від адміністративної відповідальності за порушення вимог цього Закону у разі, якщо таке порушення сталося під час руху внаслідок непередбачених та (або) незаконних дій інших учасників дорожнього руху, або якщо таке порушення було спричинено неналежним станом автомобільних доріг (вулиць), технічних засобів організації дорожнього руху (порушенням вимог діючих норм, нормативів, стандартів та правил).

Розділ XIV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

 2. Із набранням чинності цим Законом, закон України 3353-12 "Про дорожній рух", а також постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306 "Про правила дорожнього руху" втрачають свою силу.

 3. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 4. Кабінету Міністрів України:

 1. протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 • підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом та відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Голова Верховної Ради України В. Гройсман

ДОДАТКИ


до проекту Закону "Про дорожній рух і його безпеку"

Додаток 1

СИГНАЛИ РЕГУЛЮВАЛЬНИКА

Додаток 2

СВІТЛОФОРИСвітлофори та їх застосування повинні відповідати вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.), Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію (Женева, 1971 р.), і розробленого на їх положеннях національного стандарту ДСТУ 4092.

Додаток 3

ДОРОЖНІ ЗНАКИ

Дорожні знаки та їх застосування повинні відповідати вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.), Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію (Женева, 1971 р.), і розробленого на їх положеннях національного стандарту.

Дорожні знаки повинні розташовуватись так, щоб їх добре бачили учасники дорожнього руху як у світлий, так і в темний час доби. При цьому вони не повинні бути закриті від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами (зеленими насадженнями, щоглами зовнішнього освітлення тощо).

Під час розташування дорожніх знаків повинна бути забезпечена спрямованість інформації, яку вони передають, тільки до тих учасників руху, для яких її призначено.

На ділянках доріг, де дорожню розмітку важко побачити (сніг, бруд тощо) або не можна віднови­ти, повинні бути установлені відповідні за змістом дорожні знаки.


 1. Дорожні знаки повинні встановлюватись з правого боку дороги поза проїзною частиною та узбіччям (допускається установлювати на присипній бермі), на тротуарі, розділювальній смузі, газоні тощо та над дорогою, крім випадків, що спеціально обумовлені національним стандартом. На дорогах з двома і більше смугами для руху в одному напрямку знаки повинні дублюватись. Необхідність дублювання знаків визначають залежно від конкретних дорожніх умов. Дублюючі знаки повинні установлюватись на розділювальній смузі, а у разі її відсутності – над дорогою або на лівому боці дороги, якщо для руху у зустрічному напрямку є не більше ніж дві смуги.

 2. Знаки із світлоповертальною поверхнею повинні застосовуватись на ділянках доріг без ста­ціонарного освітлення, знаки з внутрішнім освітленням – на ділянках доріг із стаціонарним освітлен­ням, увімкненим на весь темний час доби.

Знаки із світлоповертальною поверхнею допускається застосовувати на ділянках доріг із стаціо­нарним освітленням, якщо буде забезпечено видимість знаків з відстані не менш ніж 100 м як у світлий, так і в темний час доби.

 1. В зоні розташування дорожніх знаків заборонено розміщувати плакати, афіші й установлювати пристосування, які або можуть бути прийняті за дорожні знаки чи інші пристосування для регулювання руху, або можуть зменшувати їхню видимість чи ефективність, або засліплювати водіїв, або відволікати їхню увагу, створюючи тим самим небезпеку для дорожнього руху.

Заборонено розміщувати на знаку або його опорі що-небудь, що не має відношення до цього дорожнього знака або пристосування.

 1. Дорожні знаки, застосування яких було викликане причинами тимчасового характеру (дорожньо-ремонтні роботи, сезонні особливості руху тощо), повинні виконуватися на жовтому тлі або уста­новлюватися на щитах жовтого кольору. Ці знаки повинні бути негайно демонтовані після усунення зазначених причин тимчасо­вого характеру. При цьому знаки допускається закривати чохлами.

 2. В одному поперечному перетині дороги допускається встановлювати не більше як три зна­ки, без урахування дублюючих знаків і табличок до дорожніх знаків.

Черговість розміщення знаків різних груп на одній опорі (зверху вниз або зліва направо) повинна бути наступна: знаки пріоритету – попереджувальні знаки – наказові знаки – заборонні знаки – інформаційно-вказівні знаки – знаки сервісу.

У разі розміщення на одній опорі знаків однієї групи, їх розташовують відповідно до номера зна­ка в групі. 1. Встановлення чи демонтаж дорожніх знаків без узгодження з відповідним підрозділом державного органу влади, що забезпечує безпеку дорожнього руху, заборонено.

Каталог: uploads -> filemanager -> file
uploads -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
uploads -> Кроки до майстерності Ділова гра
uploads -> Громадська та виховна робота
uploads -> Урок мудромовлення тема. Найбільше багатство здоров'я
uploads -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
uploads -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
file -> Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що зафіксовані в автоматичному режимі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка