Законом України від 2013 р. № Загальнодержавна соціальна програма розвитку фізичної культури І спорту на 2013-2017 рокиСкачати 129.9 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір129.9 Kb.
ТипЗакон
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 2013 р. №

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту на 2013—2017 роки

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Україна займає 150 місце серед 223 країн світу за показником середньої тривалості життя. Мешканці нашої країни живуть на 10 років менше, ніж у Євросоюзі та багатьох країнах СНД. За даними Держстату, кожен десятий українець не доживає до 35 років, а кожен четвертий — до 60 років. Демографічна криза зумовлюється зменшенням кількості населення України з 52,2 мільйона у 1992 році до 45,6 мільйона у 2012 році.

Спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і спорту створюють загрозу здоров’ю та є суттєвим викликом для Української держави на сучасному етапі її розвитку. Це характеризується певними чинниками, основними серед яких є:

несформованість сталих традицій та мотивацій щодо ведення здорового способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів засобами фізичної культури і спорту як важливих чинників фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я і подовження тривалості життя;

загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме організаційного, кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного;

загострення проблем, пов’язаних із застосуванням спортсменами заборонених допінгових препаратів, та відповідно посилення контролю з боку Всесвітньої антидопінгової агенції.

Проведення міжнародних змагань в Україні на високому організаційному рівні привертає до себе увагу світової спільноти, що зобов’язує підвищувати рівень розвитку фізичної культури і спорту до світових стандартів.
Розділ ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ,
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

Мета Програми полягає у створенні умов для:

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю, у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

1. Розвиток фізичної культури

Мета — забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури (фізичне виховання, масовий спорт та фізкультурно-спортивна реабілітація) і створення умов для регулярної рухової активності різних верств населення з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного.

Основні завдання:

забезпечення збільшення рухової активності дітей та молоді, у тому числі із залученням батьків до такого процесу, для чого необхідно:

- впроваджувати різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах;

- покращувати матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів для занять фізичною культурою і спортом;

- за наявності ресурсної бази з урахуванням кліматичних, географічних умов сприяти залученню учнів 1—4 класів до навчання плаванню;

- ініціювати створення в навчальних закладах мережі спортивних клубів та центрів студентського спорту вищих навчальних закладів;

- ініціювати проведення серед учнівської та студентської молоді різноманітних спортивних змагань, зокрема у 2014—2015 роках Національного турніру шкільних баскетбольних команд Євро-2015;

збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом за місцем роботи, проживання, в місцях масового відпочинку, санаторно-курортних закладах, закладах відпочинку та на об’єктах туристичної інфраструктури, зокрема на туристичних базах, не менш як 30 хвилин на день, для чого необхідно:

- вдосконалити форми фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в трудових колективах та залучати працівників до здорового способу життя;

- сприяти створенню та діяльності мережі колективів фізичної культури, спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності;

- поширювати практику введення до штатного розпису суб’єктів господарювання посади інструктора з фізичної культури;

- щороку проводити масові спортивні заходи серед різних верств і категорій населення та брати участь у відповідних міжнародних змаганнях;

- сприяти облаштуванню місць масового відпочинку та фізичного дозвілля пунктами прокату спортивного обладнання та інвентарю;

- ініціювати поступове введення до штату навчальних закладів посади консультанта з питань здорового способу життя;

- ініціювати включення в колективні договори між адміністраціями підприємств та трудовими колективами питання щодо створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом працюючих осіб;

- заохочувати власників підприємств, керівників установ та організацій промислової сфери, транспорту, соціально-побутової та аграрної сфери, які залучають працівників до здорового способу життя, засобами фізичної культури і спорту, виділяти кошти на придбання спортивного обладнання та інвентарю;

- збільшувати кількість та підвищувати якість надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг через мережу центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та спортивних клубів за місцем проживання, а також Національним олімпійським комітетом України, Спортивним комітетом України, Національним комітетом спорту інвалідів України та їх осередками, регіональними та місцевими центрами з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”, фізкультурно-спортивними товариствами та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;

- залучати до фізкультурно-оздоровчої діяльності та участі у змаганнях осіб, які утримуються в органах та установах, що належать до сфери державної пенітенціарної служби;

створення умов для організації фізичної підготовки та спортивної діяльності військовослужбовців і працівників Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, для чого необхідно:

- удосконалювати організаційно-правові умови функціонування системи фізичної підготовки і спорту у військових формуваннях, правоохоронних органах, рятувальних та інших службах;

- вводити в дію у вищих навчальних закладах з підготовки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів державний та вступний екзамен з фізичної підготовки як окрему навчальну дисципліну для очної та заочної форм навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки — бакалавр, магістр);

- вводити у військових частинах, окремих підрозділах та на кафедрах фізичної підготовки і спорту вищих навчальних закладів посади інструкторів з фізичної підготовки і спорту у межах затвердженої граничної чисельності;

забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності і фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, для чого необхідно:

- залучати населення з інвалідністю до систематичних занять з фізичної культури, фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту;

- здійснювати заходи щодо утворення місцевих центрів з фізичної культури і спорту інвалідів (районних, міських, районних у містах) з урахуванням потреб та можливостей регіону;

- сприяти розвитку мережі спортивних клубів різних форм власності, адаптованих для занять інвалідів фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією;

- сприяти утворенню та розвитку центрів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;

- облаштовувати спортивні споруди і об’єкти для безперешкодного доступу до них інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- проводити реабілітаційно-спортивні збори для інвалідів, організовувати табори фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, всеукраїнські оздоровчі табори для інвалідів.

2. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького


та резервного спорту

Мета — створення умов для залучення дітей, в тому числі і дітей-інвалідів, до занять певним видом спорту, виявлення обдарованої молоді для залучення до системи резервного спорту.

Основні завдання:

сприяння розвитку дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту, для чого необхідно:

- зберегти мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл незалежно від підпорядкування, типу та форми власності;

- забезпечити проведення на належному рівні навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах, оптимізувавши планування витрат на зазначені цілі;

- розробити та запровадити автоматизовану інформаційно-аналітичну комп’ютерну систему “Спортивна школа”;

забезпечення постійної модернізації матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

організація на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

сприяння створенню та належному функціонуванню штатних спортивних команд резервного спорту;

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту.

3. Розвиток спорту вищих досягнень

Мета — переведення обдарованої молоді із резервного спорту в систему спорту вищих досягнень для досягнення високих спортивних результатів та підвищення конкурентоспроможності українського спорту у світовому співтоваристві.

Основні завдання:

створення ефективної системи підготовки спортсменів — членів національних збірних команд України та забезпечення їх участі у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня;

сприяння формуванню мережі державних та комунальних центрів олімпійської підготовки;

підтримка закладів фізичної культури і спорту, зокрема спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів студентського спорту вищих навчальних закладів та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

забезпечення проведення на території України всеукраїнських спортивних змагань, чемпіонатів світу та чемпіонатів Європи, інших міжнародних спортивних заходів;

розроблення та запровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної комп’ютерної системи “Паспорт спортсмена”;

забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в Іграх ХХХІ Олімпіади, ХХІІ зимових Олімпійських іграх, ІІ літніх та зимових Юнацьких олімпійських іграх, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях (кожні два роки) та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться Міжнародним та Європейським олімпійськими комітетами разом з Національним олімпійським комітетом;

забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх серед спортсменів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального паралічу, Глобальних іграх серед спортсменів-інвалідів з вадами розумового та фізичного розвитку, Всесвітніх іграх сліпих та Всесвітніх шахових олімпіадах серед спортсменів-інвалідів та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться Міжнародним паралімпійським комітетом та Міжнародним спортивним комітетом глухих разом з Національним комітетом спорту інвалідів;

забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних заходах з таких видів спорту разом із Спортивним комітетом;

забезпечення підготовки та участі збірних команд військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб у всеукраїнських змаганнях з видів спорту, інших масових фізкультурно-спортивних заходах, Всесвітніх іграх серед військовослужбовців та правоохоронців, чемпіонатах світу та Європи серед військовослужбовців та поліцейських, спартакіадах збройних сил країн — учасниць СНД, динаміадах та інших міжнародних змаганнях.
4. Удосконалення системи забезпечення
розвитку фізичної культури і спорту

Мета — створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури і спорту шляхом удосконалення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення та міжнародної діяльності.

Основні завдання:

удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність сфери фізичної культури і спорту;

формування сучасної системи та забезпечення поступового підвищення кваліфікації кадрів сфери фізичної культури і спорту, у тому числі для спеціалістів спортивної медицини, представників військових формувань та правоохоронних служб, а також спортсменів, що припинили свою діяльність у спорті, з метою їх соціальної адаптації;

проведення щороку семінарів для фахівців сфери фізичної культури і спорту та тренерів штатних збірних команд, сприяння їх участі у відповідних міжнародних форумах;

створення системи підготовки та атестації волонтерів для сфери фізичної культури і спорту;

підвищення ефективності співпраці федерацій, асоціацій з видів спорту з міжнародними федераціями та проведення постійної роботи із збільшення представництва України в керівних органах міжнародних федерацій;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту;

забезпечення науково-методичного та медичного супроводу підготовки спортсменів та органічного взаємозв’язку наукових досліджень, для чого необхідно:

- сприяти модернізації матеріально-технічної бази Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту;

- підвищити якість наукових досліджень за державним замовленням, забезпечивши впровадження кращих розробок у практику підготовки спортсменів;

- сприяти залученню фахівців провідних наукових центрів світу інших галузей наукової діяльності до вирішення прикладних завдань підготовки спортсменів — членів національних збірних команд;

- оптимізувати систему медичного забезпечення збірних команд України з видів спорту;

- сприяти діяльності Національного антидопінгового центру України, розробленню і реалізації інформаційно-освітніх програм з питань боротьби із застосуванням заборонених речовин та методів і висвітленню питань боротьби з допінгом у спорті в засобах масової інформації;

забезпечення розвитку вітчизняної спортивної інфраструктури, для чого насамперед необхідно:

- забезпечити будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт баз олімпійської, паралімпійської підготовки, спортивних споруд та їх ефективне використання;

- забезпечити будівництво плавальних басейнів, багатофункціональних спортивних майданчиків та універсальних спортивних комплексів для систематичних занять населення фізичною культурою і спортом;

- забезпечити модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;

- сприяти облаштуванню місць для навчання плаванню на відкритих водоймищах, пляжах, в місцях масового відпочинку, велосипедних доріжок, парків та баз для активного відпочинку;

- забезпечити будівництво облаштованих воднолижними доріжками водоймищ у місцях масового відпочинку;

- поліпшити функціонування Музею спортивної слави;

сприяння розвитку Національного центру паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів (м. Євпаторія) і Західного реабілітаційно-спортивного центру інвалідів (Львівська область) як основних баз підготовки національних збірних команд України серед інвалідів та проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації;

сприяння залученню інвестицій до реалізації завдань з розвитку фізичної культури і спорту, поширюючи меценацтво та спонсорство;

здійснення заходів, спрямованих на формування світогляду, орієнтованого на здоровий спосіб життя, престиж фізичного здоров’я, патріотичне виховання, для чого необхідно:

- використовувати можливості засобів масової інформації в пропаганді здорового способу життя та висвітленні спортивних подій;

- збільшити обсяги соціальної реклами, орієнтованої на здоровий спосіб життя;

вирішення соціально-побутових питань кандидатів на участь в Олімпійських іграх, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, Глобальних іграх, спортсменів, які посіли призові місця на чемпіонатах світу або Європи, та їх тренерів;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту.

5. Участь державних та громадських


інституцій у реалізації державної політики
щодо розвитку фізичної культури і спорту

Мета — створення цілісної системи взаємодії державних та громадських інституцій у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Основні завдання:

сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського рухів, неолімпійських видів спорту та спорту ветеранів;

забезпечення пропаганди і впровадження відповідних принципів та ідеалів олімпійського руху;

сприяння розвитку благодійної діяльності організацій і громадян;

залучення до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, для чого необхідно:

- удосконалити систему договірних засад співпраці громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з органами виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту;

- надавати організаційну, науково-методичну, фінансову та іншу підтримку діяльності Національного олімпійського комітету, Національного комітету спорту інвалідів, Спортивного комітету, федерацій з видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств, регіональних та місцевих осередків (відділень) на місцях та всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту і обласним організаціям ветеранів спорту, учнівської та студентської спілок фізкультурно-спортивної спрямованості.

РОЗДІЛ ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України.

РОЗДІЛ ІV. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА ОЧІКУВАНІ


РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

Координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, здійснення моніторингу та оцінка виконання Програми щодо розвитку фізичної культури і спорту покладаються на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує заходи на виконання цієї Програми та орієнтовний обсяг їх фінансового забезпечення на відповідний рік з урахуванням фінансових можливостей бюджету.

Виконання Програми дасть можливість:

поступово збільшити рухову активність дітей та молоді до 12 годин на тиждень;

залучити до дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із використанням різноманітних форм рухової активності та щорічним збільшенням на 1—2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю до 30 хвилин щодня;

залучити до 20 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та поповнення основного складу національних збірних команд;

збільшити обсяги витрат на навчально-спортивну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах;

поступово зменшувати кількість учнів та студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

збільшити кількість інструкторів-методистів, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з населенням;

забезпечити збереження передових позицій українських спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня;

збудувати нові спортивні об’єкти та реконструювати існуючі спортивні споруди в кількості, що надасть змогу створити необхідні умови для ефективної підготовки спортсменів, залучення різних категорій громадян України до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками (очікуване щорічне зростання на 2  відсотки), які б давали можливість забезпечити на даних спорудах мінімальний (науково обґрунтований) обсяг рухової активності, зокрема:

ввести в дію 50 плавальних басейнів, 2500 багатофункціональних спортивних майданчиків та в кожній області універсального спортивного комплексу для систематичних занять населення фізичною культурою і спортом;

облаштувати в кожному місті не менш як 3 кілометри велосипедних доріжок, парки відпочинку, спортивні бази для активного відпочинку населення;

створити належні умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

збільшити представництво України в міжнародних спортивних організаціях;

покращити ефективність співробітництва з міжнародними спортивними організаціями;

здійснювати заходи із захисту інтересів українського спорту і спортсменів на міжнародній арені;підтримувати рівень авторитету країни у світовому спортивному співтоваристві.

_____________________
Каталог: store -> files
files -> Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про пожежну безпеку»
files -> Закон УкраЇни Про запобігання та протидію домашньому насильству
files -> Програма для молоді міста, приурочена до Всесвітнього дня молоді, екологічна акція, пізнавально-розважальна програма «Козацькі забави на Покрову»
files -> Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)
files -> Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2012 рік
files -> Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні
files -> Міністерство юстиції є найбільш соціальним органом державної влади
files -> Розпорядження 21. 03. 2016 Березанка №78 Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 18. 02. 2015 року №24 „Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів
files -> Про ефективність використання коштів на утримання
files -> Рішення районної ради «Про районний бюджет Баштанського району на 2014 рік»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка