Законодавства Питання для підготовки: Поняття права. Ознаки права. Предмет і метод правового регулювання. Система права УкраїниСкачати 60.11 Kb.
Сторінка5/44
Дата конвертації10.06.2021
Розмір60.11 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Предмет медичного права - це суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення медичної діяльності. Під медичною діяльністю необхідно розуміти комплексну систему, що включає організацію надання громадянам медичної допомоги, її безпосереднє надання в рамках діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів, а також контроль якості медичних послуг, що надаються.

Методи медичного права - це сукупність правових способів, за допомогою яких відбувається регулювання суспільних відносин, що входять до предмету медичного права. У медичному праві імперативний метод застосовується в організаційних відносинах, для забезпечення якості надання медичних послуг (ліцензування, акредитація тощо). Диспозитивний метод характеризується рівністю учасників правовідносин, котрі самостійно і за своїм розсудом реалізують власні права і обов’язки; у нормативних актах правила поведінки окреслюються лише у загальних рисах, перевага надається дозволу, а не забороні (правовідносини з приводу надання медичних послуг).

До основних завдань науки медичного права слід віднести:

- вивчення вітчизняного медичного права;

- дослідження особливостей передового зарубіжного досвіду в галузі юридичної регламентації медичної діяльності;

- пошук правових шляхів удосконалення системи медичного страхування;

- розробки в галузі оптимізації освітніх про­грам у сфері юридичної та медичної освіти;

- дослідження в галузі історії правового регулювання медичної діяльності;

- теоретико-методологічні аспекти медичного права;

- вироблення пропозицій, спрямованих на удосконалення законодавчої бази системи охорони здоров’я України тощо.
3. Медичні правовідносини: поняття, види і склад.

В даний час загальновизнано, що система охорони здоров’я і процеси надання медичної допомоги потребують регулювання. Значна роль при цьому відводиться юридичним механізмам.

Завдяки праву суспільні відносини, які їм регулюються, набувають упорядкованості і таким чином стають правовими відносинами. У загальнотеоретичному сенсі правове відношення – це «індивідуалізований суспільний зв’язок між особами, що виникає на основі норм права, характеризується наявністю суб’єктивних юридичних прав та обов’язків і підтримується (гарантується) примусовою силою держави». Медична діяльність є сукупністю різної складності суспільних відносин, які, за умови урегульованості нормами права, носять характер правових відносин. Специфічною ознакою суспільних відносин, регульованих за допомогою норм медичного права, є те, що вони виникають, існують і розвиваються переважно з приводу особистих немайнових благ людини – життя і здоров’я. Взаємовідносини лікаря і хворого є різновидом правових відносин, за яких обидва є носіями суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.

Надання медичної допомоги є комплексною системою, в якій знайшли своє віддзеркалення права громадян, що передбачені законодавством. Це стосується як прав пацієнтів при отриманні кваліфікованої медичної допомоги, так і прав лікарів, що надають таку допомогу. Пацієнт, добровільно вступаючи у правові відносини з лікувальною установою, є носієм певних прав. В той же час лікувальна установа і в її особі лікар, виступають у цих правових відносинах не тільки як носії зобов’язань, але і як володільці певних прав.

Загальна характеристика правовідносин у медицині в широкому сенсі базується на визначенні юридичної природи відносин між лікувальною установою і хворим, що звернувся до цієї установи. Існує декілька основних підходів, що ілюструють дане питання. їх можна сформулювати у вигляді класифікації правових відносин, що виникають у сфері медичної діяльності. Зазначимо, що, враховуючи комплексну природу самої медичної діяльності, медичне право як комплексну галузь права, в рамках якої виділяються процеси надання медичної допомоги, система медичного страхування, виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, організація реабілітаційно-відновних заходів і багато що інше, в підручнику представлені найбільш типові види правовідносин, які складають сферу охорони здоров’я з позицій медичного права.

Перш за все, дамо визначення медичних правовідносин, оскільки специфіка медичної діяльності обумовлює можливість використання такого терміну. Медичні правовідносини – це результат впливу норм медичного права на поведінку суб’єктів медичного права, внаслідок якого між ними виникають правові зв’язки.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка