Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги 1Сторінка1/17
Дата конвертації08.05.2016
Розмір3.13 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Додаток
до Закону України
від 2015 року №

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг


Найменування адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

1.

Надання допуску (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами

Закони України “Про пестициди і агрохімікати”, “Про захист рослин”

2.

Видача посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами

—“—

3.

Реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, з видачею свідоцтва про реєстрацію

Закони України “Про дорожній рух”, “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”
Зняття з обліку з видачею свідоцтва про зняття з обліку
4.

Видача посвідчення тракториста-машиніста

—“—

5.

Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів

Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів”


6.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм та річок

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”
Переоформлення ліцензіїАнулювання ліцензії за заявою ліцензіата
7.

Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”
Переоформлення дозволуВидача дубліката дозволуАнулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання
8.

Присвоєння номерів суб’єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво

Закони України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”

9.

Погодження режиму рибогосподарської експлуатації водних об’єктів

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

10.

Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення:

Закони України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення”
в частині осетрових риб і виробленої з них продукціїщодо інших видів дикої фауни і флори
11.

Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”
Переоформлення дозволуВидача дубліката дозволуАнулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання
12.

Видача форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”
Видача дубліката форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачівПереоформлення форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачівАнулювання форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів за заявою суб’єкта господарювання
13.

Державна атестація (переатестація) плідників та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві з внесенням запису до Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві

Закон України “Про племінну справу у тваринництві”

14.

Допуск до відтворення плідників для племінного використання

—“—

15.

Атестація працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами

—“—

16.

Технічна експертиза, аналіз з видачею висновку про:

Закон України “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”
відповідність матеріально-технічної бази навчального закладу вимогам навчальних програм з питань підготовки трактористів-машиністівякість проданих і відремонтованих машин (тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери), вузлів і агрегатів та їх складових частин у зв’язку з розглядом претензії її власника
17.

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

Земельний кодекс України, Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”

18.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

19.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

—“—

20.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

—“—

21.

Видача витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

Закон України “Про оцінку земель”

22.

Надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

23.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України з видачею витягу

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

24.

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

Земельний кодекс України, Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

25.

Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

26.

Надання висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України, Закон України “Про землеустрій”

27.

Надання висновку щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару

Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”

28.

Прийняття рішення про:

Земельний кодекс України
передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності
припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громадиприпинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача
29.

Включення відомостей до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закони України “Про землеустрій”, “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, “Про оцінку земель”
Видача витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистівВидача кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядникаВидача дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядникаАнулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів за заявою суб’єкта звернення
30.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянкуВнесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягуВиправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягуВиправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення, з видачею витягу
31.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

—“—

32.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

—“—
витягу про земельну ділянкувитягу про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиницьвитягу про обмеження у використанні земельдовідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру
33.

Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Закон України “Про землеустрій”

34.

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

Закон України “Про Державний земельний кадастр”
нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянокземельні угіддя (за 1 кв. дм плану масштабом 1:2000 – 1:5000 території населених пунктів та масштабом 1:5000 – 1:10 000 за межами населених пунктів)частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянкикоординати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів)бонітування ґрунтів (за 1 кв. дм плану масштабом 1:5000 – 1:10 000 за межами населених пунктів)межі адміністративно-територіальних одиницькадастрові номери земельних ділянокмежі земельних ділянокцільове призначення земельних ділянокрозподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид речового права)обмеження у використанні земель та земельних ділянокзведені дані кількісного та якісного обліку земель
35.

Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину, пасіку та ветеринарної картки (крім видачі ліцензованими та уповноваженими лікарями ветеринарної медицини суб’єктів господарювання незалежно від форми власності)

Закони України “Про ветеринарну медицину”, Про бджільництво”

36.

Видача ветеринарних документів (крім видачі ліцензованими та уповноваженими лікарями ветеринарної медицини суб’єктів господарювання незалежно від форми власності):

Закони України “Про ветеринарну медицину”
міжнародних ветеринарних сертифікатів (для держав — членів СНД — ветеринарних свідоцтв за формами № 1, 2 і 3) при переміщенні за межі України ветеринарних довідок — при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)ветеринарних свідоцтв (для України — за формами № 1 і 2) — при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)
37.

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Закони України “Про племінну справу у тваринництві”, “Про бджільництво”

38.

Видача свідоцтва про авторство на сорт рослин

Закон України “Про охорону прав на сорти рослин”
Видача дубліката свідоцтва про авторство на сорт рослин
39.

Видача патенту на сорт рослин

—“—
Видача дубліката патенту на сорт рослин
40.

Видача свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин

Закон України “Про охорону прав на сорти рослин”
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин
41.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

Закони України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про ветеринарну медицину”
Переоформлення ліцензіїАнулювання ліцензії за заявою ліцензіата
42.

Видача посвідчення мисливця

Закон України “Про мисливське господарство та полювання”

43.

Видача щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання

Закон України “Про мисливське господарство та полювання”Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка