Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»


Тематика засідань педагогічних рад у 2013/2014 навчальному роСторінка6/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір13.5 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6
Тематика засідань педагогічних рад у 2013/2014 навчальному ро


з/п

Питання для обговорення

Термін

Відповідальний

Виконан-

ня

1.

Аналіз роботи педагогічного колективу за 2012/2013 н.р. та задачі на 2013/2014 навчальний рік

До 30.08.2013

Директор школи
2.

Про затвердження плану роботи школи на 2013/2014 н. р.

До 30.08.2013

Директор школи
3.

Формування компетентностей учнів – запорука якісної освіти

28.11.2013

Заступник директора з НР
4.

Підвищення якості виховного процесу через інноваційні підходи та творчість класних керівників

30.01.2014

Заступник директора з НВР
5.

Наступність між початковою та середньою школою – запорука якісного впровадження Державних стандартів

27.03.2014

Директор школи
6.

Про переведення та випуск учнів школи

Травень, червень 2014

Директор школи

Зауваження:

 1. Не всі рішення педагогічної ради відображаються в наказах директора школи.

Пропозиції:

 1. Посилити стан контролю за виконанням рішень педагогічної ради.

 2. Своєчасно видавати накази щодо контролю за виконанням рішень педагогічної ради.


Установлений рівень С4.3. достатній
4.4. Формування органів громадського самоврядування ЗНЗ:

З метою демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу, об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та удосконалення навчально-виховного процесу, формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління, підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу, у закладі створена система громадського самоврядування.

Згідно зі Статутом Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, розділом V. «Управління навчальним закладом», вищим органом громадського самоврядування є загальні збори (конференції) колективу, які проводяться 2 рази на рік. Загальні збори (конференції) виконують такі завдання:


 • обирають раду закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

 • заслуховують звіт директора, голови ради навчального закладу та голови батьківського комітету про роботу, дає їм оцінку відкритим або таємним голосуванням;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-вихованого процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 • визначають стратегію виховання та навчання учнів;

 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

У період між конференціями учасників навчально-виховного процесу діє рада навчального закладу, відповідно до Положення про раду, затвердженого конференцією.

Основним завданням ради навчального закладу є: • створення умов для творчого розвитку кожної обдарованої дитини на засадах упровадження особистісно-орієнтованого підходу при організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі;

 • навчально-виховного процесу у взаємодії із сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу, сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування навичок здорового способу життя;

 • створення належного педагогічного клімату в навчальний закладі;

 • сприяння духовному й фізичному розвитку учнів та набуттю ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи вчителів навчального закладу;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов удосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою із метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-Ш ступенів навчання та батьків. Очолює раду голова, який обирається із складу ради.

При навчальному закладі за рішенням конференції навчального закладу створена піклувальна рада, яка діє відповідно до Положення про піклувальну раду, затвердженого конференцією.

Основними завданнями піклувальної ради є:


 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’яçковості повної загальної середньої освіти;

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями,підприємствами установами,навчальними закладами, окремими громадянами,спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

 • зміцнення навчально-методичної, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази закладу.

Піклувальна рада формується з представників батьківської громадськості, підприємців. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Очолює піклувальну раду голова, який обирається з числа членів шляхом голосування. У школі створена система учнівського самоврядування. Розроблено положення про учнівське самоврядування.

Протоколи засідань, зборів (конференцій), ради школи, піклувальної ради оформляються своєчасно згідно з вимогами щодо ведення ділової документації.

За рішенням та поданням органів громадського самоврядування приймаються управлінські рішення, які оформлюються наказами.

Зауваження:


 1. Не всі рішення органів громадського самоврядування відображаються в наказах.

Пропозиції:

 1. Посилити контроль за виконанням рішень органів самоврядування.

 2. Своєчасно видавати накази щодо контролю за виконанням рішень органів самоврядування.


Установлений рівень С4.4. – достатній


  1. Створення позитивного іміджу ЗНЗ (за останні 3 роки):

Адміністрацією закладу постійно здійснюється моніторинг суспільного рейтингу закладу за відгуками батьків, учнів, випускників, громадськості, керівників установ та організацій щодо діяльності закладу освіти: анкетування, збори, засідання, зустрічі, опитування та прийом громадян з особистих та інших питань.

Щорічно директор закладу звітує перед загальними зборами про свою діяльність за календарний період. Проводиться оцінка діяльності виконання посадових обов’язків директором закладу спільними зборами батьків, педагогічного колективу та громадськості.

За три останні роки було одне звернення батьків до вищого органу управління освітою. Вони звертались до відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради з проханням вирішити питання щодо перенесення навчального класу в початковій школі. Питання було вирішено позитивно.

За наслідками моніторингу відзначається достатній рівень довіри між всіма учасниками навчально-виховного процесу.

Простежується системність у роботі щодо розгляду звернень громадян, конкретність у прийнятті рішень, вживаються відповідні заходи. Всі питання, з якими звертались громадяни, адміністрацією були вирішені позитивно.

У Чугуївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 із 328 учнів, з інших мікрорайонів міста навчається 118 (30%) учнів, що підтверджує достатню довіру громадськості міста до навчального закладу.Зауваження:

 1. Трапляються випадки звернення батьківської громадськості до вищих органів управління освітою.

 2. Недостатньо висвітлюється діяльність навчального закладу в засобах масової інформації.

Пропозиції:

 1. Вирішувати проблеми школи безпосередньо в навчальному закладі.

 2. Сприяти висвітленню діяльність навчального закладу в засобах масової інформації.

Установлений рівень С4.5. – достатній

  1. Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства та недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестації, державного інспектування):

У Чугуївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 попередня державна атестація відбулася у 2004 році. За результатами попередньої державної атестації

проведено відповідну роботу щодо усунення недоліків, іі реалізація забезпечується відповідно до вимог, встановлені строки виконання дотримані. План усунення недоліків виконано на 90%. Не виконаним залишається проблема організації роботи з учнями спеціальної медичної групи та питання щодо суміщення методичного кабінету з кабінетом заступників директора.

Зауваження:


 1. Не організована робота з учнями спеціальної медичної групи.

Пропозиції:

 1. Забезпечити проведення роботи з учнями спеціальної медичної групи.


Установлений рівень С4.6. – достатній

Установлений рівень С 4. - достатній


Установлений рівень діяльності загальноосвітнього навчального закладу435 балів, достатній рівень.
Складено 13 грудня 2013
Оголошено в навчальному закладі 16 грудня 2013

Керівник навчального закладу


Н.В.Салівон
МПСамоаналіз направлено до міської експертної комісії 27 грудня 2014Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка