Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»


Результати рівня адаптації 1 класу до умов навчання в школіСторінка5/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір13.5 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

Результати рівня адаптації 1 класу до умов навчання в школі


Психолого-педагогічний супровід учнів 5х класів проводиться з метою полегшення процесу адаптації, створення доброзичливої атмосфери, яка дозволяє учням пристосуватись до нових умов навчання. З учнями, в рамках годин психолога, проводились бесіди та розвивальні заняття з елементами тренінгових вправ: «Емоції та почуття», «Життя – найвища цінність», «Права і обов’язки учнів», «Як уникнути конфліктів?», «Цінності людства», «Я за здоровий спосіб життя!», «Моє ставлення до школи», «Я – особистість!», «Толерантність врятує світ», «Ми такі різні». У рамках діагностичного напряму були застосовані: методика визначення міжособистісних стосунків в колективі «Соціометрія Морено», визначення шкільної тривожності за Філліпсом, визначення шкільної мотивації за Н.Г. Лускановою, методика «Двір» Киричука, анкетування «Моральні цінності», «Навчання в середній школі». З учнями, у який адаптаційний процес проходить повільно проводиться додаткова корекційно-адаптаційна робота (індивідуальні бесіди, бесіди з елементами тренінгу, розвивальні заняття з учнями; індивідуальні консультації з наданням рекомендацій для батьків, вчителів).
Результати рівня адаптації учнів до середньої школи


Результати психолого-педагогічного супроводу п’ятикласників були заслухані на психолого-педагогічному консиліумі.

З учнями 2-4 класів, в рамках годин психолога, було проведено діагностування за методиками «Малюнок родини», «Кактус», тест П.Торенса з метою виявлення психоемоційного добробуту в родині і вивчення невербальної креативності учнів. Також проведені просвітницькі заходи, спрямовані на розвиток пізнавальної сфери та мотивації до навчання, бесіди з профілактики негативних явищ.

З метою профілактики негативних явищ серед учнівської молоді проводилась діагностична робота (вивчення міжособистісних стосунків в колективі за методикою «Соціометрія Морено» (5-11 класи), анкетування на виявлення шкідливих звичок (8 класи), вивчення самооцінки психічних станів за методикою Айзенка (10 клас), різноманітні заходи та виховні години для учнів середніх та старших класів : перегляд відеофільмів з обговоренням «Станція призначення – життя!», «Протидія торгівлі людьми» (9-11 класи), «СНІД – загроза людства», «Шкідливий вплив алкоголізму» (7-11 класи), «Історія табака», «Скажімо палінню – НІ!», «Поведінка та ризик», (6-9 класи).

Станом на 03.02.2014 в Чугуївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 на внутрішкільному обліку учні не стоять.

Зауваження:


 1. Не своєчасно оформлюються протоколи засідання профілактичної ради.

Пропозиції:

 1. Своєчасно оформлювати протоколи.


Установлений рівень С 2.24. - достатній
2.25.Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-виховного процесу

Робочий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу відповідає Типовим навчальним планам загальноосвітніх навчальних закладів.

Розклад уроків складено з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, узгоджено із Головним управлінням Держсанепідемслужби по Харківській області 02 вересня 2013 року.

Розклад уроків складено відповідно до робочого навчального плану.

Варіативна складова робочого навчального плану сформована з урахуванням типу навчального закладу, універсального профілю навчання.

У закладі здійснюється індивідуальне навчання учениці 5-Б класу. Індивідуальне навчання здійснюється відповідно до вимог.

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації учнів відповідають вимогам.

Навчальні програми, за якими проводиться навчання учнів, відповідають переліку програм робочого навчального плану, всі мають відповідний гриф мон молодь спорт та Міністерства освіти і науки України.

Підручники і навчальні посібники, що використовуються в навчально-виховному процесі, мають відповідний гриф мон молодь спорт та Міністерства освіти і науки України.

У Чугуївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 поглиблено не вивчаються предмети.

Наступність забезпечується у вивченні навчальних предметів початкової школи і 5 класу,основної та старшої школи.

Оформлення та видача документів про загальну середню освіту здійснюються відповідно до вимог.

Нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні здійснюється в установленому порядку.

Розподіл педагогічного навантаження відбувається відповідно до вимог. У кінці навчального року учителі школи ознайомлюються із попереднім навантаженням під підпис. Розподіл годин відповідає фаховій підготовці педагогів. Середнє навантаження педагогів становить 18 годин. У викладанні предметів та в класному керівництві забезпечується наступність.

Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу відбувається відповідно до вимог із урахуванням його типу та статусу на підставі заяв батьків, наказу директора навчального закладу.

Відрахування учнів із ЗНЗ здійснюється в установленому порядку.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється в установленому порядку; дотримання в закладі порядку отримання, своєчасність проходження медичного огляду працівниками школи, створені умови для харчування всіх бажаючих учнів (гаряче харчування, буфетна продукція).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.07.2013 № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» розроблена документація, яка відображає діяльність навчального закладу з усіх напрямів роботи. Видано наказ, у якому, згідно з функціональними обов’язками, членам педагогічного колективу доручено ведення тієї чи іншої документації відповідно до Номенклатури справ.

Ділові документи, згідно з «Переліком обов'язкової ділової документації» зберігаються в спеціальних шафах, дотримується термін зберігання.

До алфавітної книги щорічно заносяться дані про учнів нового прийому 1-го та 10 класів. Занесення учнів до списку здійснюється в алфавітному порядку, ведеться порядкова нумерація для кожної літери. Порядковий номер запису учнів у книзі відповідає номеру його особової справи. Внаслідок заміни місця проживання, переведення в інший навчальний заклад, закінчення школи здійснюється відрахування учнів, що підтверджується наказом по школі. Щорічно на початку вересня та наприкінці червня підбиваються підсумки зарахування та вибуття учнів відповідно на початок і кінець року.

До особових справ учнів занесені загальні відомості про учнів, підсумкові оцінки успішності за кожний клас.

Виставлені оцінки відповідають даним класних журналів та протоколів ДПА. Книги суворої звітності ведуться згідно з нормативними вимогами.

У книзі обліку особового складу педагогічних працівників заповнення всіх граф ведеться відповідно до форм, своєчасно вносяться зміни.

У книзі протоколів педагогічної ради визначена тематика педагогічної ради, фіксуються прийняті рішення.

Книга обліку трудових книжок працівників школи ведеться відповідно до нормативних вимог.

У журналі обліку пропуску і заміщення уроків усі графи заповнюються відповідно до форми.

Книга наказів містить всі необхідні накази, з якими ознайомлюються ті члени колективу, яких стосується їх зміст.

Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів, книга записів наслідків внутрішньошкільного контролю ведуться згідно з нормативними вимогами.

Нормативні документи ведуться в повному обсязі, оформлені чітко, охайно, дотримується термін їх зберігання.

Відрахування учнів із навчального закладу здійснюється в установленому порядку.

Відповідно до навчального плану та методичних рекомендацій щодо викладання предметів здійснюється поділ на групи при вивченні предметів:

Захист Вітчизни - 10 клас, 11 клас вивчення предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо хлопцями і дівчатами. Заняття юнаків проводиться у освітньому окрузі «Захист Вітчизни».

У Чугуївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 дотримується порядок отримання благодійної допомоги, використання коштів батьківського фонду здійснюється за рішенням батьківського комітету. Постійно здійснюється звітування директора школи на батьківських зборах. Заслуховується звіт осіб відповідальних за фонди.

Педагогічні працівники закладу та техперсонал один раз на рік проходять профілактичне медичне обстеження. Постійний контроль за проходженням медогляду працівниками школи здійснюється секретарем та адміністрацією школи.


Зауваження:

 1. Не здійснюється викладання факультативу «Рівний – рівному» у зв’язку з відсутністю спеціаліста.

Пропозиції:

 1. Забезпечити викладання факультативу «Рівний – рівному».


Установлений рівень С 2.25. - достатній
Установлений рівень С 2. - достатній

3.Результативність навчально-виховного процесу.
3.1. Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань з базових предметів інваріантної складової навчального плану, проведених незалежною експертною комісією у випускних класах кожного ступеня (4-х, 9-х, 11).

Узагальнений протокол експертизи рівня навчальних досягнень учнів Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

з базових предметів інваріантної складової навчального плану

за результатами річного оцінювання


Клас

Назва предмету

Кількість учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівні

Контингент учнів

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівні

3 клас

Українська мова

18

25

72%

Математика

19

25

76%

8 клас

Українська мова

30

50

60%
Математика

36

50

72%

10 клас

Українська мова

13

16

81%

Математика

11

16

68%

Всього
127

182

70%

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівні – 70%.


Установлений рівень С 3.1. - високий
3.2. Результати навчальних досягнень учнів за результатами семестрового оцінювання

Узагальнений протокол експертизи рівня навчальних досягнень учнів Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з базових предметів інваріантної складової навчального плану за результатами семестрового оцінювання


Клас

Назва предмету

Кількість учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівні

Контингент учнів

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівні

4 клас

Українська мова

20

28

71%

Математика

20

28

71%

9 клас

Українська мова

37

50

74%
Математика

36

50

72%

11 клас

Українська мова

12

14

86%

Математика

12

14

86%

Всього
137

184

74%

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівні – 74% .

Установлений рівень С 3.2. - високий
3.3. Розбіжність за результатами річного і семестрового оцінювання навчальних досягнень учнів

Розбіжність за результатами річного (70%) і семестрового (74%) оцінювання навчальних досягнень учнів становить 4% .


Установлений рівень С 3.3. - високий
3.4. Частка учнів, які нагороджені за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями, похвальними листами та грамотами (за останні 3 роки)
У Чугуївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 нагородження учнів за успіхи в навчанні відбувається згідно з нормативними вимогами. Щорічно учні школи за досягнення в навчанні нагороджуються Похвальними листами, грамотами та медалями.
Кількість учнів школи, нагороджених за успіхи в навчанні


Рік

Контингент учнів

Кількість похвальних

листів


Кількість похвальних грамот

Кількість золотих медалей

Кількість срібних медалей

2010/2011

312

36

-

-

-

2011/2012

334

35

6

4

-

2012/2013

327

29

10

1

-

Всього

973

121

16

5

-

За останні 3 роки з 973 учнів всього було нагороджено 141 учень, що складає більше 14% та відповідає високому рівню.
Установлений рівень С3.4. - високий
3.5. Частка учнів, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад (за останні 3 роки)
У Чугуївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 щорічно учні активно беруть участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін та посідають призові місця.

Упродовж 3-х років школа займає високі рейтинги за результатами олімпіад серед навчальних закладів міста.


Моніторинг результативності виступу школи

на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад

(за три роки)Предмет

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

1

Математика

2

2

2

2

Географія

5

3

3

3

Історія

1

4

1

4

Фізика

2

2

1

5

Українська мова та література

3

3

5

6

Інформатика

1

1

1

7

Правознавство

2

2

5

8

Біологія

2

3

2

9

Російська мова та література

2

3

2

10

Хімія

2

2

2

11

Трудове навчання

6

5-8

5-8

12

Англійська мова

1

1

3

13

Астрономія

2

2

5-7

14

Економіка

2

1

5-7

15

Педагогіка і психологія

5

4-7

2

16

Інформаційні технології

3

3-9

2

17

Фізична культура

-

3-7

4-7

18

Екологія

-

3

2
Загальне місце

І

ІІ

ІІ

Щорічно учні школи стають переможцями ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Учасники та переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад

Навчальний рік

К-ть учнів, що брали участь в олімпіадах

К-ть переможців

ІІ етапу


К-ть переможців

ІІІ етапу% переможців

2011/2012

50

27

-

54%

2012/2013

48

23

10

47%

2013/2014

53

21

6

39%

Всього

151

71

16

68%

Рівень частки учнів-переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад складає 63%, що відповідає високому рівню.

Зауваження: 1. Низькі місця займають учні школи на міських олімпіадах з астрономії, економіки, трудового навчання.

Пропозиції:

 1. Підвищити якість підготовки учнів школи до предметних олімпіад з астрономії, економіки, трудового навчання та інших навчальних предметів.


Установлений рівень С 3.5. - високий
3.6. Частка учнів, які стали призерами конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук
З метою організації роботи з обдарованими учнями, їх підтримки, залучення до науково-дослідницької роботи, а також стимулювання самостійної роботи учнів щодо вивчення окремих предметів, залучення їх до участі в олімпіадах, турнірах, в школі створена власна система науково-дослідницької роботи учнів та наукове учнівське товариство «Пошук».

Робота наукового товариства «Пошук» здійснювалась згідно з планом, затвердженим директором школи. На виконання плану роботи у закладі було оновлено банк даних учнів, схильних до наукової, пошукової та дослідницької діяльності, а також створені умови для розвитку обдарованих дітей: вчителі здійснювали особистісно-орієнтоване навчання на основі диференціації та індивідуалізації, проводили заняття з використанням інноваційних педтехнологій, залучали обдарованих учнів до позакласної роботи з навчальних предметів.К-ть учнів, що брали участь в МАН

К- ть переможців

І етапу


К- ть переможців

ІІ етапу


%

2011/2012

3

(Очеретна Г.)

(Білоус А.)

(Шахін Д.)1

(Очеретна Г.)1

(Очеретна Г.)33%

2012/2013

1

(Ізотов Є.)-

-

0%

2013/2014

2

(Міхно А.)

(Кулик-Бедухова А.)


1

(Міхно А.)
-

50%

Всього

6

2

1

28%

Зауваження:

 1. Недостатня кількість учнів бере участь у написанні науково-дослідницьких робіт.

Пропозиції:

 1. Адміністрації школи налагодити співпрацю з науковцями вузів.

 2. Вчителям-предметникам активніше залучати обдарованих учнів школи до дослідницько-експериментальної роботи.


Установлений рівень С3.6. - достатній
3.7. Творчі та спортивні досягнення учнів (за останні 3 роки)
У Чугуївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 проводиться цілеспрямована робота з обдарованими учнями, яка сприяє розвитку їх індивідуальних особливостей та створює умови для розвитку інтелектуальних, творчих і спортивних здібностей.

Учні закладу беруть участь у загальношкільних та міських заходах, що охоплюють всі напрямки навчально-виховного процесу.

У 2010/2011 навчальному році учні школи брали участь у наступних заходах:


 1. Всеукраїнські учнівські турніри (міський етап)

Турнір юних істориків – І місце ( кер. Білецька Н.О.)

Турнір юних журналістів – І місце ( кер. Іващенко Н.В., Шаровкіна Є.В.)

Ясько Валерія посіла ІІІ м. на ІІІ етапі Всеукраїнського турніру юних істориків та визнана кращим рецензентом України серед учнів 9-11 класів України.

2.Міський конкурс знавців російської мови «Родная природа в лирике Сергея Есенина»

Гришанова Марія (10-Б клас) – І місце (вчитель Семеркова Л.Г.)

3.ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка:

Зоркіна Катерина (6-Б клас) – ІІ місце ( вчитель Шаровкіна Є.В.)

4. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Історія України і державотворення»

Чижевський Вадим (5-Б кл.) – ІІ м. (вчитель Білецька Н.О.).

Яковенко Ольга (10-Б кл.) – ІІІ м. (вчитель Білецька Н.О.).

5. Конкурс «Моя Батьківщина – України» (напрямок «З попелу забуття»)

Коломоєць Юлія (10-А клас) – лауреат конкурсу (Білецька Н.О., Кріцина О.Г.)

Вона посіла І м. за захист роботи «Від історії моєї родини до історії нашої країни» на краєзнавчій конференції «Моя Батьківщина – Україна».

6.ІХ Міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів (номінація 3D-анімація), який проводив Вінницький національний технічний університет

Пушкарський Богдан (10-А клас) - переможець (кер. Кріцина О.Г.)


 1. Обласний дистанційний фестиваль «Комп’ютерна графіка та анімація» номінація «Колаж»

Птащенко Ганна (9 клас) – ІІ місце (кер. Кріцина О.Г.).

У 2011/2012 навчальному році учні школи брали участь у наступних заходах: 1. І (міжшкільний) етап Всеукраїнських учнівських турнірів з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді.

Турнір юних фізиків – ІІ місце (керівник Мороз М. Л.);

Турнір юних хіміків – ІІІ місце (керівники Войтович Л. В., Салівон Н. В.);

Турнір юних математиків – ІV місце ( керівник Пасюга Ю. Ю.);

Турнір юних економістів – ІІ місце (керівник Пасюга Ю. Ю. );

Турнір юних істориків – ІІІ місце (керівник Богдановська Р. О.).


 1. Обласний конкурс знавців російської мови «Родная природа в лирике Сергея Есенина»

Гришанова Марія (11-Б клас) – ІІ місце (вчитель Семеркова Л.Г.)

 1. Міський конкурс знавців російської мови, історії та культури, присвячена 200-річчю Бородинської битви

Дадіван Дмитро (11-Б клас) – І місце (вчитель Семеркова Л.Г.)

 1. Міський конкурс знавців російської мови. Робота «Если душа родилась крылатой», присвячена 120-річчю від дня народження Марини Цветаєвої

Гришанової Марії (11-Б клас) - І місце (вчитель Семеркова Л.Г.)

5. ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

Владова Дар'я (9 клас) – ІІІ місце (вчитель Шаровкіна Є.В.).

Лучко Поліна (8 клас) - ІІІ місця на (вчитель Шаровкіна Є.В.). 1. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Історія України і державотворення»

Дадіван Дмитро (11-Б клас) – переможець (вчитель.

 1. Міський конкурс ораторського мистецтва

Гришанова Марія (11-Б клас) – переможець.

У 2012/2013 навчальному році учні школи брали участь у наступних заходах: 1. Обласний дистанційний фестиваль з комп’ютерної графіки та анімації

Натопта Анастасія (8-Б клас) - ІІІ місце (керівник Кріцина О.Г.).

 1. Всеукраїнський українознавчий фестиваль «Сонячні пелюстки»:

презентація «Моя мала Батьківщина» учня 7-Б класу Пльонкіна Артема була відзначена Дипломом ІІІ ступеня (керівник Іващенко Н.В.).

 1. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач року»

Пльонкін Артем посів І місце на міському та ІІ місце на обласному етапі (керівник Петушкова І.П.).

4. Всеукраїнські учнівські турніри (міський етап)

Турнір юних істориків – І місце ( кер. Ейсмонт О.В.)

Турнір юних економістів – ІІ місце ( кер. Пасюга Ю. Ю.)

Турнір юних хіміків – ІІI місце ( кер. Салівон Н.В.)

5.ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка:

Мікіша Данило (6 клас) – ІІІ місце ( вчитель Шаровкіна Є.В.)

Скляр Катерина (11 клас) – ІІІ місце ( вчитель Шаровкіна Є.В.)

Андрійовська Владлена (5 клас) – ІІІ місце ( вчитель Іващенко Н.В.)

Артеменко Олена (10 клас) – ІІ місце ( вчитель Семеркова Л.Г.).

6.ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика.

Ромашек Марія (4 клас) - ІІІ місце ( вчитель Романенко І.В.)

7. Міський конкурс дружин юних рятівників –

ІI місце – команда учнів 10-11х класів (кер. Бондар Г.В.)

8.Всеукраїнський конкурс учнівської творчості:

Данченко Юлія ( 11 клас) - I місце на міському етапі в номінації «Література» (керівник Шаровкіна Є.В.).

9. Міська інтелектуальна гра « Що? Де? Коли?»

Молодша група –ІІ місце (3 – 4 клас) кер. Зарицька А.І.

Середня група – І місце (6 - 7 класи) кер. Чорна Л.П.

10.Міська гра КВК

II місце – команда учнів 9 – 11 класів (кер. Бондар Г.В.)

11. Військово – патріотична гра «Джура»

II місце - команда учнів 10 – 11 класів (кер. Бобрус О.І.)

12. Міські змагання «Старти надій»

I місце – команда 8 класів (кер. Бобрус О.І.)

13. Міські командні змагання з шахів та шашок - I місце (кер. Солдатов О.О)

14. Міський зліт краєзнавців – II місце ( кер. Чорна Л.П.)

15. Міський конкурс « Таланти ІІІ тисячоліття»

Мережко Поліна ( 2 клас) – Гран – прі ( кер. Беседа Ю.В.)

Творчо обдаровані діти вивчають теорію мистецтва, історію рідного краю, здобувають навички з акторської майстерності, реалізують творчі та інтелектуальні здібності.

Рівень творчих та спортивних досягнень учнів складає 28%, що дорівнює високому рівню.

Установлений рівень – С3.7. – високий
3.8. Педагогічні працівники-призери конкурсів фахової майстерності у сфері освіти

У Чугуївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 проводиться систематична робота щодо залучення учителів школи до участі в конкурсах фахової майстерності з метою підвищення рівня професійної компетентності.

Удосконаленню фахової майстерності педагогів сприяє участь у щорічному конкурсі «Учитель року».
Участь педагогічних працівників навчального закладу в конкурсі

«Учитель року»

з/п

Ініціали, прізвище

Назва конкурсу фахової майстерності

Переможець/лауреат

1.

Салівон Н.В.

Всеукраїнський етап конкурсу «Учитель року – 2008»

Переможець ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу

2.

Каменєва І.Л.

Обласний етап конкурсу «Учитель року – 2008»

Переможець І (міського)туру Всеукраїнського конкурсу

3

Пасюга Ю.Ю.

Міський конкурс «Учитель року – 2009»

Конкурсант2010

-2011

-2012

-

4

Ясько Н.Ф.

Міський конкурс «Учитель року – 2013»

Конкурсант

Моніторинг участі вчителів школи свідчить про відсутність бажання брати участь в цьому професійному конкурсі.

Важливу роль у впровадженні ефективного педагогічного досвіду має виставка-презентація педагогічних ідей та технологій.

Роботи педагогічних працівників школи, представлені на міські та обласні

виставки-презентації педагогічних ідей та технологій, стають переможцями, що свідчить про високу якість експонатів.


Участь педагогічних працівників навчального закладу в виставці-презентації педагогічних ідей та технологій

з/п

Ініціали, прізвище

Назва конкурсу фахової майстерності

Переможець/лауреат

1

Семеркова Л.Г.

Обласний конкурс «Досвід освітян» (2009)

Диплом ІІІ ступеня

2

Мороз М.Л.

Обласний конкурс «Досвід освітян» (2010)

Диплом ІІ ступеня

3

Салівон Н.В.

Обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій (2011)

Диплом ІІ ступеня

4

Іващенко Н.В.

Обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій (2011)

Диплом ІІІ ступеня

5

Каменєва І.Л.

Обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій (2012)

Диплом ІІІ ступеня

6

Головня Т.В.

Обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій (2013)

Диплом ІІ ступеня

7

Кріцина О.Г.

Обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій (2013)

Диплом ІІІ ступеня


Зауваження:

1. Незначна кількість вчителів, що беруть участь у щорічному конкурсі «Учитель року».Пропозиції:

1.Адміністрації школи необхідно підвищити мотивацію та стимулювання вчителів школи щодо їх участі в професійному конкурсі «Учитель року».


Установлений рівень С 3.8. - достатній
3.9. Частка педагогічних працівників, які мають педагогічні знання, науковий ступінь

У навчальному закладі працюють 26 педагогічних працівників, які сумлінно та творчо виконують свої професійні обов’язки. За результатами атестації їм присвоюються педагогічні звання та кваліфікаційні категорії.


Кількість вчителів, які мають педагогічні звання


Загальна кількість педагогічних працівників

Кількість учителів, які мають звання

Кількість учителів, які мають науковий ступінь

Інші відзнаки (відмінник освіти)

Старший учитель

Учитель-методист

26

4 (15%)

3 (11%)

-

3 (11%)

Рівень частки педагогічних працівників, які мають педагогічні звання складає 27%, що дорівнює достатньому рівню.


Зауваження:

 1. Мала кількість педагогічних працівників, які мають педагогічні звання.

Пропозиції:

 1. Заохочувати педагогічних працівників до здобуття звань та наукових ступенів.


Установлений рівень С3.9. - достатній


  1. Результативність участі випускників 11-х класах у ЗНО з української мови та літератури

У Чугуївській загальноосвітній школі проводиться цілеспрямована робота щодо підготовки випускників навчального закладу до зовнішнього незалежного оцінювання з базових дисциплін.

Щорічно випускники школи успішно складають ЗНО та демонструють високі результати.

Результативність участі випускників 11-х класів у ЗНО

Рік


Кількість випускників 11-х класів які

Відсоток К/У*100%

Брали участь у ЗНО (К)

Набрали балів більше 150,5 (У)

2011/2012

36

31

86

2012/2013

22

22

100

Всього

58

53

93

Рівень результативності участі випускників 11-х класів у ЗНО складає 91%, що відповідає високому рівню.
Установлений рівень С3.10. - високий

Установлений рівень С 3. - достатній
4.Окремі питання управління загальноосвітнім навчальним закладом

4.1. Керівництво ЗНЗ

Директор школи – Салівон Н.В. має вищу освіту, закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренко у 1980 році за спеціальністю «Хімія та біологія», педагогічний стаж 30 років, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання - учитель-методист, нагороджена значком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти України. На посаді працює з 2011 року.

Заступник директора з навчальної роботи - Семеркова Л.Г., має вищу освіту, у 1983 році закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Російська мова та література», педагогічний стаж - 30 років. Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання - старший учитель, на посаді працює з 2011 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи - Зарицька А.І., має дві вищі освіти, закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди у 1994 році за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання», Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю «Англійська мова» у 2008 році. Педагогічний стаж-26 років. Має кваліфікаційну категорію спеціаліст першої категорії, на посаді працює з 2011 року.

У навчальному закладі створена система внутрішньошкільного контролю за виконанням навчальних планів і програм. Упродовж навчального року аналізується іх стан виконання, результати узагальнюються наказами по школі у кінці І семестру та навчального року. Питання розглядаються на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради.

Постійна увага приділяється адміністрацією школи результативності та якості знань учнів, здійсненню моніторингу навчальних досягнень учнів.

В основу управлінських рішень покладено порівняльний аналіз стану організації навчально-виховного процесу за семестр, за рік, аналіз моніторингу якості знань учнів з навчальних предметів та рейтинг класів.

У навчальному закладі розроблена циклограма основних наказів, яка відповідає діючим нормативним документам та вимогам. Згідно з циклограмою у школі своєчасно видаються накази з навчально-виховної та господарчої діяльності. Адміністрація школи дотримується вимог щодо оформлення ділової документації: грамотно складається аналітична частина, відстежується зв’язок розпорядчої частини зі змістом констатуючої.

В управлінській діяльності навчального закладу впроваджуються інноваційні педагогічні технології , а саме:

-використання ІКТ ;

-використання кваліметричних методів вивчення діяльності ШМО;

-проведення моніторингу навчальних досягнень учнів школи та рейтингування класів;

-оцінка професійної діяльності вчителів через складання портфоліо;

-розширення інформаційного та управлінського поля адміністрації школи через сайт школи;

-взаємозв’язок з освітніми керівними установами через електронну пошту;

-нові форми проведення педрад, ШМО, науково – практичних семінарів (круглі столи, презентації, ділові ігри).

Контроль за якістю навчально-виховного процесу здійснювався відповідно до плану роботи навчального закладу.

Об’єктами внутрішньошкільного контролю в закладі є такі види освітньої діяльності: охоплення навчанням ,стан викладання навчальних предметів,рівень навчальних досягнень учнів, якість ведення шкільної документації,виконання навчальних програм , робота шкільних методичних об’єднань, якість виховної роботи.

Розроблено план внутрішньошкільного контролю за всіма аспектами освітньої діяльності та перспективний план вивчення стану викладання навчальних предметів.

У 2012/2013 навчальному році згідно з річним планом роботи школи, розділом VІІ. «Контрольно-аналітична діяльність», здійснено вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів: української мови (5-11 класи), хімії (8-11класи), Харківщинознавства (8-9класи), біології (7-11 класи), образотворчого мистецтва (1-7класи), української літератури (5-11 класи).

Проведено класно-узагальнюючий контроль у 1, 5, 10, 9, 4 класах. Здійснено вивчення:

- стану виконання навчальних планів та програм;

- стану роботи щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- нормативності ведення шкільної документації.

Крім того, у 2012/2013 навчальному році пройдено інспекторсько-методичні та тематичні перевірки з питань організації навчально-виховного процесу за напрямками:

- вивчення стану управлінської діяльності навчального закладу;

-вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з літератури(інтегрований курс);

- вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії;

-вивчення питання щодо оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків улітку 2013 року;

-здійснення експертизи проведення державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів та організованого закінчення 2012/2013 навчального року та організованого початку 2013/2014 навчального року.

У І семестрі 2013/2014 навчального року адміністрацією школи було здійснено вивчення стану викладання математики (2-6класи),фізичної культури(5-11класи), астрономії(11клас), захисту Вітчизни (10-11класи), класно-узагальнюючий контроль учнів 1,5,!0 класів.

Підсумки перевірок заслухано на нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань, оперативних нарадах, складено довідки, протоколи, накази по школі.

Щорічно директор школи звітує перед трудовим колективом та батьківською громадськістю навчального закладу.

Зауваження:

1.Звіт директора не розміщено на сайті навчального закладу.Пропозиції:

1.Щорічно розміщувати звіт директора школи на сайті.Установлений рівень С 4.1. - достатній
4.2.Виконання річного плану роботи ЗНЗ
Річний план роботи Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 затверджується на засіданні ради школи (Протокол від 30.08.2013 № 5), погоджується на засіданні педагогічної ради школи (Протокол від 30.08.2013 № 7) та начальником відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради. Планування здійснюється з урахуванням результатів навчально-виховного процесу, аналізу підсумків методичної та виховної роботи за попередній навчальний рік. У вступній частині визначені методичні проблеми, над якими працює педагогічний колектив, проаналізовано стан навчальної, методичної, виховної роботи, стан фінансово-господарської діяльності закладу. До плану включено план роботи психологічної служби та план роботи шкільної бібліотеки. Контроль за виконанням річного плану роботи здійснює директор школи. На час проведення атестації навчального закладу . План роботи навчального закладу на поточний навчальний рік виконано на 60%.
Установлений рівень С4.2. – достатній

4.3.Діяльність педагогічної ради:

Педагогічна рада Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 - це постійно діючий дорадчий колегіальний орган, діяльність якого визначена Статутом навчального закладу.

Головним завданням педагогічної ради є об’єднання зусиль педагогічного колективу школи для підвищення якості освіти, ефективності навчально-виховної роботи та його результативності, впровадження в практику діяльності досягнень педагогічної науки і сучасних інноваційних технологій

Функції педагогічної ради: планово-прогностична, інформаційно-аналітична,

діагностична, комунікаційні,методична.

Головою педради є директор школи. До складу педагогічної ради входять педагогічні працівники закладу. Тематика педагогічних рад розробляється колегіально і записується до річного плану роботи. Засідання проводяться не менше 4 разів на рік. У підготовці і проведенні педагогічної ради бере участь увесь колектив. Згідно з наказом по школі визначається творча група, розробляється план проведення засідання, підбирається матеріал, відповідна література, обговорюються методи та форми проведення. Для проведення засідання використовуються різноманітні методики ,переважно застосовуються інтерактивні (круглий стіл, мозковий штурм, джиг-соу та ділові ігри), інформаційні технології та групові форми роботи. Порядок денний визначається попередньо і оголошується за декілька тижнів до проведення педагогічної ради. На засіданнях обговорюються актуальні питання навчально-виховної діяльності

школи. Педагогічні ради дають можливість згуртувати колектив для обговорення і розв`язання певних проблем життя школи на шляху до реалізації нового змісту освіти, розкривають творчі можливості кожного вчителя, створюють умови для професійного розвитку. Підготовка, проведення засідання й робота з реалізації рішень педагогічної ради вимагають від керівника і учителів великих зусиль, але кожне рішення - це сходинка до вдосконалення роботи діяльності навчального закладу. Прийняті рішення фіксуються у протоколі. Адміністрацією школи здійснюється контроль за виконанням рішень педагогічної ради, ведеться картки контролю, але не всі прийняті рішення знаходять в них відображення. Рішення педагогічної ради, в основному, конкретні та реалістичні.На виконання рішень педагогічної ради директор видає накази і контролює виконання рішень педагогічної ради. Не всі питання, розглянуті на педагогічних радах, висвітлюються в наказах.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка