Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»


Організація інноваційної діяльностіСторінка4/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір13.5 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

2.17.Організація інноваційної діяльності
Інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність, а саме:

 • пошук нових моделей;

 • впровадження інновації в навчально-виховний процес;

 • виявлення нових творчих можливостей вчителів;

 • створення дітям ситуації життєвого успіху в сфері навчання;

 • співробітництво учителя і учня.


Інноваційна діяльність вчителів Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2


Назва освітньої інновації

Зміст інновації

Стадія реалізації

Вчитель, який упроваджує інновацію

Підвищення якості освіти через підвищення рівня професійної компетентності педагога та впровадження інноваційних педтехнологій.

Умовою підвищення якості освіти є підвищення рівня професійної компетентності вчителя.

Розповсюдження

Педколектив школи

Формування ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних педтехнологій

Завдання сучасної школи – формування компетентнісної особистості,найбільш ефективними засобами досягнення цього є впровадження інноваційних педтехнологій

Розповсюдження

Салівон Н.В.

Шаровкіна Є.В.

Семеркова Л.Г.


Використання інформаційно-

комунікаційних технологій на урокахВикористання інформаційних технологій відкриває можливість надавати знання у різних формах: текстовій, графічній, звуковій, динамічній.

Розповсюдження

Педколектив школи

Використання методу проектів

Метод проектів полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови активної взаємодії всіх учнів у процесі співнавчання. Основні форми роботи - групові.

Розповсюдження

Кріцина О.Г.

Використання методики розвитку критичного мислення

Розвиток творчої особистості означає перш за все інтелектуальний розвиток учня, вміння конструктивно взаємодіяти з іншими людьми. Основна увага вчителя має бути спрямована не на результат засвоєння певних знань, а на творчий процес досягнення мети.

Розповсюдження

Салівон Н.В.

Семеркова Л.Г.

Каменєва І.Л.

Шаровкіна Є.В.

Іващенко Н.В.


Упровадження освітніх інновацій здебільшого здійснюється на рівні навчального закладу та на міському рівні.

З 2008 року по 2012 рік педколектив школи був учасником обласного інноваційного програмно-цільового проекту «Моніторинг якості освіти» та отримав статус експериментального майданчика з теми «Моніторинг резерву якості навчально-виховного процесу в Чугуївському багатопрофільному ліцеї», якій здійснювався під керівництвом кафедри управління ХАНО. Робота проводилася в наступних напрямах: • подолання неуспішності учнів;

 • діяльність педагогічного колективу;

 • моніторинг якості освіти;

 • моніторинг вихованості учнів.

У 2011 році вчителі історії представили свої роботи на 14 обласну виставку ефективного педагогічного досвіду «Історія та державотворення».

У 2013 році вчителі початкової школи брали участь у 16 обласній виставці ефективного педагогічного досвіду «Початкова освіта», де висвітлювали досвід своєї роботи з впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.


Зауваження:

 1. У поточному навчальному році навчальний заклад не бере участь в експериментально-інноваційній діяльності.

Пропозиції:

 1. Брати участь в експериментально-інноваційній діяльності.


Установлений рівень С 2.17. - достатній

2.18.Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу
У навчальному закладі на виконання Законів України «Про освіту», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух» проводиться систематична, планомірна робота з попередження дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності учнів. У річному плані роботи школи є окремий розділ з охорони здоров'я та безпеки життєдіяльності учнів. З метою попередження дитячого травматизму класними керівниками, адміністрацією закладу проводяться бесіди з учнями, організовуються зустрічі з працівниками ДАІ, медичними працівниками. Дане питання постійно розглядається на нарадах при директорові, загальношкільних та класних батьківських зборах, засіданнях загальношкільного батьківського комітету. Підсумки роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму узагальнюються наказами по школі за І семестр та за рік.

Учителями-предметниками проводиться значна профілактична робота з попередження дитячого травматизму під час проведення лабораторних, практичних робіт, занять на уроках фізичної культури, ведуться вступні, первинні інструктажі з учнями відповідно до календарного планування з предметів: хімія, біологія, фізика, фізична культура, інформатика. Записи про проведення інструктажів фіксується в класних журналах та журналах реєстрації інструктажів з окремих предметів. Основні навички збереження здоров’я, правил поведінки формуються у процесі вивчення предмету «Основи здоров’я».

Велика робота ведеться з профілактики дитячого травматизму.

Класними керівниками та класоводами проводяться бесіди з правил безпечного користування газом, безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами струму, з правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, з правил безпеки на воді, попередженню отруєння дітей, з протипожежної безпеки, з правил дорожнього руху , поточні бесіди з профілактики всіх видів дитячого травматизму. Тематика та дата проведення бесід фіксуються в класних журналах.

Напередодні канікул з учнями проводяться бесіди з попередження травматизму в дні шкільних канікул. Ведуться пам’ятки за підписами батьків і учнів з профілактики всіх видів дитячого травматизму.

На початку навчального року проводиться вступний інструктаж, про що свідчить запис у класних журналах на окремій сторінці згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (Наказ МОН України № 563 від 01.08.2001 р.).

Згідно з річним планом роботи щомісячно у школі проводяться Єдині дні безпеки життєдіяльності за темами: «Увага! Діти на дорозі!» (вересень), «Профілактика ГРЗ та грипу» (листопад), «Небезпечність піротехнічних засобів». Стали традиційними місячники безпеки життєдіяльності, заходи з залученням спеціалістів-інспекторів ВДАІ, шкільного лікаря.

Кількість нещасних випадків (за 3 роки)Рік


У побуті

Під час навчально-виховного процесу

2011

5 (1,5%)

1 (0,3%)

2012

3 (0,9%)

-

2013

2 (0,5%)

1 (0,3%)

За звітний період серед 328 учнів під час навчально-виховного процесу стався лише один випадок травмування. Випадок стався на перерві, по необережності було травмовано око учениці 6 класу. У навчальному закладі при розслідуванні нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу забезпечується дотримання порядку та відповідних вимог.

Рівень стану дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу складає 0,6%, що відповідає достатньому рівню.

Зауваження:

1.Спостерігаються випадки травмування під час навчально-виховного процесу.Пропозиції:

1.Посилити заходи щодо створення безпечних умов для здійснення навчально-виховного процесу.


Установлений рівень С 2.18. – достатній

2.19.Організація безкоштовного гарячого харчування: дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів

Організація безкоштовного харчування у Чугуївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про державний бюджет України на 2013», на виконання ст. 3.19. Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у ЗНЗ», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,на виконання наказу відділу освіти та з метою соціального захисту, забезпечення здоров’я школярів, запобігання шлункових отруєнь серед учнів.

Робота щодо організації харчування у навчальному закладі здійснюється згідно з наказами по школі, які видаються на початку І та ІІ семестру. Безкоштовне харчування одержують учні 1-4 класів у кількості 113 чоловік. Наказом затверджено список дітей позбавлених батьківського піклування, які забезпечуються безкоштовним харчуванням. Із 8 учнів всі 100% охоплені безкоштовним харчуванням.

Рівень охоплення учнів безкоштовним харчуванням складає 100%, що відповідає високому рівню.


Установлений рівень С 2.19. - високий
2.20.Охоплення усіма видами харчування учнів 5-11 класів

У Чугуївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 створені необхідні умови для організації харчування учнів, яке здійснюється їдальнею школи, що знаходиться у підпорядкуванні об’єднання шкільних їдалень відділу світи. Об’єднання забезпечує завезення продуктів та здійснює систематичний контроль за дотриманням норм харчування. Приміщення для харчування відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Учні 5-11 класів харчуються за батьківські кошти.

Щорічно працівниками закладу, учнями та батьками здійснюються заходи щодо створення умов для забезпечення гарячого харчування учнів: ремонт приміщення харчоблоку та овочесховища, обладнань та механізмів, поповнення посудом та інвентарем,миючими та дезінфікуючими засобами.

Щоденно адміністрацією закладу здійснюється контроль за харчуванням учнів. Щоранку знімається бракераж сировини й готової продукції, що реєструється у відповідних журналах. Своєчасно складається меню та затверджується директором школи.

Із 215 учнів 5-11-х класів охоплено харчуванням 107 учнів, що складає 50% та відповідає середньому рівню.

Зауваження:

1.Недостатня кількість учнів 5-11-х класів охоплена харчуванням.Пропозиції:

1.Сприяти збільшенню кількості учнів 5-11-х класів щодо харчування в шкільній їдальні.Установлений рівень С 2.20. – середній
2.21.Організація виховної роботи в ЗНЗ

Виховна робота в навчальному закладі спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів в Україні» від 31.10.2011 № 1243.

Виховна робота спрямована на формування в учнів ціннісного ставлення особистості до суспільства, держави, природи, до себе, до культури та мистецтва, праці, родини. У школі створена система виховної роботи. Робота здійснюється згідно з річним, місячним та тижневими планами роботи школи. У річному плані роботи є розділ «Організація виховної роботи».

Спланована виховна робота в кожному класі, про що свідчать плани виховної роботи класних керівників. Згідно з планами в класних колективах проводяться цікаві виховні заходи, бесіди зустрічі. Звіти про виховну роботу в класах заслуховуються на засіданнях учнівського активу школи в присутності директора та висвітлюються на веб-сайті школи,на сторінці «Життя класів».

Планується робота практичного психолога, соціального педагога, педагога-організатора.

Є в наявності програми виховання.

Виконання завдань виховної роботи здійснюється за напрямками: «Ціннісне ставлення до себе», «Ціннісне ставлення до людей», «Ціннісне ставлення до природи», «Ціннісне ставлення до мистецтва», «Ціннісне ставлення до праці», «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», військово-патріотичне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання.

Учні охоплені змістовним дозвіллям, всі проведені заходи висвітлюються на сайті навчального закладу.

4 рази на рік проводяться класні батьківські збори, 2 рази на рік – загальношкільні батьківські збори. Ефективно працюють батьківські активи класів, систематично проводяться засідання Ради школи. За потребою проводяться консультації та бесіди з батьками.

Постійно відбувається звітування з питань виховної роботи,підсумки узагальнюються наказами.

У закладі відсутні факти утворення та діяльності організаційних структур, політичних партій, релігійних організацій та воєнізованих формувань, примусового залучення учнів до вступу в будь-які громадські, громадсько-політичні, релігійні та інші організації.

Зауваження:


 1. Не своєчасно оформлюються матеріали виховних заходів.

Пропозиції:

 1. Своєчасно оформлювати матеріали.


Установлений рівень С 2.21. - достатній
2.22.Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, розроблених відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти » та наказу МОН молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та наказу МОН України від 21 серпня 2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Учителі дотримуються критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів, вмотивовано виставляються тематичні, семестрові та річні оцінки. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок з урахуванням динаміки особистих навчальних досягнень учня. Тематичні оцінки вчителями школи в основному виставляються об’єктивно, а семестрові оцінки є середніми арифметичними. Оцінювання контрольних робіт в основному відповідає оцінкам, виставленим у класні журнали. Записи на сторінках журналів ведуться відповідно до вимог, згідно з Інструкціями Міністерства освіти і науки України щодо ведення класних журналів.

Рівень оцінювання навчальних досягнень учнів становить 9 балів, що дорівнює достатньому рівню.

Зауваження:

1.При виставленні тематичних оцінок трапляються випадки недотримання об’єктивності оцінювання.Пропозиції:

 1. Дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до чинних вимог.

Установлений рівень С 2.22. - достатній
2.23.Обізнаність учнів зі статутними нормами ЗНЗ, своїми правами та обов’язками

Головними документами, які регулюють діяльність навчального закладу є Статут Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, Правила внутрішнього розпорядку, єдині правила поведінки для учнів. Щорічно на початку навчального року учні вивчають ці статутні норми, вивчаються правила поведінки, вимоги внутрішньо шкільного контролю Єдині правила поведінки учнів, їх обов’язки розміщені в кожному класному куточку, надруковано в щоденниках.

В результаті тестування установлено, що з 70 учнів 9-11-х класів обізнані зі статутними нормами 56, що становить 80% та відповідає достатньому рівню.

Зауваження: 1. Не всі учні знають правила внутрішнього розпорядку, свої права.

Пропозиції:

 1. Забезпечити підвищення рівня обізнаності учнів закладу статутних нормативів.

Установлений рівень С 2.23. - достатній
2.24.Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу
Для забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу у Чугуївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 працює практичний психолог - 0,5 ставки. Соціальний педагог працює на 0,5 ставки.

Психологічна служба працює над реалізацією Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року, Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки, Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року. Регіональні програми: Наказ Міністерства освіти і науки від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року», Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.07.2012 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року», Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року».

Головний напрямок діяльності психологічної служби - психолого- педагогічний супровід учасників навчально-виховного процесу.

Основною метою психологічного супроводу навчально-виховного процесу в школі вважається підтримка комфортного освітнього середовища, яке сприяє найбільш повному розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу: психологічна просвіта учасників , формування моральних цінностей, психічних і духовних аспектів здоров´я учнів та педагогів школи, створення умов для саморозвитку та самовиховання.

Враховуючи методичні рекомендації Центру практичної психології і соціальної роботи КВНЗ «ХАНО», визначені наступні завдання, що поставлені перед психологічною службою навчального закладу на 2013/2014 навчальний рік:

І. Психологічний супровід навчального процесу:


 • визначення готовності дітей до школи та рівня психологічної адаптації дитини до навчального закладу на основі індивідуального підходу та своєчасного виявлення дітей, що мають вади психічного розвитку. Зокрема проведення розвивальних ігор, бесід з дітьми, які виявились не готовими або відстають у навчанні;

 • здійснення моніторингу розвитку молодших школярів, що мають стійкі труднощі у навчанні, надання їм психолого-педагогічної допомоги;

 • допомога дітям у кризових ситуаціях;

 • адаптація дитини в період переходу з однієї вікової групи до іншої;

 • розвиток здібностей та підтримка мотивації отримання знань дітей, які мають ознаки обдарованості;

 • розвиток емоційної сфери учнів, які відносяться до «групи риску», профілактика стоять на внутрішкільному обліку та формування нових конструктивних механізмів поведінки.

ІІ. Профілактика ризикованої поведінки, формування навичок здорового способу життя:

 • участь у реалізації заходів Державних цільових соціальних програм «Молодь України», Державної програми «репродуктивне здоров’я нації», Національної компанії «Стоп насильству», Загальнодержавної програми «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій» тощо.

ІІІ. Просвіта та пропаганда психологічних знань:

 • проведення навчань для учнів із застосуванням інтерактивних методів: лекцій, тренінгів, ділових ігор;

 • проведення навчань для педагогів із застосуванням інтерактивних методів: бесід, лекцій з елементами тренінгові , ділових ігор, психолого-педагогічних консиліумів.

У першому семестрі 2013/2014 навчального року було проведено діагностування учнів перших класів щодо готовності учнів до школи. Застосовано методики діагностичного мінімуму (Керна-Ієрасика, проективна методика «Малюнок школи», «Малюнок сім’ї», графічний диктант Ельконіна). Продіагностовано 28 учнів, з яких 8 мають високий рівень підготовки до школи, 13 – середній, 7 – низький.
Рівень готовності учнів 1-го класу до навчання в школі


Всього учнів

Високий

Середній

(задовільний)Низький

28

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

8

28,6

13

46,4

7

25

Результати дослідження можна пояснити тим, що більшість дітей за віком мають 6-7 років, що свідчить про те, що в учнів починає формуватися навчальна ведуча діяльність, яка дозволяє добре сприймати навчальний матеріал та утримувати увагу під час занять. Такі діти мають високу мотивацію до навчання, добре розвинену пізнавальну сферу, реагують на похвалу та оцінювання. Також більшість дітей відвідували дошкільний підрозділ, де відбувалась підготовка до школи.

Для учнів, які показали низький рівень готовності до школи, було проведено додаткове обстеження, а також бесіди з учнями, їх батьками та вчителями. Дослідження виявило, що в учнів, які показали такий результат, спостерігається порушення фонематичного слуху, а звідси з’являються дефекти мови, що значно утруднює сприйняття матеріалу. Додатковим фактором низької готовності до школи є те, що дітям недостатньо приділяють уваги в родині. За результатами дослідження було проведено індивідуальні бесіди з батьками учнів та вчителями, щодо низького показника готовності і надано рекомендації щодо розвитку здібностей учнів, урахування їх потреб, полегшення процесу адаптації та пристосування до нових умов. Створення комфортних умов навчання учнів під час навчально-виховного процесу. Розвивальна робота з учнями, що показали низький рівень готовності до школи, проводилась у груповій формі з усіма першокласниками і була спрямована на розвиток пізнавальної сфери, розвитку психічних процесів, згуртування колективу.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка