Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Сторінка3/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір13.5 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

2012/2013 навчальний рік


К-сть

випускниківВсього

навчаєтьсяПродовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти

Всього не

навчаєтьсяВечірня

школа


ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

інші

10-й клас
18

18

-

3

5

-

10Частка випускників 9-х класів, які продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти складає 100%, що дорівнює високому рівню.Установлений рівень С 2.6 - високий

2.7. Частка учнів. які скоїли правопорушення під час навчально-виховного процесу (за останні 3 роки)

У навчальному закладі створена система правової роботи та роботи з попередження правопорушень і негативних явищ. Класними керівниками, соціальним педагогом школи проводяться профілактичні бесіди, зустрічі з правоохоронцями. Згідно з планом роботи школи проводяться засідання ради профілактики школи. Результатом систематичної, цілеспрямованої роботи педагогічного колективу є те, що за останні три роки учні школи не скоїли жодного злочину. Жоден з учнів не знаходиться на обліку ВКМСД та внутрішкільному обліку. Середня арифметична кількість учнів 5-11-х класів за останні 3 роки становить 211 учнів.


Облік правопорушень за навчальні роки
2011/2012

2012/2013

2013/2014

Скоїли злочини і знаходилися на обліку ВКМСД

-


-


-


Внутрішкільний облік

-

-

-Установлений рівень С 2.7. - високий

2.8. Відвідування учнями навчальних занять (за результатами попереднього семестру)
На виконання ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 53 Конституції України, з метою охоплення учнів школи навчанням та контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи в навчальному закладі здійснюється систематична робота. Стан відвідування навчальних занять учнями школи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи, соціального педагога, класних керівників. У Чугуївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 здійснюється систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Ведеться журнал обліку пропущених уроків, з учнями і батьками проводяться бесіди, регулярна профілактична робота з попередження пропуску уроків без поважних причин. За результатами І семестру 2013/2014 навчального року відвідування навчальних занять становило 90%.

Кількість уроків, пропущених за І семестр 2013/2014н.р. – 15941. Причиною відсутності є захворювання учнів, 12372 (80%) уроків пропущені через хворобу. 3569 (20%) уроків пропущено з поважних причин. Жоден з учнів школи не допускає пропусків уроків без поважної причини.

Кількість пропущених уроків без поважних причин – 0.

Рівень відвідування учнями навчальних занять складає 100%, що відповідає високому рівню.Пропозиції:

 1. Продовжити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

 2. Зменшити кількість пропусків уроків за записками батьків.


Установлений рівень С 2.8. - високий
2.9. Частка коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу

Кошти спеціального фонду у загальному фінансуванні навчального закладу за останні три роки становлять:


Показники2011

2012

2013

Середнє арифметичне

Сума коштів бюджету навчального закладу

1739,0 т. грн.

1993,6 т. грн.
2075,4 т. грн.

1936 т. грн.Спеціальний фонд

153,5 т. грн.

77,2 т. грн.

282,6 т. грн.

171 т. грн.

Рівень частки коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу становить 8,83%, що відповідає високому рівню.
Установлений рівень С 2.9. - високий
2.10. Проходження педагогічними працівниками атестації
Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (зі змінами). Плани атестації за останні п’ять років виконуються у повному обсязі. Своєчасно складаються характеристики педагогічних працівників, оформляються атестаційні листи, які видаються кожному під підпис. Перспективний план атестації педагогічних працівників розроблений до 2018 року. Засідання атестаційної комісії проводяться згідно з графіком, своєчасно оформлюються протоколи засідань. У плані роботи навчального закладу відображено алгоритм проведення атестації педагогічних працівників, план роботи атестаційної комісії на поточний рік.

Педагогічні працівники Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 проходять атестацію своєчасно, згідно з перспективним та річним планом.

У 2013/2014 навчальному році атестацію проходять шість учителів, 5 з них за планом, 1 – позачергово.

Рівень проходження атестації педагогічних працівників складає 100%, що відповідає високому рівню.Установлений рівень С2.10. - високий


  1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Відповідно до п.1.7. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України умовою атестації є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Мета проходження курсової підготовки – це підвищення рівня кваліфікації, рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів - одне з головних завдань розвитку освітньої системи закладу. Проходження курсової підготовки педагогічних працівників здійснюється згідно з перспективним та річним планом проходження курсів. Вчителі школи своєчасно проходять курсову підготовку
Рік

За планом

Фактично

Спецкурси

2011

6

5

16

2012

6

7

13

2013

4

4

6

Всього

16

16

35

У 2013 році пройшли курси підвищення кваліфікації – 4 вчителя. Відсоток педагогічних працівників, які вчасно пройшли курсову підготовку становить – 100%.

Установлений рівень С 2.11. - високий
2.12. Частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом

У Чугуївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 викладання навчальних предметів здійснюють 26 вчителів, працюють за фахом 24, що становить 92% та відповідає середньому рівню. Два навчальні предмети (географія 6-8 класи та трудове навчання 5-8 класи) викладаються не за фахом у зв’язку з відсутністю вчителів-предметників.Зауваження:

 1. Два вчителя викладають навчальні предмети не за фахом.

Пропозиції:

 1. Забезпечити викладання навчальних предметів відповідно до фахової підготовки учителів.


Установлений рівень С2.12. – середній
2.13. Плинність складу основних педагогічних працівників (за останні 3 роки)

Протягом останніх 3-х років з Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 звільнилося 23 педагогічних працівника .Навчальний рік

Кількість основних педагогічних педпрацівників

Кількість основних педпрацівників, звільнених із ЗНЗ

2011

26

7

2012

26

12

2013

26

5

Всього

26

24

Рівень плинності педагогічних працівників висока та відповідає низькому рівню.

Зауваження:

 1. Велика плинність кадрів.

Пропозиції:

 1. Вмотивовувати вчителів школи до роботи в одному навчальному закладі, на постійній основі.


Установлений рівень С 2.13. - низький
2.14. Організація методичної роботи

Методична робота в навчальному закладі організована згідно з наказом по школі від 06.09.2013 № 138 «Про організацію методичної роботи в школі у 2013/2014 навчальному році». У річному плані роботи є розгорнутий аналіз методичної роботи. Щорічно здійснюється аналіз роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп, методичної ради. Виходячи з аналізу, формуються задачі на новий навчальний рік.

Методичну роботу Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 слід розглядати як систему підвищення теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, його професійної майстерності. Завданням методичної роботи є надання дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їх фахової майстерності, підвищенні якості та результативності навчально-виховного процесу.

Основні задачі методичної роботи: • підвищення професійної компетентності вчителів;

 • використання системи неперервної освіти з метою підвищення мобільності педагогів;

 • розвиток ініціативи і творчості педагогічного колективу ;

 • підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу;

 • впровадження в практику роботи інноваційних методів навчання:

  • методики розвитку критичного мислення;

  • методу проектів;

  • інформаційних комп’ютерних технологій;

  • методики особистісно-орієнтованої педагогіки

Методична проблема та задачі вирішуються через:

  • активну участь учителів у методичній роботі школи;

  • удосконалення системи самоосвіти вчителів;

  • здійснення моніторингу навчальної діяльності як умови підвищення якості навчально-виховного процесу;

  • широке залучення вчителів та учнів до науково-дослідницької роботи..

Основу методичної роботи складає діяльність шкільних методичних об`єднань.

Координує роботу методичну роботу методична рада, до складу якої входять адміністрація, керівники методичних об`єднань, найдосвідченіші вчителі.

Педагогічний колектив закладу працює над проблемою «Підвищення якості освіти через удосконалення професійної компетентності педагогів в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти». На реалізацію науково-методичної проблеми були спрямовані заходи:


 • педагогічна рада «Мотивація – запорука успішності навчання учнів» ( 29 .11.2012);

 • педагогічна рада «Запровадження інноваційних педтехнологій – шлях до підвищення якості та ефективності уроку» (18.01.2013);

 • педагогічна рада «Формування компетентностей учнів – запорука якісної освіти» (28.11.2013);

 • педагогічна рада «Підвищення якості виховного процесу через інноваційні підходи та творчість класних керівників» (30.01.2014);

 • засідання постійно діючого семінару «Підвищення професійної компетентності педагогів – запорука підвищення якості навчально-виховного процесу» (03.11.2013, керівник Каменєва І.Л.);

 • засідання творчої групи «Особливості викладання навчальних предметів у п’ятих класах в умовах впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (керівник Крикунова Л.І.);

 • місячник педагогічної майстерні «Сучасний урок» (лютий, 2014).

У 2013/2014 навчальному році у школі працює 6 методичних об’єднань:

 • вчителів початкових класів;

 • вчителів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу;

 • вчителів природничого циклу;

 • вчителів математики та інформатики;

 • вчителів художньо-естетично та здоров’язберігаючого циклів;

 • класних керівників.

На засіданнях обговорювалися питання організації роботи над методичними темами вчителів, науково-методичного забезпечення навчання учнів, формування та моніторингового дослідження компетенцій учнів з базових навчальних дисциплін в умовах модернізації навчально-виховного процесу, обговорення Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Засідання шкільних методичних об’єднань проводились у різних формах: круглий стіл, науково-практична конференція, семінари-практикуми, аукціони відкритих заходів. За 2012/2013 навчальний рік методичний кабінет поповнився новими матеріалами: розробками уроків, матеріалами, підготовленими для участі у виставці – ярмарку, доповідями на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднань тощо.

З метою створення умов для забезпечення якісної освіти, сприяння розвитку творчості педагогічних працівників, була проведена шкільна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій за темою «Виховний потенціал уроку в сучасній системі національної освіти». Для участі у міському етапі виставки-презентації педагогічний ідей та технологій було надано до відділу освіти роботи педагогічних працівників закладу: • «Взаємозв’язок української та російської мов у навчанні орфографії російської мови як один із шляхів оновлення сучасної освіти» (Семеркова Л.Г., учитель російської мови та літератури);

 • «Сучасні підходи до розвитку творчих здібностей учнів початкових класів» (Каменєва І.Л., учитель початкових класів);

 • «Використання інноваційних технологій на уроках літератури з метою формування ключових компетентностей учнів» (Ясько Н.Ф., учитель російської мови та літератури);

 • «Українські національні мотиви в творчості І.Ю.Рєпіна» (Петушкова І.П., завідуюча бібліотекою);

 • «Використання виховних можливостей уроків та позакласних заходів з фізики та астрономії» (Мороз М.Л., учитель фізики).

Усі роботи стали переможцями міського конкурсу та були надані до Харківської академії неперервної освіти до участі у ХХІ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

Аналіз участі педагогічних працівників у міській виставці-презентації свідчить, що така форма методичної роботи, як виставка педагогічних надбань, стимулює учасників навчально-виховного процесу до підвищення фахового рівня, педагогічної майстерності й надзвичайно важлива і потрібна.

З метою виявлення талановитих вчителів, удосконаленню фахової майстерності, стимулюванню творчого самовдосконалення вчителів було проведено міський етап конкурсу «Учитель року – 2013», у якому взяла участь учитель російської мови та літератури Ясько Н.Ф.

У навчальному закладі велика увага приділяється позакласній роботі з предметів інваріантної складової, зокрема проведенню предметних тижнів. Відповідно до перспективного та річного планування у 2013/2014 навчальному році були проведені предметні тижні з російської мови та літератури, інформатики та математики, історії та географії. Проведення комплексу навчально-виховних заходів було спрямоване на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, формування інтересу в учнів до навчальних предметів.

Відповідно до річного плану роботи школи у лютому був проведений місячник педагогічної майстерності «Сучасний урок». Слід зазначити, що переважна більшість уроків, проведених у рамках місячника, відповідали вимогам сучасного уроку та були проведені на високому науково-методичному рівні. На своїх уроках учителі використовували інноваційні педтехнології: методику розвитку критичного мислення, інформаційні комп’ютерні технології та інтерактивні методи навчання.

З метою подальшої роботи над удосконаленням педагогічної майстерності вчителів школи в 2013/2014 навчальному році продовжують роботу творчі групи: • «Особливості організації роботи з обдарованими учнями під час навчально-виховного процесу» (керівник Бобик Н.М.);

 • «Впровадження інноваційних технологій на уроках в початкових класах» (керівник Романенко І.В.);

 • «Особливості викладання навчальних предметів у 5 класах в умовах упровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти» (керівник Крикунова Л.І.).

Упродовж навчального року вчитель початкових класів Каменєва І.Л. ділиться досвідом з колегами міста, майстер-клас «Сучасні підходи до розвитку творчих здібностей учнів початкових класів».

З метою підвищення загальнопедагогічного і методичного рівня молодих фахівців продовжує свою роботу «Школа молодого вчителя». Складено індивідуальні плани роботи молодих вчителів,закріплено наставників, організовано відвідування молодими фахівцями уроків учителів школи.

Забезпечується постійна методична допомога вчителям, які працюють у 5-х класах у зв’язку з упровадженням нового Державного стандарту та адаптацією учнів до навчання у середній школі.

Зауваження:


 1. Не систематично здійснюється робота щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду.

Пропозиції:

 1. Активізувати роботу щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду.

Установлений рівень С 2.14. - достатній
2.15.Наявність та дієвість веб-сайту ЗНЗ
Веб-сайт Чугуївської загальноосвітньої школи був створений у 2010/2011 навчальному році. Відповідальною за його оформлення призначена лаборант школи Сухомлінова О.В. Веб-сайт має чітку структуру, характерними особливостями є його системність, функціональність, зручність інтерфейсу.

Зміст веб-сайту детально продуманий і зорієнтований на запити різних користувачів. На сайті постійно оновлюється інформація, підбираються матеріали інформативного характеру, надаються поради, оголошення. Є окрема сторінка з корисною інформацією для батьків. Батьки мають змогу отримати повідомлення про заходи, які плануються та проводяться в навчальному закладі, про результати змагань, різноманітних конкурсів, а також з результатами навчальних досягнень учнів за кожний семестр. З метою підвищення пізнавального інтересу учнів для них створено окрему сторінку «Це цікаво знати». Кожен класний колектив маю свою сторінку, на якій розміщена інформація про життя класу. Висвітлюється робота з обдарованими дітьми, підводяться підсумки ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. На сайті є планування роботи закладу, режим роботи, розміщено розклад уроків, дзвінків, факультативних занять та спеціальних курсів, матеріали для підготовки до ЗНО та ДПА.

Інформація на сайті розміщується оперативно, викладається грамотно з використання фото- і відеоматеріалів.

Дизайн веб-сайту відповідає вимогам: заголовок оформлено, текст чіткий, колірна палітра підібрана правильно. Сторінки оформлені у єдиному стилі з використанням графічних елементів творчості.


Установлений рівень С 2.15. - високий


  1. Використання педагогічними працівниками засобів ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу

Педагогічний колектив Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 працює над вирішенням проблеми підвищення якості освіти. Новий якісний етап у розвитку освіти можливий лише за умови інтенсивного впровадження інформаційно-компьютерних технологій. ІКТ у закладі використовується у різних напрямках: управлінській діяльності, здійсненні навчального процесу, виховній роботі, організації роботи з педкадрами, роботі з обдарованими дітьми, роботі з батьківською громадськістю. Важливою умовою впровадження ІКТ в навчальний процес є рівень сформованості інформаційної культури педагога. Підвищенню її рівня сприяє самоосвіта вчителів, курси ІКТ, семінари, які проводяться у школі. На виконання Державної цільової програми «Сто відсотків», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011року у навчальному закладі,під керівництвом учителя інформатики, проводились групові заняття, індивідуальні консультації,заняття-практикуми метою яких було підвищення комп’ютерної грамотності вчителів школи. На сьогодні, всі педпрацівники навчального закладу володіють інформаційними компетентностями, проводять уроки з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки.

У практиці своєї роботи використовують ІКТ із 26 педагогічних працівників 25, що становить 96%.


Установлений рівень С 2.16. - високий
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка