Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»


Частка учнів, які навчаються у другу змінуСторінка2/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір13.5 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

1.11.Частка учнів, які навчаються у другу зміну
У загальноосвітньому закладі всі 328 учні навчаються в одну зміну .
Установлений рівень С1.11. - високий
1.12. Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ:
У навчальному закладі створені умови для дотримання окремих нормативів щодо забезпечення загальноосвітнього навчального закладу, а саме наявна окрема кімната для директора школи. У 2013 році проведено ремонт, обладнано комп’ютерною, копіювальною технікою. Є окрема кімната для педагогічних працівників, яка потребує косметичного ремонту.

У школі є переносний пандус. Актовий зал відсутній.

У приміщенні основної школи є спортивна зала площею 189 м2. На пришкільній території обладнано спортивний майданчик для проведення занять з фізичної культури. На майданчику розміщено футбольне, баскетбольне поле, бігові доріжки, металеві конструкції. Майстерні для трудового навчання та викладання технологій відсутні.

Бібліотека розташована в будівлі початкової школи, займає два приміщення – читальна зала та книгосховище.

Медичний працівник в навчальному закладі не передбачений штатним розписом. У школі працює медична сестра КЗ “Центральна районна лікарня імені Кононенка” за графіком. Робоче місце медичної сестри обладнано відповідно до вимог.

У навчальному закладі діють внутрішні туалети: в будівлі початкової школи та в будівлі старшої школи. Для учнів початкових класів обладнано окремі туалети для дівчаток та хлопців.

У навчальному закладі є шкільна їдальня на 60 посадочних місць.

Є окремі приміщення для спеціалістів та технічного персоналу.

Акт на право постійного користування земельною ділянкою не оформлено.

Установчі документи навчального закладу відповідають чинному законодавству про освіту.

Навчально-дослідна ділянка, теплиця відсутні.

Середня наповнюваність класів складає 24 учня.

Кількість набраних балів – 14, що відповідає середньому рівню.

Зауваження:

1.Відсутність актового залу.

2.Відсутність кабінету технологій.

3.Не оформлено Акт на право постійного користування земельною ділянкою.

4.Відсутність теплиці, навчально-дослідної ділянки.

Пропозиції:

1.Оформити Акт на право постійного користування земельною ділянкою.

2.Оформити кабінет технологій.

Установлений рівень С1.12. - середній

Установлений рівень С1. - достатній

2. Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав і законних інтересів його учасників
2.1. Стан виконання складових змісту загальної середньої освіти

Робочий навчальний план Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 на 2013/2014 навчальний рік складено відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. Він включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено:- додаткові години на предмети інваріантної складової:

1. Музичне мистецтво, образотворче мистецтво - по 0,5 години на тиждень у 1 і 2 класах.

2. Історія України – 1 навчальна година на тиждень у 8-А класі.

3.Алгебра – 1 навчальна година на тиждень у 8-Б класі.

4. Історія України – 0,5 навчальних годин на тиждень у 9-А класі.

5.Алгебра і початки аналізу - по 1 навчальній годині на тиждень у 10 та 11 класах.

6. Геометрія – по 1 навчальній годині на тиждень у 10 та 11 класах.

7. Російська мова – 1 навчальна година на тиждень у 10 класі.


- курси за вибором:

1.Хореографія - по 1 навчальній годині на тиждень у 3,4 класах.

2.Кроки до інформатики. Шукачі скарбів. –- по 1 навчальній годині на тиждень у 3,4 класах.

3. Православна культура Слобожанщини – по 0,5 навчальних годин на тиждень у 5, 6, 7 класах.

4. Основи інформатики – по 0,5 навчальних годин на тиждень у 8-А, 9-Б класах та по 1 навчальній годині на тиждень у 7, 8-Б класах.

5. Харківщинознавство – по 0,5 навчальних годин на тиждень у 8 - 9 класах та по 1 навчальній годині на тиждень у 7, 8-Б класах.

6.Права людини в Україні - 1 навчальна година на тиждень у 10 класі.

7. Основи створення комп’ютерних презентацій – 1 навчальна година на тиждень у 10 класі.

8. Основи критичного мислення - по 1 навчальній годині на тиждень у 10 та 11 класах.

9. Визначні постаті України – 1 навчальна година на тиждень у 11 класі.10. Основи веб-дизайну – 1 навчальна година на тиждень у 11 класі.

Кількість годин складових відповідних Типових навчальних планівКлас


Годин за Типовим навчальним планом

Годин за навчальним планом Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

1

23

27

2

25

31

3

26

31

4

26

31

Всього

100

120

5-А

31

37

5-Б

31

37

6

29

29

7

31

38

8-А

34

34

8 -Б

34

34

9-А

34

35

9-Б

34

40

Всього

258

284

10

38

39

11

38

39

Всього

76

78

Всього

434

482

Сумарна кількість усіх складових відповідних Типових навчальних планів становить 434 годин, сумарна кількість годин відповідно варіативної та інваріантної складової робочого навчального плану - 482 годин.

Складова змісту загальної середньої освіти виконується на 100%, що відповідає високому рівню.
Установлений рівень С2.1. - високий

2.2.Охоплення учнів 10-11-х класів (крім універсального профілю (за останні 3 роки)
У Чугуївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 організація профільного навчання здійснюється згідно з Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854.

У навчальному закладі упродовж останніх трьох років функціонували профільні класи різних напрямків.


Профілі навчання (за три навчальні роки)


Навча-

льний


рік


10 клас

Профіль навчання11 клас

Профіль навчання2011/2012

Інформаційно-технологічний - 22

Інформаційно-технологічний – 17

Історичний - 20 202012/2013

Універсальний -17

Інформаційно-технологічний - 22

2013/2014

Універсальний -15

Універсальний -14

Всього

54, за профілем - 22

73, за профілем - 59

Загальна кількість учнів 10-11 класів складає 127 учнів, профільним навчанням за останні 3 роки було охоплено 81 учень.

Рівень охоплення профільним навчанням складає – 64%, що відповідає середньому рівню. У 2013/2014 навчальному році навчання здійснюється за універсальним профілем згідно з висновками практичного психолога на основі досліджень здібностей, нахилів і побажань учнів та їх заяв.

Зауваження:


 1. Не здійснюється профільне навчання у старших класах у поточному навчальному році.

Пропозиції:

1.Упроваджувати в навчально-виховний процес профільне навчання учнів 10-11 класів.


Установлений рівень С 2.2. – середній


2.3.Охоплення учнів 8-9 класів допрофільною підготовкою (у тому числі поглибленим вивченням окремих предметів)
У Чугуївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 упродовж останніх трьох років здійснювалось допрофільне навчання, а у поточному навчальному році відведені додаткові навчальні години у 8-9 класах з метою подальшого вибору профілю навчання.
Дорофільне навчання (за три навчальні роки)Навчаль-

ний


рік


8 клас

Допрофільне навчання9 клас

Допрофільне навчання2011/2012

-18

-24

2012/2013

8-А клас – допрофільне вивчення історії – 21

8-Б клас – допрофільне вивчення основ інформатики – 299 клас – допрофільне вивчення основ інформатики – 18

2013/2014

-34

-51

Всього

102, допрофільне - 50

93, допрофільне - 18

Отже, із 195 учнів 8-9 класів за три останні роки допрофільним навчанням охоплено 68 учнів, що становить 35% та відповідає достатньому рівню.

З метою вивчення допрофільного навчання у 7 класі проводився діагностичний тест «Здібності учня».

Результати анкетування учнів 7-го класу

з метою визначення допрофільного навчання у 2014/2015 навчальному році
Всього учнів – 32

Протестовано – 30 учнів

Художньо-естетичний – 2 учні

Філологічний – 5 учнів

Технологічний – 10 учнів

Спортивний – 3 учні

Природничий – 3 учні

Математичний – 7 учнів

Отже, було зроблено такий висновок: більша кількість учнів виявляють схильність до технологічного профілю навчання.

Зауваження:


 1. Не здійснюється допрофільне навчання у 8-9 класах в поточному навчальному році.

Пропозиції:

 1. Упроваджувати у навчально-виховний процес допрофільне навчання з урахуванням інтересів учнів.


Установлений рівень С2.3. - достатній
2.4.Охоплення учнів позашкільною освітою (за останні 3 роки)

У загальноосвітньому навчальному закладі значна робота проводиться адміністрацією школи, класними керівниками щодо охоплення учнів школи позашкільною освітою. У школі працюють 2 танцювальних гуртки, військово-патріотичний гурток. На базі школи працює гурток Центру туризму та краєзнавства. Учні школи відвідують гуртки позашкільних навчальних закладів міста.Кількість учнів школи, охоплених позашкільною освітою


№ з/п

Назва закладу

2011/2012

2012/2013

2013/2014

К-ть гуртків

К-ть учнів

К-ть гуртків

К-ть учнів

К-ть гуртків

К-ть учнів

1.

Фізкультурно-

спортивний1

20

1

20

1

15

2.

Художньо-естетичний

2

60

2

60

2

60

3.

ЦТК

2

16

3

15

3

17

4.

БДЮТ

4

34

5

37

4

34

5.

ДЮСШ

3

20

4

29

4

14

6.

Інші
40
40
80
Всього
190
201
220

Рівень охоплення учнів школи позашкільною освітою складає 61%, що відповідає достатньому рівню.


Установлений рівень С 2. 4. - достатній

2.5. Залучення дітей соціально незахищених категорій до позашкільної освіти

У 2013/2014 навчальному році в закладі навчаються діти пільгових категорій: 1. позбавлені батьківського піклування – 6, охоплені гуртковою роботою - 4;

 2. напівсироти – 11, охоплені гуртковою роботою - 11;

 3. з багатодітних сімей - 31, охоплено гуртковою роботою – 2;

 4. дитина-інвалід -1, охоплено гуртковою роботою – ;

 5. постраждалі від наслідків на Чорнобильській АЕС – 2, охоплено гуртковою роботою – 2;

 6. з малозабезпечених сімей – 4, охоплено гуртковою роботою – 4.

Рівень охоплення дітей соціально незахищених категорій позашкільною освітою становить 74 %, що відповідає достатньому рівню.

Зауваження:

 1. Не всі учні соціально незахищених категорій охоплені позашкільною освітою.

Пропозиції:

 1. Активно залучати дітей соціально незахищених категорій до позашкільної освіти.


Установлений рівень С 2.5. – достатній
2.6.Частка випускників 9-х класів, які продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти (крім ЗНЗ І, ІІІ ступенів)
У навчальному закладі робота з обліку працевлаштування випускників здійснюється на виконання статті 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про зайнятість населення». У школі створена система роботи з даного питання: своєчасно видаються накази, складається база даних випускників 9,11 класів, збираються довідки про навчання учнів, ці питання розглядають ся на нарадах при директорові. Робота проводиться з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти. За останні три роки всі випускники школи продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти:

2010/2011 навчальний рік


К-сть

випускниківВсього

навчаєтьсяПродовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти

Всього не

навчаєтьсяВечірня

школа


ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

інші

10-й клас
24

24

-

1

10

-

13

-2011/2012 навчальний рік


К-сть

випускниківВсього

навчаєтьсяПродовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти

Всього не

навчаєтьсяВечірня

школа


ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

інші

10-й клас
31

31

-

2

4
25

-


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка