Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»


VІ. ВИХОВАННЯ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТАСторінка4/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.27 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

VІ. ВИХОВАННЯ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА.
Мета: втілення в усіх ланках системи освіти області концептуальних ідей національного виховання, спрямованих на виховання моральної, духовної й життєво компетентної особистості, громадянина, сім'янина, професіонала; організація цілеспрямованої діяльності всіх виховних підструктур регіону зі створення умов для побудови цілісної безперервної системи виховання в освіті й поширення головних ідей сучасного виховання, заснованих на системі загальнокультурних і національних цінностей;

розбудова якісної, ефективної та доступної для всіх дітей і підлітків області системи позашкільної освіти; забезпечення творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку вихованців позашкільних навчальних закладів регіону.


Завдання:
1. Об‘єднання зусиль освітян на розбудову та проектування перспективних виховних систем кожного загальноосвітнього закладу області шляхом створення виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, спрямованості на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне життєтворення особистості школяра.

2. Науково-методичне забезпечення, із застосуванням проектно-програмних технологій, практичних дій педагогів навчальних закладів області зі створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку учнів і молоді.

3. Забезпечення якісного розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, модернізація і досягнення комфортності умов їх діяльності.

4. Розвиток взаємодії позашкільних навчальних закладів з усіма ланками освіти, зовнішнім середовищем; максимальне залучення дітей та підлітків до творчого розвитку і самореалізації через систему позашкільної освіти.


Основні заходи з реалізації мети
1. Визначити (на підставі аналізу напрямів і форм роботи позашкільних навчальних закладів системи освіти, рівня зацікавленості дітей і підлітків до участі в їх діяльності) першочергові дії щодо оновлення та збагачення змісту і форм освіти та відповідного матеріально-технічного і навчально-методичного оснащення в усіх профільних та комплексних позашкільних закладах з метою задоволення різнобічних пізнавальних і творчих інтересів учнів; забезпечити реалізацію спланованих дій.


2013 рік


Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


2. Відкрити обласний позашкільний заклад «Мала академія наук», забезпечити його приміщенням, необхідною матеріально-технічною та навчально-методичною базою.


2013-2014 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


3. Забезпечити розвиток мережі позашкільних навчальних закладів «Мала академія наук» чи відповідних відділень у районних, міських позашкільних навчальних закладах усіх регіонів області.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення4. Створити у позашкільних навчальних закладах районів і міст обласного підпорядкування умови (гуртки, творчі об’єднання, відділи) для залучення школярів до занять науково-технічною творчістю.
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення
5. Створити агроекологічний комплекс на базі комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


6. Створити музей історії дитячого туризму в Запорізькій області на базі комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради.


2013-2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


7. Відкрити структурні підрозділи комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради в Запорізькому, Куйбишевському, Чернігівському районах; комунальному закладі «Малобілозерська естетична гімназія-інтернат «Дивосвіт» Запорізької обласної ради.


2013-2016 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти Запорізької, Куйбишевської, Чернігівської райдержадміністрацій


8. Продовжити і якісно оновити роботу творчих груп педагогів при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти:

«Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах удосконалення позашкільного педагогічного процесу»;

«Формування громадянської компетентності особистості засобами сучасного змісту освіти»;

«Українське народознавство як чинник розвитку цілісної особистості»;«Народне мистецтво часів козацької доби у сьогоденні».


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


9. Провести Всеукраїнський семінар позашкільних навчальних закладів «Діяльність педагогічного колективу позашкільного закладу щодо створення необхідних умов для розвитку учнів, їх мислення і загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності».


2017 рік

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


10. Провести обласне свято та організувати участь юних натуралістів області у Всеукраїнських заходах з нагоди 90-річчя юннатівського руху в Україні.


2015 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації


11. Продовжити випуск науково-методичного журналу «Позашкілля Запоріжжя».


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


12. Забезпечити проведення регіонального та участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів «Джерело творчості».


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


13. Організувати щорічне проведення обласних творчих конкурсів, фестивалів, оглядів, акцій патріотичного, спортивного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та інших напрямів з розвитку здібностей й обдаровань, виховання дітей і підлітків.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення


14. Створити електронну туристичну карту Запорізької області «Екскурсійний тур вихідного дня для школяра «Моя мала батьківщина».


2013-2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освітиVІІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЗДОРОВ‘Я,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ
Мета: створення у системі освіти регіону умов для усвідомлення всіма учасниками освітнього процесу життя і здоров‘я особистості як найвищих особистісних і суспільних цінностей та показників цивілізованості; мотивації до збереження і вдосконалення власного здоров‘я (фізичного, духовного, психічного); розбудова в регіоні освітнього простору, що забезпечує безпечні умови життєдіяльності навчально-виховних закладів.
Завдання:

1. Налагодження у кожному навчально-виховному закладі раціональної організації освітнього процесу, що базується на оптимальних для збереження і розвитку здоров‘я учнівської молоді матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умовах, режимах навчання та відпочинку, запровадженні здоров‘язберігаючих технологій; передбаченій чинним законодавством системі моніторингу стану здоров‘я дітей; заходах з профілактики захворювань і шкідливих звичок.

2. Забезпечення оптимальної рухової активності дітей і підлітків.

3. Піднесення якості проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів, вихованців, студентів; урахування в їх організації індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей і молоді.

4. Упровадження сучасних впливових форм просвітницької роботи через зміст навчання та засобами позанавчальної виховної роботи щодо формування свідомого ставлення особистості до свого здоров‘я, уміння його зберігати, відновлювати, зміцнювати.

5. Забезпечення в межах компетенції закладів освіти, визначеної чинним законодавством, якісного харчування учнів, вихованців, студентів.

6. Забезпечення в системі освіти загального гармонійного фізичного, психічного, культурного і духовного розвитку особистості.
Основні заходи з досягнення мети
1. Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень, у тому числі відповідні умови для дітей-інвалідів.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, вищі навчальні заклади


2. Продовжити впровадження у кожному районі, місті цільових проектів з питань формування культури здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу, передбачивши об‘єднання зусиль сфери освіти з соціальними партнерами щодо здоров‘я дітей і молоді, громадськістю.


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


3. Забезпечити для відпочинку учнів початкової ланки у всіх загальноосвітніх навчальних закладах обладнання (дообладнання) ігрових куточків, ігрових кімнат, кімнат денного сну; для розширення можливостей шкіл у спортивно-оздоровчій роботі з учнями у позанавчальний час продовжити відновлення та відповідне обладнання ігрових і спортивних майданчиків, спортивних залів.


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення

4. Забезпечити всі загальноосвітні навчальні заклади медичними працівниками відповідно до вимог чинного законодавства; облаштувати медичні кабінети та забезпечити їх медичними засобами згідно з чинними нормативами.
2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення


5. Розробити за результатами медичних оглядів школярів разом з місцевими органами охорони здоров’я комплексні лікувально-профілактичні заходи щодо забезпечення корекції, зміцнення стану здоров’я дітей та профілактики захворювань; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.


2013-2017 роки (щороку)

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення

6. Здійснити комплексні заходи щодо забезпечення повноцінного якісного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі: заміну зношеного та застарілого технологічного і холодильного обладнання шкільних їдалень, поліпшення матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов приготування страв гарячого та іншого харчування, забезпечення їдалень якісними продуктами в асортименті відповідно до чинних вимог.


2013-2017 роки (щороку)

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів

міських рад міст обласного значення7. Сприяти розвиткові мережі спортивних клубів та інших спортивно-масових об‘єднань учнівської і студентської молоді при загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах; діяльності дитячих і молодіжних спілок фізкультурно-спортивної спрямованості в навчальних закладах.
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, вищі навчальні заклади


8. Забезпечити проведення обласних заходів з розвитку фізкультури і спорту серед дітей і підлітків:

конкурсу «Молодь обирає здоров‘я»;

дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Джура»;

оздоровчо-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» («Нащадки козацької слави»);

конкурсу допризовної молоді;

спартакіади школярів;

спортивної гри школярів «Старти надій»;

змагань «Ігри чемпіонів»;

участі в міжнародних та всеукраїнських змаганнях з 36 видів спорту.
2013-2017 роки (щорічно)


Управління освіти і науки облдержадміністрації


9. Сприяти співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами для відбору найбільш обдарованих дітей і залучення їх до системи дитячо-юнацького спорту.
2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення

10. Забезпечити розвиток мережі оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти та піднесення ефективності їх оздоровчої діяльності.


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення


11. Продовжити створення опорних «Шкіл сприяння здоров‘ю» як центрів зосередження кращих ресурсів, навчально-методичних досягнень, практичного досвіду, інноваційних технологій зі збереження і зміцнення здоров‘я учнів через освіту.
2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


12. Провести цільовий комплексний моніторинг стану забезпечення безпеки життєдіяльності навчально-виховних закладів, розробити за його результатами та реалізувати програму дій щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов, забезпечення відповідного чинним нормативам протипожежного захисту, оснащення медичних кабінетів.
2013 рік, надалі - постійно


Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення


13. Продовжити роботу ресурсного центру з проблеми формування культури здоров'я на базі Запорізького навчально-виховного оздоровчого комплексу № 110 Запорізької міської ради Запорізької області.
2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, управління освіти і науки Запорізької міської ради


14. Оновити, вдосконалити форми і методи науково-методичного супроводу закладів освіти з проблеми формування навичок здорового способу життя, профілактики ризикової поведінки, попередження поширення ВІЛ-інфекції.
2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


15. Створити електронний банк даних з інноваційних здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі, забезпечити його ефективне використання в практиці діяльності закладів освіти.
2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
РОЗДІЛ VІІІ. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА
Мета: забезпечення випереджувального розвитку системи професійно-технічної освіти, спрямованої на максимальне задоволення освітніх потреб особистості та потреб регіону в кваліфікованих робітничих кадрах, єдності професійного навчання та виховання; якісного виконання державних стандартів професійно-технічної освіти; забезпечення відповідності якості кваліфікації і компетентностей випускників професійно-технічних навчальних закладів вимогам роботодавців.

Завдання:
1. Розвиток системи щорічного моніторингу потреби у кваліфікованих робітниках ринку праці та моніторингу якості професійної підготовки.

2. Оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів за галузевим спрямуванням з урахуванням попиту ринку праці та пріоритетів розвитку економіки регіону.

3. Забезпечення ефективної співпраці професійно-технічних навчальних закладів і підприємств – замовників робітничих кадрів як соціальних партнерів.

4. Розробка, апробація та впровадження у навчальний процес державних стандартів профтехосвіти.

5. Перехід від системи оцінювання знань і вмінь випускників до системи визначення їх професійної компетентності.

6. Забезпечення соціального захисту та ефективної системи виховання, психологічного супроводу учнівської молоді.

7. Створення умов для реалізації ступеневої безперервної освіти.

8. Продовження модернізації матеріально-технічної бази освітнього процесу професійно-технічних навчальних закладів: поетапне оснащення новим обладнанням, устаткуванням, сільськогосподарською та іншою технікою.Основні заходи з реалізації мети
1. Оптимізувати мережу професійно-технічних навчальних закладів на підставі попереднього моніторингу потреб ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах відповідного спектру галузевого спрямування регіону та з урахуванням демографічної ситуації; забезпечити в ході оптимізації мережі усунення диспропорцій і дублювання в підготовці окремими професійно-технічними навчальними закладами робітничих кадрів, оновлення переліку професій.


2013-2017 роки

(щороку до 01вересня)
Управління освіти і науки облдержадміністрації,

науково-методичний центр

професійно-технічної освіти

у Запорізькій області
2. Забезпечити якісне виконання плану підготовки кваліфікованих робітників відповідно до укладених із підприємствами договорів, у тому числі за роками:

2013

- 6800 осіб;

2014

- 6200 осіб;

2015

- 6200 осіб;

2016

- 6200 осіб;

2017

- 6500 осіб.
2013-2017 роки


Управління освіти і науки облдержадміністрації


3. Упровадити ефективні сучасні форми профорієнтаційної, профінформаційної та профконсультаційної роботи з метою підвищення престижу робітничих професій та створення інформаційного поля для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, незайнятого (перепідготовка) та працюючого (підвищення кваліфікації) населення.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

науково-методичний центр професійно-технічної освіти

у Запорізькій області


4. Забезпечити якісне виконання Державних стандартів професійно-технічної освіти з одночасним гнучким урахуванням у варіативній частині планів підготовки кваліфікованих робітників змін, що відбуваються у виробничих відносинах, організації праці та у виробничих технологіях.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

науково-методичний центр професійно-технічної освіти

у Запорізькій області


5. Здійснити щорічну виплату обласної стипендії 42 учням професійно-технічних навчальних закладів.
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


6. Упровадити в навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів області електронні програмні засоби та інформаційно-комп’ютерні технології освіти.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області

Каталог: files -> plan
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
plan -> План роботи управління освіти на 2011-2012 навчальний рік
plan -> Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та
plan -> Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року
plan -> Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка