Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»


Проект «Обдарована дитина»Сторінка3/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.27 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

Проект «Обдарована дитина»
Мета: забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів як важливого чинника становлення особистості, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства.
Завдання:

1. Створення в освіті єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді.

2. Об‘єднання потенціалу системи освіти регіону, сім‘ї, різних соціальних інституцій, громадськості у забезпеченні творчої реалізації обдарованих учнів.

3. Удосконалення на обласному, районному, міському рівнях, у загальноосвітніх начальних закладах системи підтримки і заохочення обдарованих учнів.


Основні заходи з реалізації мети
1. Провести ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та забезпечити підготовку і участь переможців у державному і міжнародному етапах.


2013-2017 роки (щороку)

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


2. Провести ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та забезпечити участь переможців у державному етапі конкурсу.


2013-2017 роки (щороку)

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі та позашкільні навчальні заклади


3. Організаційно забезпечити проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад на базі Запорізької області з:

3.1. української мови та літератури – 2013 рік;

3.2. математики – 2015 рік;

3.3. російської мови та літератури – 2017 рік
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


4. Провести обласне свято „Обдаровані учні” та нагородити преміями переможців обласних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних учнівських олімпіад і конкурсів за поданням місцевих органів управління освітою та шкіл-інтернатів.


2013-2017 роки (щороку)

Управління освіти і науки облдержадміністрації


5. Забезпечити оздоровлення та відпочинок обдарованих учнів закладів освіти обласного підпорядкування, у тому числі відмінників навчання, переможців обласних, міжрегіональних і всеукраїнських інтелектуальних змагань (за поданням інтернатних закладів).


2013-2017 роки (щороку)

Управління освіти і науки облдержадміністрації


6. Забезпечити виплату премій облдержадміністрації переможцям обласних і Всеукраїнських учнівських інтелектуальних змагань.
2013-2017 роки (щороку)

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

7. Забезпечити участь учнівських збірних команд області у Всеукраїнських турнірах та конкурсах, проведенні тренувальних зборів та обласних «літніх шкіл» для обдарованих дітей, для переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
2013-2017 роки (щорічно)

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


8. Створити та організувати роботу очних та дистанційних районних міжшкільних факультативів «Школа олімпійського резерву» з підготовки школярів до участі в олімпіадах з базових дисциплін, здійснити науково-методичне забезпечення організації та діяльності цих шкіл.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Запорізький національний університет, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення9. Провести регіональну науково-практичну конференцію «Знахідки і проблеми науково-пошукової роботи учнів-членів малої академії наук України» та свято «Віват, Інтелект» з нагоди 25-ої річниці обласного відділення Малої академії наук України.


2016 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

10. Провести Всеукраїнські інтерактивні інтелектуальні конкурси «Технік-Юніор» (історія науки, техніки та її творців, винахідництво); «Історик-Юніор» (історія України, всесвітня історія); «Еколог-Юніор» (екологія); «Астроном-Юніор» (астрономія); «Лелека» (історія); «Колосок» (природничі науки); «Левеня» (фізика); «Кенгуру» (математика) та інші інтелектуальні змагання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.2013-2017 роки (щороку)

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Класичний приватний університет


11. Продовжити моніторинг ефективності впровадження в загальноосвітніх і позашкільних закладах технологій, які мають педагогічний ефект у роботі з обдарованими дітьми, та підготовку за результатами відповідних науково-методичних рекомендацій для органів управління освітою районів і міст області за напрямами:

технологія ідентифікації обдарованих учнів вчителем;

технологія розв‘язання винахідницьких завдань;

проектна технологія;

технологія дослідницької діяльності;

технологія індивідуального ведення обдарованої дитини.
2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


12. Розробити для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів науково-методичні посібники, інструментарій, технологічне забезпечення проведення психологами і педагогами комплексної діагностики обдарованості дітей.


2014-2015 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


13. Провести обласні конкурси-захисти авторських програм роботи з обдарованими дітьми та відповідного дидактичного матеріалу.
2013-2017 роки (щороку)

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освітиПроект «Дитина з особливими потребами»
Мета: реалізація в системі освіти області державної політики щодо забезпечення конституційних прав і гарантій на рівний доступ до якісної освіти дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
Завдання:
1. Розвиток матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних умов для розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень; завершення формування мережі районних, міських психолого-медико-педагогічних консультацій.

3. Забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
Основні заходи з реалізації мети
1. Забезпечити систематичний аналіз контингентів дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та здійснення за результатами аналізу заходів щодо створення відповідних умов для здобуття цими дітьми освіти та реабілітаційних послуг.


2013-2017 роки

(щороку до 01 березня)Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


2. Продовжити роботу зі створення умов рівного доступу до приміщень навчальних закладів дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізичними можливостями (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень та решти приміщень соціальної інфраструктури навчальних закладів).
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


3. Визначити в районах, містах опорні дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за нозологіями, спеціальні класи у загальноосвітніх навчальних закладах для реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


4. Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення5. Передбачити у штатних розкладах районних, міських психолого-медико-педагогічних консультацій, загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням фахівців, які забезпечуватимуть діагностичну, корекційно-розвивальну, консультаційну роботу щодо дітей з особливими потребами.


до 2015 року

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


6. Сформувати мережу логопедичних пунктів у загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечити їх матеріально-технічне, навчально-дидактичне обладнання, оснащення корекційними засобами відповідно до чинних нормативів.


до 2014 року

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


7. Провести обласний конкурс мультимедійних проектів для педагогів, учнів і батьків закладів освіти «Без бар’єрів» у рамках інноваційного проекту «Школа майбутнього – школа без обмежень»


2013-2017 роки (щорічно)

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти8. Створити веб-ресурс з підтримки розвитку інклюзивної освіти області


2013 рік

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


9. Розробити науково-методичне забезпечення спецкурсу для педагогічних працівників з питань створення в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчально-розвивального середовища.


2013-2014 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


10. Розробити науково-методичні посібники з питань інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в систему загальної середньої освіти із застосуванням інформаційних технологій у цій роботі.


2014 рік

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


11. Продовжити роботу постійно діючого семінару для спеціалістів органів управління освітою районів і міст обласного підпорядкування, семінару-тренінгу для педагогічних працівників загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів з питань реалізації інклюзивної моделі освіти.


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


12. Продовжити діяльність експериментального педагогічного майданчика з проблеми «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» на базі Енергодарського загальноосвітнього закладу І-ІІ ступенів № 6.


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, управління освіти Енергодарської міської ради


13. Створити та організувати діяльність експериментального майданчика з проблеми інклюзивного навчання дітей дошкільного віку.


2013 рік

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


14. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію з проблем інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами


2015 рік

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Проект «Інтернатні заклади освіти»
Мета: оптимізація і якісний розвиток мережі інтернатних закладів, забезпечення в них права на якісну освіту, соціальний захист, реабілітацію найбільш уразливих категорій дитячого населення в умовах спеціально організованого навчально-реабілітаційного процесу.
Завдання:
1. Забезпечення державних гарантій на соціальний захист та підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і таких, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку, турботи про емоційне благополуччя.

2. Якісний розвиток мережі інтернатних закладів освіти обласного підпорядкування, у тому числі навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних та санаторних закладів.

3. Підвищення в інтернатних закладах якості освіти, задоволення освітніх запитів учнів і батьків.

4. Формування життєво важливих компетенцій та соціальної адаптації вихованців інтернатних закладів.
Основні заходи з реалізації мети
1. Відкрити в інтернатних закладах дошкільні групи, класи санаторного та спеціального призначення (для дітей із затримкою психічного розвитку, помірною розумовою відсталістю, раннім дитячим аутизмом, хворобою Дауна) згідно з потребами населення відповідних територій області.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


2. Створити на базі спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів навчально-реабілітаційні центри-інтернати з метою надання їм функцій територіальних ресурсних центрів корекційно-реабілітаційної допомоги та психолого-педагогічного супроводу
2013-2014 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


3. Реорганізувати комунальні заклади Запорізької обласної ради «Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат», «Бердянська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» у заклади санаторного типу.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації

4. Продовжити забезпечення спеціальних закладів освіти для дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідною апаратурою та обладнанням для здій­снення якісних корекційно-розвивальних послуг.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


5. Організувати проведення щорічного конкурсу з трудового навчання серед учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей із вадами розумового розвитку.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


6. Організувати якісне щорічне літнє оздоровлення і відпочинок вихованців інтернатних закладів.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


7. Забезпечити архітектурну доступність до комунальних закладів Запорізької обласної ради, у тому числі за роками:


2013 -

«Запорізький навчально-реабілітаційний центр-інтернат №1», «Запорізький навчально-реабілітаційний центр-інтернат «Орієнтир»;

2014 -


«Кам’янський навчально-реабілітаційний центр-інтернат», «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2»

2015 -

«Кам‘янсько-Дніпровська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат», “Мелітопольська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ

ступенів № 1”

2013-1015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації

8. Забезпечити фінансові виплати дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, з числа випускників шкіл-інтернатів.
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації

9. Укласти угоди про спільну діяльність інтернатних закладів із закладами професійно-технічної освіти з метою здійснення допрофесійної і професійної соціалізації дітей з особливими потребами, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
До 01 жовтня 2013 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Проект «Психологічний супровід

освітнього процесу»
Мета: соціально-психологічне забезпечення процесу розвитку освіти регіону на всіх її рівнях; психологічний супровід гармонійного розвитку всіх суб’єктів освітньої діяльності та навчально-виховного процесу.
Завдання:
1. Інтеграція структурних підрозділів психологічної служби системи освіти області, організацій, установ, громадських об’єднань, які здійснюють діяльність у сфері психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу освіти, в цілісну, багаторівневу систему надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу у навчально-виховних закладах.

2. Соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов і результатів навчальної діяльності у зв’язку з переходом на новий Державний стандарт початкової та загальної середньої освіти.

3. Створення в усіх ланках регіональної системи освіти умов для успішного психологічного забезпечення освітньої діяльності; забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації практичних психологів закладів освіти з питань технології психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

4. Формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, педагогів, керівників навчальних закладів) до взаємодії з дитиною з особливими потребами.


Основні заходи з реалізації мети
1. Довести чисельність працівників психологічної служби навчальних закладів усіх типів, науково-методичних підрозділів відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення до нормативної потреби згідно з чинним законодавством; визначити відповідний план дій у цій роботі.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення
2. Забезпечити систематичний моніторинг та ефективний науково-методичний супровід психологічного забезпечення навчально-виховного процесу та рівня психологічного розвитку випускників шкіл.


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

3. Налагодити систему експертизи діагностичних методик, психокорекційних, психотерапевтичних та реабілітаційних технік і технологій, соціологічних і соціально-психологічних опитувальників, які застосовуються в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


4. Переглянути відповідність сучасним вимогам та ефективність форм і методів підвищення кваліфікації працівників психологічної служби системи освіти регіону; за результатами запровадити інноваційні перспективні форми і методи проведення курсів, семінарів, тренінгів для практичних психологів освіти, соціальних педагогів, працівників науково-методичних служб.


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


5. Створити віртуальний центр психологічної допомоги для дітей та підлітків з питань профілактики психічних і поведінкових розладів, психоемоційного перевантаження школярів.


2013-2014 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


6. Розробити методичні рекомендації з надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами, які навчаються в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, та їх батькам.


2013-2014 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


7. Продовжити розробку і запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ серед дітей і підлітків (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля тощо), проблем адаптації, навчання і виховання, порушень у поведінці.


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освітиКаталог: files -> plan
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
plan -> План роботи управління освіти на 2011-2012 навчальний рік
plan -> Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та
plan -> Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року
plan -> Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка