Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»


Основні шляхи реалізації завдань ПрограмиСторінка2/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.27 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

3. Основні шляхи реалізації завдань Програми:
здійснення системи заходів цієї Програми та відповідних районних і міських програм розвитку освіти, а також за потреби, розробка інших регіональних програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти у всіх ланках системи освіти Запорізької області;

подальший структурний і якісний розвиток мережі навчально-виховних закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;

управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;

упровадження інноваційних моделей управління освітніми системами районів сільської місцевості на основі мережевого підходу та технології управління освітніми округами;

приведення змісту навчальних планів і програм соціально-гуманітарного профілю та підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідність до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства, стратегічних завдань розвитку освіти в державі і в регіоні.


4. Очікувані результати:
Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми має стати збалансована відповідність:

якості самої регіональної системи освіти в усіх її складових;

якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;

задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості наданих закладами освіти послуг.


Ці результати конкретизуватимуться у:
створенні механізмів сталого розвитку системи освіти Запорізької області;

досягненні якості варіативної мережі навчально-виховних закладів усіх типів і форм власності за змістом освіти, формами і мовою її здобуття; безпечністю та сприятливістю умов навчально-виховного процесу для здоров‘я учасників; забезпеченні наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;

розвиненості сучасного ресурсного забезпечення навчально-виховних закладів у регіоні, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення; кадрового забезпечення;

побудові освітнього процесу на ідеології формування компетенцій учня, студента, вихованця;

створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу, що ґрунтуватимуться на впровадженні в життя колективів навчальних закладів ідей людиноцентризму;

досягненні ефективної моделі управління якістю освіти в регіоні на підставі розбудови системного моніторингу стану та результатів функціонування і розвитку системи освіти на всіх рівнях, адаптивності управління, прийнятті ефективних управлінських рішень за результатами;

відповідності державним стандартам, конкурентноздатності здобутої випускниками навчально-виховних закладів освіти незалежно від їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей;

спроможності випускників успішно продовжувати безперервну освіту протягом життя.
ІV. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Мета: створення умов для повного задоволення потреб населення в дошкільній освіті; забезпечення доступної та якісної освіти в дошкільних навчальних закладах усіх типів, профілів і форм власності відповідно до інтересів успішного розвитку дитини дошкільного віку в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та з урахуванням соціального запиту батьків, вимог щодо готовності дитини до успішного навчання в школі.
Завдання:
1. Удосконалення системи прогнозування і розвитку дошкільної освіти, створення варіативної мережі дошкільних закладів усіх типів, профілів та форм власності відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів, особливостей функціонування дошкільних закладів у містах і сільській місцевості; у тому числі створення умов для обов’язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку.

2. Забезпечення якісного виконання змісту дошкільної освіти шляхом впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти України; виконання вимог програм та навчально-методичного забезпечення, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3. Досягнення в системі дошкільної освіти оптимального рівня дошкільної зрілості кожної дитини відповідно до природних можливостей та рівних стартових можливостей продовжувати освіту в початковій школі.

4. Збереження і розвиток фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини з раннього віку як головного життєвого ресурсу людини.

5. Корінне поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних закладів, у тому числі шляхом інформатизації, створення сучасного розвивального середовища як однієї з передумов успішного розвитку дитини дошкільного віку.

6. Забезпечення випереджаючого науково-методичного супроводу розвитку дошкільної освіти в регіоні; експериментального відпрацювання актуальних питань діяльності дошкільних навчальних закладів; моніторингових досліджень якості дошкільної освіти в процесі впровадження нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та рівня задоволеності населення дошкільною освітою в регіоні.


Основні заходи з реалізації мети
1. Удосконалити шляхом упровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій облік дітей дошкільного віку; систему обліку поточних потреб та середньострокового прогнозування потреб населення в дошкільній освіті.


Щороку до 1 лютого

2013-2017 рокиУправління освіти і науки

облдержадміністрації, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
2. Створити умови для забезпечення місцями в дошкільних навчальних закладах всіх, відповідно до потреб населення, дітей дошкільного віку; повного залучення дітей п’ятирічного віку до систематичного навчання в дошкільних навчальних закладах і підготовки до успішного шкільного навчання.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки

облдержадміністрації,відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


3. Забезпечити подальший розвиток мережі дошкільних навчальних закладів шляхом реорганізації шкіл у навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад"; створення дошкільних закладів чи окремих груп на базі шкіл; збільшення потужностей функціонуючих дошкільних закладів за рахунок використання резервних приміщень закладів освіти тощо.


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


4. Максимально використати можливості відновлення функціонування ДНЗ у комунальних приміщеннях колишніх дошкільних закладів, які виключені з переліку дошкільних і залишаються комунальною власністю органів місцевого самоврядування (початкові, музичні школи, будинки творчості, центри, медичні та інші структури).


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


5. Ініціювати передачу до комунальної власності дошкільних закладів, що є структурними підрозділами приватних підприємств на території населених пунктів Запорізької області, де потужності комунальних ДНЗ не спроможні задовольнити існуючі і перспективні потреби населення в дошкільній освіті.


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення6. Забезпечити підтримку та сприяння розвитку приватних дошкільних навчальних закладів; створення центрів розвитку дитини; відкриття у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності для диференційованого забезпечення відповідних потреб громадян груп: сімейних, прогулянкових, різнотривалого та цілодобового перебування дітей, роботи у вихідні і святкові дні тощо.


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення7. Вишукати можливості будівництва нових сучасних дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та демографічних прогнозів.


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення8. Забезпечити соціальний захист, охорону життя, здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів; оптимальне та якісне харчування дітей відповідно до вікових потреб; упровадити ефективну систему заходів зі збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дитини, реалізації здоров'язберігаючих та здоров'язміцнюючих технологій дошкільної освіти; медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах.2013-2017 роки

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я;

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення

9. Оснастити дошкільні навчальні заклади комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки

облдержадміністрації,

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


10. Забезпечити проведення обласних заходів з науково-методичного забезпечення розвитку дошкільної освіти та заохочення суб‘єктів освітнього простору області до ефективної підтримки і розвитку дошкілля регіону:

10.1. конкурсів:

«Методист року»; освітніх проектів з дошкільної освіти - щорічно;

«Стежинки у Всесвіт» - 2013 рік;

«Імідж дошкільного навчального закладу» - 2013 рік, 2015 рік;

«Кращий сайт дошкільного закладу» - 2014 рік, 2016 рік;

«Лідер року» - 2015 рік;
10.2. Дня дошкілля - щорічно


2013-2017 роки

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (далі - Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)

11. Провести науково-методичні конференції з метою обміну досвідом області, України, ближнього зарубіжжя щодо впровадження сучасних і перспективних науково-методичних та практичних досягнень у питаннях навчання, виховання, розвитку дитини раннього і дошкільного віку:

11.1. «Дошкільна освіта: проблеми, здобутки та перспективи розвитку» - щорічно;

11.2. «Дитина дошкільного віку в полікультурному середовищі» – 2013рік;

11.3. «Розвиток професійної компетентності учасників освітнього процесу як умова забезпечення якості освіти» - 2014 рік;


2013-2017 роки

Управління освіти і науки

облдержадміністрації,

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


12. Провести для працівників дошкільної ланки освіти Всеукраїнський семінар «Літня школа для дорослих».


2013-2017 роки (щороку)

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

13. Організувати на базі центру розвитку дитини «Надія» м. Запоріжжя роботу обласних (у тому числі й дистанційно через мережу Інтернет) «Школи батьківства», «Школи практичного психолога дошкільного навчального закладу» для надання консультативної допомоги батькам і педагогам.
2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Департамент управління освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради

14. Забезпечити ефективний науково-методичний супровід діяльності обласного експериментального майданчика з проблем втілення здоров’язбережувальних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів (ДНЗ № 2, 5, 6, 7 та НВК № 3 «Талант» м. Дніпрорудного Василівського району).


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


15. Забезпечити системну науково-практичну допомогу соціальним педагогам дошкільних навчальних закладів у здійсненні соціально-психолого-педагогічного патронату сімей, що виховують дітей з вадами здоров’я, які не можуть відвідувати ДНЗ; створити консультаційні пункти для батьків з актуальних питань розвитку дітей цієї категорії.
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


16. Здійснити на допомогу різним категоріям педагогічних працівників дошкільної освіти щорічне видання науково-методичних посібників з актуальних питань навчання і виховання дітей.


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


17. Привести матеріально-технічну базу, навчально-методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів у відповідність до сучасних вимог щодо створення безпечного і комфортного для перебування дітей розвиваючого освітнього середовища, обладнання навчально-наочними посібниками та іграшками на рівні, не нижчому від чинних нормативів.
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення

18. Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів, здійснення реконструкції будівель та придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значенняV. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Проект «Рівний доступ до якісної освіти»
Мета: забезпечення рівних умов доступності і безоплатності здобуття якісної повної загальної середньої освіти для населення області; піднесення ролі загальної середньої освіти в здатності молодого покоління, що її здобуло, повноцінно жити і бути успішним у новому світі, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватися.

Завдання:
1. Якісний розвиток варіативної мережі загальної середньої освіти, реструктуризація її інфраструктури, форм навчання (у т.ч. дистанційного) у напрямі створення умов рівного доступу для жителів кожного населеного пункту.

2. Розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

3. Перехід до нових практикоорієнтованих технологій загальної середньої освіти, заснованих на Державних стандартах та зорієнтованих на особисті досягнення кожного школяра; вирівнювання якості освіти в усіх загальноосвітніх закладах регіону за рахунок озброєння вчителів інноваційними технологіями освіти та ефективними методами об‘єктивної оцінки якості освіти школярів; зняття проблем, пов‘язаних із якістю підвезення на навчання учнів, що проживають за межами пішохідної доступності до навчальних закладів.

4. Відпрацювання нових моделей (у тому числі освітніх округів, опорних закладів, «Шкіл майбутнього») ефективного використання наявних матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних, інформаційно-комп’ютерних та інших ресурсів загальної середньої освіти в кожному районі, місті, виходячи зі специфічних особливостей регіональних соціально-економічних умов та освітніх потреб учнів.

5. Створення можливостей індивідуального вибору та реалізації старшокласниками змісту освіти відповідно до їх освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі, розвиток умов для профільного навчання.

Основні заходи з реалізації мети
1. Провадити систематичний моніторинг відповідності мережі загальноосвітніх закладів законодавчим вимогам щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти для населення та спроможності сформованої мережі забезпечувати варіативні потреби учнів щодо форм, змісту, мови здобуття освіти, врахування потреб соціального захисту та підтримки різних категорій учнів у здобутті освіти; забезпечувати на підставі моніторингу передбачуваність якісного розвитку мережі відповідно до потреб населення, соціально-економічних умов, характеру демографічної динаміки в регіоні.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


2. Забезпечити планомірну реконструкцію інфраструктури освіти: кількісний і якісний розвиток створеної мережі територіальних освітніх округів, опорних закладів, «Шкіл майбутнього», упровадження міжшкільних учнівських навчальних груп, здійснення доцільного перерозподілу ресурсів між освітніми закладами регіону; розвиток дистанційної освіти; піднесення на основі цих заходів доступності та вирівнювання конкурентноздатності загальної середньої освіти у всіх регіонах області.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
4. Забезпечити у функціонуванні й розвитку навчально-виховних закладів дотримання законодавства про мови в Україні, реалізацію прав громадян щодо мов навчання.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
5. Продовжити розвиток інформаційно-ресурсних центрів з дистанційною формою навчання на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та навчально-виховних закладів.


2013-2017 роки


Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
6. Забезпечити поетапну розбудову єдиного інформаційного освітнього порталу області – віртуального представництва в Інтернеті всіх структурних одиниць системи освіти області: органів управління освітою, навчально-виховних закладів усіх типів і форм власності, служб науково-методичного, соціального, психолого-медико-педагогічного, інформаційного забезпечення, установ освіти; забезпечити стабільне ефективне функціонування єдиного інформаційного освітнього порталу.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення

8. Здійснити заходи щодо структурного розвитку та контентного збагачення інформаційного освітнього простору в кожному регіоні області; у тому числі: освітніх середовищ навчально-виховних закладів, їх організаційної, навчальної та методичної складових, бібліотечно-інформаційних центрів, медіатек загальноосвітніх закладів; актуалізації практичної спрямованості електронних контентів для всіх учасників навчально-виховного процесу; створення платформ для проведення віртуальних заходів (вебінарів, дистанційних нарад, майстер-класів, тренінгів тощо); для упровадження електронного діловодства.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
9. Забезпечити підключення до швидкісного Інтернету закладів освіти всіх регіонів області; впровадження закладами освіти апаратного і програмного забезпечення для підтримки організаційної та управлінської діяльності, організації роботи бібліотечно-інформаційних центрів, ефективне функціонування локальних мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
10. Продовжити введення до штатних розписів установ освіти спеціалістів з інформаційних технологій: техніка з обслуговування комп’ютерної техніки, лаборанта НКК, системного адміністратора НКК.2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
11. Забезпечити навчальними комп’ютерними комплексами 100 % загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютерами 100 % дошкільних навчальних закладів; систематичне оновлення та модернізацію наявного парку комп’ютерної техніки; комплектування закладів ліцензійним програмним забезпеченням.
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
12. Провести обласні конкурси:

12.1. «Школа інформаційного суспільства»

12.2. навчальних проектів «Інтел®. Навчання для майбутнього»
2013-2017 роки (щороку)

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
13. Продовжити участь загальноосвітніх навчальних закладів у Національному проекті «Відкритий світ»; реалізацію регіональних освітніх проектів: «Один учень – один комп’ютер»; «Школа сучасних знань»; «Запорізька Вікі»; «Віртуальна школа програмування»; участь у міжнародному учнівському медіафестивалі «Москва – Запоріжжя».2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
14. Здійснити дослідно-експериментальне відпрацювання в системі освіти області науково-методичних засад упровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
15. Створити в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (в межах чинного штатного розкладу) інформаційно-технічний відділ для забезпечення технічного обслуговування парку комп’ютерної техніки та локальної мережі інституту, обласних освітніх Інтернет-ресурсів.

2013-2015 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


16. Забезпечити за рахунок різних, не заборонених законодавством джерел фінансування, придбання для підвезення учнів та педагогів до навчальних закладів у сільській місцевості 100 нових шкільних автобусів.


2013-2017 роки


Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій


17. Продовжити придбання кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.


2013-2017 роки


Управління освіти і науки облдержадміністрації,

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення18. Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів, здійснення реконструкції будівель та придбання обладнання і предметів довгострокового користування.2013-2017 роки
Управління освіти і науки облдержадміністрації,

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення19. Забезпечити системну діяльність органів управління освітою, науково-методичних служб усіх рівнів, педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження нових Державних стандартів освіти: у початковій школі - з 2013 року; в основній школі – з 2013/2014 н. р.; у старшій школі - підготовки до переходу на новий Державний стандарт освіти з 2018 року;


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
20. Продовжити впровадження в практику діяльності загальноосвітніх навчальних закладів соціально-педагогічних технологій навчання і виховання учнів початкової школи:

20.1. «Діяльнісний підхід у навчання математики, природознавства, української мови»;

20.2. «Розвивальне навчання Д.Ельконіна – В. Давидова на уроках грамоти і рідної мови»;

20.3. «Науково-педагогічний проект «Росток».
2013—2017 рокиУправління освіти і науки облдержадміністрації,

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


21. Узагальнити досвід реалізації концепції розвитку регіонального компонента неперервної екологічної освіти в навчальних закладах області.


2013 рік

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


22. Для забезпечення виконання регіонального компонента варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та вдосконалення змісту освіти в них продовжити вивчення курсів за вибором: “Історія рідного краю”, “Екологія рідного краю”.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення23. Продовжити, з метою оптимізації управління, розподілу ресурсів, підвищення якості освітніх послуг навчальних закладів сільської місцевості та з урахуванням територіальних особливостей освіти в окремих районах, відпрацювання інноваційної технології управління системою освіти сільських регіонів з освітніми округами як одиницями управління.


2013-2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи освіти райдержадміністрацій

24. Відпрацювати прийнятні для регіонів області форми оптимізації можливостей організації профільного навчання учнів старшої школи в умовах мережевої взаємодії закладів освіти в межах районів, міст, територіальних освітніх округів. Упровадити доцільні шляхи інтеграції профільного і професійного навчання у співпраці загальноосвітніх навчальних закладів зі службами зайнятості, міжшкільними навчально-виробничими комбінатами, закладами професійно-технічної освіти, вищими навчальними закладами.
2013 рік


Управління освіти і науки облдержадміністрації,

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
25. Започаткувати обласний конкурс моделей профільного навчання в умовах діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у складі територіальних освітніх округів.


2015 рік


Управління освіти і науки облдержадміністрації,

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення
26. Розробити програму науково-методичного супроводу профілізації загальноосвітніх навчальних закладів різних типів у межах районного освітнього простору та організувати проведення постійно діючого семінару для керівників шкіл з питань налагодження співпраці між школами у питанні реалізації профільного навчання.
2013-2014 роки


Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


27. Забезпечити функціонування в кожному місті та районі опорної профільної школи, яка відповідатиме сучасним вимогам щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення.


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


28. Продовжити роботу щодо створення умов для розвитку допрофільного та профільного навчання на базі позашкільних навчальних закладів.


2013-2017 роки


Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


29. Розробити електронні профільно-освітні карти кожного району, міста в єдиному освітньому Інтернет-просторі області з метою інформування населення, перш за всі батьків та учнів, про можливості вибору напряму профільного навчання в межах відповідних територій.


2013-2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення


30. Відкрити на базі Мелітопольського та Пологівського районів обласні експериментальні майданчики з проблеми підвищення ефективності управління допрофільною підготовкою та профільним навчанням учнів загальноосвітніх навчальних закладів.


2013 рік


Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи освіти Мелітопольської та Пологівської райдержадміністрацій


31. Упровадити систематичний моніторинг якості допрофільної підготовки та профільної освіти: розробити його методику, критерії, показники, інструментарій; забезпечити реалізацію результатів моніторингу для коригування та розвитку якості профільного навчання.


2010-2012 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значенняКаталог: files -> plan
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
plan -> План роботи управління освіти на 2011-2012 навчальний рік
plan -> Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та
plan -> Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року
plan -> Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка