Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»


Проект «Обдарована дитина»Сторінка3/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.89 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4

Проект «Обдарована дитина»
Мета: забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів як важливого чинника становлення особистості, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства.
Завдання:

- створення в освіті єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді;

- об‘єднання потенціалу системи освіти району, сім‘ї, різних соціальних інституцій, громадськості у забезпеченні творчої реалізації обдарованих учнів;

- Удосконалення у загальноосвітніх начальних закладах системи підтримки і заохочення обдарованих учнів.
Основні заходи з реалізації мети
1 Провести І та ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та забезпечити підготовку і участь переможців у ІІІ (обласному) етапі.


2010-2012 роки (щорічно)

Відділ освіти райдержадміністрації

районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади2 Провести І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та забезпечити участь переможців у ІІ (обласному) етапі конкурсу.
2010-2012 роки (щорічно)

Відділ освіти райдержадміністрації

районний методичний кабінет3 Провести районне свято „Обдарованість” та нагородити подарунками переможців обласних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних учнівських олімпіад і конкурсів.
2010-2012 роки (щорічно)

Відділ освіти райдержадміністрації

районний методичний кабінет4 Забезпечити участь у обласному святі «Обдаровані учні» переможців олімпіад і конкурсів.
2010-2012 роки (щорічно)

Відділ освіти райдержадміністрації

районний методичний кабінет
5 Підготувати учнів до участі у всеукраїнських, міжнародних інтерактивних інтелектуальних конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Лелека» та «Технік-юніор» та інші.


2010-2012 роки (щорічно)

Відділ освіти райдержадміністрації

районний методичний кабінет загальноосвітні навчальні заклади

Проект „Дитина з особливими потребами”
Мета: реалізація державної політики щодо формування нової філософії ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, забезпечення їх конституційних прав і державних гарантій на здобуття якісної освіти в регіоні.
Завдання:
- забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень;

- забезпечення підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів до роботи з дітьми особливостями психофізичного розвитку.
Основні заходи з реалізації мети


1

Здійснити запровадження у навчально-виховний процес інклюзивного та інтегрованого навчання у закладах освіти.
2010 -2012 рокиВідділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


2


Визначити базовий загальноосвітній навчальний заклад з упровадження інклюзивного навчання, організувати відповідну його діяльність.

2010 рік

Відділ освіти райдержадміністрації,

районний методичний кабінет,

районна психолого-медико-педагогічна консультація


3

Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами у базовому навчальному закладі з інклюзивним навчанням.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний методичний кабінет
4

Провести семінар для керівників навчальних закладів з питань упровадження інклюзивного навчання.

2010 рік

Районний методичний кабінет,

районна психолого-медико- педагогічна консультація
5Створити та організувати роботу консультаційного пункту для батьків дітей із особливостями психофізичного розвитку, які навчаються в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах .

ІІІ квартал 2010 року

Районний методичний кабінет,

районна психолого-медико-педагогічна консультація
6

Здійснити ресурсне забезпечення запровадження інклюзивного навчання (архітектурна доступність приміщень, інформаційно-технічне, кадрове та навчально-дидактичне забезпечення).

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний методичний кабінет
7

Вжити заходів щодо організації підвезення учнів з обмеженими фізичними можливостями до місця навчання та додому.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний методичний кабінет


Проект «Психологічний супровід

освітнього процесу»
Мета: соціально-психологічне забезпечення процесу розвитку освіти району на всіх її рівнях; психологічний супровід гармонійного розвитку всіх суб’єктів освітньої діяльності та навчально-виховного процесу.

Завдання:
- використання загальної технології психологічного супроводу гармонійного розвитку суб’єктів освітньої діяльності та навчально-виховного процесу;

- створення умов для ефективного впровадження супроводжуючого підходу до психологічного забезпечення освітньої діяльності;

- забезпечення умов для здійснення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

- профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів.


Основні заходи з реалізації мети


1

Забезпечити систематичний моніторинг та ефективний науково-методичний супровід розвитку психологічної служби району.

2010-2012 роки

Відділ освіти,

районний методичний кабінет

2

Запровадити системне проведення соціально-педагогічних та психологічних досліджень щодо актуальних питань розвитку учнів на різних вікових етапах та виявлення найбільш болючих проблем навчання і виховання
2010-2012 роки

Відділ освіти,

районний методичний кабінет

3

Налагодити методичне забезпечення практичного здійснення психолого-педагогічного супроводу неблагополучних сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, попередження проявів бродяжництва та жебрацтва серед неповнолітніх

2010-2012 роки

Відділ освіти,

районний методичний кабінет
4

Налагодити психологічний супровід допрофільного та профільного навчання та на підставі даних моніторингу відповідно коригувати науково-методичний вплив на якість зазначеного психологічного супроводу.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


5

Ввести посади практичних психологів в закладах освіти району

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


РОЗДІЛ ІІІ ВИХОВАННЯ
Мета: докорінне поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською молоддю на основі традицій i звичаїв українського народу, вивчення державної мови, icторичної та культурної спадщини, формування високої патріотичної свідомості, поваги до державних символів України.
Завдання:
- об’єднання зусиль освітян на розбудову та проектування перспективних виховних систем кожного загальноосвітнього закладу району шляхом створення виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, спрямованості на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне життєтворення особистості школяра;

- науково-методичне забезпечення практичних дій педагогів навчальних закладів району зі створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку учнів і молоді;

- упровадження у виховний процес інноваційних виховних технологій, систем та сучасних методик виховання дітей, учнівської молоді.
Основні заходи з реалізації мети


  1. Забезпечити роботу на базі районного методичного кабінету семінару-практикуму для заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів з метою вивчення проблем громадянського, патріотичного, естетичного та морального виховання.2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет

  1. Забезпечити умови для створення і діяльності у закладах освіти дитячих організацій.2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет

загальноосвітні навчальні заклади


  1. Забезпечити впроваджувати в загальноосвітніх закладах превентивних проектів „Школа проти Сніду” та Програми „Сприяння просвітницькій роботі „Рівний - рівному” щодо здорового способу життя серед молоді України” та підтримку діяльності педагогів-тренерів.2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет

  1. Організувати проведення районних творчих конкурсів, змагань, огляду художньої самодіяльності й діяльності гуртків.
2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет

  1. Забезпечити участь у обласних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах з проблем виховання.2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет
РОЗДІЛ ІV ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Мета: виховання моральної, духовної й життєво компетентної особистості, громадянина, сім'янина, професіонала; створення умов для побудови цілісної безперервної системи виховання в освіті ;

розбудова якісної, ефективної та доступної для всіх дітей і підлітків системи позашкільної освітиЗавдання:
- забезпечення якісного розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, модернізація і досягнення комфортності умов їх діяльності;

- розвиток взаємодії позашкільних навчальних закладів з усіма ланками освіти, зовнішнім середовищем, максимальне залучення дітей та підлітків до творчого розвитку і самореалізації через систему позашкільної освіти;- використання проектно-програмних технологій у системі науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховного процесу.
Основні заходи з реалізації мети


1

Продовжити роботу щодо забезпечення позашкільних закладів науково-методичними матеріалами.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


2

Розширити мережу гуртків позашкільних закладів освіти за рахунок відкриття філіалів у загальноосвітніх навчальних закладах.

2010 рік

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


3

Забезпечити проведення семінарів, тренінгів з проблем громадянського, патріотичного, естетичного та морального виховання.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


4

Здійснювати комп’ютеризацію позашкільних закладів району, забезпечити ліцензійним програмним продуктом та підключенням до мережі Інтернет; забезпечити курсову перепідготовку педагогів.

2011-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


5

Забезпечити охоплення позашкільною освітою дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в тому числі дітей-інвалідів. які навчаються за індивідуальною формою.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


6

Здійснювати заходи щодо активного залучення дітей із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах до гурткової роботи у позашкільних та шкільних закладах освіти.
2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


7

Розширити мережу гуртків Новопетрівського будинку наукової та дитячої творчості, сприяти навчанню їх в очно-заочній формі обласному відділені Малої академії наук.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


8

Забезпечити щорічне проведення районного етапу позашкільних заходів з учнями:
фестивалю юних пожежників-рятівників;
огляду юних інспекторів руху;
конкурсу допризовної молоді;
фестивалю «Таланти твої, Україно »;
екологічного марафону та екологічного форуму «Довкілля»;
експедиції учнівської молоді «Пізнай свою країну “;
експедиції учнівської молоді “Історія міст і сіл України;
відкриту краєзнавчу конференцію учнівської молоді «Мій рідний край»
молодіжну акцію «Пам’ятати. Відродити. Зберегти.»


2010-2012 роки (щорічно)

Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

РОЗДІЛ V ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЗДОРОВ‘Я,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ
Мета: створення у системі освіти району умов для усвідомлення всіма учасниками освітнього процесу життя і здоров‘я особистості як найвищих особистісних і суспільних цінностей та показників цивілізованості; мотивації до збереження і вдосконалення власного здоров‘я (фізичного, духовного, психічного); розбудова в районі освітнього простору, що забезпечує безпечні умови життєдіяльності навчально-виховних закладів.
Завдання:

- налагодження у кожному навчально-виховному закладі раціональної організації освітнього процесу, що базується на оптимальних для збереження і розвитку здоров‘я учнівської молоді матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умовах, режимах навчання та відпочинку, запровадженні здоров‘язберігаючих технологій; передбаченій чинним законодавством системі моніторингу стану здоров‘я дітей; заходах з профілактики захворювань і шкідливих звичок;

- забезпечення оптимальної рухової активності дітей і підлітків;

- піднесення якості проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів, вихованців, студентів; урахування в їх організації індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей і молоді;

- упровадження сучасних впливових форм просвітницької роботи через зміст навчання та засобами позанавчальної виховної роботи щодо формування свідомого ставлення особистості до свого здоров‘я, уміння його зберігати, відновлювати, зміцнювати;

- забезпечення в межах компетенції закладів освіти, визначеної чинним законодавством, якісного харчування учнів, вихованців;

- забезпечення в системі освіти загального гармонійного фізичного, психічного, культурного і духовного розвитку особистості.
Основні заходи з досягнення мети
1 Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень, у тому числі відповідні умови для дітей-інвалідів.


2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації


2 Впровадити у районі цільовий проект з питань формування культури здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу, передбачивши об‘єднання зусиль сфери освіти з соціальними партнерами щодо здоров‘я дітей і молоді, громадськістю.


2010 рік

Відділ освіти райдержадміністрації


3 Сприяти функціонуванню Осипенківського дитячо – юнацького спортивного клубу та інших спортивно-масових об‘єднань учнівської молоді при загальноосвітніх навчальних закладах; діяльності дитячих і молодіжних спілок фізкультурно-спортивної спрямованості в навчальних закладах.


2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

4 Забезпечити проведення районних заходів з розвитку фізкультури і спорту серед дітей і підлітків:

конкурсу «Молодь обирає здоров‘я»;

оздоровчо-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» («Нащадки козацької слави»);

конкурсу допризовної молоді;

спартакіади школярів;

конкурсу юних пожежників – рятувальників;

конкурсу юних інспекторів руху.
2010-2012 роки (щорічно)


Відділ освіти райдержадміністрації,

загальноосвітні навчальні заклади5 Сприяти співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами для відбору найбільш обдарованих дітей і залучення їх до системи дитячо-юнацького спорту.


2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

загальноосвітні навчальні заклади
6 Забезпечити розвиток мережі оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти та піднесення ефективності їх оздоровчої діяльності.


2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

загальноосвітні навчальні заклади
8 Провести цільовий комплексний моніторинг стану забезпечення безпеки життєдіяльності навчально-виховних закладів, розробити за його результатами та реалізувати програму дій щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов, забезпечення відповідного чинним нормативам протипожежного захисту, оснащення медичних кабінетів.


2010 рік і постійно


Відділ освіти райдержадміністрації

9 Забезпечити у всіх навчально-виховних закладах відновлення діяльності ігрових і спортивних майданчиків.


2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

загальноосвітні навчальні заклади
РОЗДІЛ VІ ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка