Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»Сторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.89 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4
ВСТУП

Програма розвитку освіти Бердянського району на 2010 – 2012 роки

(далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, Указами Президента України від 04.07.2005 №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.1999 № 348 «Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999 – 2012 роках», від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 13.03.2007 № 620) та на виконання Програми розвитку освіти Запорізької області на 2010-2012 роки, затвердженої сесією обласної ради від 31.03.2010 №6, Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу.

Програма передбачає забезпечення оптимізації мережі навчальних закладів,

оновлення змістy ocвіти, впровадження інформаційно-комунікативних

технологій навчання, вдосконалення управління освітою,

соціального захисту педагогічних працівників, забезпечення

умов для рівного доступу до якісної освіти в районі.


Першочергові завдання і пріоритетні напрямки

розвитку освіти району:

- формування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням соціально-економічної та демографічної cитyaції в районі, потреб розвитку району;

- вceбічний розвиток людської особистості, утвердження вільного громадянина i активного учасника суспільного розвитку;

- зміцнення демократичних засад в освіті, посилення державно-громадського характеру управління освітою;

- завершення комп'ютеризації загальноосвітніх шкіл, забезпечення їх телекомунікаційними засобами виходу до світової інформаційної мережi Інтернет;

- запровадження педагогічних інновацій, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронних посібників;

- розвиток профільності навчання, забезпечення функціонування навчальних закладів нового типу;

- створення умов для розвитку обдарованої учнівської молоді;

- підтримка дітей з особливими потребами;

- формування здорового способу життя, розвиток дитячого i юнацького спорту i туризму;

- докорінне поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською молоддю на основі традицій i звичаїв українського народу, вивчення державної мови, icторичної та культурної спадщини, формування високої патріотичної свідомості, поваги до державних символів України;

- збільшення відсотку дітей відповідного віку, охоплених суспільним дошкільним навчанням і вихованням;

- здійснення переходу до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів;

- удосконалення механізму прогнозування та задоволення потреб району в педагогічних кадрах;

- розв’язання проблем соціального захисту педагогічних працівників та утвердження їх високого статусу серед громадян;

- модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;

- сприяння здійсненню заходів щодо забезпечення в установленому порядку, починаючи з 2009 року, педагогічних та науково-педагогічних працівників доступним житлом.
Фінансово-економічне забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті на утримання закладів освіти, фонду розвитку Бердянського району, а також передбачає залучення позабюджетних коштів, що не суперечить чинному законодавству України.
Програма має забезпечити:
- створення в районі рівних можливостей для здобуття якісної освіти, утвердження філософії неперервної освіти впродовж життя;

- підвищення якості навчання і виховання, формування у дітей і молоді готовності до свідомого виконання громадських і конституційних обов’язків, розвиток особистості як активного учасника суспільного розвитку;

- підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників;

- поліпшення фінансово-економічного, матеріально-технічного і кадрового забезпечення закладів освіти району, посилення соціального захисту учасників освітянської діяльності.


Підставами для розробки Програми є завершення терміну дії Програми розвитку освіти Бердянського району на 2006-2009 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 15.12.2006 №9, та необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в районі.

Програма визначає пріоритетні напрямки діяльності в галузі освіти району і завдання розвитку освіти на період 2010-2012 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів та їх виконавців. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться суттєві зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти району.

Програма передбачає взаємодію з діючими районними програмами з питань освіти, дитинства, молоді.
Стан освіти Бердянського району у 2006-2009 роках
У період реалізації Програми розвитку освіти Бердянського району на 2006-2009 роки забезпечувалися планомірність і обґрунтованість реалізації завдань щодо розвитку умов доступності освіти для населення району, піднесення її якості, забезпечення ефективної діяльності навчально-виховних закладів. У 18 загальноосвітніх навчальних закладах району навчається понад 2,5 тис. учнів. У районі функціонує 1 заклад нового типу – Андріївська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів, у якій створено умови для навчання здібних і обдарованих учнів. Очно-заочне навчання забезпечує два загальноосвітні навчальні заклади, екстернатну форму навчання забезпечують навчальні заклади відповідно до потреби громадян.

Із загальної кількості загальноосвітніх шкіл 13 – україномовні, у стані поступового переходу на державну мову навчання знаходиться п’ять закладів (Троянська ЗШ 6-11 класи, Андрівська, Дмитрівська ЗШ 8-11 класи, Луначарська ЗШ 9-11 класи та Новотроїцька ЗШ 10-11 класи). Усього українською мовою в поточному навчальному році навчається 2368 – 90 % школярів, російською мовою навчається 279 – 10 % учнів. Забезпечено право національних меншин на задоволення освітніх потреб у вивченні рідної мови. Так, російська мова включена до інваріантної складової робочих навчальних планів усіх загальноосвітніх шкіл району, починаючи з 5 класу. Факультативно вивчається болгарська мова.

З метою оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, та приведення її у відповідність до потреб соціально-економічного розвитку району планується до початку 2010-2011 навчального року реорганізацію Шевченківської ЗШ І-ІІІ ступенів у ЗШ І-ІІ ст. Для забезпечення якісної освіти мережа загальноосвітніх навчальних закладів потребує і в подальшому вдосконалення для ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів.

На сьогоднішній день скорочення учнівських контингентів призводить до стрімкого зменшення наповнюваності класів і шкіл. Аналіз наповнюваності шкіл та демографічної ситуації в районі за останні роки свідчить про тенденцію постійного зменшення кількості учнів та класів. У період з 2006 по 2009 рік кількість учнів зменшилась на 724 особи( з 3371 до 2647 учнів). Скорочення учнівських контингентів призвело до зменшення наповнюваності класів і шкіл. Особливо гострими є ці процеси у Шевченківській (57 учнів, 7 класів, середня наповнюваність класів 5,18), Бердянській (42 учня, 5 класів, середня наповнюваність класів 5,25) та Софіївській школах (39 учнів, 2 класи, середня наповнюваність класів 4,88).

Відділом освіти, керівниками навчальних закладів аналізується мережа навчальних закладів з урахуванням стану народжуваності по кожному населеному пункту, розробляються пропозиції по її оптимізації.

У районі розпочато роботу щодо створення територіальних освітніх округів, через які може вирішуватися відразу комплекс завдань забезпечення доступу до якісної освіти. Відділом освіти відпрацьовується модель «Шкільних округів»: проведено моніторингове дослідження з питання ефективності кожного навчального закладу, вивчаються запити населення.

Для забезпечення доступу дітей з особливими потребами до навчальних закладів керівниками шкіл здійснено реконструкцію входу до будівель, обладнано 10 пандусів. В 6 загальноосвітніх школах, де це технічно не можливо, встановлено безпроводові електричні дзвінки.

У сільській місцевості доступ до середньої освіти значною мірою забезпечується за допомогою підвезення дітей до ЗНЗ. В 2009-2010 навчальному році здійснювався підвіз 618 учнів, що складає 23,3 % від загальної кількості учнів, до 14 (77,8 %) шкіл району.

За час дії державної, обласної та районної програм «Шкільний автобус» з 2004 по 2009 рік за кошти з різних джерел придбано 6 автобусів для підвезення учнів, які проживають за межами пішохідної доступності до закладів освіти, з них: 2 - за кошти Державного бюджету, 1 - за кошти обласного бюджету, та 3 - за рахунок сільських бюджетів та спонсорських коштів. Спільна робота районної влади, сільських рад та закладів освіти дала можливість вирішити питання підвозу учнів на навчання до Червонопільської, Карло-Марксівської та Новотроїцької шкіл.

В районі створюються умови для інформатизації навчально-виховного процесу. Усі освітні заклади комп'ютеризовані, вони мають 242 оди­ниці комп'ютерної техніки, але лише 1 загальноосвітній навчальній заклад І-ІІ ступенів має НКК. У кожному навчаль­ному закладі кількість комп'ютерів є достатнь­ою для забезпечення вивчення предмета «Ос­нови інформатики та обчислювальної техніки». Усі школи мають можливість підключення до мережі Інтернет.

Педагоги широко застосовують у навчанні сучасні комп’ютерні технології, 30% учителів загальноосвітніх шкіл отримали посвідчення про навчання за програмою «Інтел. Навчання для майбут­нього» та впровадження ІКТ.

З метою реалізації робочих навчальних планів та оновлення змісту освіти у всіх загальноосвітніх школах району запроваджено вивчення регіональних курсів

«Історія рідного краю» та «Екології рідного краю». Учні 5-6 класів вивчають етику – предмет про загальнолюдські моральні цінності, культурну спільність людей, толерантність у взаєминах між людьми. У 9-х класах розпочато вивчення предметів «Художня культура» та інформатика.

Забезпечується робота з інтелектуально здібною і обдарованою учнівською молоддю. Важливе місце надавалось забезпеченню профільності навчання у старшій школі. Це дає учням додаткові можливості для успішної реалізації себе в суспільстві. У цілому профільне навчання введено у 92 % шкіл району, відтак 97% старшокласників навчалися за обраними профілями. Відділом освіти створенні умови для індивідуального вибору старшокласниками змісту освіти, через які вони реалізують свої освітні інтереси, пов‘язані з майбутнім професійним і життєвим вибором. При цьому школярів відповідно до своїх уподобань мають можливість поглиблено вивчати: українську мову, англійську мову, математику, географію, біологію та фізику.

Протягом 2006-2009 років 14 учнів району стали переможцями обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 45 учнів - обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, із яких 4 стали учасниками Всеукраїнського етапу і 3-є - його переможцями.

З 2008 року в районі забезпечено перехід до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників ЗНЗ. У 2009 році забезпечено участь випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні знань за курс повної загальної середньої освіти. Значний обсяг підготовчої роботи дозволив провести процедуру тестування на високому організаційному рівні, ця робота відзначена грамотою СРЦОЯО.

У 2009 році, для проходження ЗНО в районі, було зареєстровано 244 випускника, 97,6 % від загальної кількості випускників закладів освіти району. Найбільшу кількість 190-200 балів отримали 3 учні Андріївської СРШ.

За результатами тестування, якщо перевести результати ЗНО за шкалою 1-12 балів, то високий рівень показали 25 учнів (10 %), достатній - 101 учень (42 %), середній - 95 учнів (39 %) та початковий – 23 учні (9 %), але із них тільки 8 (3 %) отримали менше 124 балів, що не давало змоги використати сертифікати для вступу у ВНЗ.

Із 244 одинадцятикласників, які проходили ЗНО, на підставі даних про працевлаштування, 144 учні вступили до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 55 у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, де проводилось зарахування за сертифікатами зовнішнього оцінювання. Не використали сертифікати для вступу 45 учнів – 18,4 % у зв’язку з низьким рівнем знань.

Продовжується реалізація районної програми «Вчитель».

У навчально-виховному процесі беруть участь 379 педагогів ЗНЗ, з них 21 – сумісник. Забезпечення викладання предметів фахівцями становить 87,5%. За освітнім рівнем мають:

вищу освіту - 360 (95 %) педагогів,

неповну та базову вищу освіту - 19 (5%),

За кваліфікаційним рівнем педагогічні працівники розподіляються так: «спеціаліст вищої категорії» - 107 (28 %),

«спеціаліст І категорії» - 163 (43%) ,

«спеціаліст ІІ категорії» - 56 (15 %),

«спеціаліст» - 53 (14 %).

Педагогічне звання «вчитель-методист» мають 14 (3,7%) працівників, «старший учитель» - 38 (10 %).

За стажем роботи педагогічні працівники розподіляються: до 3 років - 20 (5 %) осіб, до 20 років - 96 (25 %), понад 20 років – 263 (70 %).

Працюючих пенсіонерів-вчителів - 47 (12,4 %).

Середній вік педпрацівників по району - 42 роки.

Випускники шкіл району, які отримали цільові направлення для навчання на педагогічних спеціальностях ВНЗ не завжди повертаються на роботу в заклади освіти району. Це свідчить про недостатню ефективність профорієнтаційної роботи керівників закладів освіти району щодо використання цільових направлень.

У відповідності до чинних нормативних документів забезпечене проведення атестації педагогічних працівників. Протягом 2008-2009 навчального року атестувався 81 педагог. Результати атестації підтвердили ріст творчого потенціалу вчителів, здатність та прагнення їх до самовдосконалення, професійного зростання.

Більшість керівників закладів освіти забезпечують стабільну систему морального заохочення працівників. За наслідками атестації представлено до нагородження грамотами відділу освіти -12 осіб, Почесними грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації - 9, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України – 8, подано до відзначення нагрудним знаком «Відмінник освіти» 3 вчителя.

У 2006-2009 роках, згідно з Положенням про преміювання та виплату щорічної грошової винагороди, за сумлінне виконання службових обов’язків педпрацівники району отримали матеріальні заохочення.

В дошкільній освіті вирішувалися перш за все проблеми створення додаткових умов для повного і якісного задоволення потреб населення у влаштуванні дітей у дошкільні навчальні заклади.

За останні чотири роки в районі намітилась стійка тенденція до збільшення кількості дітей дошкільного віку. Так у 2006 році зареєстровано 1171 дитину віком до 6 років, у 2007 році - 1252 дитини, у 2008 - 1327 дітей. а у 2009 - вже 1358 дітей. Незмінною є мережа дошкільних закладів, яка складається з 15 дошкільних навчальних закладів. В них організовано роботу 32 груп та одного першого класу на базі Троянського ДНЗ.

У районі здійснено заходи щодо якісного розвитку мережі дошкільних закладів. Зросло охоплення дітей дошкільною освітою і сьогодні складає 54 %, що на 12 % вище показника сільської місцевості по області, потужності ДНЗ використовуються на 80 %, середня наповнюваність груп – 20 дітей, дошкільні заклади відвідує 82 % майбутніх першокласників. Для забезпечення доступності дошкільної освіти на території району у 2009 році була відкрита додаткова четверта група в Андріївському ДНЗ, організовано підвіз дітей до дошкільних навчальних закладів, але завдання щодо створення умов для забезпечення 2/3 дітей відповідного віку та повного охоплення дітей 5-річного віку не виконані в силу як об’єктивних так і суб’єктивних причин. Частина ДНЗ мають малу потужність (Дмитрівський, Осипенківський, Миколаївський), а контингент дітей збільшується.

Проблемним залишається питання охоплення дітей дошкільною освітою у одному з найбільших населених пунктів району – с.Осипенко. Осипенківський ДНЗ №1 «Пізнайко» розташований у пристосованих приміщеннях без водопостачання та каналізації, потужність закладу - 51 місце, а відвідує його – 118 дітей, черга до ДНЗ складає 70 чоловік.

Дошкільні заклади в основному забезпечені педагогічними кадрами. У районі працюють 74 педагога, з них 15 завідуючих, 46 вихователів, 10 музичних керівників, 1 практичний психолог і 1 логопед.

Гострою проблемою дошкільних закладів є виконання норм харчування. Частково ця проблема вирішується за рахунок спонсорської та батьківської допомоги.

У 2009 році дошкільні заклади району продовжили роботу у методичних осередках за пріоритетними напрямками – гуманітарного, екологічного, морально-духовного виховання. Для педагогів започаткована така форма методичної роботи як Педагогічні читання. Розпочата робота щодо впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».


З метою подальшого розвитку освіти району необхідно зосередити увагу на вирішенні проблем:

- повне задоволення потреб населення району в отриманні дошкільної освіти; удосконалення змісту, спрямованості і форм діяльності ДНЗ;

- забезпечення умов доступності якісної загальної середньої освіти для населення шляхом загального її розвитку, ефективного використання матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційно-комунікаційних, кадрових ресурсів, інноваційного розвитку ЗНЗ;

- реалізація виховної функції в умовах нових соціально-економічних реалій і вимог до успішної особистості та громадянина, функції психологічної підтримки учнів;

- удосконалення системи збереження, зміцнення, відновлення здоров‘я учня, вихованця;

- забезпеченість умов доступу до освіти для осіб з обмеженими можливостями;

- забезпеченість сформованості інноваційної та демократичної культури професійної діяльності педагогічних кадрів та управління навчальним закладом.

КОНЦЕПЦІЯ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ Бердянського району

НА 2010 – 2012 РОКИ
1 Актуальність розробки і мета Програми
Основним ціннісним виміром якості освіти в районі повинна стати модель випускника загальноосвітнього навчального закладу з високим рівнем інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості, щоб успішно будувати власне життя і вносити свідомий вклад у розвиток країни.

Мета програми - забезпечення умов рівної доступності для населення району сучасної, повноцінної та якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.
2 Пріоритетні завдання досягнення мети програми:
- забезпечення для населення району державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку; безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;

- досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої освіти; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до їх сутності, здібностей та особливостей;

- піднесення ролі всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогів, батьків, керівників навчально-виховних закладів;

- забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров‘я, захист прав особистості вихованців, учнів в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку;

- упровадження технологій управління системами освіти сільських територій на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти шляхом створення освітніх округів;

- забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу;

- досягнення якісних змін в освітньому процесі та в управлінні; застосування сучасних технологій;

- піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників;

- підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу вищої школи;

- створення умов для зростання самостійності навчально-виховних закладів; забезпечення прозорості фінансування сфери освіти.3 Основні шляхи реалізації завдань Програми:
- здійснення системи заходів передбачених районною програмою, а також за потреби, розробка інших районних програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти у всіх ланках системи освіти району;

- подальший структурний і якісний розвиток мережі навчально-виховних закладів з одночасним ресурсним забезпеченням в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;

- управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

- пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості;

- упровадження інноваційних моделей управління освітніми системами сільських територій на основі створення освітніх округів;

- модернізація матеріально-технічної бази освітніх закладів.


4 Очікувані результати:
Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми розвитку освіти Бердянського району на 2010-2012 роки має стати збалансована відповідність:

- якості діючої системи освіти району в усіх її складових;

- якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;

- задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості наданих закладами освіти послуг.  • вихованні дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

  • впровадженні нових моделей профільного та допрофільного навчання;

  • створенні регіональної системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;

  • здійсненні умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації, реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими можливостями;

  • створенні єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту загальної середньої та позашкільної освіти;

  • поліпшенні соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності;

  • залученні громадськості, батьків, учнів до формування регіональної освітньої політики.

Ці результати конкретизуватимуться у:


- сталому розвитку системи освіти Бердянського району;

- досягненні оптимізації мережі навчально-виховних закладів за змістом освіти, формами її здобуття; безпечністю та сприятливістю умов навчально-виховного процесу для здоров‘я учасників; забезпеченні наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;

- достатньому ресурсному забезпеченні навчально-виховних закладів, у тому числі матеріально-технічному, навчально-методичному, інформаційно-комунікаційному оснащенні; кадровому забезпеченні;

- створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу;

- досягненні ефективної моделі управління якістю освіти, адаптивності управління, прийнятті ефективних управлінських рішень за результатами;

- відповідності державним стандартам, конкурентноздатності здобутої випускниками навчально-виховних закладів освіти незалежно від їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей;

- спроможності випускників успішно продовжувати безперервну освіту протягом життя.

РОЗДІЛ І ДОШКІЛЬНА ОСВІТАПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка