Закон україни проект закону україниСторінка1/9
Дата конвертації07.05.2016
Розмір1.65 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

від 20.09.2010 р. N 7144
ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України


Автор законодавчої ініціативи: М. Я. Азаров
Відповідальний комітет: Комітет з питань транспорту і зв'язку
Голова комітету: В. Козак

Ïîâ³òðÿíèé êîäåêñ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº ïðàâîâ³ îñíîâè çàãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â àâ³àö³¿.


Державне регулювання діяльності авіації та використання повітряного простору України спрямоване на гарантування безпеки авіації, забезпечення інтересів держави та національної безпеки, забезпечення потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах.
Ðîçä³ë I. ÇÀÃÀËÜͲ ÏÎËÎÆÅÍÍß
Стаття 1. Визначення термінів
1. Для цілей цього Кодексу наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
аварія - авіаційна подія без людських жертв, що призвела до серйозного пошкодження чи руйнування повітряного судна або серйозного тілесного ушкодження пасажирів або членів екіпажу та третіх осіб;
авіаційна безпека - це захист цивільної авіації від актів незаконного втручання, який забезпечується комплексом заходів із залученням людських і матеріальних ресурсів;
авіаційна подія - подія, пов’язана з експлуатацією повітряного судна, яка відбувається у проміжок часу між посадкою будь-якої особи на борт повітряного судна з наміром здійснити політ, та часом, коли всі особи, що перебували на борту, залишили повітряне судно, і під час якої:
1) будь-яка особа отримує тілесні ушкодження із смертельним наслідком або серйозні тілесні ушкодження в результаті:
перебування в повітряному судні; або
безпосереднього контакту з будь-якою частиною повітряного судна, у тому числі частинами, що відокремилися від повітряного судна; або
безпосереднього впливу струменя газів реактивного двигуна,

крім випадків, коли тілесні ушкодження отримані з природних причин, самоушкодження чи завдані іншими особами, що переховувалися поза зонами, до яких зазвичай мають доступ пасажири та екіпаж; або


2) повітряне судно зазнає пошкодження або відбувається руйнування конструкції, в результаті чого:
порушується міцність конструкції, погіршуються технічні чи льотні характеристики повітряного судна, та
звичайно потребується значний ремонт або заміна пошкодженого компонента повітряного судна, за винятком відмови чи пошкодження двигуна, коли пошкоджено лише сам двигун, його капоти чи допоміжні агрегати; або коли пошкоджено лише повітряні гвинти, закінцівки крила, антени, пневматики, гальмівні пристрої, обтічники або коли в обшивці утворилися невеликі вм’ятини чи пробоїни; або
3) повітряне судно зникає безвісти чи опиняється в недоступному місці;
аварійне обслуговування - обслуговування, що забезпечується шляхом оповіщення відповідних організацій про повітряні судна, яким потрібна пошуково-рятувальна допомога, та сприяння таким організаціям на їх запит;
авіаційні роботи - це польоти, під час здійснення яких повітряне судно використовується для забезпечення спеціалізованих видів обслуговування (авіаційно-хімічні роботи, аерофотозйомка, патрулювання тощо);
авіаційний перевізник (авіаперевізник) - суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу, пошти повітряним транспортом;
авіаційний персонал - особи, які мають спеціальну підготовку за професійною ознакою та відповідне свідоцтво і здійснюють льотну експлуатацію, технічне обслуговування повітряних суден, організацію повітряного руху, технічну експлуатацію наземних засобів зв’язку, навігації, спостереження;
авіаційний пошук і рятування - комплекс заходів, спрямованих на виявлення повітряних суден, які зазнали або зазнають лиха, та надання своєчасної допомоги потерпілим унаслідок авіаційної події;
авіаційна діяльність - діяльність фізичних та юридичних осіб у галузі цивільної авіації та/або організація повітряного руху України;
авіація загального призначення - авіація, що не використовується для здійснення комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних робіт;
аеродром - ділянка земної або водної поверхні (включаючи розміщені на ній будь-які будинки, споруди та обладнання), яка призначена повністю або частково для вильоту, прибуття та руху по цій поверхні повітряних суден;
аеродром цивільної авіації (далі цивільний аеродром) - аеродром, призначений для використання повітряними суднами цивільної авіації;
аеродром державної авіації - аеродром, призначений для використання державними повітряними суднами;
аеродром спільного використання - аеродром, який використовується для польотів повітряних суден цивільної та державної авіації;
аеронавігаційне обслуговування - обслуговування, що здійснюється провайдерами аеронавігаційного обслуговування на всіх етапах польоту повітряних суден, що включає організацію повітряного руху, зв’язок, навігацію, спостереження (радіотехнічне забезпечення), пошук і рятування, надання аеронавігаційної та метеорологічної інформації;
аеропорт - земельна ділянка на якій розміщені аеродром, аеровокзальний комплекс (пасажирські термінали, привокзальна площа) та інші споруди, призначені для прийняття і відправлення повітряних суден, наземного обслуговування повітряних суден, пасажирів, екіпажів, багажу, пошти, вантажу, аеродромного обслуговування повітряного руху. Аеропорт може включати розташовані на його території об’єкти організації повітряного руху, зв’язку, навігації, спостереження (радіотехнічного забезпечення), метеорологічного забезпечення, вертольотні майданчики, під’їзні колії із смугами відведення, об’єкти соціальної сфери і інші споруди та об’єкти;
багаж - предмети, майно та інша особиста власність пасажира, що перевозяться на повітряному судні разом із пасажиром;
багажна квитанція - частина квитка, що засвідчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу;
безпека авіації - це стан галузі цивільної авіації, при якому ризик заподіяння збитків людям чи майну знижується до прийнятного рівня у результаті безперервного процесу визначення рівня небезпеки і керування ним та утримується на такому рівні, або знижується далі, в сферах безпеки польотів, авіаційної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, економічної безпеки та інформаційної безпеки;
безпека польотів - стан, за якого ризик шкоди чи ушкодження обмежений до прийнятного рівня;
безпілотне повітряне судно - повітряне судно, призначене для виконання польоту без пілота на борту, керування польотом якого і контроль за яким здійснюється за допомогою спеціальної станції керування, що розташована поза повітряним судном;
вантаж - будь-яке майно, що перевозиться на борту повітряного судна, крім пошти, бортових припасів та супроводжуваного або засланого багажу;
використання повітряного простору - провадження діяльності, пов’язаної з польотами повітряних суден, а також з переміщенням (перебуванням) матеріальних об’єктів у повітряному просторі, вибуховими роботами, пусками ракет, усіма видами стрільб, у тому числі з метою здійснення впливу на гідрометеорологічні процеси в атмосфері, що становлять загрозу безпеці польотів повітряних суден та інших літальних апаратів;
виріб авіаційної техніки - це повітряне судно, авіаційний двигун, повітряний гвинт та допоміжна силова установка;
виробник - юридична або фізична особа, що здійснює виробництво авіаційної техніки;
вертодром - це аеродром або майданчик на землі, воді або на споруді, призначений повністю або частково для прибуття, відправлення та руху вертольотів на їх поверхні;
державне повітряне судно - повітряне судно, що застосовується на військовій, митній та прикордонній службах, службі цивільного захисту, в органах внутрішніх справ;
державна авіація - авіація, що використовує повітряні судна з метою виконання функцій із забезпечення національної безпеки і оборони держави та захисту населення, які покладаються на Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, органи внутрішніх справ, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту населення, охорони Державного кордону України, митної служби;
для цілей цього Кодексу під терміном «дозвіл» розуміється документ, що не є документом дозвільного характеру;
електронний квиток - електронний документ, який включає маршрут-квитанцію, видану авіаперевізником або від імені авіаперевізника, електронні купони та у разі використання документ для посадки;
електронний купон - частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника;
емісія авіаційного двигуна - виділення авіаційним двигуном таких шкідливих газоподібних речовин, як дим, незгорілі вуглеводні, окисли вуглецю і оксиди азоту;

експериментальне повітряне судно - прототип повітряного судна, модифіковане або нове повітряне судно, на якому проводяться випробування або дослідно-конструкторські, експериментальні та науково-дослідні роботи;


експлуатант аеродрому - юридична особа, яка здійснює експлуатацію аеродрому;
експлуатант аеропорту - юридична особа, утримувач сертифіката аеропорту, що провадить аеропортову діяльність, організацію та координацію робіт в аеропорту;
експлуатант - юридична чи фізична особа, яка експлуатує або пропонує послуги з експлуатації одного або більше повітряних суден;
заборона використання повітряного простору - обов’язкове для виконання рішення повноважного органу про заборону певним (окремим) користувачам провадити у визначеному районі діяльність, пов’язану з використанням повітряного простору;
загальний повітряний рух - польоти повітряних суден, що виконуються відповідно до Стандартів та Рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО);
зареєстрований багаж - багаж пасажира, який прийнято перевізником під свою відповідальність для перевезення та своєчасної доставки і на який перевізник оформив багажну квитанцію та видав багажну ідентифікаційну бірку;
засоби зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення) - це радіоелектронні та технічні засоби (засоби електрозв’язку, радіонавігації та радіолокації, автоматизовані системи та їх робочі місця, апаратура відображення, антенно-фідерні пристрої, лінії управління електрозв’язку, автономні джерела електроживлення, електроустановки та електрообладнання), які призначені для забезпечення польотів повітряних суден, виконання відповідних функцій обслуговування повітряного руху та забезпечення виробничої діяльності підприємств цивільної авіації;
землі аеропортів (аеродромів) - це земельні ділянки, на яких розташовані будівлі і споруди, обладнання та земельні ділянки, необхідні для забезпечення роботи аеропорту (аеродрому);

злітно-посадковий майданчик - земельна (водна, льодова) ділянка або спеціально підготовлений майданчик, або підняті над земною, водною поверхнею конструкції, що придатні та використовуються для зльоту, посадки, руху та стоянки легких повітряних суден, що мають максимальну злітну масу не більше 5700 кілограмів. Злітно-посадкові майданчики поділяються на постійні та тимчасові;


інцидент - подія, крім авіаційної події, що пов’язана з експлуатацією повітряного судна і впливає або могла б вплинути на рівень безпеки його експлуатації;
інформація про безпеку польотів - інформація, що міститься у системах збору та обробки даних про безпеку польотів, які створені виключно з метою підвищення рівня безпеки польотів, та підлягає захисту;
катастрофа - авіаційна подія з людськими жертвами, що призвела до загибелі або зникнення безвісти когось із пасажирів, членів екіпажу або третіх осіб, а також у разі отримання ними тілесних ушкоджень із смертельним наслідком;
квиток (пасажирський квиток та багажна квитанція) - виданий перевізником  (його  агентом) документ, у тому числі електронний, який  містить умови договору перевезення та повідомлення, разом з польотними та пасажирським купонами;
компоненти та обладнання - вимірювальний прилад, устаткування, механізм, деталь, вузол, агрегат, складова частина або допоміжний пристрій, включаючи апаратуру зв’язку, що використовуються або призначені для використання під час експлуатації повітряного судна або управління повітряним судном, і встановлені або приєднані до повітряного судна, в тому числі частини планера повітряного судна, двигуна або повітряного гвинта;
комерційна авіація - авіація, призначена для здійснення повітряних перевезень пасажирів, пошти, вантажу, виконання авіаційних робіт, навчання за плату або за наймом;
êîðèñòóâà÷ àåðîïîðòó/àåðîäðîìó - þðèäè÷íà àáî ô³çè÷íà îñîáà, ùî çä³éñíþº ïîâ³òðÿí³ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, ïîøòè, âàíòàæó àáî âèêîíóº ³íø³ âèäè ïîëüîò³â;

користувачі повітряного простору - фізичні та юридичні особи, яким, у встановленому порядку надане право на провадження діяльності з використання повітряного простору;


літальний апарат - пристрій для польотів в атмосфері чи космічному просторі;
лізинг з екіпажем (мокрий лізинг) - лізинг, коли повітряне судно знаходиться у сертифікаті експлуатанта лізингодавця, який несе відповідальність за забезпечення безпеки польотів;
лізинг без екіпажу (сухий лізинг) - лізинг, коли повітряне судно знаходиться в сертифікаті експлуатанта лізингоодержувача, який несе відповідальність за забезпечення безпеки польотів;

маршрут обслуговування повітряного руху - визначений маршрут, призначений для спрямування потоку руху з метою забезпечення обслуговування повітряного руху;


метеорологічне обслуговування - обслуговування метеорологічною інформацією суб’єктів авіаційної діяльності;
міжнародний аеропорт - визначений державою на її території аеропорт для приймання і відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні повітряні перевезення, в якому здійснюються митні, імміграційні, санітарні, карантинні (стосовно тварин і рослин) та інші процедури, передбачені законодавством;
надзвичайна подія - пов’язана з використанням повітряного судна подія, яка не відповідає визначенню авіаційної події, серйозного інциденту чи інциденту, пов’язана з технічним обслуговуванням, ремонтом, зберіганням, транспортуванням та під час якої настав один з таких наслідків:
загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане особою під час її перебування на борту повітряного судна внаслідок необережних або навмисних дій самого потерпілого чи інших осіб, що не пов’язані з порушенням функціонування повітряного судна та його систем;
загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане особою, яка без достатніх підстав або документів самовільно проникла за межі зон на повітряному судні, куди доступ пасажирам та членам екіпажу заборонений;
загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане особою, яка перебувала на борту повітряного судна, у результаті впливу зовнішнього середовища після вимушеної посадки повітряного судна за межами аеродрому;
загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане особою, яка перебувала поза межами повітряного судна, внаслідок безпосереднього контакту з повітряним судном або його елементами;
руйнування або серйозне пошкодження повітряного судна на землі, що призвело до порушення міцності його конструкції або погіршення льотно-технічних характеристик у результаті впливу зовнішнього середовища або порушення технології обслуговування, правил зберігання та транспортування;
захоплення повітряного судна, що перебувало на землі чи в польоті, або намагання захоплення такого судна та інші акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;

неналежне використання інформації про безпеку польотів - використання інформації з іншою метою ніж мета, з якою така інформація збиралася, а саме - використання інформації з метою дисциплінарного, цивільного, адміністративного та кримінального розслідування стосовно експлуатаційного персоналу чи надання гласності такій інформації;


íàçåìíå îáñëóãîâóâàííÿ - âèäè ïîñëóã ç íàçåìíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí, åê³ïàæó, ïàñàæèð³â, âàíòàæó, áàãàæó, ïîøòè, ùî íàäàþòüñÿ êîðèñòóâà÷àì àåðîïîðòó íà òåðèòî𳿠àåðîïîðòó/àåðîäðîìó àáî çà éîãî ìåæàìè;

небезпечний вантаж - вироби або речовини, які можуть створювати загрозу для здоров’я, безпеки, майна або навколишнього природного середовища і зазначені в переліку небезпечних вантажів, визначеному авіаційними правилами України;


нерегулярне повітряне перевезення - повітряне перевезення, яке не підпадає під визначення регулярного повітряного перевезення;
несупроводжуваний багаж - багаж, який прийнято до перевезення окремо від пасажира і оформлено за авіаційною вантажною накладною;
об’єкти авіаційної діяльності - повітряні судна, їх компоненти та обладнання, авіаційна наземна техніка та аеродромне обладнання, інженерно-технічні споруди, рухоме та нерухоме майно, що використовуються для забезпечення авіаційної діяльності;
об’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху - організаційне та функціональне об’єднання, повноваження та діяльність якого пов’язані з організацією використання повітряного простору, організацією повітряного руху та його обслуговуванням у повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на Україну;
обмеження використання повітряного простору - особливий порядок використання повітряного простору, що визначається комплексом заходів, спрямованих на убезпечення польотів та провадження іншої діяльності у повітряному просторі;
обслуговування повітряного руху - загальний термін, що означає у відповідних випадках польотно-інформаційне обслуговування, аварійне обслуговування, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу або аеродромне диспетчерське обслуговування);
організація повітряного руху - динамічний, інтегрований менеджмент повітряного руху та повітряного простору, що включає обслуговування повітряного руху, менеджмент повітряного простору та менеджмент потоків повітряного руху, що виконується безпечно, економічно та ефективно шляхом надання засобів та безперервного обслуговування у взаємодії з усіма сторонами та із залученням бортових та наземних функцій;
повітряний рух - усі повітряні судна, що перебувають у польоті або рухаються в зонах маневрування аеродромів;
повітряна лінія - маршрут польотів між погодженими пунктами для здійснення повітряних перевезень;
повітряне перевезення - перевезення пасажирів, багажу, вантажу або пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного договору повітряного перевезення;
повітряне судно - апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;
ïîâ³òðÿíèé ïðîñò³ð Óêðà¿íè - ÷àñòèíà ïîâ³òðÿíî¿ ñôåðè, ùî ðîçòàøîâàíà íàä ñóõîäîëîì ³ âîäíîþ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ íàä ¿¿ òåðèòîð³àëüíèìè âîäàìè (òåðèòîð³àëüíèì ìîðåì), ³ îáìåæåíà âåðòèêàëüíîþ ïîâåðõíåþ, ùî ïðîõîäèòü ïî ë³í³¿ äåðæàâíîãî êîðäîíó;

ïðîòèïîæåæíå çàáåçïå÷åííÿ ïîëüîò³â - êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ãàñ³ííÿ ïîæåæ ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí, ùî âèíèêëè ï³ä ÷àñ àâ³àö³éíèõ ïîä³é ÷è íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà òåðèòîð³ÿõ àåðîïîðò³â (àåðîäðîì³â) ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðÿòóâàííÿ ëþäåé, ùî ïåðåáóâàþòü íà áîðòó òàêèõ ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí;

ïîøóêîâå òà àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíå çàáåçïå÷åííÿ ïîëüîò³â - êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ñâîº÷àñíó ï³äãîòîâêó, óòðèìàííÿ íà íàëåæíîìó ð³âí³ ãîòîâíîñò³ òà çàëó÷åííÿ äî 䳿 ñèë ³ çàñîá³â ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéíó ïîä³þ ç ïîâ³òðÿíèì ñóäíîì;

пошкодження повітряного судна на землі - подія, пов’язана з обслуговуванням, зберіганням та транспортуванням повітряного судна на землі, під час якої повітряне судно отримало пошкодження без втрати міцності його силових елементів та погіршення льотно-технічних характеристик, усунення яких можливе в експлуатаційних умовах;


планування та координація використання повітряного простору - розроблення і погодження порядку та умов використання повітряного простору, що проводиться органами об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України з відповідними органами обслуговування повітряного руху та управління повітряним рухом, державними органами, підприємствами, установами, організаціями в інтересах користувачів повітряного простору;

приаеродромна територія - обмежена регламентованими розмірами місцевість навколо зареєстрованого згідно із встановленим порядком аеродрому (вертодрому) або постійного злітно-посадкового майданчика, для якого встановлені спеціальні вимоги до розташування різних об’єктів, а їх висотне положення контролюється з урахуванням умов безпеки маневрування, зльоту та заходу на посадку повітряних суден;


регулярне повітряне перевезення - повітряне перевезення, під час якого всі місця для перевезення пасажирів, багажу і пошти доступні для загального платного користування, а перевезення здійснюється між одними і тими самими пунктами відповідно до опублікованого розкладу чи в установлені проміжки часу, або з частотою, яка свідчить про регулярність польотів;
рейтинг - кваліфікаційна відмітка, яка є невід’ємною частиною свідоцтва авіаційного персоналу та встановлює особливі умови, права та обмеження щодо власника такого свідоцтва;
розслідування - процес, що здійснюється з метою запобігання авіаційній події, який включає збір і проведення аналізу інформації, підготовку висновків, встановлення причин і у разі потреби розроблення рекомендацій щодо забезпечення безпеки авіації;
розробник - організація, підприємство або інша юридична особа, що здійснює розробку авіаційної техніки або змін до неї;
ручна поклажа (незареєстрований багаж) - багаж пасажира, який під час перевезення перебуває в салоні повітряного судна за згодою перевізника і під контролем пасажира;
серйозний інцидент - інцидент, обставини якого свідчать про те, що ледь не сталася авіаційна подія;
сертифікат - документ (сертифікат, схвалення, схвальний лист тощо), який видається за результатами сертифікації і засвідчує відповідність суб’єкта або об’єкта авіаційної діяльності застосовним вимогам авіаційних правил України;
сертифікація (схвалення) - процес визнання того, що суб’єкт або об’єкт авіаційної діяльності відповідає вимогам авіаційних правил України, що застосовуються, з виданням відповідного сертифіката;
смуга повітряних підходів - ділянка приаеродромної території встановлених розмірів, прилегла до кінця злітно-посадкової смуги, над якою повітряні судна здійснюють початковий етап набирання висоти під час зльоту та кінцевий етап зниження під час заходу на посадку. Смуга повітряних підходів є проекцією на поверхню Землі обмежувальних поверхонь зльоту та заходу на посадку;
слот-регулювання - процедура розподілу та погодження часових інтервалів на приліт, виліт, обслуговування рейсів авіаперевізників;

суб’єкт авіаційної діяльності - фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, відомчої належності, які провадять діяльність у галузі цивільної авіації;


суспільно важливі аеропорти - аеропорти на яких здійснюються комерційні перевезення пасажирів, вантажів та пошти;
тариф - сума, встановлена перевізником за перевезення пасажира або одиниці маси, або обсягу багажу (вантажу) за відповідною повітряною лінією і відповідним класом обслуговування;
ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ ³ç ñìåðòåëüíèì íàñë³äêîì - óøêîäæåííÿ, ÿêîãî çàçíàëà îñîáà ï³ä ÷àñ àâ³àö³éíî¿ ïî䳿 ³ ÿêå ïðèçâåëî äî ¿¿ ñìåðò³ âïðîäîâæ 30 äí³â ç äíÿ ïî䳿;
транспортна накладна (або авіаційна вантажна накладна) - оформлений вантажовідправником чи від його імені документ, у тому числі його електронний аналог (у разі застосування), який є свідченням укладення договору про перевезення і прийняття вантажу до перевезення на умовах, визначених у такому договорі;
цивільна авіація - авіація, яка використовується для задоволення потреб економіки і громадян у повітряних перевезеннях і авіаційних роботах, а також виконання польотів у приватних цілях;
цивільне повітряне судно - повітряне судно, яке не належить до державних повітряних суден;
чартерне повітряне перевезення - нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру (фрахтування), за яким авіаперевізник надає фрахтівнику або фрахтівникам за плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажу або пошти, що зазначені фрахтівником.
2. Інші терміни, що використовуються в цьому Кодексі, мають значення, наведені у стандартах Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та законодавчих актах.
Стаття 2. Суверенітет над повітряним простором України
Україні належить повний і виключний суверенітет над повітряним простором України, що є частиною території України.
Стаття 3. Сфера дії Повітряного кодексу України

1. Дія цього Кодексу поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності та відомчої належності, які провадять діяльність у галузі авіації та використання повітряного простору України, а саме:


1) в Україні - на всіх юридичних та фізичних осіб незалежно від національної приналежності в частині, що їх стосується, крім суб’єктів державної авіації, на яких поширюються статті 4, 7 - 9 , 23 - 33 , 38, 45, 46, частина перша статті 61, частина друга статті 67, 69, 73, статті 109 - 115 і частина друга статті 118;
2) за межами України - на авіаційний персонал і цивільні повітряні судна України, їх експлуатацію та технічне обслуговування.
2. У разі коли міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші норми права, ніж передбачені Повітряним кодексом України та іншими актами законодавства України, застосовуються норми права міжнародного договору.
Розділ IІ. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У ГАЛУЗІ АВІАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ
Стаття 4. Державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України
1. Україна як держава, що приєдналася до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго 1944 рік), несе відповідальність за виконання міжнародних зобов’язань, що випливають із цієї Конвенції, та за гарантії і створення умов безпеки для суспільства, захисту інтересів під час провадження діяльності цивільної авіації та використання повітряного простору.
2. Державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України полягає у формуванні державної політики та стратегії розвитку, визначенні завдань, функцій, умов діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України, застосуванні заходів безпеки авіації, прийнятті загальнообов’язкових авіаційних правил, у здійсненні державного контролю за їх виконанням та встановленні відповідальності за їх порушення.
3. Державну політику і стратегію розвитку авіації України та використання повітряного простору України визначає Кабінет Міністрів України і здійснює їх через уповноважені органи виконавчої влади в галузі цивільної та державної авіації.
4. Авіація поділяється на цивільну та державну авіацію.
Цивільна авіація задовольняє потреби держави і громадян у повітряних перевезеннях і авіаційних роботах та виконанні польотів у приватних цілях і поділяється на комерційну авіацію та авіацію загального призначення.
Державна авіація використовує повітряні судна з метою забезпечення національної безпеки і оборони держави та захисту населення, які покладаються на Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, органи внутрішніх справ, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту населення, охорони Державного кордону України, митної служби.
5. Уповноваженим органом в галузі цивільної авіації є орган виконавчої влади з питань цивільної авіації, який утворюється та статус якого визначається Кабінетом Міністрів України (далі - уповноважений орган з питань цивільної авіації).
6. Уповноваженим органом виконавчої влади в галузі державної авіації є Міністерство оборони України.
7. На уповноважений орган з питань цивільної авіації та Міністерство оборони України в межах їх повноважень покладаються питання регулювання використання повітряного простору України.
8. Розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України та іноземними цивільними повітряними суднами і порушення порядку використання повітряного простору України покладаються на Національну комісію з розслідування авіаційних подій.
9. Польоти повітряних суден, визначені у пункті 8 статті 39 цього Кодексу, регулюються відповідними федераціями.
Стаття 5. Державне регулювання діяльності цивільної авіації
1. Уповноважений орган з питань цивільної авіації реалізує державну політику і стратегію розвитку авіації України, здійснює державне регулювання діяльності цивільної авіації за такими напрямами:
1) здійснення комплексних заходів щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки, екологічної безпеки, економічної та інформаційної безпеки;
2) створення умов для розвитку авіаційної діяльності, повітряних перевезень та їх обслуговування, виконання авіаційних робіт та польотів авіації загального призначення;
3) організація використання повітряного простору;
4) представництво України у міжнародних організаціях цивільної авіації та зовнішніх зносинах з питань цивільної авіації.
2. Визначені у підпунктах 1 - 3 пункту першого цієї статті напрями реалізуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації шляхом:
1) розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил;
2) сертифікації суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності;
3) видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та (або) вантажів повітряним транспортом та надання прав на експлуатацію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам;

4) здійснення постійного нагляду та інспектування дотримання встановлених законодавством та авіаційними правилами вимог.


3. Уповноважений орган з питань цивільної авіації є повноважним органом щодо забезпечення використання повітряного простору суб’єктами авіаційної діяльності.
4. З метою вжиття заходів до забезпечення безпеки авіації уповноважений орган з питань цивільної авіації взаємодіє з правоохоронними органами та іншими органами виконавчої влади.
Стаття 6. Повноваження керівника уповноваженого органу з питань цивільної авіації
Керівникові уповноваженого органу з питань цивільної авіації надаються такі повноваження:
1) здійснення заходів щодо безпеки авіації;
2) îðãàí³çàö³ÿ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â àâ³àö³éíèõ ïðàâèë Óêðà¿íè ³ ïîäàííÿ ¿õ äëÿ çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

3) заборона, відміна, тимчасове припинення або зміна виконання будь-яких видів польотів і авіаційної діяльності у разі виявлення загрози безпеці польотів або їх невідповідності встановленим стандартам і авіаційним правилам України;


4) введення обмежень щодо строків експлуатації повітряних суден;
5) регулювання використання повітряного простору та його розподілу в інтересах національної економіки та безпеки;
6) регулювання питань аеронавігаційного обслуговування;
7) забезпечення функціонування об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху та її розвитку;
8) сертифікація та схвалення суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності з виданням відповідних сертифікатів;
9) реєстрація та облік об’єктів авіаційної діяльності, ведення державних реєстрів цивільних повітряних суден та аеродромів;
10) визначення вимог щодо надання метеорологічного обслуговування на аеродромах та маршрутах обслуговування повітряного руху;
11) організація пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів цивільної авіації;
12) проведення перевірки та інспектування суб’єктів і об’єктів авіаційної діяльності для визначення відповідності та здійснення контролю за дотриманням вимог авіаційних правил, розпорядчих документів та умов схвалення, включаючи перевірку повітряних суден іноземних держав під час виконання ними польотів на території України;
13) забезпечення безпеки авіації шляхом захисту економічних інтересів України у частині регулювання ринку авіаперевезень;
14) притягнення до адміністративної відповідальності шляхом накладення фінансових стягнень на суб’єктів авіаційної діяльності за порушення авіаційних правил України та розпорядчих документів відповідно до законодавства;
15) видача ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і (або) вантажів повітряним транспортом та надання прав на експлуатацію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам;
16) забезпечення та створення умов для провадження діяльності України в Міжнародній організації цивільної авіації, інших міжнародних організаціях і представлення в них інтересів держави, сприяння розвитку міжнародних зв’язків у сфері авіаційної діяльності, участь у міжнародних конференціях та заходах з питань діяльності цивільної авіації;
17) розроблення проектів міжнародних договорів, підготовка пропозицій щодо їх укладення і денонсації;
18) координація робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і нагляду в галузі цивільної авіації України в єдиній системі метрологічного забезпечення України.
Стаття 7. Державне регулювання діяльності державної авіації
1. Уповноваженим центральним органом виконавчої влади в діяльності державної авіації є Міністерство оборони України.
2. Міністерство оборони України регулює питання державної авіації в частині реєстрації та допуску державних повітряних суден та літальних апаратів, аеродромів та злітно-посадкових майданчиків, підтримання льотної придатності державних повітряних суден, допуску авіаційного персоналу до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів, охорони повітряних суден, виконання та забезпечення польотів, пошуку та рятування, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації, та здійснює нормативно-правове регулювання зазначених питань за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна.
3. Якщо розробник, виробник не виконує свої обов’язки із супроводження експлуатації виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, підтримання їх льотної придатності, Міністерство оборони України вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів та підтримання льотної придатності відповідних повітряних суден шляхом:
1) заборони експлуатації екземплярів або типу виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, або;
2) прийняття відповідальності на себе за виконання вищезазначених функцій, або;
3) визначення відповідальної організації за виконання таких функцій.
Стаття 8. Державне регулювання використання повітряного простору України
1. Реалізацію державної політики у сфері використання повітряного простору України на підставі спільних рішень забезпечують уповноважений орган з питань цивільної авіації та Міністерство оборони України за такими напрямами:
1) задоволення потреби у проведенні діяльності національними і міжнародними користувачами повітряного простору;
2) впровадження державної політики щодо використання повітряного простору;
3) розроблення правил і процедур цивільно-військової координації під час організації повітряного руху;
4) здійснення контролю за дотриманням порядку та правил використання повітряного простору;
5) забезпечення діяльності та розвитку об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України;
2. Реалізація державної політики з оборонних питань, що пов’язані з використанням повітряного простору України та захистом суверенітету держави, належать до компетенції Міністерства оборони України.
Стаття 9. Розслідування авіаційних подій та інцидентів
1. Розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і літальними апаратами України та іноземними цивільними повітряними суднами, які сталися на території України, та порушень використання повітряного простору України проводить Національна комісія з розслідування авіаційних подій.
2. Положення про Національну комісію з розслідування авіаційних подій затверджується Кабінетом Міністрів України. Фінансування діяльності Національної комісії з розслідування авіаційних подій здійснюється за рахунок Державного бюджету України.


Каталог: download
download -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
download -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
download -> Охорона природи в Україні
download -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
download -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
download -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
download -> Післямова


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка