Закон УкраЇни Про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення у сфері комунальних послугСкачати 261.39 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір261.39 Kb.
#3366
ТипЗакон
ПРОЕКТ

В.В. Сальдо

В.М. Вечерком

Є.Г. Карташовим

С.Б. Брайком

Ю.В.Любоненком

В.Ю.Мисиком

Вноситься народними депутатами України


Закон УкраЇни

Про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення

у сфері комунальних послуг

_____________________________________
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади комерційного обліку теплової енергії, питної та/або гарячої води (далі – вода), відведених стічних вод під час надання комунальних послуг.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) вузол комерційного обліку теплової енергії, води, відведених стічних вод (далі – вузол комерційного обліку) – встановлений на межі майнової належності мереж систем централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, або в іншому місці за домовленістю сторін, комплект засобів вимірювальної техніки, повірених в установленому законодавством порядку, відомості про які внесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання обсягів фактично спожитої (отриманої) теплової енергії, об’ємів води та/або об’ємів відведених стічних вод і технічної реєстрації результатів вимірювання, а також обладнання, необхідне для влаштування вузла комерційного обліку відповідно до вимог нормативних документів;

2) інженерний ввід – трубопровід, що з’єднує мережу системи централізованого теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання чи централізованого водовідведення з відповідними мережами об’єкта нерухомого майна;

3) комерційний облік теплової енергії, води, відведених стічних вод (далі – комерційний облік) – визначення за допомогою вузлів комерційного обліку фактично спожитого (отриманого) обсягу теплової енергії, об’єму води та/або об’єму відведених стічних вод, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами та суб’єктами господарювання відповідно до умов договорів;

4) межа майнової належності мереж тепло-, водопостачання, водовідведення (далі – межа майнової належності) – зазначена у договорі точка, що розмежовує мережі систем централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та відповідні мережі споживача за ознаками права власності або іншого речового права;

5) об’єкт нерухомого майна — житловий будинок (садибний, багатоквартирний будинок), будівля, споруда, або їх окремі частини, у тому числі житлове чи нежитлове приміщення, земельна ділянка;

6) прилад індивідуального обліку теплової енергії та/або води (далі-прилад індивідуального обліку) – засіб вимірювальної техніки, встановлений у житловому чи нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку та призначений для вимірювання обсягів фактично спожитої (отриманої) теплової енергії, об’ємів води у такому приміщенні;

7) система централізованого постачання гарячої води – комплекс технологічно взаємопов’язаних інженерних споруд, включаючи розподільні мережі централізованого постачання гарячої води, призначених для централізованого її постачання;

8) споживачі теплової енергії, води та/або централізованого водовідведення (далі – споживачі) — фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи, у тому числі уповноважені здійснювати управління багатоквартирним будинком, яким на підставі права власності або іншого речового права належать об’єкти нерухомого майна, що мають окремі інженерні вводи та які уклали відповідний договір із суб’єктами господарювання;

9) субспоживачі теплової енергії, води та централізованого водовідведення (далі – субспоживачі) — особи, яким на підставі права власності або іншого речового права належать житлові чи нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку, що не мають окремих інженерних вводів, і які делегували особам, уповноваженим здійснювати управління багатоквартирним будинком, право укладати від свого імені договори на надання комунальних послуг.

Стаття 2. Особливості регулювання відносин у сфері комерційного обліку

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають під час забезпечення комерційного обліку теплової енергії, води, відведених стічних вод.

Регулювання таких відносин здійснюється з урахуванням Водного кодексу України та Законів України: «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про теплопостачання», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з:

1) відведенням стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів, мережами, що не належать до системи централізованого водовідведення;

2) відведенням системами централізованого водовідведення стічних вод, що утворилися в багатоквартирних будинках;

3) обліком теплової енергії, води, стічних вод у житлових будинках, будівлях, спорудах, які перебувають в аварійному та ветхому стані та підлягають знесенню або які заплановано до проведення реконструкції чи капітального ремонту в період до 1 січня 2018 року.

3. Після встановлення у багатоквартирному будинку вузла комерційного обліку засоби вимірювальної техніки, встановлені у житлових чи нежитлових приміщеннях такого будинку, які не мають окремих інженерних вводів, можуть використовуватись виключно як прилади індивідуального обліку.

Показання таких приладів враховуються під час розподілу між субспоживачами визначених за допомогою вузлів комерційного обліку фактично спожитих обсягів теплової енергії, об’ємів води.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства розробляє та затверджує методики визначення обсягів теплової енергії, об’ємів води, відведених стічних вод, що підлягають оплаті субспоживачами.

5. У разі наявності у субспоживача прилада індивідуального обліку теплової енергії в житловому чи нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку, такий субспоживач зобов’язаний оплачувати окрім вартості фактично спожитої теплової енергії відповідну частку теплової енергії, яка використовується для опалення місць загального користування багатоквартирного будинку, розраховану відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

6. Технічне обслуговування вузлів комерційного обліку, повірка та ремонт засобів вимірювальної техніки здійснюються з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Стаття 3. Організація роботи із запровадження комерційного обліку

1. Централізоване теплопостачання здійснюється за умови обов’язкового комерційного обліку теплової енергії:

1) для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють управління багатоквартирним будинком, – з 1 січня 2018 року;

2) для інших споживачів – з 1 січня 2017 року.

2. Централізоване водопостачання здійснюється за умови обов’язкового комерційного обліку води:

1) для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють управління багатоквартирним будинком, – з 1 січня 2017 року;

2) для інших споживачів – з 1 січня 2016 року.

3. Централізоване постачання гарячої води здійснюється за умови її обов’язкового комерційного обліку:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що здійснюють управління багатоквартирним будинком, – з 1 січня 2017 року;

2) для інших споживачів – з 1 січня 2016 року.

4. З 1 січня 2018 року стічні води, що скидаються до систем централізованого водовідведення юридичними особами, фізичними особами-підприємцями (крім тих, що виконують функції з управління багатоквартирними будинками), відводяться виключно за умови обов’язкового комерційного обліку їх об’єму, якщо інше не встановлено договором.

Централізоване водовідведення від багатоквартирних будинків здійснюється без використання вузлів комерційного обліку. Обрахунок об’єму стічних вод, що відводяться від таких будинків здійснюється за сумарними показаннями вузлів комерційного обліку питної та гарячої води.

Надання послуг з централізованого водовідведення споживачам, які здійснюють самостійно забір води з підземних та/або поверхневих водних об’єктів, з 1 січня 2018 року здійснюється за умови обов’язкового комерційного обліку відведених стічних вод.

До 1 січня 2018 року обрахунок об’єму відведених стічних вод, що скидаються такими споживачами до систем централізованого водовідведення, здійснюється з урахуванням об’ємів споживання води з підземних та/або поверхневих водних об’єктів в межах затверджених лімітів використання води, які встановлюються дозволом на спеціальне водокористування.

5. Вузли комерційного обліку у багатоквартирних будинках встановлюються на окремому інженерному вводі до такого будинку (секції) суб’єктами господарювання, яким на підставі права власності чи іншого речового права належать системи централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, на інших об’єктах нерухомого майна – споживачами.

Споживачі, які використовують воду для поливання зелених насаджень на власних земельних ділянках, задоволення питних потреб худоби чи інших господарсько-побутових потреб, зобов’язані забезпечити окремий облік споживання такої води.

6. Споживачі зобов’язані зберігати у справному стані вузли комерційного обліку.

7. Технічні вимоги до вузлів комерційного обліку встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

8. Введення в експлуатацію новозбудованих, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових будинків, інших будівель та споруд, що приєднані до систем централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, здійснюється лише за наявності вузлів комерційного обліку.

9. Виконавцями робіт із встановлення вузлів комерційного обліку є суб’єкти господарювання, яким належать на підставі права власності або іншого речового права системи централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, а також інші суб’єкти господарювання, які отримали відповідні дозволи (ліцензії) для виконання таких робіт.

10. Комерційний облік теплової енергії, води та відведених стічних вод здійснюється відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

11. Вузли комерційного обліку, встановлені відповідно до нормативних вимог у багатоквартирних будинках до набрання чинності цим Законом, зобов’язані прийняти у господарське відання суб’єкти господарювання, яким належать на підставі права власності або іншого речового права системи централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.

Стаття 4. Джерела фінансування робіт із встановлення та технічного обслуговування вузлів комерційного обліку

1. Фінансування робіт із встановлення вузлів комерційного обліку у багатоквартирних будинках, їх технічного обслуговування, періодичної повірки та ремонту засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок:

коштів суб’єктів господарювання, яким належать на підставі права власності або іншого речового права системи централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Фінансування робіт із встановлення вузлів комерційного обліку у багатоквартирних будинках за рахунок коштів фізичних осіб не забороняється.

3. Фінансування робіт із встановлення вузлів комерційного обліку на інших об’єктах нерухомого майна, що мають окремі інженерні вводи, їх технічного обслуговування, періодичної повірки та ремонту засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок коштів власників таких об’єктів.

4. Фінансування робіт із технічного обслуговування вузлів комерційного обліку в багатоквартирних будинках, періодичної повірки та ремонту засобів обліку (у тому числі робіт із зняття пломб, демонтажу, транспортування, монтажу та опломбування) здійснюється за рахунок коштів суб’єктів господарювання, яким належать на підставі права власності або іншого речового права системи централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.

Стаття 5. Державний нагляд (контроль) у сфері комерційного обліку

Державний нагляд (контроль) у сфері комерційного обліку здійснюється у порядку, визначеному законодавством, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, органами місцевого самоврядування (далі – уповноважені органи).

Стаття 6. Відповідальність за порушення законодавства щодо комерційного обліку

1. Невиконання вимог статті 3 цього Закону юридичними особами, до яких застосовується відповідно до законодавства обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання, є підставою для обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання після письмового попередження споживача, надісланого не пізніше ніж за три місяці.

2. Невиконання вимог статті 3 цього Закону фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, окрім зазначених у частині першій цієї статті, є підставою для припинення централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення після письмового попередження споживача, надісланого не пізніше ніж за три місяці, окрім централізованого теплопостачання для потреб опалення.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, розробляє та затверджує методики визначення обсягів та вартості теплової енергії, води, відведених стічних вод, що не були обліковані вузлами комерційного обліку внаслідок їх пошкодження споживачами та підлягають оплаті.

4. Законами України можуть бути встановлені інші види відповідальності за порушення законодавства у сфері комерційного обліку.

Стаття 7. Прикінцеві та перехідні положення


1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем за його опублікуванням.

2. Кабінету Міністрів України:

1) у шестимісячний строк:

забезпечити прийняття нових нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

2) забезпечити встановлення вузлів комерційного обліку на об’єктах нерухомого майна, що перебувають у державній власності, у терміни визначені цим Законом.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити і затвердити регіональні та місцеві програми (заходи) встановлення вузлів комерційного обліку на об’єктах нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати в них необхідні кошти для забезпечення виконання таких регіональних та місцевих програм (заходів).

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112):

у статті 1:

доповнити статтю після абзацу шістнадцятого абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим такого змісту:

«система централізованого питного водопостачання – комплекс технічних засобів: магістральних та розподільчих мереж, споруд та устаткування (пристроїв), допоміжних об’єктів, що технологічно пов’язані між собою та призначені для виробництва питної води і її транспортування споживачам;

система централізованого водовідведення – комплекс технічних засобів: мереж, споруд та устаткування (пристроїв), допоміжних об’єктів, що технологічно пов’язані між собою та призначені для збирання, відведення і очищення стічних вод відповідно до нормативних вимог, обробки мулу та осадів, що утворюються в процесі очищення таких вод;

абзаци сімнадцятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами двадцятим – двадцять четвертим;

статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Надання послуг з централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення

Послуги з централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення надаються споживачам підприємствами питного водопостачання з урахуванням норм Закону України «Про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення у сфері комунальних послуг» на підставі договору з:

власниками чи користувачами житлових будинків, будівель, земельних ділянок, житлових чи нежитлових приміщень, що мають окремі інженерні вводи;

юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, що здійснюють управління багатоквартирними будинками або яким на підставі відповідного речового права належать такі будинки.

Правила надання фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам послуг з централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.»;

частину першу статті 23 доповнити абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту:

«обмежувати питне водопостачання юридичним особам, до яких застосовується відповідно до законодавства обмеження питного водопостачання, до рівня екологічної броні питного водопостачання після письмового попередження, надісланого не пізніше ніж за три місяці, в разі порушення ними норм статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення у сфері комунальних послуг»;

«припиняти надання послуг централізованого питного водопостачання, централізованого водовідведення фізичним особам-підприємцям, юридичним особам після письмового попередження, надісланого не пізніше ніж за три місяці, у разі порушення ними норм статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення у сфері комунальних послуг»;

частину першу статті 41 після слів «кількості питної води» доповнити словами «а також здійснюють комерційний облік питної води та/або відведених стічних вод»;

2) у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514):

статтю 16 доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. Надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення здійснюється з урахуванням норм Закону України «Про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення у сфері комунальних послуг»;

пункт перший частини другої статті 21 після слів «житлово-комунальних послуг» доповнити словами «, та комерційний облік теплової енергії, холодної та/або гарячої води, відведених стічних вод під час надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання холодної води, централізованого постачання гарячої води, централізованого водовідведення»;

частину першу статті 22 доповнити пунктом дев’ятим такого змісту:

«9) припиняти надання послуг централізованого опалення, централізованого постачання холодної води, централізованого постачання гарячої води, централізованого водовідведення фізичним особам-підприємцям та юридичним особам після письмового попередження, надісланого не пізніше ніж за три місяці, у разі порушення норм статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення у сфері комунальних послуг.»;

пункт п’ятий частини другої статті 22 доповнити словами «, а також комерційний облік теплової енергії, холодної та гарячої води, відведених стічних вод»;

частину другу статті 32 доповнити словами «, у разі тимчасової відсутності вузлів комерційного обліку»;

3) у Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373):

у абзаці другому частини першої статті 1 слова «групи будинків,» виключити;

абзац четвертий частини першої статті 1 виключити;

частину першу статті 1 після абзацу сьомого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«межа продажу теплової енергії – точка на тепловій мережі, обладнана вузлом комерційного обліку.;»;

абзац вісімнадцятий статті 6 викласти в такій редакції:

«забезпечення обов’язкового комерційного обліку теплової енергії на межі її продажу»;

абзац другий частини першої статті 25 викласти в такій редакції:

«укладати договори купівлі – продажу теплової енергії з урахуванням норм Закону України «Про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення у сфері комунальних послуг»;

доповнити частини першу та другу статті 25 абзацами відповідно десятим та п’ятим такого змісту:

«обмежувати або припиняти постачання теплової енергії для потреб гарячого водопостачання юридичним особам, фізичним особам-підприємцям після письмового попередження, надісланого не пізніше ніж за три місяці, в разі порушення статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення у сфері комунальних послуг»;

здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів, а також комерційний облік теплової енергії»;

доповнити частину першу статті 31 пунктом одинадцятим такого змісту:«за порушення законодавства щодо обов’язкового комерційного обліку теплової енергії, що виробляється, транспортується чи постачається – у розмірі від шістдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

Голова Верховної Ради

України
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
2013 -> Договiр № оренди нежилого приміщення м. Чернівці 201 року
2013 -> Традиційний сценарій весілля
2013 -> Пояснювальна записка Контрольний лист документу
2013 -> Робоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
2013 -> Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті
2013 -> Програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче право
2013 -> Закон україни про енергетичний аудит

Скачати 261.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка