Захисні функції крові, імунітет. АнтигенДата конвертації09.06.2020
Розмір2.69 Mb.
#10115
Імунітет
Система крові

Захисні функції крові, імунітет.

Антиген

 • це будь-яка речовина, але переважно білкового походження, яка несе чужу інформацію , має специфічність і здатна викликати захистну ( імунну ) реакцію
 • Антигеном може бути шкідлива чи навіть нешкідлива для організму речовина, але, як правило, чужорідна для нього.
 • Антиген
 • Протеінова ( білкова) частина
 • Небілкова частина
 • Імуногенність
 • Специфічність
 • властивість антигену
 • спричиняти утворення в
 • організмі антитіл та речовин
 • білкової природи
 • властивість вступати в
 • реакцію тільки з
 • відповідним антитілом

У відповідь на дію антигенів організм у процесі еволюції виробив певні захисні реакції (імунітет) проти бактерій, вірусів і сторонніх (чужорідних) речовин. Імунітет (від лат.immunitas — звільнення) — це спосіб захисту організму від генетично чужорідних агентів (антигенів), що забезпечує підтримання гомеостазу (постійного складу і властивостей внутрішнього середовища організму) Традиційно під поняттям імунітету розуміли несприйнятливість макро- організму до інфекційних захворювань. Нині поняття імунітету означає здатність організму розпізнавати і знищувати чуже. Ця здатність забезпечується багатьма системами організму. Проте головну роль у захисті макроорганізму від інфекцій відіграє система крові.

Білі кров'яні тільця (лейкоцити)

 • Будова:
 • мають ядро, не мають гемоглобіну
 • Нормальна кількість:
 • Білі кров'яні тільця — 5,0-10,0х10 в 1 л.
 • 2 види-зернисті та незернисті
 • Лейкоцитоз-збільшення кількості лейкоцитів
 • Лейкопенія- зменшення
 • загальна функція полягає в боротьбі за допомогою фагоцитозу або процесу вироблення антитіл проти мікробів, які потрапляють в тіло.
 • Диференціальна кількість (лейкоцитарна формула ):
 • Нейтрофіли — 60-70%
 • Еозиніофіли — 2-4%
 • Базофіли — 0.5-1%
 • Лімфоцити — 20-25%
 • Моноцити — 3-8%
 • Утворення:
 • - зернисті лейкоцити виробляються в червоному кістковому мозку; незернисті лейкоцити виробляються як в кістковій (мієлотичній) так і в лімфоїдній тканинах.
 • Тривалість життя і деструкція:
 • в здоровому тілі деякі білі кров'яні тільця можуть жити всього декілька днів; під час інфекції вони можуть жити декілька годин. Лейкоцит може фаґоцитозувати тільки певну кількість речовин перед тим, як він вступає в нормальні лейкоцитні метаболічні дії, які приводять до його смерті.
 • Лейкоцити
 • Зернисті (гранулоцити)
 • Незернисті (агранулоцити )
 • Базофіли-0,5-1 %
 • Еозинофіли-2-4 %
 • Моноцити-3-8 %
 • Нейтрофіли-60-70 %
 • Лімфоцити-20-25 %
 • юні нейтрофіли
 • 0-0,5 %
 • Мієлоцити-
 • 0-0,5 %
 • Палочкоядерні
 • 3-6 %
 • Сегментоядерні-
 • 51-67 %.

Властивості лейкоцитів

 • Амебовидна рухливість — це здатність лейкоцитів до активного пересування за рахунок утворення
 • протоплазматичних виростів — псевдоніжок (псевдоподій)
 • Під діапедезом слід розуміти властивість лейкоцитів проникати через стінку капіляра.
 • Лейкоцити можуть поглинати і переварювати чужорідні тіла і мікроорганізми. Це явище, вивчене і описане І. І. Мечниковим, отримало назву фагоцитозу.
 • .

Фагоцитоз

 • фази:
 • І. наближення,
 • ІІ. прилипання (аттракция),
 • ІІІ. занурення
 • ІУ. внутріклітинне переварювання (власне фагоцитоз)

Нейтрофіли

 • Функції:
 • поглинають антигени,
 • знешкоджують трансформовані пухлинні клітини організму. синтезують компоненти системи комплементу, інтерферон, лізоцим, еластазу, колагеназу, активатор плазмшогену, фіброгенний фактор (посилює синтез колагену і прискорює формування фіброзної тканини), ендогенний піроген;
 • беруть участь у регуляції процесів кровотворення. виділення ендогенного пірогену, який підвищує температуру організму, що перешкоджає розмноженню бактерій та вірусів і підвищує активність власних захисних систем. Надалі сюди прибувають фібробласти і завершують процеси.

Базофіли

 • Функції:
 • очищення середовища від біологічно активних речовин шляхом їх поглинання;
 • синтез і виділення біологічно активних речовин (гепарин, гістамін, серотонін, простагландини, еозинофільний хемотаксичний фактор анафілаксії, повільнореагуюча субстанція анафілаксії, фактор активації тромбоцитів, нейтрофільний фактор анафілаксії);
 • регуляція мікроциркулящї за допомогою біологічно активних речовин,
 • регуляція проникності капілярів гістаміном, серотоніном і гепарином;
 • участь у механізмах імунних реакцій.
 • виділення ендогенного пірогену, який підвищує температуру організму, що перешкоджає розмноженню бактерій та вірусів і підвищує активність власних захисних систем.

Еозинофіли

 • Функції:
 • руйнують токсини білкового походження, комплекси антиген - антитіло;
 • синтезують гістаміназу, яка руйнує гістамін у фагоцитованих ними гранулах базофілів і тучних клітин.
 • Фермент арилсульфатаза В інактивує ряд речовин, що беруть участь у розвиткові анафілаксії. Це зменшує силу і швидкість розвитку останньої.
 • їхні білки мають гельмінтотоксичний ефект, що має особливе значення у дітей.

Моноцити

 • Функції:
 • секреція (продукують лізоцим, активні форми 02, Н202, супероксидний аніон, вільний гідроксил, компоненти комплементу, пропердин, інтерлейкін-І);
 • фагоцитоз ;
 • стимуляція проліферації;
 • участь у механізмах специфічного імунітету.
 • продукування факторів, що посилюють гемокоагуляцію (тромбоксани, тромбопластини) і фібриноліз (активатор плазміногену); участь в регуляції вуглеводного (поглинання інсуліну) і ліпідного (захоплення ліпопротеїнів низької щільності) обмінів;

Лімфоцити

 • В-лімфоцити приймають участь у створенні антитіл (гуморальний іммунітет )
 • Т-лімфоцити –в клітинному імунітеті
 • Фактори та механізми, які захищають макроорганізм від патогену,
 • поділяють на 2 групи:
 • Фактори специфічного
 • захисту (іммунітет)
 • фактори неспецифічного захисту
 • (природної неспецифічної резистентності);
 • Формуються при надходженні
 • конкретного мікроорганізму
 • Включаються при потраплянні
 • будь-якого патогенного агента
 • Клітинні
 • (Т-лімфоцити)
 • Гуморальні
 • (антитіла )
 • Клітинні
 • (фагоцити)
 • гуморальні
 • анатомо-фізіологічні
 • фактори

Фактори природної неспецифічної резистентності.

 • До них відносять:
 • а) анатомо-фізіологічні фактори;
 • б) гуморальні фактори;
 • в) клітинні фактори.

Анатомо-фізіологічні фактори.

 • шкірний покрив (секрет шкіри має бактерицидні властивості внаслідок низького рН та наявності жирних кислот);
 • слизові оболонки (секрет містить антитіла лейкоцитів, які знешкоджують бактерії ,лізоцим), що перешкоджають потраплянню антигенів у організм;
 • печінка, знешкоджуючи токсичні продукти, які надходять ззовні та утворюються в організмі (наприклад, унаслідок гниття в товстому кишечнику). Обумовлено це наявністю фіксованих макрофагів печінки, її ферментативних властивостей, бактерицидної та екскреторної функцій жовчі, синтезу антитіл;
 • травна система також бере участь у захисних реакціях під впливом бактерицидних властивостей секретів (НСl, жовч) та ферментів, які руйнують антигени і мікроби.

Гуморальні фактори.

 • Лізоцим- білок,що має високу протеолітичну активність, руйнує оболонки бактерій. Міститься у слині, сльозах ,у складі кишкового соку, скелетних мязах, мозку, а також у гранулах нейтрофілів Інтерферон- білок,що подукується лейкоцитами, діє на клітини,інфіковані вірусом, не прямо, а стимлюючи вироблення противірусних речовин сусідніми не інфікованими клітинами макроорганізму. Лактоферин- знищує бактерії, конкуруючи з ними за залізо середовища. Пропердин- білок сироватки крові, який має виражену протибактеріальну та противірусну активність. Комплемент- термочутливий комплекс, з більш ніж 20 білків.Більшість цих білків циркулює в крові в неактивній формі.В разі контакту з антигенами- активуються і це спричинює бактеріолізис, стимулюється фагоцитоз, продукцію та виділення тканинами речовин, які беруть участь у запальних процесах.

Клітинні фактори.

 • Фагоцитоз. Обумовлений. певними видами лейкоцитів ( головним чином моноцитами та нейтрофілами.)
 • Запалення.
 • Імунітет (специфічний захист)
 • Спадковий
 • Набутий
 • Природний
 • Штучний
 • Активний
 • Пасивний
 • Активний
 • Пасивний
 • Імунітет ( НАБУТИЙ ,СПЕЦИФІЧНИЙ )
 • Природний
 • Штучний
 • Активний
 • Пасивний
 • Активний
 • Пасивний

Набутий імунітет

 • формується в процесі індивідуального розвитку макроорганізму і характеризується суворою специфічністю. Він розвивається на основі природжених факторів неспецифічної резистентності природним і штучним шляхом.
 • Набутий природний активний імунітет виникає після перенесеної інфекції (постінфекційний).
 • Набутий природний пасивний імунітет передається через плаценту та з грудним молоком.
 • Штучний активний імунітет виникає після вакцинації (поствакцинальний),
 • штучний пасивнийпісля введення сироваток або імуноглобулінів (постсироватковий).

Набутий імунітет

 • Набутий імунітет здійснюється клітинними (лімфоцитами) і гуморальними (антитілами) факторами.
 • Ці фактори виробляє імунна системами. Особливість полягає в тому, що вона не існує як єдиний анатомічний орган.
 • Загальна маса лімфоїдної системи в людини становить 1,5 — 2 кг, а кількість лімфоїдних клітин — 1012.
 • В імунній системі виділяють органи:
 • -центральні ;
 • -периферичні.
 • Центральні органи імунітету:
 • -кістковий мозок;
 • -тимус (загруднинна залоза),

Центральні органи імунітету

 • Червоний кістковий мозок
 • (мієлоїдна тканина)

Центральні органи імунітету

 • Клітини-попередники Т-лімфоцитів ( нольові )з кісткового мозку проникають у кров, а з крові — у тимус, де під впливом гуморальних факторів тимуса (їх понад 20) перетворюються на зрілі (імунокомпетентні) Т-лімфоцити.
 • Тимус ( вилочкова залоза )
 • (лімфоїдна тканина)

Периферичні органи імунітету

 • селезінка,
 • лімфатичні вузли,
 • лімфоїдні тканини травного каналу (пейєрові бляшки, солітарні фолікули),
 • лімфа
 • кров.
 • В цих органах постійно циркулюють імунокомпетентні клітинни

Антигенице генетично чужорідні речовини природного або синтетичного походження, які при попаданні в організм спричинюють специфічну імунну реакцію.

 • Імунна реакція на антиген може проявлятися:
 • синтезом специфічних антитіл і сенсибілізованих лімфоцитів;
 • формуванням клітин імунної пам'яті;
 • формуванням імунологічної толерантності (від лат. tolerantia — терпимість).

Специфічний набутий клітинний імунітет представлений:

 • Т-лімфоцити
 • Т-хелпери - помічники,
 • -
 • антигенреактивні Т-лімфоцити, які мають рецептори
 • до антигену для його розпізнавання
 • (Т-лімфоцити імунологічної памяті.)
 • Т-кіллери - убивці
 • Т-супресори - пригнічувачі

Лімфоцити , що виходять у кров із кісткового мозку, імунологічно є нейтральними або нульвими. Імунокомпетентними вони стають після дозрівання або диференціації в органах лімфоїдної системи .

Частина нульвих лімфоцитів з кровю потрапляє до загрудинної залози-тимуса і в наслідок складної диференціації перетворюються на імунокомпетентні Т-лімфоцити , що здатні вступати в реакцію з антигеном. ( бактеріями, вірусами тощо ). Вперше зустрівши певний антиген, Т-лімфоцит «запамятовує» його і починає ділитись. Більша частина новоутворених Т-лімфоцитів вступає в реакцію з антигеном і за допомогою перфорину знищує його. Це Т-лімфоцити-кілери./вбивці/. Реакція такого типу називається первинна.

 • Частина нульвих лімфоцитів з кровю потрапляє до загрудинної залози-тимуса і в наслідок складної диференціації перетворюються на імунокомпетентні Т-лімфоцити , що здатні вступати в реакцію з антигеном. ( бактеріями, вірусами тощо ). Вперше зустрівши певний антиген, Т-лімфоцит «запамятовує» його і починає ділитись. Більша частина новоутворених Т-лімфоцитів вступає в реакцію з антигеном і за допомогою перфорину знищує його. Це Т-лімфоцити-кілери./вбивці/. Реакція такого типу називається первинна.
 • Інша частина Т-лімфоцитів у реакцію не вступає і продовжує циркулювати з кровю, іноді все життя.. Це Т- лімфоцити імунологічної памяті
 • У разі повторного контакту їх з таким самим антигеном вони «впізнають» його ,починають інтенсивно ділитися, утворюючи велику кількість Т-лімфоцитів- кілерів., які й знищують антиген. Такого типу реакція називається вторинною імунною відповідю , і її перебіг значно інтенсивніший , ніж під час першої зустрічі з антигеном /первинна відповідь/

Частина клітин імунологічної памяті продовжує циркулювати в організмі до наступного контакту з антигеном. Зрозуміло, що різні Т-лімфоцити «запамятовують» і налаштовуються на реакцію з різними антигенами, але кожний лімфоцит розпізнає лише один антиген. У цьому і полягає специфічність такого імунітету, хоча сам діючий чинник Т-кілерів- перфорин є неспецифічним.

 • Частина клітин імунологічної памяті продовжує циркулювати в організмі до наступного контакту з антигеном. Зрозуміло, що різні Т-лімфоцити «запамятовують» і налаштовуються на реакцію з різними антигенами, але кожний лімфоцит розпізнає лише один антиген. У цьому і полягає специфічність такого імунітету, хоча сам діючий чинник Т-кілерів- перфорин є неспецифічним.
 • Серед Т-лімфоцитів розрізняють також –
 • Т-хелпери( помічники). без яких лімфоцити-кілери не можуть виконувати свою функцію.Т-хелпери зв'язуються з рецептор-специфічними ділянками атакованих клітин, за допомогою ферментів розчиняють їхню мембрану та їх вміст переходить в атаковану клітину, вносячи цитотоксичні речовини (білок перфорин), які знищують її.
 • Т-супресори пригнічують Т-кілерів і Т-хелперів, регулюючи таким чином їхню активність, притримуючи розвиток надлишкових імунних реакцій, що може ушкоджувати організм..
 •  

Специфічний набутий гуморальний ,лімфоїдний імунітет представлений гуморальними антитілами, що утворюються В-лімфоцитами.

 • Антитіла розпізнають і зв'язують відповідні антигени та ініціюють фізіологічні процеси, спрямовані на знищення антигену
 • Антитіла - це білкова молекула, яка взаємодіє з відповідним антигеном
 • Усі антитіла належать до гамма-глобулінів сироватки крові. Оскільки саме вони здійснюють специфічний імунітет, їх називають імуноглобулінами.
 • частина нульових лімфоцитів проходить диференціацію в лімфатичних вузлах кишок, апендикса та кістковому мозку. Вони дістали назву В-лімфоцитів.
 • При першому контакті В-лімфоцита з антигеном здійснюється «запамятовування» антигену і проліферація В-лімфоцитів. Більша частина цих лімфоцитів перетворюється в плазматичні клітини, що продукують антитіла - виникає первинна гуморальна імунна відповідь.
 • Решта В-лімфоцитів знову виходить і стають лімфоцитами імунологічної памяті. У разі появи антигену В-лімфоцити починають синтезувати антитіла до того антигену, що спровокував цю імунну реакцію. Відбувається реакція антиген-антитіло, внаслідок якої антиген знешкоджується під час наступних імунних реакцій. Це вторинна гуморальна імунна відповідь.

Рекомендована література

 • Підручник- Анатомія та фізіологія з патологією
 • Я.І.Федонюк, Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2002, с.306-310
 • Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології, В.І.Сакевич, Київ, “Здоровя, 2003, с.287-290


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка