Загальні закономірності метаболізму тестСторінка1/29
Дата конвертації15.12.2016
Розмір2.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

3

Загальні закономірності метаболізму - тест

Опис:

2 курс стомат

Перелік питань:

1.

За умов пригнічення тканинного дихання доцільно використовувати ферменти, що активують цей процес, - оксидоредуктази. Серед оскидоредуктаз є ферменти, що містять гем, до складу якого входить іон:


A. *

Fe


B.

Mn


C.

Ni


D.

Мо


E.

Zn


2.

В ургентну клініку привезли хворого з підозрою на гострий панкреатит. Для підтвердження діагнозу хворому необхідно призначити лабораторне дослідження:


A.

Визначення активності ЛДГ


B.

Загальний аналіз крові


C.

Визначення рівня холестерину в крові


D. *

Визначення активності амілази в сечі


E.

Визначення рівня ацетонових тіл


3.

Хворому з гострим інфарктом міокарда ввели стрептокіназу. Введення ферментного препарату призвело до активації в організмі процесу :


A. *

Фібринолізу


B.

Гліколізу


C.

Глікогенолізу


D.

Кетогенезу


E.

Ліполізу


4.

Ферменти якого класу містять коферменти НАД і ФАД?


A.

Ліази


B.

Гідролази


C.

Ізомерази


D. *

Оксидоредуктази


E.

Трансферази


5.

На активності флавінових дегідрогеназ відіб'ється нестача вітаміну:


A.

В6


B.

В1


C.

РР


D. *

В2


E.

С


6.

Порушення біоенергетичних процесів в організмі найчастіше спричинено дефектом ферментів окиснення субстратів. Нестача якого вітаміну відіб'ється на активності піридинових дегідрогеназ ?


A.

В2


B.

D


C. *

В5


D.

В6


E.

С


7.

Аналіз плазми крові 47-річного чоловіка показав підвищення активності кислої фосфатази, характерне для:

A.

Легень


B.

Шлунка


C. *

Передміхурової залози


D.

Товстого кишечника


E.

Печінки


8.

Фермент ліпаза розщеплює триацилгліцерини. До якого класу і підкласу належить цей фермент?


A. *

Гідролаз, естераз


B.

Трансфераз, глікозидаз


C.

Ізомераз, глікозидаз


D.

Оксидоредуктаз, естераз


E.

Лігаз, пептидаз


9.

Біогенні аміни утворюються шляхом декарбоксилювання. До якого класу ферментів відносяться декарбоксилази, що здійснюють даний процес?


A. *

Ліази


B.

Оксидоредуктази


C.

Ізомерази


D.

Гідролази


E.

Трансферази


10.

Фермент ліпаза, яка гідролізує нейтральні жири, відноситься до класу гідролаз і підкласу:


A. *

Естераз


B.

Пептидаз


C.

Глікозидаз


D.

Фосфодіестераз


E.

Амідаз


11.

Визначення активності трансаміназ широко застосовується в медичній практиці з метою діагностики уражень внутрішніх органів. Кофактором цих ферментів є:


A. *

Піридоксальфосфат


B.

Тіаміндифосфат


C.

Метилкобаламін


D.

Біотин


E.

Тетрагідрофолат


12.

Фермент гістидиндекарбоксилаза, яка каталізує перетворення гістидину до вазоактивного медіатора гістаміну, відноситься до класу:


A. *

Ліаз


B.

Оксидоредуктаз


C.

Трансфераз


D.

Гідролаз


E.

Ізомераз


13.

Ферментам притаманні всі фізико-хімічні властивості білків, крім:


A.

Висока молекулярна маса


B.

Розщеплення до амінокислот під час гідролізу


C.

Утворення колоїдоподібних розчинів


D.

Прояв антигенних властивостей


E. *

Стійкість до впливу високих температур і солей важких металів


14.

Який із нижчеперерахованих амінокислотних залишків не входить до складу активного центру фермента?

A.

Серин


B.

Цистеїн


C.

Гістидин


D.

Тирозин


E. *

Бета-аланін


15.

Як називають ферменти, що активуються за допомогою циклічного АМФ?


A.

Пептидазами


B. *

Протеїнкіназами


C.

Аденілатциклазами


D.

Ангідразами


E.

Ізомеразами


16.

Алостеричні центри служать:


A. *

Місцем впливу на фермент різних регуляторних чинників


B.

Місцем спорідненості ферменту із субстратом


C.

Каталітичною ділянкою


D.

Контактною ділянкою


E.

Ділянкою роз”єднання просторово поєднаних амінокислотних залишків


17.

Фосфорилювання-дефосфорилювання є механізмом регуляції активності ферментів:


A.

Сахарази


B.

Пепсину


C. *

Глікогенфосфорилази


D.

АлАТ і АсАТ


E.

Амілази


18.

Який із нижчеперелічених коферментів є коферментом ацилювання?


A.

НАДН


B.

ФМН


C.

ФАД


D. *

КоА


E.

ПАЛФ


19.

Який компонент не входить до складу голоферментів?


A.

Апофермент


B.

Кофермент


C.

Кофактор


D.

Простетична група


E. *

Профермент


20.

Який із вітамінів не виступає коферментом?


A.

В1


B.

В2


C.

В5


D. *

С


E.

В12


21.

До складу яких ферментів не входять порфіринові комплекси ?


A.

Цитохроми в,с


B.

Каталаза


C.

Пероксидаза


D. *

Фосфатаза

E.

Цитохроми а1, а3


22.

Яка структура білкової молекули відповідає за утворення активного центру ферменту та за його каталітичну дію?


A.

Первинна


B. *

Третинна


C.

Вторинна


D.

Четвертинна


E.

Жодна із структур не має до цього відношення


23.

Ефекторами можуть виступати деякі нижчеперераховані речовини, крім:


A.

Гормонів


B.

Медіаторів нервової системи


C.

Іонів металів


D.

Продуктів ферментативних реакцій


E. *

Проферментів


24.

Ізоферменти різняться між собою деякими властивостями, крім:


A.

Електрофоретичною рухливістю


B.

Молекулярною масою


C. *

Специфічністю дії


D.

Різницею їх первинної структури


E.

Термолабільністю


25.

Якого виду специфічності ферментів не існує?


A.

Відносної


B.

Абсолютної


C. *

Ізостеричної


D.

Просторової


E.

Абсолютної групової


26.

Роль активаторів ферментів можуть відігравати такі речовини, крім:


A.

Жовчних кислот


B.

Ферментів


C. *

Холестерину


D.

Іонів металів


E.

Циклічних нуклеотидів


27.

Деякі інгібітори є отрутами для людини, крім:


A.

Ціаніди


B.

Сірководень


C.

Монооксид вуглецю

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка