Загальна мікробіологіяСкачати 165.33 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації23.05.2020
Розмір165.33 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Загальна мікробіологія
1. Нова високочутлива тест-система для експрес-діагностики гонореї дає можливість виявити антиген збудника безпосередньо в матеріалі від хворого. На презентації такої системи було задане питання про принципи роботи тест-системи. Який з методів лежить в основі роботи тест-системи?

А Імуноферментного аналізу.

B На основі поліклональних антитіл.

C Реакції аглютинації.

D Реакції зв'язування комплементу.

E Реакції преципітації.
2. На прийом до лікаря-дерматолога звернулася дівчина, 15 років, зі скаргами на часту появу фурункулів /гнійників/ на обличчі. При посіві гною виділено золотистий стафілокок, визначено його чутливість до антибіотиків. Який препарат з групи бета лактамів було призначено для лікування?

А. гентаміцин

В. амікацин

С. ципрофлоксацинD. ампіцілін

Е. левоміцитин


3. Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання Лікар вирішив підтвердити діагноз шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати необхідно використовувати для цього?

А. Адсорбовані монорецепторні сироватки

В. Діагностичні сироватки

С. Мічені сироватки

D. Моноклональні антитіла

Е. Діагностикуми
4. Від хворого з інфекцією сечових шляхів виділено синьо гнійну паличку, що була стійка до основних хіміотерапевтичних препаратів. Було застосовано специфічний протимікробний препарат що виявився ефективним при інстиляції сечового міхура. Який це препарат?

А. бактеріофаг

В. імуноглобулін

С. інтерферон

D. анатоксин

Е. лізоцин
5. Який з органів належить до центральних органів імунної системи людини

А. Лімфоїдні утворення кишечнику

В.Лімфатичні вузли

С.Кістковий мозок

D.Мигдалини

Е.Селезінка
6.Який з названих антибіотиків використовується для лікування інфекцій, викликаних грибами?

А. Рифампіцин.

В. Пеніцилін

С. Амфотерицин

D. Цефазолін.

Е. Тетрациклін
7. За даними бактеріологічного аналізу, гнійна інфекція викликана збудником з множинною резистентністю до антибіотиків. Який препарат доцільно мати в аптеці для антимікробного лікування в такому випадку ?

А. бактеріофаг

В. антибіотик широкого спектру дії

С. антибактеріальну сироватку

D. антисептик

E. розчин пероксиду водню
8. За допомогою якого методу слід простерилізувати аптечний посуд, якщо вийшов з ладу автоклав ?

А. в сухожаровому стерилізаторі

В. в апараті Коха

С. тиндалізація

D. пастеризація

E. прокалювання на полум’ям
9. На фармацевтичному підприємстві випускається розчин ферменту (фібринолізину) для внутрішньосудинного введення. Який метод стерилізації такого препарату ?

А. фільтрація через фарфорові фільтри

В.Автоклавування

С. УФ-опромінення

D кип’ятіння

Е. стерилізація
10. Анатоксини, які використовують з метою активної імунопрофілактики можна одержати

А. тривалими пасажами бактерій на спеціальних середовищах

В. шляхом імунізації тварин

С. обробкою токсинів формаліном і температурою

D методом генної інженерії

Е. культивуванням штамів на курячих ембріонах або в культурах клітин
11. Після проведеної вакцинації проти кору живою вакциною на одній з лікарських дільниць виявилось, що у дітей поствакцинальний імунітет не розвинувся. Яка можлива причина такого явища ?

А. зберігання вакцини при кімнатній тампературі

В.низька реактивність організму дітей

С. підвищений радіаційний фон

D інактивація вакцини при введенні шприцами з маталевими поршнями

Е. вітамінна недостатність у дітей


12. Який варіант відповіді характеризує штучно набутий пасивний імунітет

А. введення противоправцевої сироватки

В. імунізація БЦЖ

С. імунізація правцевим анатоксином

D плацентарне перенесення антитіл плоду

Е. утворення антитіл протягом виздоровлення від холери

13. Мікробіологічна лабораторія інфекційної лікарні виділяє чисті культури збудників і здійснює їх серологічну ідентифікацію. Які діагностичні препарати для цього необхідні?A.Діагностичні сироватки

B.Антигени-діагностикуми

C.Диференціально-діагностичні середовища

D.Еритроцитарні діагностикуми

E.Латексні діагностикуми
14. Перед початком введення хворому протидифтерійної гетерогенної сироватки потрібно використати метод десенсибілізації. Яку назву він має ?

А. ПфейфераВ. Безредка

С. Манту

Д. Шика

Е. Коха
15. Виберіть правильні твердження. Алергія це:

А.реакція макроорганізму на парентеральне введення антигену

В.вроджена схильність до імунопатоло- гічних реакцій, яка проявляється без попередньої сенсибілізації організмуС. реакція сенсибілізованого організму на повторний контакт з аллергеном

Д. стан, що супроводжується зниженням функції імунної системи при дії факторів фізичної, хімічної та біологічної природи

Е.захисна реакція макроорганізму на проникнення мікробів

16. Препарати імуноглобуліну являють собою:

А.Живі вакцини

B .АнатоксиниС.Очищені і концентровані імунні сироватки

D.Генноінженерні вакцини

E.Бактеріофаги

17. В аптечному складі є набір середовищ ряду Гіса. При скла­данні інформаційно-рекламного бюлетеня необхідно вказати їх призначення. З якою метою використовують ці середовища?А. Для вивчення біохімічних властивостей бактерій.

B. Для вивчення розкладу цукрів.

C. Для виділення бактерій кишкової групи.

D. Для культивування анаеробів.

E. Для культивування збудників туберкульозу.
18. Від хворої на цереброспінальний менінгіт дитини отримано спин­номозкову мутну рідину, яка містить велику кількість лейкоцитів. Якою із серологічних реакцій слід скориста­тися для експрес-діагностики захво­рювання?

А. Зв'язування комплементу.

В. Аглютинації.

С. Імунофлуоресценції.

D.Гемаглютинації.

Е. Нейтралізації

19. При бактеріоскопічному методі лабораторної діагностики інфекцій застосовують різні методи забарвлення мікроскопічних препаратів. Для яких цілей використовують метод Грама?

A. виявлення плазмід

B. забарвлення спор

C. виявлення капсул

D. виявлення джгутиківE. диференціація бактерій
20. Захист мікробів від фагоцитозу і антитіл забезпечує певний структурний компонент клітини. Який саме?

A. Капсула

В. Спора

C. Війки

D. Джгутики

E. Включення
21. Метод Грама є основним методом фарбування в мікробіології. З чим пов'язана диференціація бактерій на грампозитивні і грамнегативні за цим методом?

А. Розміром клітиниВ. Структурою клітинної стінки

С. Наявністю рибосом

D. Будовою мембрани цитоплазми

E. Хімічним складом капсули


22. З метою отримання бактеріальних екзотоксинів мікроорганізми культивують у рідкому живильному середовищі, в яке і виділяються токсини. За допомогою якого методу можна очистити середовище від мікроорганізмів та отримати при цьому чисті екзотоксини?

A. Ультрафіолетовим опроміненням

B. Кип’ятінням

C. АвтоклавуваннямD. Фільтруванням через бактеріальні фільтри

E. Внесенням дезінфікуючих речовин (хлорамін)


23. Для обробки ран людині, що потрапила у ДТП лікар використовував антисептичний засіб з групи окислювачів. Назвіть цей препарат:

A. Метиленовий синій

B. Спирт етиловий

C. Етакридину лактат

D. Діамантовий зелений

E. Перекись водню

24. У боротьбі з інфекційними захворюваннями і для їх профілактики велике значення має дезинфекція. Що слід розуміти під цим терміном?А. Знищення мікроорганізмів на об'єктах зовнішнього середовища

B. Знищення патогенних мікроорганізмів у внутрішньому середовищі організму хворого

C. Знищення патогенних мікроорганізмів на поверхні шкіри і слизових оболонках

D. Знищення комах - переносників збудників інфекцій

E. Знищення гризунів – джерел інфекцій
25. Перед початком приготування ліків, які застосовуються для внутрішнього введення, в асептичному боксі було проведене попереднє знезараження повітря та робочих поверхонь обладнання. Який метод стерилізації доцільніше при цьому використовувати?

A. Стерилізація ультрафіолетовим опроміненням

B. Текучою парою

C. Радіаційна стерилізація

D. Струмами високої частоти

E. Парами формаліну
26. При вивченні токсичних властивостей патогенного мікроба встановлено його здатність продукувати токсичну речовину, яка виділяється в навколишнє середовище тільки після руйнування мікроба. До яких токсинів належить ця токсична речовина?

A. Екзотоксинів

B. Некротоксинів

C. Ліпополісахаридів

D. Ендотоксинів

E. Гемолізинів

27. При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?

A. Протозойних

B. ГельмінтознихC. Вірусних

D. Мікобактеріозах

E. Грибкових
28. Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційні захворювання, при яких збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вказане вище явище.

A. Інфекційний мононуклеоз. ВІЛ - інфекція

B. Туберкульоз. Мікобактеріоз

C. Поліомієліт, гепатит А

D. Дизентерія, холера

E. КУ- лихоманка, висипний тиф
29. Які з вказаних нижче структур бактерій містять пептидоглікан?

A. Цитоплазматична мембрана

B. Пілі

C. Клітинна стінка

D. Джгутики

E. Капсула
30. Внаслідок лікування хворого невеликими дозами пеніциліну утворилися форми бактерій, стійкі до цього препарату. Як називаються такі форми?

A. L-форма

B. Спори


C. R-форми

D. S- форми

E. О- форми
31. У відповідності до цільового призначення та принципам виготовлення, бактерійні препарати підрозділяються за групами. До якої групи відносяться препарати, що формують активний імунітет?

A. Імуноглобуліни

B. Бактеріофаги

C. Вакцини

D. Імунні сироватки

E. Моноклональні антитіла
32. Для лікування деяких бактеріальних інфекцій застосовують бактеріофаги. Який механізм дії бактеріофага зумовлює лікувальний ефект?

A. Захоплення і перетравлення бактеріальною клітиною

B. Продукція фагом антибіотичних речовин

C. Продукція фагом бактеріолізинів

D. Репродукція в бактеріальній клітині і її лізис

E. Стимуляція фагоцитозу
33. Які середовища слід застосувати для виділення чистої культури збудника із матеріалу, що містить декілька видів бактерій?

A.Універсальні

B. Елективні

C. Диференціально-діагностичні

D. Середовища на основі м'ясо пеп­тонного агару

E. Середовища на основі м'ясо пептонного бульйону
34. В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?

A. Піч ПастераB. Фільтр Зейтца

C. Автоклав

D. Паровий стерилізатор

E. Апарат Коха


35. В лабораторії визначена чутливість стафілококу до антибіотиків: Пеніцилін-8мм, Оксацилін-8мм, Ампіцилін-25мм, Гентаміцин-22мм. Який метод був використаний ?

A. Метод Дригальського

B. Метод серійних розведень

C. Бактеріологічний

D. Бактеріоскопічний

E. Метод паперових дисків
36. Один з препаратів для масового застосування одержують способом інактивації бактеріального екзотоксину формаліном. 3 якою метою використовують цей препарат?

A. Для пасивної імунізації

B. Для серодіагностики

C. Для активної імунізації

D. Для лікування токсинемій

E. Для імунокорекції
37. Назвіть вакцину, що застосовують для одночасної імунізації проти декількох інфекцій ?

A. Вбита


B. Жива

C. АутовакцинаD. Асоційована

E. Рекомбінантна


38. У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з'явилася папула розміром до 8 мм у дiaметрі. Який тип реакції гіперчутливості розвинувся після введення туберкуліну?

А Реакція гіперчутливості IV типу

В Реакція типу феномен Артюса

С Реакція типу сироваткової хвороби

D Атопічна реакція

Е Реакція гіперчутливості II типу

39. У хворого на піодермію виділено золотистий стафілокок, резистентний до пеніциліну та цефалоспоринів. Який антибіотик може бути призначений в даному випадку?

А.Лінкоміцин

В.Кефзол

С.Ампіцілін

D.Ампіокс

Е.Оксацилін

40. Дитині віком 2 роки, яка була у контакті з хворим на дифтерію, внутрішньошкірно в ділянці передпліччя введено дифтерійний токсин дозі 1/40 DLm для морської свинки. З якою метою введенодифтерійний токсин дитині?

A. Для перевірки наявності протидифтерійного антибактеріального імунітету.

B. Для створення активного імунітету.

C. Для створення пасивного штучного імунітету.

D. Для виявлення стану алергії.

E. Для перевірки наявності протидифтерійного антитоксичного імунітету.
41. Назвіть препарати, які використовуються для створення в організмі активного протимікробного імунітету:

A. ІмуноглобуліниB. Анатоксин

C.Живі вакцини

D.Імунні сироватки

E. Моноклональні антитіла


42. Які ускладнення можливі при використанні антитоксичних сироваток:

A. Алергічні реакції

B. Розвиток хронічної інфекції

C.Виникнення гострої інфекції

D Розвиток дисбіотичного стану

E.Утворення антибіотикорезистентних штамів мікрооргназмів
43. Алергічна реакція III типу, яка розвивається на 7-10 день після введення лікувальних препаратів, виникає при введені:

A. β- лактамних антибіотиківB. Гетерологічної імунної сироватки

C. Вбитої вакцини

D. Гомологічної імунної сироватки

E. Бактеріофагів


44. Яка серологічна реакція дозволяє аналізувати багатокомпонентні антигенні суміші?

А. Аглютинація

В. Імуноелектрофорез

С. Кільцепреципітації

D. Зв'язування комплементу

E. Непряма гемаглютинація


45. В імунологічних лабораторіях здійснюється дослідження сироватки крові хворих. Якими діагностичними препаратами необхідно забезпечити лабораторію для виконання таких завдань?

A. Діагностичними сироватками

B. Диференційно-діагностичними середовищами

C. Моноклональними антитілами

D. Монорецепторними сироватками

E. Антигенами –діагностикумами
46. Після проникнення збудників в організмі розвивається специфічна імунна відповідь і тому з метою діагностики в сироватці крові виявляють специфічні білки, що мають назву:

A. АнтитілаB. Інтерферони

C. Інтерлейкіни

D. Пептидоглікан

E. Антигени

47. Одним із заходів асептики є дезінфекція. Що включає в себе поняття “дезінфекція”?

A. Знешкодження патогенних мікроорганізмів в оточуючому середовищі

B. Знешкодження патогенних та непатогенних мікроорганізмів в оточуючому середовищі

C. Видалення з об’єктів оточуючого середовища спор бактерій та грибків

D. Зменшення ступеню мікробного забруднення шкіри та слизових оболонок

E. Знищення в оточуючому середовищі вірусів

48. У забарвлених мазках, виготовлених з гною, виявлені грампозитивні коки, розташовані у вигляді неправильних скупчень: “грон винограду”. З чим пов’язано таке розташування стафілококів?A. З технікою забарвлення;

B. З технікою приготування мазка;

C. З діленням бактерій в різних площинах;

D. З впливом на бактерії фарбників;

E. З локалізацією гнійного процесу.

49. Який метод забезпечує надійну стерилізацію біологічних рідин (сироваток, розчинів ферментів, вітамінів), які не витримують високих температур?A. Тиндалізація;

B. Сухий жар;

C. Текуча пара;

D. Волога пара під тиском;

E. Обпалювання в полум’ї (фламбування).
50. Велика група антибіотиків, які використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислоті білків. Який процес інгібує актиноміцин?

A. Репарацію;

B. Транскрипцію;

C. Реплікацію;

D. Трансляцію;

E. Рекогніцію.
51. З метою отримання бактеріальних екзотоксинів мікроорганізми культивують у рідкому живильному середовищі, в яке і виділяються токсини. За допомогою якого методу можна очистити середовище від мікроорганізмів та отримати при цьому чисті екзотоксини?

A. Внесення дезінфікуючих речовин (хлорамін);

B. Кип’ятінням;

C. Автоклавуванням;

D. Ультрафіолетовим опроміненням;

E. Фільтруванням через бактеріальні фільтри.
52. Патогенні мікроби, потрапивши в організм, можуть розповсюджуватися в ньому різними шляхами. Який стан називається септикопіємією?

A. Мікроби з крові поступають у внутрішні органи, де утворюються гнійні вогнища;

B. Мікроб з місця проникнення поступає в кров, але не розмножується там;

C. Збудник з крові поступає у внутрішні органи;

D. У кров потрапляють мікробні токсини;

E. Мікроби знаходяться в лімфовузлах.
53. В аптеку поступив препарат, який широко використовується для лікування багатьох вірусних захворювань, оскільки він не володіє вірусоспецифічністю. Назвіть цей препарат.

A. Вакцина;

B. Ремантадин;

C. Метисазон;

D. Імуногллобулін;

E. Інтерферон.
54. Лікарня замовила в аптечній фірмі препарати, що використовуються для діагностики інфекційних захворювань. Ці препарати дозволяють виявити наявність у пацієнта стан інфекційної алергії. Як називаються такі препарати?

A. Алергени;

B. Діагностикуми;

C. Діагностичні сироватки;

D. Імуноглобуліни;

E. Анатоксини.
55. Хіміотерапевтичний препарат діє бактерицидно на стрептококи, стафілококи, бацили і клостридії. До яких препаратів за спектром дії належить цей препарат?

A. Протигрибковий широкого спектру дії;

B. Антибактеріальний вузького спектру дії;

C. Антибактеріальний широкого спектру дії;

D. Противірусний;

E. Протитуберкульозний.

56. При вивченні бактерій в електронному мікроскопі на поверхні клітинної оболонки виявлено 20 тонких довгих ниткоподібних структур. Яку функцію бактеріальної клітини вони в основу забезпечують?A. Рухову;

B. Адгезивну;

C. Передачі генетичного матеріалу;

D. Захисну;

E. Транспорту поживних речовин.
57. Які основні відомості про збудника враховує лікар при призначення раціонального лікування?

A. Морфотинкторіальні властивості;

B. Встановлення рухомості;

C. Чутливість до антибіотиків;

D. Культуральні властивості;

E. Біохімічні властивості.

58. В лабораторії виділили бактерії, що продукують ферменти: пероксидазу, каталазу, супероксиддисмутазу. Яку фізіологічну властивість забезпечує їм ці ферменти?A. Здатність рости в облігатних безкиснесневих умовах;

B. Здатність рости при 2% кисню;

C. Здатність рости при наявності 20% кисню;

D. Здатність рости як при наявності, так і при відсутності кисню;

E. Жодну з названих.

59.У фармацевтичній практиці широко використовують: асептика, антисептика, дезінфекція, стерилізація. Дайте правильне визначення поняттю “асептика”?A. Використання речовин, що вбивають патогенні мікроби у внутрішньому середовищі організмі;

B. Знищення в навколишньому середовищі патогенних мікробів;

C. Повне знищення всіх форм мікробів в об’єкті;

D. Використання речовин, що вбивають мікроорганізми на шкірі і слизових оболонках;

E. Попередження потрапляння мікробів на який-небудь обєкт.
60. Для попередження інфекційних захворювань широко використовується вакцинація населення. Який вид імунітету забезпечує введення вакцин?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка