З а к о н у к р а ї н и про питну воду та питне водопостачанняСкачати 268.98 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір268.98 Kb.
  1   2   3

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про питну воду та питне водопостачання( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.112 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами


N 2196-IV (
2196-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.95
N 997-V (
997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 2479-VI (
2479-17 ) від 09.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.571
N 2756-VI (
2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 }


Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні


засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані
на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для
здоров'я людини питною водою.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

виробництво питної води - забір води з джерел питного
водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду;

вода питна - вода, яка за органолептичними властивостями,


хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками
відповідає державним стандартам та санітарному законодавству;

водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних


споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води
споживачам;

джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого


використовується для питного водопостачання після відповідної
обробки або без неї;

екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень


використання питної води споживачами (крім населення), необхідний
для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або
природного характеру; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2196-IV ( 2196-15 ) від 18.11.2004 )

індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного


водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного
об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог
державних стандартів;

контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин


водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;

нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість


питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних,
санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом
доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або
транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного
водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях
техногенного або природного характеру;

нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення


індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного
водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі
пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної
води та постачання фасованої питної води;

підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання,


що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного
водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою
пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок
(пристроїв) підготовки питної води та виробництво фасованої питної
води;

питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом,


транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної
води, охороною джерел та систем питного водопостачання;

пункт розливу питної води - місце розливу питної води (з


автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача;

система питного водопостачання - сукупність технічних


засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для
централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;

технологічні нормативи використання питної води - максимально


допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та
транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами
питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони;

технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного


забезпечення систем питного водопостачання, які мають відповідати
його розрахунковим параметрам;

фасована питна вода - питна вода підземних джерел питного


водопостачання або питна вода централізованого питного
водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості,
у герметичній тарі;

централізоване питне водопостачання - господарська діяльність


із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу
об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних
єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування
питної води;

централізоване водовідведення - господарська діяльність із


відведення та очищення комунальних та інших стічних вод за
допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів,
пов'язаних єдиним технологічним процесом;

споживач питної води - юридична або фізична особа, яка


використовує питну воду для забезпечення фізіологічних,
санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання,


що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені
пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом
централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів
розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок
(пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, а
також на органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за
якістю питної води, станом джерел та систем питного
водопостачання, а також споживачів питної води.

Стаття 3. Законодавство у сфері питної води та питного
водопостачання

Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання


складається з Водного кодексу України ( 213/95-ВР ), Кодексу
України про надра ( 132/94-ВР ), законів України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів, що
регулюють відносини у цій сфері.

Стаття 4. Суб'єкти відносин у сфері питної води та питного
водопостачання

Суб'єктами відносин у сфері питної води та питного


водопостачання є:

органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать


об'єкти питного водопостачання;

органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких


належать об'єкти питного водопостачання;

підприємства питного водопостачання;

споживачі питної води.

Стаття 5. Об'єкти правового регулювання у сфері питної
води та питного водопостачання

Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та


питного водопостачання є суспільні відносини з питань:

господарської діяльності з централізованого та


нецентралізованого водопостачання і водовідведення;

формування тарифів на послуги централізованого водопостачання


і водовідведення;

нормування, стандартизації, ліцензування та сертифікації;

моніторингу, обліку і контролю;

інформування населення щодо якості питної води та питного


водопостачання;

охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних


з ними природних комплексів;

забезпечення прав споживачів питної води.Розділ II

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА


ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної
води та питного водопостачання

Державна політика у сфері питної води та питного


водопостачання будується на принципах:

державного управління і регулювання відносин у сфері питної


води та питного водопостачання;

пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами


спеціального водокористування;

гарантованого першочергового забезпечення питною водою


населення для забезпечення питних, фізіологічних,
санітарно-гігієнічних та побутових потреб;

раціонального використання питної води;

науково обгрунтованого нормування якості питної води,
нормативів її споживання та формування тарифів на послуги
централізованого водопостачання і водовідведення;

наближення вимог державних стандартів на питну воду,


технологій виробництва питної води, а також засобів вимірювання і
методів оцінки до відповідних стандартів, технологій, засобів і
методів, прийнятих у Європейському Союзі;

запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем


питного водопостачання;

дотримання оптимального балансу використання поверхневих і


підземних вод для питного водопостачання;

обов'язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних


запасів підземних вод для питного водопостачання;

обов'язковості державної екологічної і


санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської,
інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на
стан джерел і систем питного водопостачання;

економічного стимулювання раціонального використання питної


води споживачами;

невідворотності відповідальності у разі порушення


законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення


законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної


води, стан джерел та систем питного водопостачання, порядку
формування нормативів питного водопостачання та тарифів на послуги
централізованого водопостачання і водовідведення;

додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами


відносин у сфері питної води та питного водопостачання;

ліцензування господарської діяльності із централізованого


водопостачання та водовідведення;

заборони відключення об'єктів питного водопостачання та


водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як
об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.

Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води
та питного водопостачання

Держава гарантує захист прав споживачів у сфері питної води


та питного водопостачання шляхом:

забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в


межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання
залежно від району та умов проживання;

державної підтримки, регулювання та нагляду у сфері питного


водопостачання і водовідведення відповідно до цього Закону;

здійснення заходів організаційного, науково-технічного,


санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного,
правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку
питного водопостачання, охорони джерел і систем питного
водопостачання, відновлення запасів питної води;

зобов'язання підприємств питного водопостачання здійснювати


заходи щодо забезпечення нормативів питного водопостачання та
додержання державних стандартів у сфері питної води та питного
водопостачання;

задоволення потреб населення у питній воді шляхом


пріоритетного розвитку систем централізованого питного
водопостачання та водовідведення, створення резервних систем
питного водопостачання;

зобов'язання центральних і місцевих органів виконавчої влади,


органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій дотримуватися екологічних вимог та санітарного
законодавства під час проектування, будівництва, реконструкції,
введення в дію та експлуатації систем питного водопостачання;

здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері


питної води та питного водопостачання, проведення державного
моніторингу стану води і систем питного водопостачання,
екологічної і санітарно-епідеміологічної експертизи господарської
та іншої діяльності, пов'язаної з використанням джерел питного
водопостачання;

забезпечення відшкодування в установленому порядку шкоди,


заподіяної споживачам питної води підприємствами питного
водопостачання внаслідок порушення законодавства у сфері питної
води та питного водопостачання;

обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в установленому


порядку функціонування систем питного водопостачання, які не
забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності,
що негативно впливає на якість питної води, порушує режим
функціонування систем питного водопостачання та водовідведення;
{ Абзац десятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

встановлення екологічної броні питного водопостачання.


( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2196-IV ( 2196-15 ) від 18.11.2004 )

Гарантії прав громадян на питне водопостачання на час


перебування їх на транспортних засобах понад три години
забезпечуються власниками транспортних засобів.

Стаття 8. Державна підтримка у сфері питної води
та питного водопостачання

Державна підтримка у сфері питної води та питного


водопостачання надається відповідно до обсягів коштів,
передбачених законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік, для фінансування заходів у сфері будівництва і
реконструкції систем питного водопостачання, водовідведення та
очищення стічних вод, що мають загальнодержавне або міжрегіональне
значення, а також для проведення науково-дослідних робіт по
вдосконаленню питного водопостачання та ресурсозбереження.

Стаття 9. Інформування про якість питної води

Кожному споживачеві питної води державою гарантується право


вільного доступу до інформації про якість питної води. З цією
метою центральний орган виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства щороку готує і оприлюднює в
порядку ( 576-2004-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України,
Національну доповідь про якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні, забезпечує заінтересовані органи
державної влади, громадські організації, підприємства, установи,
організації та громадян інформацією про випадки і причини
забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги
централізованого водопостачання і водовідведення.

У разі, коли питна вода має відхилення за показниками від


державного стандарту, органи місцевого самоврядування інформують
споживачів через засоби масової інформації про її якість та
вживають заходів, пов'язаних з відверненням загрози здоров'ю
людей.

Розділ III

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ


ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України
у сфері питної води та питного водопостачання

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері питної води


та питного водопостачання належать:

реалізація державної політики у цій сфері;

організація розроблення державних, міждержавних і
регіональних програм у цій сфері;

координація діяльності органів виконавчої влади у цій сфері;

організація здійснення державного контролю та обліку у цій
сфері;

затвердження проектів зон санітарної охорони об'єктів


централізованого питного водопостачання, які розташовані на
території більш як однієї області;

встановлення режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів


централізованого питного водопостачання;

визначення порядку інформування про якість питної води та


стан питного водопостачання;

вирішення інших питань у сфері питної води та питного


водопостачання відповідно до законів України.

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої
влади з питань житлово-комунального господарства,
інших центральних органів виконавчої влади у сфері
питної води та питного водопостачання

Центральний орган виконавчої влади з питань


житлово-комунального господарства є спеціально уповноваженим
органом, який здійснює державне управління у сфері питної води та
питного водопостачання, до повноважень якого належать:

забезпечення проведення єдиної технічної,


соціально-економічної політики та наукових досліджень у цій сфері;

встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу


якості питної води і технічного стану об'єктів централізованого
питного водопостачання;

організація здійснення заходів щодо захисту та охорони


об'єктів централізованого питного водопостачання;

координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств,


установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;

складання протоколів про адміністративні правопорушення,


прийняття рішень про накладення штрафів, а так само застосування
інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі
порушення ними законодавства у сфері питної води та питного
водопостачання;

підготовка і оприлюднення в порядку, встановленому Кабінетом


Міністрів України, Національної доповіді про якість питної води та
стан питного водопостачання в Україні, забезпечення
заінтересованих органів державної влади, громадських організацій,
підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про
випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку
тарифів на послуги централізованого водопостачання і
водовідведення;

здійснення контролю за виконанням встановлених у цій сфері


правил і норм;

{ Абзац дев'ятий частини першої статті 11 виключено на


підставі Закону N 2479-VI (
2479-17 ) від 09.07.2010 }


вирішення інших питань у сфері питної води та питного


водопостачання відповідно до законів України.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади беруть


участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері
питної води та питного водопостачання в межах своїх повноважень,
визначених законами України.

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг


України є органом державного регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних до них
ринках у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
відповідно до Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ).
{ Статтю 11 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2479-VI
( 2479-17 ) від 09.07.2010 }

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій у сфері питної
води та питного водопостачання

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим,


обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачання
належать:

розроблення і реалізація місцевих програм у сфері питної води


та питного водопостачання, участь у розробленні і реалізації
державних та регіональних програм у цій сфері;

прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону


(зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі
порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного
водопостачання; { Абзац третій статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

забезпечення виконання правил і норм користування системами


питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони
джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

забезпечення дотримання правил користування водозабірними


спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній
воді, обмеження або заборона використання питної води для
промислових потреб, відповідальність за належне забезпечення
жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та
якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

складання протоколів про адміністративні правопорушення,


прийняття рішень про накладення штрафів, а так само застосування
інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі
порушення ними законодавства у сфері питної води та питного
водопостачання;

розроблення та реалізація проектів зон санітарної охорони


джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

ліцензування господарської діяльності із централізованого


водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються
ліцензійними умовами; { Абзац восьмий статті 12 в редакції Закону
N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010 }

вирішення інших питань у сфері питної води та питного


водопостачання відповідно до законів України.

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування
у сфері питної води та питного водопостачання

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері


питної води та питного водопостачання належать:

затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної


води та питного водопостачання проектів містобудівних програм,
генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної
документації;

затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної


води та питного водопостачання, участь у розробленні та реалізації
відповідних державних і місцевих програм;

надання згоди на розміщення на відповідній території нових


або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати
шкоди джерелам та системам питного водопостачання;

прийняття рішень з проведення державної екологічної та


санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської
діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та
системи питного водопостачання;

здійснення контролю за якістю питної води, використанням та


охороною джерел і систем питного водопостачання;

забезпечення інформування населення про якість питної води та


стан питного водопостачання; { Абзац сьомий статті 13 в редакції
Закону N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010 }

встановлення тарифів на послуги централізованого


водопостачання і водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які
встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних
послуг України); { Абзац восьмий статті 13 в редакції Закону
N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010 }

{ Абзац дев'ятий статті 13 виключено на підставі Закону


N 2479-VI (
2479-17 ) від 09.07.2010 }


обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі


порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного
водопостачання в межах своїх повноважень;

встановлення правил користування водозабірними спорудами,


призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;

встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів


централізованого питного водопостачання;

обмеження або заборона використання підприємствами питної


води для промислових цілей;

вирішення інших питань у сфері питної води та питного


водопостачання відповідно до законів України.

Каталог: download -> zakon
download -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
download -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
download -> Післямова
zakon -> Законом про Державний бюджет України на 2000 рік }
zakon -> З а к о н у к р а ї н и основи законодавства України про охорону здоров'я
zakon -> З а к о н у к р а ї н и про забезпечення санітарного та епідемічного
zakon -> З а к о н у к р а ї н и про безпечність та якість харчових продуктів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка