Японія. Історико-культурні особливості. Економіко-географічна характеристикаСкачати 139.81 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір139.81 Kb.
ТипПлан-конспект
План-конспект уроку
Тема: Японія. Історико-культурні особливості. Економіко-географічна

характеристика.Мета уроку: сформувати в учнів систему знань про основні ознаки ЕГП, природи, населення і господарства Японії; визначити історико-культурні особ­ливості та роль НТР в економіці країни; розвивати уміння складати економіко-географічну характеристику країни, уміння працювати з картографічним мате­ріалом, таблицями, діаграмами, графіками, виховувати повагу та толерантність до культури, традицій інших народів.

Обладнання: політична карта Азії, фізична карта Азії, атласи, підручники, та­блиці, діаграми, медіапідтримка уроку.

Основні поняття: економіко-географічне положення, природні ресурси, при­родний приріст, густота населення, урбанізація, мегалополіс, синтоїзм, буд­дизм, земельна реформа, господарство, спеціалізація, експорт, імпорт.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів

ІVВивчення нового матеріалу

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Хід уроку


Японія засвоїла всі наші новітні винаходи і відкриття, випробувала всі системи, які вона знайшла в Європі, і застосувала їх у се­бе не у такому саме вигляді, ні,— вона за­стосувала їх настільки, наскільки це по­трібно було для зміцнення її сил. Вона скористалася Європою як сходами, сходинками яких

піднялася на вершину Далекого Сходу.


(Ернест фон Гессе-Вартег, «Японія і японці» )

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ.

 1. Які субрегіони виділяють у межах регіону Азія? Покажіть їх
  на карті.

 2. Які країни входять до складу регіону Східна Азія? Південно-
  Східна Азія? Південна Азія? Південно-Західна Азія?

 3. На які природні ресурси багаті країни Азії?

 4. Які демографічні проблеми актуальні для багатьох країн Азії?

 5. Які країни Азії найбільш економічно розвинені?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.
Япо­нія це країна найдавнішої високорозвиненої цивілізації, традиції якої часто абсолютно не­зрозумілі європейцеві.

Англійка Еліза Скідмор у книзі «Дні рикші в Японії» написа­ла: «Японія — загадка нашого століття, японці — це найнезбаг­ненніший, найпарадоксальніший з народів. Разом з їх зовнішнім оточенням вони такі мальовничі, театральні і артистичні, що часом здаються нацією позерів; увесь їх світ — ніби сцена, на якій вони грають».

На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з незвичай­-
ними для нас традиціями, економічним дивом Японії.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Японія. Площа — 377,7 тис. км2. Населення — 127 млн


осіб. Столиця — Токіо. Тип країни — економічно високорозвинена держава,
країна «великої сімки». Державний устрій — конституційна монархія, унітар­-
на держава(надається випереджаюче завдання одному з учнів створити презентацію-«Візитка Японії

короткий загальний опис). Приклад презентації додається.2. Історичний розвиток

Розповідь вчителя

Японія стала відома європейцям у першій половині XVI ст. Португальці, які відкрили її, почали торгувати з японцями і намагалися навернути їх до католицької віри. Японці тепло прийняли місіонерів, поки імператор Тейго, людина розумна і прониклива, помітив, що єзуїтів більше приваблює японське золото, ніж порятунок заблудлих душ. Європейців було вигнано на довгих два століття — Японія перетворилася на закриту країну, що, можливо, врятувало її від колонізації і насильницької європеїзації самобутньої культури.

І лише в XIX ст. Японія поступово почала відкриватися для іноземців, брати участь у торгівлі, на якій наполягали США, що зміцнювали свої позиції. У XX ст. Японія брала участь у трьох великих війнах — російсько-японській і двох світових. Беззастережна капі- туляція у Другій світовій війні, підписана Японією в серпні 1945 р. поклала початок повної реорганізації як політичного, так і економічного життя країни. Результатом цієї перебу- дови стало те, що прийнято називати «японським дивом».

На момент закінчення Другої світової війни японська економіка


була повністю зруйнована, більшість підприємств закрита, в країні
лютували інфляція і безробіття. /

За час з 1946 до 1949 рр. були проведені такі реформи: земельна реформа, що майже повністю ліквідувала поміщицьке землевласництво; знищені великі монополістичні концерни, а їх акції продані службовцям; грошова реформа — за зразком реформування німецької марки, що дозволило різко скоротити грошову масу, яка знаходилася в обігу, і зупинити інфляцію.

Військовий японський режим був ліквідований на початку 1946 . Прийнята в 1947 р. нова конституція, що зберегла монархію, позбавила імператора влади, поклала початок демократичним перетворенням.

Війна, що почалася в червні 1950 р. в Кореї, зіграла визначну роль у відновленні економіки Японії, яка на час військових дій перетворилася на своєрідний тил американської армії. Різко зріс попит на озброєння і військові матеріали, військові перевезення і послуги, продовольство і т. ін., що обумовило військово-промис­ловий бум в японській економіці. Надходження від американських військових замовлень у 1950—1953 рр. дозволили Японії покрити зовнішньоторговий дефіцит і розширити імпорт сировинних ресурсів.

Таким чином, війна в Кореї стала початком «японського еконо­мічного дива»: ВНП Японії під час війни зростав щорічно на 10 %.

У 1968 р. Японія стала третьою державою світу, впритул набли­зившись за рядом показників до США і СРСР.

Зовнішньоторгова стратегія Японії засновується на максималь­ному використанні порівняльних переваг — основному законі між­народного поділу праці. Як тільки певна галузь японської економі­ки досягає високих якісно-кількісних показників, вона починає посилено працювати на експорт. Саме тому п'ять видів продукції, що користуються найбільшим попитом на зовнішньому ринку (лег­кові автомобілі, побутова електроніка, стальний прокат, автомобілі промислового призначення і мотори), до кінця 1970-х рр. мали в японському експорті частку, що перевищувала 50 %.

Надзвичайно важливу роль в японській економіці відіграє дер­жава: її втручання в економіку можна визначити як «продумане планування».

Отримавши самостійність від американської окупаційної адміні­страції, японський уряд у найкоротші терміни успішно вирішив задачу вибору шляху подальшого економічного розвитку.

Структурна перебудова японської економіки набула особливої масштабності на початку 1980-х рр., коли в ході нового етапу НТР з'явився цілий спектр виробництв і галузей — мікроелектронна техніка, великі і надвеликі інтегральні схеми, нові види обліково-вимірювальних приладів, біотехнологія тощо. У цей же час була поставлена довгострокова мета — перетворити Японію на велику технологічну державу.

Невеликий екскурс в минуле дозволив вам дізнатися про полі­тичні і економічні передумови успішного розвитку Японії.

3. ЕГП

Завдання 1. За допомогою карт атласа охарактеризуйте ЕГП Японії. Як змі­нилося ЕГП Японії після Другої світової війни?

4. Природні умови і ресурси

Завдання 2. За допомогою карт атласа і тексту підручника дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Японії.

5.Населення і культура

Випереджаюче завдання( інформаційно повідомляє учень, інші готують презентації «Культура Японії», «Традиції Японії»).

За кількістю населення (127 млн осіб) входить до першої десятки країн світу. Природний приріст 2,6 %о, старіння нації, найвища середня тривалість життя у світі: чоловіки — 76 років, жінки — 84 роки. Національна однорідність (япон­ці — 99 %). Середня густота — понад 330 чол/км2, нерівномірне розміщення, 2/3 населення проживають на Тихоокеанському узбережжі. Урбанізація — 80 %. Міст-«мільйонерів» —11, найбільша міська агломерація — Кейхін (Токіо — Йокаґама). Мегалополіс Токкайдо (понад 60 млн осіб). Основні релігії — синто­їзм (культ божеств природи і предків) і буддизм. Кваліфіковані трудові ресурси.

Віршовані жанри: танка (неримований п'ятивірш із 31 складу) і хайку, або хокку (неримований тривірш із 17 складів). Театр Кабукі. Оригамі. Ікебана.


 1. Господарство

Пояснення вчителя. Випереджаюче завдання 1 учень готує презентацію «Галузі спеціалізації Японії».

Сучасний стан господарства Японії визначається як «постіндустріальне суспільство». Програма «Базова технологія промисловості наступного поколін­ня»: нові матеріали, біотехнологія, нові електронні прилади, що забезпечують науковими розробками промисловість. На сучасну Японію надходить близько 1/3 продаж наукомісткої продукції на світовому ринку.Завдання 3. За картами атласа визначте провідні галузі промисловості та поясніть географію її розміщення.

12 % промислового виробництва світу. Найбільше значення мають машино­будування (8 млн легкових автомобілів і 4 млн вантажівок, II місце), чорна ме­талургія (100 млн тонн сталі на рік, II місце), хімічна й нафтохімічна промис­ловість, електроенергетика, целюлозно-паперова й поліграфічна.Завдання 4. За картами атласа та текстом підручника визначте особливості галузевого складу та розміщення сільського господарства Японії.

Сільське господарство — 1 % ВВП. Рис — 15 млн тонн нарік, овочі, фрук­ти, ягоди, зелений чай. Власної м'ясо-молочної продукції не вистачає. Рибаль­ство. Аквакультура. Транспортна інфраструктура високо розвинена.

Завдання 5. Користуючись картою атласа, назвіть найбільші морські пор­ти Японії.

 1. Зовнішньоекономічні відносини

Випереджаюче завдання 1 учень готує презентацію «Туризм у Японії»

Експорт: машини і обладнання (інтегральні схеми, морські судна, авто­мобілі, теле-відео-, радіоапаратура, мікропроцесори, верстати з числовим про­грамним управлінням, промислові роботи. Імпорт: сировина, напівфабрика­ти, продукти харчування.

За обсягом інвестицій (близько 50 млрд дол. на рік) країна є одним зі світо­вих лідерів.Головні партнери — США, ФРН, Австралія, Канада, Південна Корея, Китай.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

 • Які чинники сприяли перетворенню Японії на високорозвинену державу?

 • Якими головними особливостями характеризується галузева структура
  японської промисловості?

 • Чим пояснюється висока концентрація населення і виробництва на східно­му
  узбережжі Японії?

 • Які зміни в розміщенні підприємств відбуваються зараз?

 • Чому японська промисловість спеціалізується саме на виробництві науко-
  ємної продукції?

 • Чому в Японії немає трубопровідного і річкового транспорту?
 1. Підсумок уроку

 2. Домашнє завдання

« Опрацювати § за текстом підручника .

 • Скласти схему зовнішньоекономічних зв'язків Японії.

 • Позначити на контурній карті найбільші міста Японії та їх промислову спе­
  ціалізацію.

 • 2 учням підготувати презентації «Візитка Китаю», «Галузі спеціалізації Китаю».Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка