Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІСторінка8/14
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.03 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

194.

Міцність критерію – це:


A.

Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається


B.

Ймовірність прийняття правильного рішення


C. *

Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область


D.

Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною


E.

Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної


195.

Статистичний критерій К – це:


A.

Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається


B.

Ймовірність прийняття правильного рішення


C.

Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область


D.

Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною


E. *

Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної


196.

Статистична сукупність – це:


A.

Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається


B.

Ймовірність прийняття правильного рішення


C.

Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область


D.

Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною


E. *

це маса однорідних в певному відношенні елементів, які мають єдину якісну основу, але різняться між собою певними ознаками і підлягають певному закону розподілу.


197.

У статистиці Мода – це:


A.

Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається


B.

Ймовірність прийняття правильного рішення


C. *

значення випадкової величини, що трапляється найчастіше в сукупності спостережень.


D.

Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною


E.

Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної


198.

У статистиці Медіана – це:


A.

Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається


B.

Ймовірність прийняття правильного рішення


C.

значення випадкової величини, що трапляється найчастіше в сукупності спостережень.


D. *

величина ознаки, що знаходиться по середині ранжованого ряду вибірки


E.

Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної


199.

Що характеризує коефіцієнта кореляції:


A. *

напрям та силу взаємозвязку


B.

напрям та щільність


C.

розсіювання та напрям


D.

силу та щільність


E.

всі відповіді правильні


200.

?Поняття кореляція в перекладі з латинської означає:


A.

рух назад;


B. *

співвідношення, взаємозв'язок;


C.

лінійну залежність між випадковими величинами;


D.

криволінійну залежність між випадковими величинами.


E.

хаотичний рух


201.

Між випадковими величинами X і У при статистичній залежності


A.

зміна величини X призводить до зміни величини У;


B.

зміна величини X не викликає зміну величини У;


C. *

зміна величини X призводить до зміни розподілу можливих значень величини У.


D.

зміна однієї з них викликає зміну умовного математичного сподівання або генерального середнього іншої;


E.

зміна однієї з них викликає зміну дисперсії іншої;


202.

Лінія Тренду:


A.

проходить через кореляційне поле і забезпечує максимальну суму квадратів відхилень усіх його точок від даної лінії;


B.

проходить через кореляційне поле довільним чином;


C. *

проходить через кореляційне поле і забезпечує мінімальну суму квадратів D. відхилень усіх його точок від даної лінії.


D.

проходить через кореляційне поле і забезпечує середнє значення відхилень усіх його точок від даної лінії.


E.

лінія, яка є графіком експотенціальної функції


203.

Лінія апроксимації:


A.

проходить через кореляційне поле і забезпечує максимальну суму квадратів відхилень усіх його точок від даної лінії;


B.

проходить через кореляційне поле довільним чином;


C. *

проходить через кореляційне поле і забезпечує мінімальну суму квадратів D. відхилень усіх його точок від даної лінії.


D.

проходить через кореляційне поле і забезпечує середнє значення відхилень усіх його точок від даної лінії.


E.

лінія, яка є графіком експотенціальної функції


204.

Лінія тренду-це:


A. *

графічне зображення рівняння регресії;


B.

лінія на координатній площині;


C.

лінія, що задовольняє рівняння прямої;


D.

лінія, що задовольняє рівняння кривої.


E.

лінія у координатному просторі


205.

Лінія апроксимації-це:


A. *

графічне зображення рівняння регресії;


B.

лінія на координатній площині;


C.

лінія, що задовольняє рівняння прямої;


D.

лінія, що задовольняє рівняння кривої.


E.

лінія у координатному просторі


206.

Можливі значення коефіцієнта кореляції випадкових величин X і Y задовольняють умову:


A.

r>0;


B.

r<0;


C.

r=0


D. *

r=1


E.

-1<=r<=1


207.

Яка виконується умова, щоб кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і Y був сильний:


A.

r>0;


B.

r<0;


C.

r=0


D. *

r=1


E.

r>1


208.

Яка виконується умова, щоб кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і У був слабкий:


A.

r>0;


B.

r<0;


C. *

r=0


D.

r=1


E.

r>1


209.

Апроксимаційний аналіз- це


A. *

розділ математичної статистики, що вивчає математичне моделювання залежності середнього значення результативної ознаки від однієї чи декількох факторних ознак з наступною статистичною оцінкою якості моделі.


B.

Cукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів генеральної сукупності


C.

сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових факторіальної і випадкової дисперсій


D.

сукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів заданої вибірки


E.

сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових середніх величин


210.

При однофакторному регресійному аналізі суть методу найменших квадратів полягає:


A.

в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться мінімальна кількість точок кореляційного поля


B. *

в пошyці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму квадратів залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.


C.

в пошуці таких параметрів лінії регресії, що забезпечують мінімальну суму залишкових відхилень точок кореляційного поля від лінії регресії.


D.

у пошуці потрібної кількості точок кореляційного поля, що забезпечують побудову на ньому квадратів з найменшою площею.


E.

в розбитті кореляційного поля на квадрати, в яких знаходиться максимальна кількість точок кореляційного поля


211.

Що означає адекватність моделі регресії?


A.

дану модель доцільно замінити іншою моделлю регресії


B.

дана модель є виключно криволінійною моделлю регресії.


C.

дана модель є виключно лінійною моделлю регресії


D. *

її заміна будь-якою іншою моделлю істотно не покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У


E.

її заміна будь-якою іншою моделлю суттєво покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У


212.

Яким методом оцінюють адекватність моделі регресії:


A. *

дисперсійного аналізу


B.

кореляційного аналізу


C.

регресійного аналізу


D.

лінійного програмування


E.

математичного аналізу


213.

На що вказує знак коефіцієнта кореляції:


A.

на щільність кореляуії


B. *

на напрям стохастичного звязку


C.

на силу стохастичного звязку


D.

на ступінь розсіювання між випадковими величинами


E.

на зміст концепції кореляції


214.

Абсолютне значення коефіцієнта кореляції характеризує


A.

Силу та напрям


B.

напрям


C. *

силу


D.

розсіювання


E.

щільність


215.

Що таке лінія регресії?


A. *

графік функції, максимально наближеної до заданих значень


B.

графік функції розподілу


C.

графік функції випадкової величини


D.

графік функції щільності


E.

графік функції дискретної випадкової величини


216.

Використовують такі лінії тренду:


A.

лінійна, степенева, логарифмічна, експонентна, функція розподілу


B.

лінійна, поліноміальна, логарифмічна, експонентна


C.

лінійна, поліноміальна, степенева, експонентна, функція щільності


D.

лінійна, поліноміальна, степенева, логарифмічна,


E. *

лінійна, поліноміальна, степенева, логарифмічна, експонентна


217.

Яка лінія тренду придатна при моделюванні характеристик, значення яких збільшуються чи спадають з постійною швидкістю?


A. *

лінійна


B.

степенева


C.

логарифмічна


D.

поліноміальна


E.

експонентна


218.

Яка лінія регресії корисна для опису характеристик, що мають трохи яскраво виражених екстремумів (максимумів і мінімумів)?


A.

лінійна


B.

степенева


C.

логарифмічна


D. *

поліноміальна


E.

експонентна


219.

Яка лінія регресії з успіхом застосовується при моделюванні характеристик, значення яких спочатку швидко міняються, а потім поступово стабілізуються.


A.

лінійна


B.

степенева


C. *

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка