Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІСторінка7/14
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

похідна від функції розподілу


166.

Дисперсія для неперервної випадкової величини – це:


A.

первісна від функції розподілу


B. *

інтеграл від функції розподілу


C.

факторіал від функції розподілу


D.

квадрат функції розподілу


E.

похідна від функції розподілу


167.

Якому закону розподілу підпорядковуються випадкові події такі, як число викликів швидкої допомоги за певний проміжок часу, черги до лікаря в поліклініці, епідемії:


A.

Госсета


B. *

Біноміальному


C.

Пуассона


D.

Гаусса


E.

Менделя


168.

Набір значень (х1,х2,...,хn) випадкової величини Х, котрі отримані в результаті n дослідів, називається:


A. *

вибіркою об’єму n


B.

генеральною сукупністю


C.

дискретною випадковою величиною


D.

розподілом випадкової величини


E.

щільністю розподілу


169.

Якому закону розподілу підпорядковуються малоймовірні події, які відбуваються у довгій серії незалежних випробувань декілька разів:


A.

Госсета


B.

Біноміальному


C. *

Пуассона


D.

Гаусса


E.

Менделя


170.

Який розподіл використовується при вирішенні задач надійності медичного обладнання та апаратури та в інших задачах масового обслуговування


A.

Госсета


B.

Біноміальний


C. *

Пуассона


D.

Гаусса


E.

Менделя


171.

Який розподіл використовується при вирішенні задач розповсюдження епідемії та в інших задачах масового обслуговування


A.

Госсета


B.

Біноміальний


C. *

Пуассона


D.

Гаусса


E.

Менделя


172.

Який розподіл використовується при вирішенні задач викликів до хворого дільничих лікарів та в інших задачах масового обслуговування


A.

Госсета


B.

Біноміальний


C. *

Пуассона


D.

Гаусса


E.

Менделя


173.

В медицині найчастіше розглядають випадкові величини, які підлягають такому закону розподілу:


A.

Госсета


B.

Біноміальному


C.

Пуассона


D. *

Гаусса


E.

Менделя


174.

Дискретна випадкова величина Х, яка може набувати цілих невід’ємних значень з ймовірностями - це закон розподілення:


A.

Госсета


B. *

Біноміальний


C.

Пуассона


D.

Гаусса


E.

Менделя


175.

Дискретна випадкова величина Х, яка може набувати цілих невід’ємних значень з ймовірностями - це закон розподілення:


A.

Госсета


B.

Біноміальний


C. *

Пуассона


D.

Гаусса


E.

Менделя


176.

Припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів є:


A.

функції розподілу


B.

щільності розподілу


C. *

статистичні гіпотези


D.

параметри розподілу


E.

напрям зв’язку


177.

Для того, щоб отримати характеристику розсіювання, використовують:


A. *

стандартне відхилення


B.

математичне сподівання


C.

значення ймовірності


D.

всі відповіді правильні


E.

немає правильної відповіді


178.

Фунція розподілу стандартної нормальної випадкової величини має форму кривої. Форма кривої не зміниться при зміні:


A.

дисперсії


B. *

математичного сподівання


C.

ймовірності


D.

щільності


E.

всі відповіді правильні


179.

Вибірка називається репрезетативною, якщо вона представляє:


A.

всі частини деякої сукупності


B. *

всі частини генеральної сукупнустості


C.

деяку частину генеральгої сукупності


D.

тільки перші і останні значення сукупності


E.

середній діапазон сукупності


180.

Уся партія в якій ми можемо оцінити частку ознаки, що попали у вибірку називається:


A. *

генеральною сукупністю


B.

законом розподілу


C.

гістограмою розподілу


D.

частиною вибірки


E.

статистичною гіпотезою


181.

Для побудови гістограми розподілу потрібно:


A.

вибрану частину вибірки розбити на малі інтервали і підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал


B.

весь діапазон значень розбити на малі інтервали і не враховувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал


C.

тільки підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал


D. *

весь діапазон значень розбити на малі інтервали і підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал


E.

немає правильної відповіді


182.

Вкажіть найбільш повну відповідь. Параметри розподілу це:


A.

математичне сподівання


B.

дисперсія


C.

ймовірність


D.

вибірка об’єму n


E. *

математичне сподівання, дисперсія


183.

Статистичні гіпотези це:


A. *

припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів


B.

уся партія в якій ми можемо оцінити частку ознаки, що попали у вибірку


C.

припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів


D.

величини, котрі можуть приймати будь-які числові значення в даному інтервалі значень


E.

немає правильної відповіді


184.

Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною, називається:


A. *

рівень значущості


B.

похибкою ІІ-го роду


C.

довірчою ймовірністю


D.

похибкою експерименту


E.

статистичною гіпотезою


185.

- це:


A. *

рівняння лінійної регресії


B.

рівняння логарифмної регресії


C.

рівняння нелінійноїрегресії


D.

рівняння традиційної регресії


E.

рівняння оберненої регресії


186.

Коли , то за критерієм Пірсона:


A.

нульова гіпотеза відкидається


B. *

нульова гіпотеза приймається


C.

приймається альтернативна гіпотеза


D.

нульова гіпотеза відкидається і приймається альтернативна гіпотеза


E.

всі відповіді правильні


187.

При проведенні досліджень необхідно забезпечити наступні вимоги до вибірки:


A.

структурну відповідність, однорідність


B. *

однорідність, репрезентативність, співпадання умов спостережень


C.

репрезентативність, співпадання умов спостережень


D.

однорідність, співпадання умов спостережень


E.

однорідність, репрезентативність,


188.

Ймовірність прийняття правильного рішення називається


A.

рівень значущості


B.

похибкою ІІ-го роду


C. *

довірчою ймовірністю


D.

похибкою експерименту


E.

статистичною гіпотезою


189.

Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної – це


A.

статистична гіпотеза


B. *

статистичний критерій К


C.

критична область


D.

рівень значущості


E.

міцність критерію


190.

Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається, називається:


A.

статистична гіпотеза


B.

статистичний критерій К


C. *

критична область


D.

рівень значущості


E.

міцність критерію


191.

Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область називається


A.

рівень значущості


B.

довірчою ймовірністю


C.

похибкою експерименту


D. *

міцність критерію


E.

похибкою ІІ-го роду


192.

Рівень значущості –це:


A.

Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається


B.

Ймовірність прийняття правильного рішення


C.

Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область


D. *

Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною


E.

Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної


193.

Довірча ймовірність – це:


A.

Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається


B. *

Ймовірність прийняття правильного рішення


C.

Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область


D.

Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною


E.

Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка